Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

MSZ rozpoczyna nabór na aplikację dyplomatyczno-parlamentarną.

Zostań dyplomatą!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.

Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej. Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to początek kariery w MSZ!

Wymagania dla Kandydatów: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja

Rozporządzenia regulującego przebieg konkursu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1

Wymagane dokumenty, dane kontaktowe:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/4111,Ogloszenie-o-konkursie.html.

Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2017 r.

Praca w ONZ w ramach programu „Young Professionals YPP 2017”. Egzamin.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że Sekretariat Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do egzaminu Young Professionals Programme (YPP) skierowanego do młodych absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych karierą w ONZ.

Więcej szczegółowych informacji pod tym adresem:

Dodatkowo, zachęcamy do przejrzenia 2-stronicowej broszury na temat programu.

YPP 2017 Flyer-English (30 June 2017)

Spotkanie na temat aplikacji dyplomatyczno-konsularnej w Akademi Dyplomatycznej MSZ

28 czerwca mieliśmy przyjemność gościć na nasze zaproszenie Pana Ambasadora Jacka Perlina. Jego wizyta w Poznaniu i spotkanie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza były bardzo dobrą okazją do poznania zasad naboru do nowopowstałej Akademii Dyplomatycznej MSZ (istnieje ona od nieco ponad roku).

Akademia jest miejscem, gdzie przyszli attache, konsulowie czy ambasadorzy poznają podstawy pracy dyplomatycznej. Aktualny nabór kończy się 31 sieprnia. Szcegółowe zasady naboru można znaleźć pod adresem: http://www.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja
 
Pan ambasador Jacek Perlin podzielił się z uczestnikami spotkania nie tylko podstawowymi zasadami naboru i nauki w Akademii Dyplomatycznej. Bazując na swojej prawie 25-letniej karierze dyplomatycznej sugerował również jak praktycznie przygotowywać się do tej prestiżowego, acz wymagającego ciężkiej pracy i ciągłego doskolanelnia się zajęcia. Oczywistym jest wymóg znajomości języków (MSZ wymaga aktualnie znajomości 2 języków na poziomie C1) istotna jest orientacja kulturowa, ale też zasad ubioru (np. biała koszula dla mężczyzn czy biała bluzka dla kobiet zawsze pozwolą uniknąć wpadki ;). Pan Jacek Perlin wskazywał również na „miękkie“ umiejętności, których sama Akademia może nie przekazać. Bardzo pomocne w pracy dyplomtycznej jest choćby obycie towarzyskie, sztuka prowadzenia konwersacji czy bardzo dobra pamięć do twarzy i nazwisk (bycie dyplomatą oznacza spotykanie setek, a nawet tysięcy osób).
 
Końcowy termin składania dokumentów na aplikację: 31 sierpnia
Początek konkursu: 5 października

 

 

Prześladowania chrześcijan w XX i XXI wieku

4 lipca gościliśmy w RODM-ie prof. Grzegorza Kucharczyka z wykładem poświęconym prześladowaniom chrześcijan we współczesnym świecie.

Profesor przedstawił panoramę działań eksterminacyjnych wobec Kościoła począwszy od wielkiego ludobójstwa na początku XX w. w Turcji gdzie w ciągu kilku lat zamordowanych zostało ponad milion Ormian i chrześcijan syryjskich po współczesne prześladowania w Korei, Chinach, Arabii Saudyjskiej , Syrii, Egipcie czy Nigerii. Jak przytoczył prelegent, według ostatnich statystyk, prawie w 130 państwach mamy dziś do czynienia z różnymi formami prześladowań wobec wyznawców Chrystusa, a 80 procent przypadków prześladowań za wiarę dotyczy właśnie chrześcijan. Profesor Kucharczyk zwrócił także uwagę, że prześladowania dziś to nie tylko akty fizycznej przemocy( zabójstwa, tortury, porwania czy przesiedlenia), ale także ,jeszcze częstsze, akty dyskryminacyjne, czyli działania związane z tworzeniem antychrześcijańskich praw, i praktycznym wykluczaniem chrześcijan z obecności pod swym znakiem w życiu publicznym. Bardzo konkretna i praktyczna była także opinia Profesora co do postulowanego stanowiska Państwa Polskiego wobec tego problemu. Po pierwsze pilnować ładu prawnego w ramach własnego państwa, po drugie organizować chrześcijańską opinię publiczną w Europie, najpierw w ramach grupy wyszehradzkiej, następnie na forum Parlamentu Europejskiego, po trzecie być ambasadorem tej chrześcijańskiej opinii w wymiarze światowym, wykorzystując choćby uzyskany niedawno status niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.