Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Białoruś – droga donikąd?”

Reżim białoruski przekształca się, nie w kierunku, w jakim preferuje większość społeczeństwa obywatelskiego, ale ewoluuje w stronę agresywnego autorytaryzmu i coraz bardziej w stronę reżimu totalitarnego. Brutalnie tłumione są demonstracje uliczne. Wszystko to pokazuje opresyjność reżimu i potwierdza, że dla Łukaszenki zwalczanie opozycji to cel nadrzędny. Sytuacja gospodarcza również jest trudna po wdrożeniu przez Unię Europejską kolejnego pakietu sankcji sektorowych. Silne oddziaływanie ze strony Rosji prowadzi do większej izolacji Białorusi i sukcesywnego konfliktowania się z Zachodem.
Czy istnieją szanse na wyjście z patowej sytuacji? Czy Łukaszenka będzie szukał sojuszników poza Rosją? Czy społeczeństwo obywatelskie ma szansę wrócić do normalności?
Ekspertem, który odpowie na pytania jest Pan Kamil Kłysiński, główny specjalista ds. białoruskich z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Link do nagrania poniżej:

https://www.facebook.com/odmpoznan/videos/3085733754992813

„Bałkany Zachodnie – impas w procesie rozszerzenia wciąż trwa”

Na przełomie czerwca i lipca odbyły się spotkania na wysokim szczeblu pomiędzy przywódcami państw UE a liderami Bałkanów Zachodnich. 5 lipca miał miejsce Szczyt Procesu Berlińskiego, wcześniej odbył się Prespa Dialog Forum, w którym uczestniczył min. SZ Zbigniew Rau. 28 czerwca w Rogalinie w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych V4 – Bałkany Zachodnie. Na wszystkich tych spotkania rozmawiano o procesie integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich. Jak jednak zauważył min. Rau – spotkania te były pełne frustracji z powodu wolnego tempa procesu rozszerzenia. Przedłużony proces integracji z UE nie przekłada się na lepsze przygotowanie państw bałkańskich do członkostwa, wręcz przeciwnie obserwowany jest regres jeśli chodzi o budowę sprawnych instytucji i umacnianie systemu demokratycznego.
W komentarzu eksperckim Pani Marta Szpala główny ekspert ds. Bałkanów Zachodnich z Ośrodka Studiów Wschodnich opowie o tym, jak impas w procesie rozszerzenia przekłada się na spadek wiarygodności UE na Bałkanach.
Link do nagrania poniżej:
Dobiega końca roczna prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej i jednocześnie rozpoczyna się prezydencja Węgier.
Jest to doskonały moment do dokonania podsumowania polskich działań oraz zgłębienia węgierskich planów na przyszyły rok.
Czy wizje „bratanków od szabli i od szklanki” będą różne, czy może uda się dostrzec ciągłość działań?
Tematy te przedstawili w debacie:
Jej Ekscelencja Orsolya Zsuzsanna Kovács Ambasador Węgier w Polsce
Wiceminister Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z dyskusji:
https://www.facebook.com/1766662336982495/videos/789068801774555

 

30-lecie Traktatu o dobrej współpracy i przyjaznym sąsiedztwie”

Mija 30 lat od momentu, gdy Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec zawarły traktat o dobrym sąsiedztwie. Traktat oparł stosunki dwustronne na nowej, nieznanej wcześniej, szerokiej podstawie. Te trzydzieści lat zostało wypełnione licznymi politycznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi kontaktami. Te wzajemne kontakty nie były jednak pozbawione konfliktów i problemów. Na początku wydawało się, że wzajemne relacje prawie automatycznie zmierzają w kierunku harmonijnego zrozumienia i pojednania,aż z czasem pojawiła się złożona sieć komunikacji, zależności i nieporozumień, swoista polsko-niemiecka codzienność. Czy mamy dziś do czynienia z „dojrzałym sąsiedztwem”, jak głosił tytuł konferencji 20 lat po podpisaniu traktatu? Czy nadal jesteśmy „sąsiadami na odległość”, jak określono to w 15 rocznicę? A może jesteśmy równymi partnerami?
O tym dyskutowaliśmy z zaproszonymi gośćmi!

– Prof. Zdzisławem Krasnodębskim europosłem oraz wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego VIII kadencji
– Szymonem Szynkowskim vel Sęk – wiceministrem spraw zagranicznych
– dr Justyną Schulz – dyrektor Instytutu Zachodniego

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z dyskusji: