Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie inaugurujące działalność Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

W dniach 26-27 kwietnia 2022 r. mieliśmy zaszczyt być obecni na ogólnopolskim zjeździe inauguracyjnym sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w latach 2022-2024. W uroczystości otwarcia wziął udział m.in. Szef Służby Zagranicznej Arkady Rzegocki, a także Arkadiusz Radwan – Zastępca Dyrektora Akademii Dyplomatycznej ds. współpracy międzynarodowej i promocji oraz Marta Zielińska-Śliwka – Zastępca Dyrektora Akademii Dyplomatycznej ds. kształcenia i rozwoju.

Podczas uroczystości otrzymaliśmy potwierdzenie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że w latach 2022-2024 RODM w Poznaniu będzie prowadzony przez Instytut Poznański.

Deklarujemy, że będziemy ciężko pracować, aby promować polską politykę zagraniczną oraz zachęcać do wiązania swojego życia z pracą w dyplomacji. Dziękujemy za zaufanie.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/akademiadyplomatyczna/spotkanie-inaugurujace-prace-sieci-regionalnych-osrodkow-debaty-miedzynarodowej-2022-2025?fbclid=IwAR3KKyssLH6Nw7HflCv-kXWmOu_FVJNSUEQalj4zb9gJQnYCszByU8iowF4

Wycieczka dla repatriantów do Pałacu w Rogalinie

19 kwietnia 2022 r. z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu oraz Ośrodka RODAK w Środzie Wielkopolskiej odbyła się wycieczka dla grupy 50 repatriantów, którzy pod koniec grudnia 2021 r. po wielu latach rozłąki powrócili do swojej Ojczyzny (m.in. z Kazachstanu czy Rosji).

Repatrianci mieli okazję zwiedzić osiemnastowieczny Pałac w Rogalinie będący przez kilkaset lat siedzibą rodu Raczyńskich – rodziny, z której wywodziło się wielu wybitnych polskich dyplomatów. Repatrianci zapoznali się również z historią Edwarda Raczyńskiego – Prezydenta RP na uchodźstwie, którego odtworzony gabinet z Londynu można znaleźć w pałacu. Wielu repatriantów zadeklarowało chęć powrotu do Rogalina, aby jeszcze bardziej poznać historię rodu Raczyńskich.

Wycieczka była możliwa do zrealizowania dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu.

 

 

Spotkanie z prof. Romanem Wieruszewskim

12 kwietna 2022 r. w Cyryl Club odbyło się spotkanie z prof. Romanem Wieruszewskim, podczas którego omawiane były aspekty prawnomiędzynarodowe ludobójstwa w Buczy.

Roman Wieruszewski w latach 1989-1992 był ekspertem Konstytucyjnej Komisji Parlamentarnej. Od 1992 do 1995 współpracownik Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. byłej Jugosławii w ramach Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie, a od 1996 do 1998 szef misji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie. W latach 1998-2000 i 2003-2006 członek Komitetu Praw Człowieka ONZ (wiceprzewodniczący Komitetu w latach 2003-2004). Członek Rady do spraw Uchodźców I, II i III kadencji (1999-2014).

Podczas spotkania można było m.in. dowiedzieć się, czym jest ludobójstwo pod względem prawa międzynarodowego – ludobójstwo jest wtedy, kiedy celem jest zniszczenie grupy społecznej lub jej części ze względu na narodowość, rasę czy język. Pan Profesor również wspomniał o tym, że w oparciu o Statut Trybunału Karnego w Hadze i prośbę 42 państw, Prokurator Generalny rozpoczął śledztwo w sprawie wojny na Ukrainie i ewentualnego ludobójstwa.

Zachęcamy również do zapoznania się z komentarzem prof. Romana Wieruszewskiego o ludobójstwie w Buczy: https://fb.watch/cmMQfk-1sC/.

Dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne wydarzenia!

Aspekty prawnomiędzynarodowe ludobójstwa w Buczy

Ukraińska armia poinformowała, że wszystkie miejscowości wokół Kijowa zostały wyzwolone spod rosyjskiej okupacji. Gdy żołnierze oraz dziennikarze weszli na odzyskane tereny, ujrzeli doszczętnie zniszczoną infrastrukturę, a na ulicach leżały ciała martwych cywili.

Z powodu tych okropnych czynów organizujemy spotkanie z prof. Romanem Wieruszewskim, podczas którego porozmawiamy o ludobójstwach pod względem prawnomiędzynarodowym – w kontekście wspomnianego ludobójstwa w Buczy (co o tym stanowi prawo międzynarodowe, jakie konsekwencje czekają Rosję oraz jak dokonać ewentualnej zmiany prawa międzynarodowego, aby nigdy więcej nie doszło do takich czynów).

Roman Wieruszewski to polski prawnik i politolog, profesor nauk prawnych specjalizujący się w prawach człowieka, nauczyciel akademicki, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczący. Pełnił funkcję m.in. specjalnego wysłannika ONZ w Bośni i Hercegowinie, a następnie stał na czele misji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka z siedzibą w Sarajewie.

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. o godz. 18:00 w Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań).

W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt (rodm@rodm-poznan lub tel. 603 052 976).