Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

POLSKIE ŚLADY W EUROPIE I NA ŚWIECIE

Kogo i dlaczego obserwuje Stolica Apostolska?

Ścieżka dźwiękowa ze spotkania z ks. Tomaszem Grysą zastępcą Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ
(nagranie Radio Emaus)