Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Migracje. Wyzwanie dla Polski, Europy i świata.

Temat migracji jest zagadnieniem powszechnie dyskutowanym zarówno na forach organizacji międzynarodowych, omawianym przez władze państw, które borykają się z narastającym problemem, próbując sprawnie zarządzać w takich okolicznościach.Zjawisko ma charakter masowy, cyklicznie zmieniają się motywy migracji, na której stan wpływają wydarzenia międzynarodowe, decyzje polityczne, gospodarcze i inne.

Do naszego ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu zaprosiliśmy pana Piotra Miereckiego, eksperta z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który podczas wieloletniej pracy w Departamencie Polityki Migracyjnej zajmował się tematem migracji. W trakcie spotkania „Migracje. Wyzwania dla Polski, Europy i świata”, które odbyło się 6 lutego poruszono wiele zagadnień. Prowadzący zaprezentował bardzo szerokie ujęcie tematu, skupiając się między innymi na: wyjaśnieniu czym są migracje, zdefiniowaniu różnic prawnych pomiędzy uchodźcą i migrantem oraz przedstawieniu głównych kierunków migracji. Podkreślił również, w jaki sposób migracje oddziałują na społeczeństwa w państwach członkowskich UE oraz w perspektywie globalnej. Nasz ekspert zwrócił uwagę słuchaczy na ważny aspekt, a mianowicie: wartościowania migracji w sposób pozytywny i negatywny. Podkreślał, że „migracje nie są ani dobre, ani złe. One po prostu są obecne w świecie. Naszym zadaniem jest stawiać sobie pytanie: jakie wyzwania niosą i jak sobie z nimi razić?”

Kryzys migracyjny miał swój moment krytyczny w 2015r., kiedy gwałtownie wzrosła liczba osób próbujących przedostać się do Europy, a jego eskalacja była widoczna po wybuchu wojny w Syrii. W roku 2015 i 2016 złożonych zostało 1,4 miliona wniosków o azyl do państw członkowskich UE, z uwzględnieniem, że Niemcy w ramach „Wilkommen politik” stały się krajem, do którego spłynęła największa liczba osób składających wnioski. Zjawisko to, mimo dużej skali wywołuje sporo kontrowersji nacechowanych emocjonalnie oraz ideologicznie. Po spotkaniu padło wiele pytań oraz komentarzy, czy powinniśmy nieść pomoc i okazywać ludzką wrażliwość, czy też opowiedzieć się za pomysłem odsyłania uchodźców do kraju ich pochodzenia. Zastanawiano się także nad skutecznością i efektywnym działaniem organizacji międzynarodowych, m.in. Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), UNHCR, (Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców), czy europejskiego Frontexu. Uczestnicy spotkania wspólnie z prelegentem wymieniali się opiniami, nt. tego, czy kryzys migracyjny nie obnażył jednocześnie kryzysu instytucjonalnego Unii Europejskiej, której w takich okolicznościach zabrakło wspólnie wypracowanej strategii polityki migracyjnej.

Próbując znaleźć odpowiedź, jakie wyzwania dla Polski Europy i świata niosą ze sobą migracje prowadzący spotkanie wspomniał o kilku ważnych aspektach: skutecznej ochronie granic, ograniczeniu napływu migrantów, które będzie możliwe tylko pod warunkiem prowadzenia dialogu z państwami pochodzenia cudzoziemców. Pan Piotr Mierecki wspomniał, że obecna sytuacja w Polsce i zwiększone zainteresowanie naszym krajem ze strony wschodnich sąsiadów, jest pochodną realiów kryzysu demograficznego i braku rąk do pracy, które tworzą lukę na rynku zapełnianą przez cudzoziemców. Nie sposób jednoznacznie ocenić i prognozować jaki będzie dalszy scenariusz wydarzeń w przypadku migracji. Istotne jest natomiast, by zjawisko obserwować i w odpowiedni sposób na nie reagować.

Populizm. Błogosławieństwo czy zmora demokracji?

W środę 31 stycznia w RODM Poznań odbył się wykład Piotra Andrzejewskiego z Instytutu Studiów
Politycznych PAN na temat zjawiska populizmu.

Prelegent przedstawił pokrótce historię populizmu sięgającą czasów antycznych, a w swym
nowoczesnym kształcie XIX wieku w USA, gdzie ruch farmerów przybrał kształt The Populist party.
Podstawowym problemem było zdefiniowanie czym właściwie jest populizm i czy należy się tego
zjawiska objawiać. Sam fenomen wpisany jest w logikę funkcjonowania systemu demokratycznego i
stanowi odwołanie się do „ludu” – szerszych mas społecznych. W tym sensie każda partia funkcjonująca
w demokracji musi być po części populistyczna. Populizm najczęściej angażuje osoby wykluczone z
debaty publicznej z powodów ekonomicznych lub kulturowych i włącza je do tej debaty. Dlatego
populizm to zjawisko, które można ocenić częściowo pozytywnie.

Z drugiej strony ostrze populizmu wymierzone jest w elity. Lud chcąc zyskać większy wpływ na politykę
lub odzyskać utracone poczucie godności bardzo często polega na charyzmatycznym przywódcy, który
realizuje populistyczne postulaty. Mechanizm ten opisał już Arystoteles w „Polityce”. Stąd biorą się
powiązania populizmu z postawami neoautorytatnymi.

Na koniec p. Piotr Andrzejewski przedstawił partie, ruchy polityczne i liderów określanych jako
populistyczne w poszczególnych państwach europejskich i USA. Często populizm określa się negatywnie
jak chorobę, jednak w opinii eksperta populizm stanowi nie chorobę, a tylko objawy wywołane przez
głębszy problem. Pojawienie się partii populistycznych jest oznaką, że należy dokonać korekty polityki
prowadzonej przez poszczególne rządy tak by dokonać szerszego włączenia mas w funkcjonowanie
demokracji.

Stolica Izraela Jerozolima?

Stolica Izraela Jerozolima?”
Poznański RODM swoją działalność w nowym roku rozpoczął cyklicznym wydarzeniem „Spotkanie z filmem”, które poprowadził pan Krzysztof Nowak – krytyk, scenarzysta i producent filmowy. Spotkanie odbyło się 23 stycznia w biurze RODM- u. Temat wydarzenia „Stolica Izraela – Jerozolima?” nawiązywał do grudniowej decyzji prezydenta Trumpa o przeniesieniu ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dwa filmy, których tematyka nie tyle skupiała się na ujęciu zagadnień politycznych, ile na kwestiach religijnych i socjologiczno – społecznych. Pierwszy z nich stanowił syntezę fragmentów biblijnych uzasadniających duchowe znaczenie Jerozolimy dla Żydów. Drugi natomiast poruszał problem społeczny dotyczący wzajemnych relacji panujących między dwoma narodami, które utrudniają wypracowanie porozumienia i zaniechanie walk.
W czasie ożywionej dyskusji po filmie podniesiono następujące pytania: jakie konsekwencje wywoła ruch amerykańskiego przywódcy i czy nie będzie przysłowiową iskrą na beczce prochu, która zachwieje niestabilną już sytuacją na Bliskim Wschodzie, zaogniając tym samym tlący się od kilkudziesięciu lat konflikt? Zastanawiano się także, czy możliwe będzie zapobieżenie negatywnych następstw tego posunięcia. Prowadzący spotkanie podkreślił, że przyczyną niestabilnej sytuacji i trudnością w przełamaniu impasu jest w dużej mierze wzajemna niechęć, obawy oraz strach utrwalone w świadomości Żydów i Arabów. Niełatwo dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie, jak potoczą się dalsze losy Izraela i jakie stanowisko zajmie społeczność międzynarodowa w tej sprawie. Można przypuszczać, że decyzja prezydenta doprowadzi nie tyle do rozwiązania istniejącej sytuacji, ale jeszcze bardziej ją skomplikuje.

Kolędowanie bez granic

Tuż po świętach – 27 grudnia, spotkaliśmy się Cafe Misja, by kultywować polską tradycję śpiewania kolęd. Wykład prof. Jacka Kowalskiego przybliżył nam  źródła i bogactwo tej tradycji. Wspólne śpiewanie przeplatało się z prezentacją mniej znanych staropolskich pastorałek w wykonaniu zespołów Luthien Consort oraz Liquescentes. Szczególnymi gośćmi spotkania były rodziny  przyjmujące zagranicznych studentów w ramach akcji „Wigilia bez granic” oraz sami studenci zainteresowani polską tradycją.

Zapraszamy na konferencję:Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Prestiż czy realny wpływ?

„Za członkostwem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nie idą bezpośrednio wymierne korzyści. Jednak przebywanie wśród decydentów, wśród wielkiej piątki stałych członków Rady Bezpieczeństwa – czyli wśród Chin, Rosji, Francji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – pozwala na kreowanie polityki międzynarodowej” – powiedział w Polskim Radiu 24 dr Paweł Kowalski z Uniwersytetu SWPS.

Powyższa opinia wydaje się być jedną z bardziej chłodnych ale i rzeczowych wypowiedzi, oceniających przyznanie Polsce miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Czy zasiadanie w gronie 15 państw podejmujących kluczowe decyzje w polityce międzynarodowej jest tylko prestiżem i wynika z zastosowania geograficznego klucza wyboru (innymi słowy: „po prostu przyszła na nas kolej”) czy też gigantycznym sukcesem polskiej dyplomacji? Te diametralnie odmienne zdania postaramy się ze sobą zestawić w czwartkowy wieczór 14 grudnia o godzinie 19:30 w naszym Ośrodku. Piotr Andrzejewski z Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk przybliży nam zadania Rady, ale również opowie o istotnych decyzjach, na które miała ona wpływ w przeszłości.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na wykład prof. Stephane Courtois „Czarna księga komunizmu”

Wykład prof. Stephane Courtois „Czarna Księga Komunizmu”
12 grudnia 2017 r. godz. 17:00
Sala PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29

 

„Czarna księga komunizmu” to próba bilansu komunizmu w 100 rocznicę wybuchu rewolucji bolszewickiej. Dokona jej najwybitniejszy współczesny znawca i badacz komunizmu, francuski historyk, dyrektor badań naukowych Centre National de la Recherche Scientifique i współautor takich fundamentalnych prac jak „Czarna księga komunizmu”, Czarna księga rewolucji francuskiej”czy „Słownik komunizmu”. Jego publikacje odbiły się bardzo szerokim echem w opinii Zachodu zwłaszcza ze względu na wskazanie na wielką bliskość nazizmu i komunizmu, organiczne pochodzenie systemu stalinowskiego od leninizmu, czy pokazanie wspólnego mianownika dla systemów komunistycznych w Związku Sowieckim, Chinach, Kambodży Pol Pota, czy Nikaragui i Angoli rządzonej przez partie komunistyczne. Za te opinie Stephan Courtois, mimo swojego dorobku naukowego, był wielokroć ostro atakowany przez intelektualne elity paryskie. Inna rzecz, że Profesor Courtois znał komunizm nie tylko jak krytyczny badacz, ale w młodości sam był aktywistą organizacji maoistowskiej o nazwie Niech żyje komunizm …

 

 

 

Instytut Zachodni zaprasza na konferencję „Europa Socjalna? Trójkąt Weimarski wobec rynku pracy w UE” 7-9.12.2017r.

Strona: http://www.iz.poznan.pl/europa-socjalna
Rejestracja: http://bit.ly/2zNbCzO
Program: http://bit.ly/2jb4ZO0

 

Czwartek, 7 grudnia 2017 r., Pałac Działyńskich, sala czerwona (Stary Rynek 78, 61-722 Poznań)

14:00 Rejestracja

15:00 SESJA I: Przyszłość Europy Socjalnej

Moderator: dr Jacek Kubera – Instytut Zachodni

Philippe Gassmann – Szef Regionalnego Działu Ekonomicznego, Ambasada Francji w Polsce
Danuta Jazłowiecka
 – posłanka do Parlamentu Europejskiego
dr Martin Koppernock – Referent w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec
Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP, tbc

16:30 Przerwa kawowa

17:00 SESJA II: Rynek pracy UE – w jakim stopniu ujednolicony?

Moderator: Tomasz Morozowski – Instytut Zachodni

prof. Gerhard Bosch – dyrektor Instytutu Pracy i Kwalifikacji Uniwersytetu Duisburg-Essen
Liina Carr – Sekretarz Konfederalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
Sylvie Matelly – wicedyrektor we francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych, IRIS
prof
Maciej Żukowski – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Piątek, 8 grudnia 2017 r., Instytut Zachodni, sala na V. piętrze (ul. Mostowa 27A, 61-854 Poznań)

9:00 Rejestracja

9:30 SESJA III: Dynamika zmian rynku wewnętrznego UE w kontekście migracji pracowników

Moderator: dr Joanna Dobrowolska-Polak – Instytut Zachodni

dr Marek Benio – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tadeusz Kucharski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
Frédéric Petit – poseł we francuskim Zgromadzeniu Narodowym
Patricia Schikora – Federalne Zrzeszenie Niemieckich Organizacji Pracodawców, BDA

11:00 Przerwa kawowa

11:30 SESJA IV: Dynamika zmian rynku wewnętrznego UE w kontekście przepływu kapitału, towarów i usług

Moderator: prof. Gerhard Bosch – dyrektor Instytutu Pracy i Kwalifikacji Uniwersytetu Duisburg-Essen

Jan Drahokoupil – Europejski Instytut Związków Zawodowych, ETUI
Patrick Edery, dyrektor generalny Partenaire Europe
Robert Lisicki 
– Konfederacja „Lewiatan”
Piotr Szumlewicz – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

13:00 Obiad

W czasie wydarzenia zapewniamy tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie.

 

Założenia konferencji

Pracownicy delegowani od kilku miesięcy są jednym z głównych tematów debaty politycznej w Unii Europejskiej. Spór o przyszłość dyrektywy 96/71/WE jest jednak elementem dużo ważniejszej dyskusji – o funkcjonowaniu UE, a w szczególności o rozwoju wewnętrznego rynku pracy i o tym, jak w tym kontekście należy rozumieć hasło „Europy socjalnej”. To właśnie w tym obszarze krzyżują się różne wizje przyszłości UE, odmienne interesy państw członkowskich, a w ramach tych państw – różnych grup społecznych i gospodarczych.

Francja, Niemcy i Polska z pewnością będą odgrywać pierwszoplanową rolę w tej dyskusji. Z kolei instytucja Trójkąta Weimarskiego stanowić może laboratorium, w którym wypracowany zostanie europejski kompromis w kwestii tego, jak dalece i na jakich zasadach powinniśmy regulować rynek pracy w UE.

Celem konferencji jest rozpoznanie punktów styczności i różnic w Trójkącie Weimarskim w odniesieniu do koncepcji „Europy socjalnej” i regulacji dotyczących jednolitego rynku pracy. Chcemy umożliwić dyskusję ekspertom z Francji, Niemiec i Polski, a także z Brukseli, która uwzględniałaby nie tylko interesy narodowe i odmienne perspektywy polityczne, ale także doświadczenia pracowników i pracodawców funkcjonujących na co dzień państwach Trójkąta Weimarskiego. Spojrzenie na problem „Europy socjalnej” z tych dwóch perspektyw – zarówno „od góry”, jak i „od dołu” – może przyczynić się do odkrycia niedostrzeganych dotąd zbieżności pozwalających na wytyczenie wspólnego polsko-niemiecko-francuskiego stanowiska.

 

Zachęcamy do upowszechnienia informacji o wydarzeniu wśród osób zainteresowanych, także poprzez Facebook: https://www.facebook.com/events/553949221610269/

Z poważaniem,
Maciej Grochowski
Specjalista ds. komunikacji