Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Aktualne nabory w organizacjach oraz instytucjach międzynarodowych

Wszystkich zainteresowanych pracą, stażem bądź dodatkową aktywnością w organizacjach i instytucjach międzynarodowych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych o trwających naborach. Osoby, które dokonają zgłoszenia w niżej wymienionych naborach uprasza się o przekazanie informacji o tym fakcie Ministerstwu Spraw Zagranicznych na adres konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości. Ogłoszenia, których termin aplikacji mija w maju 2023 roku, prezentujemy poniżej.

 

Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), który działa na rzecz wzmocnienia spójności społecznej i budowania dobrze prosperujących społeczności w Europie, finansując projekty promujące wzrost, sprzyjające włączeniu społecznemu wrażliwych grup społecznych oraz wspierające zrównoważony rozwój środowiskowy, poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości poszukuje kandydata na stanowisko Szefa Sekcji ds. kontroli narkotyków i zapobiegania przestępczości, wypełniającego swoje obowiązki w Wiedniu. Aplikacje należy składać do 6 maja 2023 roku. Szczegóły na: https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=204472&Lang=en-US.

 

NATO Young Professionals Programme umożliwia młodym absolwentom uczelni wyższych z krajów członkowskich NATO zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym oraz zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Termin składania aplikacji upływa 7 maja 2023 roku. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: https://www.nato.int/cps/en/natohq/175210.htm.

 

UNESCO informuje o wolnych stanowiskach pracy na stronie internetowej organizacji: https://careers.unesco.org/go/All-jobs-openings/782502/.

 

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) prowadzi nabory na szereg stanowisk w wielu miejscach na świecie, w których prowadzi działalność. Szczegóły na: https://jobs.undp.org/cj_view_jobs.cfm.

 

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych z siedzibą w Pekinie, którego celem jest wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poprawa powiązań infrastrukturalnych w Azji, poszukuje pracowników na różne stanowiska. Szczegóły na: https://www.aiib.org/en/opportunities/career/job-vacancies/staff/index.html.

 

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) informuje o wolnych stanowiskach pracy na stronie internetowej organizacji: https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en.

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prowadzi nabory na szereg stanowisk. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na: https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobsearch.ftl?lang=en.

 

Światowy Program Żywnościowy (WFP) prowadzi nabory na szereg stanowisk. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na: https://www.wfp.org/careers/job-openings.

 

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) prowadzi nabory na szereg stanowisk. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na: https://www.ifad.org/en/careers.

 

%d bloggers like this: