Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wykład prof. Zbigniewa Krysiaka „Recepta na kryzys UE”

O tym, że Unia Europejska jest w kryzysie nie trzeba nikogo przekonywać. Coraz częściej pojawiają się kolejne recepty na wyjście z kryzysu – np. prezydent Francji Emmanuel Macron sugeruje dalszą integrację strefy euro.

20 kwietnia RODM Poznań zorganizował spotkanie, które poprowadził prof. Zbigniew Krysiak (SGH), który jest założycielem i prezesem Instytutu Myśli Roberta Schumana – jednego z ojców założycieli zjednoczonej Europy.

Być może jednak, by zrobić krok do przodu należy wcześniej zrobić dwa kroki w tył? – pytał profesor.
Sięgając do źródła idei, które legły u podstaw zjednoczenia kontynentu warto poważnie rozważyć reformę struktur unijnych w duchu Roberta Schumana. Ten francuski polityk był przeciwny budowaniu europejskiego superpaństwa i optował za stworzeniem wspólnoty narodów. Ten pomysł rozwinął prof. Zbigniew Krysiak, który odcinając się zarówno od idei nacjonalistycznych jak i kosmopolitycznych proponuje stworzenie Wspólnoty Narodów Europy. Według tej wizji należałoby szukać wspólnych mianowników do działania i wspólnych interesów. Zjednoczona Europa budowana by była organicznie od podstaw – na bazie braterstwa ludzi, a nie od góry. Jednocześnie ważne jest utrzymanie części instytucji wspólnotowych na zasadzie pomocniczości (takim przykładem mógłby 
 być europejski urząd antymonopolowy). Prelegent zaprezentował także szereg działań, realizowanych przez Instytut Myśli Schumana, które mają się przyczyniać do jednoczenia kontynentu na płaszczyźnie międzyludzkiej.

Konferencja „Kwestia ormiańska wczoraj i dziś”

Obchodzony 24 kwietnia Dzień Solidarności z Narodem Ormiańskim wpisał się w zorganizowaną przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu oraz Fundację św. Benedykta konferencję „Kwestia Ormiańska wczoraj i dziś”, która odbyła się 21 kwietnia w auli Szkoły Katedralnej na poznańskiej Śródce. 

Wydarzenie poświęcone Armenii i Ormianom, ich historii, aktualnym sprawom międzynarodowym. Ormianom w ich górzystej ojczyźnie i rozproszonym po świecie – także w Polsce: ich tradycji, kulturze, dziedzictwu, wpływie na całokształt Rzeczypospolitej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Prawicy Rzeczpospolitej, prof. Grzegorz Kucharczyk historyk i wykładowca, Jan Abgarowicz prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, duszpasterz polskich Ormian ks. Józef Naumowicz oraz Andrij Szkrabiuk kantor Katedry Lwowskiej. Po zakończonej konferencji i debacie, w kościele p.w. św. Małgorzaty na Rynku Śródeckim została odprawiona liturgia w obrządku ormiańskim, którą sprawował ks. archimandryta Józef Naumowicz. O oprawę liturgii zadbał chór pod kierownictwem pana Andrija Szkrabiuka –  kantora z lwowskiej katedry. Członkami chóru byli uczestnicy trwających przez 3 dni warsztatów śpiewu ormiańskiego, które prowadził wspomniany kantor.

Całość spotkania miała na celu upamiętnienie 1,5 miliona zamordowanych w latach 1915 – 1917 Ormian oraz była bezpośrednim wspomnieniem przypadającym na 24 kwietnia tzw. Krwawej Niedzieli, a więc dnia, w którym zapadły decyzje o aresztowaniu i zamordowaniu Ormian z terenów wschodniej Anatolii.

Wielkanoc bez granic – koncert

6 kwietnia w siedzibie RODM Poznań obył się koncert wielkanocnej muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Luthien Consort.

Koncert był częścią projektu Wielkanoc bez granic, który łączy polskie rodziny i cudzoziemców żyjących w Polsce na okres świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Projekt ten został objęty patronatem RODM, który umożliwił ponowne spotkanie rodzin i ich zagranicznych gości. Celem projektu Wielkanoc bez granic jest powstanie trwałych więzi między ludźmi z różnych kultur, dlatego ważne jest umożliwienie i zachęcanie do kolejnych spotkań.

 

Wieczór Wyborczy – Węgry 2018

12 kwietnia 2018 dzięki współpracy RODM Poznań oraz Filologi Węgierskiej UAM odbył się Węgierski Wieczór Wyborczy.

Dr Adam Szabelski w barwny i humorystyczny sposób przedstawił węgierską scenę polityczną. Udało mu się umieścić ostatnie wybory parlamentarne na Węgrzech w szerszej perspektywie historycznej – w perspektywie długiego trwania. Wybory te – jak już wiadomo – wygrał większością 2/3 Fidesz – partia Victora Orbana.

Przyczyną tego zwycięstwa jest duża fragmentaryzacja opozycji liberalnej i lewicowej, która nie potrafiła się zjednoczyć. Z drugiej strony radykalna i prawicowa partia Jobbik przeżywa finansowy kryzys. Dlatego pomimo wyraźnych oznak zmęczenia Fideszu (coraz liczniejsze afery korupcyjne, postępująca oligarchizacja) Orbanowi udało zdobyć się zwycięstwo. Nie można nie wspomnieć o relatywnie ostrej i brutalnej kampanii wyborczej, która miała przede wszystkim charakter negatywny i polegała na straszeniu uchodźcami, miliarderem Sorosem czy wyjściem Węgier z Unii Europejskiej.

Dr Szabelski przedstawił także bardziej zabawne aspekty kampanii takie jak polityczne wygłupy Partii Dwuogoniastego psa. Po wykładzie nastąpiła długa i intensywna dyskusja.

Savoir Vivre in Poland – Poznań University of Technology

Meeting with foreign students at the Poznan University of Technology. 
Savoir-Vivre in Poland. How to make your stay in Poland comfortable and friendly?
 

That was a great, dynamic and very practical meeting!

On April 9th, representatives of Regional Centrel of International Debate had the oportunity to talk to dozens of students from Asia, Africa and Europe about Polish Etiquette. Nicaragua, Egipt, Kenya, Iran, Georgia and a few other countires were the places where the student audience were coming from. We shared the secrets helping the students establish and maintain good relations with their Polish friends or host families.

How do you greet Poles? Who extends the hand first? Should I take my shoes off when I enter someone’s home or not? How about the etiquette at the table? Which topics do Poles eagerly talk about and which do they rather avoid? Those and many other where the questions we covered during over the 90 minutes meting.

We engaged the 40+ students in a conversation where we were also learning about cultural differences. Interesting was for example the comment from an African girl who clearly stated that in their countries it is the man who is always expected to reach out with a hand frist to a women when meeting her (the other way round as in European practice). An observation everyone agreed with was that Poles can benefit a lot from a more direct eye contact – which we often do do and it does the power to break the ice when we meet strangers much better.

To add a little spice: the most frequently asked question was how to ask a Polish girl for a date.

We saw a lot of nods at the end of th  e meeting when asking whether the discussion helped address at least some of the challenges of everyday life in Poland. We’re extremely happy about and already planning similar meetings at other univeristies in Poznan!

Konferencja Europejska w ZSH

Czwartego kwietnia w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956 w Poznaniu odbyła się pierwsza szkolna Konferencja Europejska.

RODM Poznań włączył się w przygotowanie tego wydarzenia. Plan wydarzeń podzielony został na trzy części. W pierwszej pani Judyta Cabańska z Europe Direct przybliżyła uczącej się młodzieży struktury Unii Europejskiej i zasady ich działania. W drugiej części Rafał Staniszewski (RODM Poznań) przedstawił trudny temat problemów z jakimi musi się zmagać dziś zjednoczona Europa. Pośród nich wymienił potrzebę reformy struktur, kryzys migracyjny czy brak solidarności pomiędzy państwami.
Na zakończenie przedstawiciele europosłanki Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz rozdali nagrody w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Główną nagrodą była trzydniowa wycieczka do Europarlamentu.

Dzień z Biurem Karier UAM

4 kwietnia w holu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Ambasador Karier EU oraz Biuro Karier UAM we współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Poznaniu przeprowadziło akcję promującą zatrudnienie w instytucjach europejskich. Podczas wydarzenia była możliwość skonsultowania swojego CV oraz zapoznania się z zasadami i charakterem pracy w instytucjach unijnych. Zainteresowanym osobom zostały przedstawione wymogi w związku z trwającą obecnie aplikacją na stanowiska merytorczne AD5 prowadzoną przez Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO). Studenci mieli szansę uzyskać informacje nie tylko na temat warunków koniecznych do spełnienia w procesie rekrutacyjnym, ale także poznać specyfikę funkcjonowania administracji europejskiej.

 

fot. Biuro Karier UAM, WNPiD