Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie z Anną Sochańską, Ambasador RP w Irlandii

28 marca 2022 roku na platformie Google Meet odbyło się organizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu spotkanie z p. Anną Sochańską, Ambasador RP w Irlandii.

Podczas spotkania Pani Ambasador opowiedziała uczestnikom między innymi o tym, jak wyglądają obecne stosunki polsko-irlandzkie oraz jak Polaków i Polonię postrzegają Irlandczycy. Dodatkowo uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak na niespotykaną nigdzie wcześniej polską pomoc humanitarną zareagowało społeczeństwo irlandzkie. Irlandczycy nieustannie składają wyrazy uznania na ręce polskich dyplomatów, co jest bardzo pokrzepiające. Dodatkowo Pani Ambasador opowiedziała o tym, jak Irlandia zareagowała na rosyjską agresję na Ukrainę – mimo, iż Irlandia jest państwem neutralnym (nie jest członkiem NATO), to irlandzki minister spraw zagranicznych skomentował to wydarzenie jednym zdaniem: „My nie jesteśmy neutralni, jeżeli chodzi o to zło”. To pokazuje, że cały zachodni świat stanowczo potępia zło, jakie wyrządza Federacja Rosyjska. Podczas spotkania Pani Ambasador opowiedziała również o pracy w dyplomacji, a także o możliwych praktykach i stażach w Ambasadzie RP w Dublinie.

Darmowe lekcje języka niemieckiego

Znajomość języków obcych jest bardzo ważna w pracy w dyplomacji. Chcąc zostać dyplomatą należy dobrze znać kilka języków obcych.

Z tego powodu zapraszamy na darmowe lekcje języka niemieckiego, które dzięki uprzejmości p. Aleksandry Fedorskiej będą przeprowadzane w Cyryl Club (ul. Młyńska 14, Poznań) w każdą sobotę w godz. 10:00-12:00. Aleksandra Fedorska to polska dziennikarka zajmująca się tematyką energetyki, która większość swojego życia mieszkała w Niemczech.

Osoby zainteresowane nauką języka niemieckiego prosimy o wypełnienie krótkiego formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY30cpmjenfCL78CD3F58hk3eRKHn9U2iqqAmNzcpmivoYng/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2LqRYLo98yYiU4NeHYYFQIt4_Zu5Eq0d2MTWtx-TnXCacBFJdoKnZ6VOg

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Spotkanie z Ambasador RP w Irlandii

Już w najbliższy poniedziałek 28.03.2022 r. o godz. 20:00 spotkamy się z p. Anną Sochańską, Ambasador RP w Irlandii. Podczas spotkania porozmawiamy o stosunkach polsko-irlandzkich oraz o tym, w jaki sposób społeczeństwo irlandzkie zareagowało na rosyjską agresję na Ukrainę. Dodatkowo poruszony zostanie temat Dnia Św. Patryka.

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zapisać się za pośrednictwem formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVcIA27wfLR86cI2dB41iO8cylXwggGQ6f7foMP9s0qodDLg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2REIEHR2qQdLUvbi8AyIYQolWC5_iRu5-2lq88RFxBbgmGW8VO9GR-mkk

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Debata o przyjaźni polsko-węgierskiej

Z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu w Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 23 marca 2022 roku w Cyryl Club odbyło się spotkanie z udziałem p. Mateusza Cichowicza, członka Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Poznaniu oraz p. Évy Burakowski, Węgierki od kilkudziesięciu lat mieszkającej w Poznaniu.

Podczas debaty próbowano ustalić genezę fenomenu, jakim jest przyjaźń pomiędzy Polakami a Węgrami. Dodatkowo rozmawiano o stosunkach polsko-węgierskich w przeszłości (w szczególności w latach 50. XX wieku), a także o współczesnych relacjach między tymi państwami. Co więcej, prelegenci opowiedzieli o miejscach pamięci związanych z węgierską historią w Poznaniu czy polską na Węgrzech, a także o wydarzeniach oraz inicjatywach kulturalnych (np. weekend z węgierską kuchnią czy jedyny w Polsce zespół węgierskiego tańca ludowego).

Partnerzy debaty: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Króla Stefana Batorego, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytut Poznański.

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 2022

Polak, Węgier – dwa bratanki…
Skąd wzięła się przyjaźń polsko-węgierska? Jakie są obecne stosunki między tymi państwami, a jak to wyglądało w przeszłości? Czy Polacy i Węgrzy różnią się względem siebie? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas debaty, która odbędzie się dziś o godz. 18:00 w Cyryl Club w Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Gościć będziemy p. Mateusza Cichowicza oraz p. Évę Burakowski z Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Króla Stefana Batorego w Poznaniu. Spotkanie przybierze formę stacjonarną (nie będzie transmisji online), dlatego zapraszamy do osobistego uczestniczenia w debacie. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Partnerzy debaty: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Króla Stefana Batorego w Poznaniu, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oraz Instytut Poznański.

Pożądane cechy współczesnego dyplomaty

Współczesny dyplomata musi posiadać pewne cechy, które powodują, że łatwiej mu jest wpasować się w realia pracy na placówce dyplomatycznej. Państwo, które wysyła swoich przedstawicieli dyplomatycznych za granicę starannie dobiera ich pod względem charakterologicznym, a także sprawdza wykształcenie – znajomość historii państwa, do którego dany dyplomata jest wysyłany, znajomość języków oraz tzw. umiejętności miękkie (np. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych).

Podstawową cechą dobrego dyplomaty według Jerzego Bahra jest dyskrecja. Przedstawiciel dyplomatyczny nie może ujawniać informacji poufnych, a ponadto powinien wykazywać się elastycznością i sprytem w nieujawnianiu tychże informacji, bowiem niedopuszczalna jest dyskrecja odpychająca. Nie bez powodu wypowiedziane zostały słowa: „Dyplomacja to taka sztuka, która polega na tym, żeby umieć powiedzieć coś, kiedy się nie ma nic do powiedzenia, albo umieć nie powiedzieć nic, wtedy, kiedy ma się do powiedzenia bardzo dużo”. Dodatkowo dyplomata nie powinien być nachalny i sprawiać wrażenia, że wchodzi w cudze pojmowanie świata i rzeczywistości, ponieważ wymagane jest to, aby zachowywał takt w każdej możliwej sytuacji z jaką przyjdzie mu się zmierzyć.

Kolejnymi przymiotami, którymi powinien odznaczać się przedstawiciel dyplomatyczny to odpowiedni poziom intelektualny, doświadczenie i ogłada towarzyska, refleks i bystrość, a także wiedza z zakresu polityki, historii, geografii, ekonomii, prawa międzynarodowego i dyplomatycznego. Przy posiadaniu wszystkich z wymienionych osoba w relacjach dyplomatycznych nie powinna tworzyć atmosfery wyższości, powinna raczej być przyjacielska, dobroduszna, ujmująca. Dodatkowo podczas rozmów dyplomatycznych dominować musi zręczność i finezja, tak, aby móc wczuć się w partnera, wiedzieć co dla niego jest ważne.

Dla dyplomaty równie ważne są umiejętności załatwiania różnych kwestii, odpowiedniego stylu zachowania, opanowania kodeksu honorowego, rytuału, procedur. Istotne to jest również z punktu widzenia różnych szkół dyplomatycznych, które kładą spory nacisk na odpowiednie wykwalifikowanie przyszłych przedstawicieli dyplomatycznych.

Znajomość języków jest jedną z najważniejszych rzeczy, które dyplomata powinien umieć. We współczesnym świecie podstawową kwestią jest posługiwanie się językiem angielskim, a także językiem państwa przyjmującego, w którym dyplomata pełni swoją misję dyplomatyczną. Jeżeli trudnością jest opanowanie miejscowego języka, to minimalnie należy znać jeden z grupy: francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski.

Współcześni dyplomaci powinni być bardziej tradycyjni, aniżeli by byli w swoim kraju. Uzasadnione jest to tym, że polscy przedstawiciele dyplomatyczni winni być nosicielami polskości, muszą propagować i reprezentować kulturę, z której pochodzą.

J. Bahr dodatkowo doradza młodym dyplomatom, którzy dopiero wchodzą w „świat dyplomacji”, aby niczemu się nie dziwili; muszą być świadomi różnorodności kultur, języków, tradycji. Im więcej dyplomaci będą wiedzieli o świecie oraz o jego różnorodności, tym lepiej będą odnajdywali się w dyplomacji i tym lepiej pełnić będą swoją służbę zagraniczną.

Autor: Kevin Nowacki, Koordynator RODM Poznań

Bibliografia:

  1. Fonkowicz J., Pietkiewicz E., Dyplomacja z bliska, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”,Warszawa 1982.
  2. Sadecki J., Ambasador, Agora SA, Warszawa 2013.
  3. Żukowski P. M., Kultura dyplomatyczna w kształceniu dyplomatów, w: Współczesna kultura dyplomatyczna, red. Zgutka M., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.