Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Uroczysta inauguracja działalności RODM w Poznaniu

30 marca 2017 r. w Pałacu Działyńskich, w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie poznańskiego Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Wydarzeniu towarzyszyło wystąpienie Sekretarza Stanu ds. europejskich Pana Wiceministra Konrada Szymańskiego. Przedstawił on priorytety polskiej polityki zagranicznej w kontekście wielkich zmian, jakie następują aktualnie w Europie i świecie.
Bardzo cieszymy się, że to wyjątkowe dla nas spotkanie uświetnili: wojewoda wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann, Przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Pani Zofia Szalczyk, wielkopolscy posłowie, przedstawiciele Instytutu Zachodniego, Urzędu Marszałkowskiego, radni, przedsiębiorcy, poznańscy studenci. Dziękujemy lokalnym mediom, w tym TVP Poznań, TV WTK, Radiu Merkury, Radiu Emaus za możliwość przybliżenia poznaniakom i wielkopolanom naszego Ośrodka i jego planów. Dziękujemy za wspólny start, a teraz podwijamy rękawy i ruszamy do pracy!

 

Rozum i wiara przeciw totalitaryzmom XX wieku – wykład prof. Grzegorza Kucharczyka

O wnikliwej i trafnej analizie zagrożeń niesionych przez dwie ideologie, zawartej w ogłoszonych 80 lat temu, przez papieża Piusa XI, w encyklikach przeciwko komunizmowi i narodowemu socjalizmowi, mówił dziś na wykładzie prof. Grzegorz Kucharczyk.Tym co czyni temat wykładu aktualnym we współczesnym świecie, jest problem odejścia od racjonalnego spojrzenia na rzeczywistość oraz relacje między ludźmi i narodami. Propaganda, wszechobecna w latach 20-tych, 30-tych została wskazana przez papieża Piusa XI jako jedno ze źródeł chaosu, w którym pogrążył się świat.