Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Odwrócić dechrystianizację Europy – debata

W sobotę 26 maja 2018 w Pałacu Działyńskich na poznańskim Starym Rynku odbyła się debata  pt. Odwrócić dechrystianizację Europy.

Wśród prelegentów byli: Marek Jurek, historyk i polityk, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Paweł Lisicki, publicysta i filozof, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”, Marcel Pérès, śpiewak, kompozytor i muzykolog. Debatę poprowadził Bogusław Kiernicki – koordynator RODM Poznań.

Każdy z dyskutantów skupił się na innych aspektach dechrystianizacji. Marek Jurek jako praktyk polityki podkreślał konkretne działania takie jak sprzeciw państw Europy Środkowej i Południowej wobec konwencji stambulskiej, która wprowadza definicje nie wywodzące się z chrześcijańskiej nauki społecznej.
Paweł Lisicki z kolei stwierdził, że nie może dojść do rechrystianizacji Europy bez rechrystianizacji kościoła. Zwracał uwagę na niewystarczające zaangażowanie hierarchów kościelnych, którzy jego zdaniem sami zdają się nie wierzyć w możliwość odwrócenia trendów kulturowych w Europie.
Marcel Pérès podkreślił znaczenie kultury i jej pielęgnacji – w szczególności kultury wysokiej. Chrześcijaństwo powinno bardziej dbać o jakość formy w jakiej przekazuje istotne dla siebie prawdy. Jednocześnie jako Francuz urodzony w Algierii Pérès poszerzył dyskusję o temat nie poruszany przez innych dyskutantów czyli o rosnące znaczenie islamu na kontynencie europejskim. Muzyk wychował się w muzułmańskim kraju i jako bardzo ważny element wskazał praktykę wspólnego śpiewania. Brak nauki śpiewu powoduje zatracenie nie tylko tradycji, ale podstawowych umiejętności kulturowych i cywilizacyjnych.

Po debacie głos zabrali zebrani na sali uczestnicy. Dyskusja była na tyle żywa, że spotkanie trwało dłużej niż zaplanowano, a mimo to nie starczyło czasu by odpowiedzieć na wszystkie pytania.

„Kariera na językach” – targi pracy

Zachęcamy do wzięcia udziału w targach pracy „Kariera na Językach” organizowanych przez Biuro Karier UAM.

To niepowtarzalna okazja dla wszystkich osób, które chcą podnosić swoje kompetencje językowe, a karierę zawodową wiążą z pracą w  środowisku międzynarodowym. W jednym miejscu zgromadzą się pracodawcy, którzy poszukują pracowników (studentów, absolwentów, specjalistów) znających języki obce na poziomie co najmniej B2, którzy są chętni, aby wykorzystać umiejętności lingwistyczne na rynku pracy.

W wydarzeniu weźmie udział 25 wystawców poszukujących kandydatów ze znajomością różnorodnych języków obcych, oferujących zarówno zatrudnienie, jak i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas stażu czy praktyki. Ich sylwetki zostały przedstawione w katalogu targowym: www.tinyurl.com/KnJ2018-katalog

Trenerzy o bogatym doświadczeniu międzykulturowym poprowadzą szkolenia dotyczące podnoszenia kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy oraz  zdobywania międzynarodowych doświadczeń:

Na uczestników będzie czekać możliwość skonsultowania dokumentów aplikacyjnych w różnych językach, uzyskania porad ekspertów oraz wzięcia udziału w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

Szczegółowe informacje:

https://www.facebook.com/events/178517002853533/
www.biurokarier.amu.edu.pl
www.facebook.com/biuro.karier.uam

22 maja 2018, 11.00 – 15.00
Collegium Novum UAM – aleja Niepodległości 4
WSTĘP WOLNY

Syberia w dziejach Wielkopolan. Spotkanie z profesor Swietłaną Muliną

Zsyłki na Sybir to bolesny element naszej historii. Rosja, najpierw carska, a później bolszewicka, stosowała to narzędzie w przypadku dzisiątków tysięcy Polaków, którzy chcieli żyć w wolnym kraju i o tę wolność walczyli.

Profesor Swietłana Mulina z Uniwersytetu w Omsku przybliżyła nam ten temat w czasie spotkania, które zorganizowaliśmy 8 maja w Kaliszu.

Pani Profesor Swietłana wykonała  mozolną pracę analizy setek biogramów wielkopolskich zesłańców na Sybir. Dane te zawierały nie tylko nazwisko, wzrost czy kolor oczu, ale nawet zawód czy uzdolnienia artystyczne. Dzięki nim możemy dzisiaj z większą precyzją powiedzieć, kto trafiał na Syberię i za jakie czyny był karany przez  władze carskie.

Zaskakujące było przedstawienie tematu zsyłek w szerszym kontekście. Większość z nas, słysząc o zsyłkach ma przed oczami katorgę, kajdany, choroby, odosobnienie, inwigilację i często śmierć. Taką postać przybierały one szczególnie w ostatnich czasy – kiedy to komunistyczna Rosja prześladowała Polaków II Rzeczpospolitej. Profesor Mulina skoncentrowała się jednak na okresach wcześniejszych – szczególnie na zsyłkach po konfederacji barskiej. Pod koniec XVII w. miały one charakter represyjny, jednak nie były a priori zorientowane na śmierć skazanych. Z analizy archiwaliów wynika, że zsyłani Polacy często zdobywali wśród miejscowej ludności szacunek i uznanie dzięki wykształceniu, znajomości języków, a także ogładzie, którą niosła cywilizacja łacińska.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, iż każda fala zsyłek kończyła się amnestią – z wyjątkiem osób, które zostały skazane na cięższe (według władz carskich) przestępstwa. Fakt ten dotyczy jednak znów – wyłącznie pierwszych zsyłek pod koniec XVII w. i w pierwszej połowie wieku XIX.

Powyższe obserwacje nie przysłoniły jednak generalnych konkluzji – zsyłki były narzędziem zniewolenia Polaków i osłabiania ich pragnienia wolności.

Tydzień Międzykulturowy UAM 2018

Biuro Karier UAM już po raz czwarty organizuje Tydzień Międzykulturowy, który odbędzie się  w dniach od 6 do 13 maja 2018r. w Poznaniu. Inicjatywa ta jest skierowana do osób otwartych na nowe doświadczenia, chcących poznać możliwości wyjazdów zagranicznych, a także zetknąć się z inną kulturą w miłej atmosferze. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzeń.

Na całość projektu składa się sześć głównych inicjatyw, który prezentujemy poniżej.

 1. SzOK, czyli Szkolenia Otwartości Kulturowej:

Termin: 7 – 11 maja 2018 r.

Miejsce: Dom Studencki Jowita, (ul. Zwierzyniecka 7), Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej (ul. Piotrowo 2)

Zapisy na szkolenia: https://tinyurl.com/szok-2018

 1. Warsztaty gry Toguz Korgool:

Termin: 6 maja 2018 r., g. 16:00 – 18:00

Miejsce: Migrant Info Point (ul. Święty Marcin 78), pokój 424

 1. Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją:

Termin: 7 maja 2018 r., g. 16:30 – 18:00

Miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM (ul. Szamarzewskiego 89), sala 210

 1. Targi Programów i Wyjazdów Zagranicznych:

Termin: 8 maja 2018 r., g. 11:00 – 15:00

Miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM (ul. Szamarzewskiego 89), bud. D, hol główny

 1. Międzynarodowy Mecz Piłkarski

Termin: 10 maja 2018 r., g. 17:30 – 18:00

Miejsce: Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej (ul. Piotrowo 4)

Zgłoszenia zawodników indywidualnych i drużyn: https://tinyurl.com/zapisy-mecz

 1. Wystawa fotograficzna „Studenci UAM bez Granic”:

Termin: Maj 2018

Miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM (ul. Szamarzewskiego 89), bud. D

EU – Australia Leadership Forum

EU-Australia Leadership Forum organizuje w dniach 18-22 listopada 2018 roku w Brukseli Emerging Leaders Forum.

EU-Australia Leadership Forum jest projektem finansowanym przez UE i przewidzianym na lata 2016-2019. Głównym celem Forum jest poszerzanie relacji między UE i Australią.

Do udziału w Emerging Leaders Forum organizatorzy zapraszają obywateli lub stałych mieszkańców Australii i państw członkowskich UE z udokumentowanymi dokonaniami w zakresie  przywództwa w administracji, biznesie, społeczeństwie obywatelskim, nauce czy mediach.

Wymagania: aplikujący muszą mieć najwyżej 35 lat w momencie zamknięcia zgłoszeń (31 maja 2018), co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, wykształcenie wyższe oraz dysponować wiedzą w tematach, które znajdą się w agendzie tegorocznego spotkania:

 • Przepływ osób: perspektywy UE i Australii
 • Ochrona środowiska, zmiany klimatyczne i transformacja energetyczna
 • Czwarta rewolucja przemysłowa
 • Przywództwo kobiet w UE i Australii
 • Wyzwania regionalne (Europa i Indo-Pacyfik)
 • Cyfryzacja, ze szczególnym naciskiem na ochronę danych
 • Współpraca w przestrzeni kosmicznej
 • Społeczeństwo obywatelskie w relacjach UE-Australia

Do udziału w Forum zostanie zakwalifikowanych około 60 uczestników reprezentujących po równo Australię i UE.

Warunki udziału: przeloty, zakwaterowanie, transfery zostaną pokryte przez EU-Australia Leadership Forum.

Ważne terminy:

 • 31 maja – Zamknięcie rejestracji
 • 18 czerwca – Aplikanci otrzymują informacje o podjętej decyzji
 • 18-22 listopada – Emerging Leaders Forum, Bruksela, Belgia

Jak aplikować:

Zgłoszenia online, więcej informacji dostępnych na: http://europeaustraliaforum.eu