Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

POLSKIE ŚLADY W EUROPIE I NA ŚWIECIE

Polskie Inflanty – Polacy na Łotwie

Polskie ślady na świecie – Mołdawia

Adampol – polska miejscowość pod Stambułem w Turcji

Historia miejscowości Harbin

Wesele w Landshut

Polskie tańce ludowe w Szewcji

Polskie liceum w Villard de Lans

Polska Brygada Pancerna Gen. Stanisława Maczka

Maczków – polska strefa okupacyjna w Niemczech 1945-1948


Tegoroczna kampania i wybory prezydenckie we Francji ujawniły ogromne podziały istniejące w tamtejszym społeczeństwie. Dziś nic nie wskazuje na to, żeby jedno z najważniejszych państw zachodniej Europy miało pomysł na wyjście z kryzysu społecznego – mówił dziś w naszej porannej rozmowie Sławomir Czarlewski, były polski konsul i ambasador w Paryżu i Brukseli.


Informacja i edukacja – to główne zadania, jakie chce realizować Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Placówka działa od czwartku w Poznaniu.


30 marca 2017 r. w poznańskim Radiu Emaus Koordynator Ośrodka, Rafał Staniszewski przedstawił słuchaczom radia nowopowstały w Poznaniu ośrodek RODM. Pytania dotyczyły celów, jakie RODM Poznań postawił przed sobą, obydwu fundacji, które go prowadzą, jak również oferty programowej dla Poznaniaków i Wielkopolan.


Kogo i dlaczego obserwuje Stolica Apostolska? – Ścieżka dźwiękowa ze spotkania z ks. Tomaszem Grysą zastępcą Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ (nagranie Radio Emaus).

część I

część II