Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Iran – UE. W stronę konfrontacji czy współpracy?”

Zapraszamy do obejrzenia komentarza eksperckiego prof. UAM Przemysława Osiewicza z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, który opowiada o napięciach na linii UE-Iran. Relacje Unii Europejskiej z Islamską Republiki Iranu są ważne, ale też niezwykle złożone. Z jednej strony Unia zniosła sankcje ekonomiczne po zawarciu porozumienia nuklearnego w 2015 roku i ostro krytykowała Stany Zjednoczone za wystąpienie z tego porozumienia w 2018 roku. Jednocześnie utrzymała sankcje, nałożone na osoby i podmioty odpowiedzialne za łamanie praw człowieka w Iranie. Sytuacja znowu nabrała na znaczeniu po wznowieniu negocjacji dotyczących powrotu USA do porozumienia nuklearnego. UE zaangażowała się w proces negocjacyjny, ale jednocześnie w kwietniu wznowiła sankcje osobowe, znacząco poszerzając listę nimi objętych. Decyzja Rady UE doprowadziła do ostrej reakcji ze strony Iranu, w tym zawieszenia dwustronnej współpracy w wybranych obszarach. Czy oznacza to, że Unia obrała konfrontacyjny kurs względem irańskich władz, czy też jest to jedynie próba wzmocnienia jej stanowiska negocjacyjnego?

Link do nagrania poniżej:

https://www.facebook.com/1766662336982495/videos/1401883100179655

Wybory parlamentarne w Izraelu. Ciąg dalszy nastąpi?

Wybory do Knesetu, które odbyły się 23 marca 2021 roku były czwartymi w ciągu dwóch lat, w których Izraelczycy decydowali o kształcie parlamentu i dalszej polityce państwa.
Wyniki wyborów pozwoliły Likudowi zachować status największej partii w Knesecie, a frakcje prawicowo-religijne uzyskały znacznie ponad połowę mandatów, co Netanyahu uznał za dobry prognostyk do tworzenia przyszłego rządu. Jednak jednoczesne rozdrobnienie parlamentarne i występujące między różnymi ugrupowaniami i ich liderami animozje powodują, iż stworzenie stabilnej większości w cale nie musi stanowić łatwego zadania. To z kolei skłania do postawienia pytania – czy maraton wyborczy w Izraelu będzie trwał nadal i zobaczymy jego piątą w krótkim czasie odsłonę?
Zapraszamy do wysluchania komenatrza dr Artura Pohla z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennkarstwa UAM.

Link do nagrania poniżej

https://www.facebook.com/1766662336982495/videos/956065585145224