Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Kolędowanie bez granic

Tuż po świętach – 27 grudnia, spotkaliśmy się Cafe Misja, by kultywować polską tradycję śpiewania kolęd. Wykład prof. Jacka Kowalskiego przybliżył nam  źródła i bogactwo tej tradycji. Wspólne śpiewanie przeplatało się z prezentacją mniej znanych staropolskich pastorałek w wykonaniu zespołów Luthien Consort oraz Liquescentes. Szczególnymi gośćmi spotkania były rodziny  przyjmujące zagranicznych studentów w ramach akcji „Wigilia bez granic” oraz sami studenci zainteresowani polską tradycją.

Zapraszamy na konferencję:Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Prestiż czy realny wpływ?

„Za członkostwem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nie idą bezpośrednio wymierne korzyści. Jednak przebywanie wśród decydentów, wśród wielkiej piątki stałych członków Rady Bezpieczeństwa – czyli wśród Chin, Rosji, Francji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – pozwala na kreowanie polityki międzynarodowej” – powiedział w Polskim Radiu 24 dr Paweł Kowalski z Uniwersytetu SWPS.

Powyższa opinia wydaje się być jedną z bardziej chłodnych ale i rzeczowych wypowiedzi, oceniających przyznanie Polsce miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Czy zasiadanie w gronie 15 państw podejmujących kluczowe decyzje w polityce międzynarodowej jest tylko prestiżem i wynika z zastosowania geograficznego klucza wyboru (innymi słowy: „po prostu przyszła na nas kolej”) czy też gigantycznym sukcesem polskiej dyplomacji? Te diametralnie odmienne zdania postaramy się ze sobą zestawić w czwartkowy wieczór 14 grudnia o godzinie 19:30 w naszym Ośrodku. Piotr Andrzejewski z Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk przybliży nam zadania Rady, ale również opowie o istotnych decyzjach, na które miała ona wpływ w przeszłości.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na wykład prof. Stephane Courtois „Czarna księga komunizmu”

Wykład prof. Stephane Courtois „Czarna Księga Komunizmu”
12 grudnia 2017 r. godz. 17:00
Sala PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29

 

„Czarna księga komunizmu” to próba bilansu komunizmu w 100 rocznicę wybuchu rewolucji bolszewickiej. Dokona jej najwybitniejszy współczesny znawca i badacz komunizmu, francuski historyk, dyrektor badań naukowych Centre National de la Recherche Scientifique i współautor takich fundamentalnych prac jak „Czarna księga komunizmu”, Czarna księga rewolucji francuskiej”czy „Słownik komunizmu”. Jego publikacje odbiły się bardzo szerokim echem w opinii Zachodu zwłaszcza ze względu na wskazanie na wielką bliskość nazizmu i komunizmu, organiczne pochodzenie systemu stalinowskiego od leninizmu, czy pokazanie wspólnego mianownika dla systemów komunistycznych w Związku Sowieckim, Chinach, Kambodży Pol Pota, czy Nikaragui i Angoli rządzonej przez partie komunistyczne. Za te opinie Stephan Courtois, mimo swojego dorobku naukowego, był wielokroć ostro atakowany przez intelektualne elity paryskie. Inna rzecz, że Profesor Courtois znał komunizm nie tylko jak krytyczny badacz, ale w młodości sam był aktywistą organizacji maoistowskiej o nazwie Niech żyje komunizm …

 

 

 

Instytut Zachodni zaprasza na konferencję „Europa Socjalna? Trójkąt Weimarski wobec rynku pracy w UE” 7-9.12.2017r.

Strona: http://www.iz.poznan.pl/europa-socjalna
Rejestracja: http://bit.ly/2zNbCzO
Program: http://bit.ly/2jb4ZO0

 

Czwartek, 7 grudnia 2017 r., Pałac Działyńskich, sala czerwona (Stary Rynek 78, 61-722 Poznań)

14:00 Rejestracja

15:00 SESJA I: Przyszłość Europy Socjalnej

Moderator: dr Jacek Kubera – Instytut Zachodni

Philippe Gassmann – Szef Regionalnego Działu Ekonomicznego, Ambasada Francji w Polsce
Danuta Jazłowiecka
 – posłanka do Parlamentu Europejskiego
dr Martin Koppernock – Referent w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec
Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP, tbc

16:30 Przerwa kawowa

17:00 SESJA II: Rynek pracy UE – w jakim stopniu ujednolicony?

Moderator: Tomasz Morozowski – Instytut Zachodni

prof. Gerhard Bosch – dyrektor Instytutu Pracy i Kwalifikacji Uniwersytetu Duisburg-Essen
Liina Carr – Sekretarz Konfederalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
Sylvie Matelly – wicedyrektor we francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych, IRIS
prof
Maciej Żukowski – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Piątek, 8 grudnia 2017 r., Instytut Zachodni, sala na V. piętrze (ul. Mostowa 27A, 61-854 Poznań)

9:00 Rejestracja

9:30 SESJA III: Dynamika zmian rynku wewnętrznego UE w kontekście migracji pracowników

Moderator: dr Joanna Dobrowolska-Polak – Instytut Zachodni

dr Marek Benio – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tadeusz Kucharski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
Frédéric Petit – poseł we francuskim Zgromadzeniu Narodowym
Patricia Schikora – Federalne Zrzeszenie Niemieckich Organizacji Pracodawców, BDA

11:00 Przerwa kawowa

11:30 SESJA IV: Dynamika zmian rynku wewnętrznego UE w kontekście przepływu kapitału, towarów i usług

Moderator: prof. Gerhard Bosch – dyrektor Instytutu Pracy i Kwalifikacji Uniwersytetu Duisburg-Essen

Jan Drahokoupil – Europejski Instytut Związków Zawodowych, ETUI
Patrick Edery, dyrektor generalny Partenaire Europe
Robert Lisicki 
– Konfederacja „Lewiatan”
Piotr Szumlewicz – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

13:00 Obiad

W czasie wydarzenia zapewniamy tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie.

 

Założenia konferencji

Pracownicy delegowani od kilku miesięcy są jednym z głównych tematów debaty politycznej w Unii Europejskiej. Spór o przyszłość dyrektywy 96/71/WE jest jednak elementem dużo ważniejszej dyskusji – o funkcjonowaniu UE, a w szczególności o rozwoju wewnętrznego rynku pracy i o tym, jak w tym kontekście należy rozumieć hasło „Europy socjalnej”. To właśnie w tym obszarze krzyżują się różne wizje przyszłości UE, odmienne interesy państw członkowskich, a w ramach tych państw – różnych grup społecznych i gospodarczych.

Francja, Niemcy i Polska z pewnością będą odgrywać pierwszoplanową rolę w tej dyskusji. Z kolei instytucja Trójkąta Weimarskiego stanowić może laboratorium, w którym wypracowany zostanie europejski kompromis w kwestii tego, jak dalece i na jakich zasadach powinniśmy regulować rynek pracy w UE.

Celem konferencji jest rozpoznanie punktów styczności i różnic w Trójkącie Weimarskim w odniesieniu do koncepcji „Europy socjalnej” i regulacji dotyczących jednolitego rynku pracy. Chcemy umożliwić dyskusję ekspertom z Francji, Niemiec i Polski, a także z Brukseli, która uwzględniałaby nie tylko interesy narodowe i odmienne perspektywy polityczne, ale także doświadczenia pracowników i pracodawców funkcjonujących na co dzień państwach Trójkąta Weimarskiego. Spojrzenie na problem „Europy socjalnej” z tych dwóch perspektyw – zarówno „od góry”, jak i „od dołu” – może przyczynić się do odkrycia niedostrzeganych dotąd zbieżności pozwalających na wytyczenie wspólnego polsko-niemiecko-francuskiego stanowiska.

 

Zachęcamy do upowszechnienia informacji o wydarzeniu wśród osób zainteresowanych, także poprzez Facebook: https://www.facebook.com/events/553949221610269/

Z poważaniem,
Maciej Grochowski
Specjalista ds. komunikacji

Konferencja „Polska-Niemcy: ćwierć wieku dobrego sąsiedztwa?”

29 listopada 2017 roku w Instytucie Zachodnim odbyła się przygotowana przez RODM w Poznaniu konferencja „Polska-Niemcy: ćwierć wieku dobrego sąsiedztwa?”. Głos zabrało czterech prelegentów, przewidziany był także czas na dyskusję.
Konferencję otworzył dyrektor RODM w Poznaniu Pan Bogusław Kiernicki. Następnie prof. Grzegorz Kucharczyk streścił historię dyplomacji pomiędzy RFN oraz PRL i III RP. Szczególny nacisk kładł na rolę uznania przez stronę niemiecką granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Kolejne wystąpienie było analizą przeprowadzoną przez prof. Stanisława Żerko, który szczegółowo wyliczał prawne trudności jakie mogą pojawić się przed Polską w przypadku podjęcia próby uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. Prof. Żerko podkreślił, że niezależnie od realnych możliwości uzyskania materialnego zadośćuczynienia, pozytywnym rezultatem podjęcia tematu reparacji były publikacje w światowych mediach, które opisywały polskie cierpienie pod niemiecką okupacją i przypominały prawdę historyczną.
Trzeci wykład został poprowadzony przez Cezarego Gmyza, korespondenta TVP w Berlinie, który pokrótce opisał obraz Polski w Niemieckich mediach.
Ostatnie wystąpienie należało do posła Szymona Szynkowskiego vel Sęka, który ze względu na obowiązki w Sejmie nie mógł pojawić się osobiście. Przygotował jednak nagranie wideo, w którym opisał charakter swojej pracy jako przewodniczącego Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej. Wspomniał o wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięciach kulturalnych, którymi patronuje oraz o poselskich wizytach w Poznaniu, Warszawie i Berlinie. Poseł odniósł się do problemu statusu mniejszości polskiej w Niemczech stwierdzając, że doprowadzenie do uznania Polaków za mniejszość jest trudne do przeprowadzenia. Jednocześnie zaproponował politykę małych kroków np. zrównanie finansowania nauczania języka polskiego w Niemczech ze środkami przeznaczonymi przez Polskę na naukę języka niemieckiego w Polsce. Posła reprezentował szef biura poselskiego w Poznaniu pan Adam Szabelski, który odpowiadał na pytania publiczności.
Zarówno po pierwszej jak i po drugiej części konferencji przewidziany został czas na dyskusję z publicznością. Szczególnie licznie reprezentowani byli przedstawiciele byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy zabierając głos opisywali swoje dramatyczne historie z czasów II Wojny Światowej. Głos zabrały również przedstawicielki Polonii w Niemczech, które apelowały o bardziej pozytywne przedstawienie współczesnych doświadczeń Polaków w Niemczech. Gorącą dyskusję studził i moderował Bogusław Kiernicki przypominając o punktach wspólnych w wypowiedziach panelistów jak i pytaniach gości.