Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wielkanoc bez granic – koncert

6 kwietnia w siedzibie RODM Poznań obył się koncert wielkanocnej muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Luthien Consort.

Koncert był częścią projektu Wielkanoc bez granic, który łączy polskie rodziny i cudzoziemców żyjących w Polsce na okres świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Projekt ten został objęty patronatem RODM, który umożliwił ponowne spotkanie rodzin i ich zagranicznych gości. Celem projektu Wielkanoc bez granic jest powstanie trwałych więzi między ludźmi z różnych kultur, dlatego ważne jest umożliwienie i zachęcanie do kolejnych spotkań.

 

Wieczór Wyborczy – Węgry 2018

12 kwietnia 2018 dzięki współpracy RODM Poznań oraz Filologi Węgierskiej UAM odbył się Węgierski Wieczór Wyborczy.

Dr Adam Szabelski w barwny i humorystyczny sposób przedstawił węgierską scenę polityczną. Udało mu się umieścić ostatnie wybory parlamentarne na Węgrzech w szerszej perspektywie historycznej – w perspektywie długiego trwania. Wybory te – jak już wiadomo – wygrał większością 2/3 Fidesz – partia Victora Orbana.

Przyczyną tego zwycięstwa jest duża fragmentaryzacja opozycji liberalnej i lewicowej, która nie potrafiła się zjednoczyć. Z drugiej strony radykalna i prawicowa partia Jobbik przeżywa finansowy kryzys. Dlatego pomimo wyraźnych oznak zmęczenia Fideszu (coraz liczniejsze afery korupcyjne, postępująca oligarchizacja) Orbanowi udało zdobyć się zwycięstwo. Nie można nie wspomnieć o relatywnie ostrej i brutalnej kampanii wyborczej, która miała przede wszystkim charakter negatywny i polegała na straszeniu uchodźcami, miliarderem Sorosem czy wyjściem Węgier z Unii Europejskiej.

Dr Szabelski przedstawił także bardziej zabawne aspekty kampanii takie jak polityczne wygłupy Partii Dwuogoniastego psa. Po wykładzie nastąpiła długa i intensywna dyskusja.

Savoir Vivre in Poland – Poznań University of Technology

Meeting with foreign students at the Poznan University of Technology. 
Savoir-Vivre in Poland. How to make your stay in Poland comfortable and friendly?
 

That was a great, dynamic and very practical meeting!

On April 9th, representatives of Regional Centrel of International Debate had the oportunity to talk to dozens of students from Asia, Africa and Europe about Polish Etiquette. Nicaragua, Egipt, Kenya, Iran, Georgia and a few other countires were the places where the student audience were coming from. We shared the secrets helping the students establish and maintain good relations with their Polish friends or host families.

How do you greet Poles? Who extends the hand first? Should I take my shoes off when I enter someone’s home or not? How about the etiquette at the table? Which topics do Poles eagerly talk about and which do they rather avoid? Those and many other where the questions we covered during over the 90 minutes meting.

We engaged the 40+ students in a conversation where we were also learning about cultural differences. Interesting was for example the comment from an African girl who clearly stated that in their countries it is the man who is always expected to reach out with a hand frist to a women when meeting her (the other way round as in European practice). An observation everyone agreed with was that Poles can benefit a lot from a more direct eye contact – which we often do do and it does the power to break the ice when we meet strangers much better.

To add a little spice: the most frequently asked question was how to ask a Polish girl for a date.

We saw a lot of nods at the end of th  e meeting when asking whether the discussion helped address at least some of the challenges of everyday life in Poland. We’re extremely happy about and already planning similar meetings at other univeristies in Poznan!

Konferencja Europejska w ZSH

Czwartego kwietnia w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956 w Poznaniu odbyła się pierwsza szkolna Konferencja Europejska.

RODM Poznań włączył się w przygotowanie tego wydarzenia. Plan wydarzeń podzielony został na trzy części. W pierwszej pani Judyta Cabańska z Europe Direct przybliżyła uczącej się młodzieży struktury Unii Europejskiej i zasady ich działania. W drugiej części Rafał Staniszewski (RODM Poznań) przedstawił trudny temat problemów z jakimi musi się zmagać dziś zjednoczona Europa. Pośród nich wymienił potrzebę reformy struktur, kryzys migracyjny czy brak solidarności pomiędzy państwami.
Na zakończenie przedstawiciele europosłanki Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz rozdali nagrody w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Główną nagrodą była trzydniowa wycieczka do Europarlamentu.

Debata Republikańska w 250-lecie Konfederacji Barskiej

28 lutego 2018 roku w piwnicznej sali klasztoru Karmelitów Bosych odbyła się Debata Republikańska – która była częścią cyklu upamiętniającego 250 zawiązania Konfederacji Barskiej. Dyskusję moderował prof. Jacek Kowalski, a wśród panelistów znaleźli się: Bogusław Kiernicki, Grzegorz Heckert, czy Jerzy Wierzchowiecki. Paneliści poruszyli temat znaczenia polskiego republikanizmu, jego ciągłości oraz porównywali go do republikanizmu francuskiego czy amerykańskiego.

Poniżej wideo relacja z debaty:

 

Spotkanie z filmem „Iskra w kamieniu”

21 marca o 19:00 przeprowadziliśmy w naszym biurze kolejne spotkanie z filmem. Tym razem skupiliśmy się na obchodzonej w tym miesiącu pięćdziesiątej rocznicy wydarzeń Marca 68. Film, który wyświetliliśmy to „Iskra w kamieniu” w reżyserii Mateusza Muzyczuka, Anety Chwalby i Leszka Ptaszyńskiego. We wstępie Krzysztof Nowak, specjalista w zakresie filmu dokumentalnego, dokonał analizy obecnej tendencji przedstawiania tamtych faktów. Autorzy filmu chcieli odejść od panującej narracji i skupili się na zebraniu opowieści osób biorących udział w rozruchach roku 1968, a nie będących dzisiaj wprost kojarzonymi z tymi wydarzeniami. Wśród nich można wymienić Bogdana Borusewicza, Antoniego Macierwicza, Ryszarda Terleckiego czy Henryk Szlajfer.

Film porusza również kwestię nagonki komunistycznej władzy na polskich obywateli pochodzenia żydowskiego, którzy opuścili nasz kraj w tym czasie. Podkreślone zostało, że gomułkowski antysemityzm był narzędziem do dokonania czystki w PZPR, a konsekwencje ponosili zwykli obywatele.

Po projekcji, zgodnie z planem wydarzenia, rozpoczęła się ożywiona i bardzo ciekawa merytorycznie dyskusja uczestników spotkania.

Wieczór wyborczy – Włochy 2018

15 marca 2018 roku w sali degustacyjnej Peretti na chwilę przenieśliśmy się do słonecznej Italii podczas włoskiego wieczoru wyborczego.

Sytuację polityczną po wyborach parlamentarnych we Włoszech barwnie opisał dr Carlo Paolicelli. – prezes Clubu Italia w Poznaniu, były koordynator Ruchu Stowarzyszeniowego Włochów Zagranicą, niezależny konsultant w dziedzinie spraw publicznych akredytowany przy Komisji Europejskiej, oraz ekspert sejmowej Polsko-Włoskiej Grupy Parlamentarnej. Od 2011 dr Paolicelli jest również polskim samorządowcem – Sołtysem Bolewic (Zachodniopomorskie) i radnym w Pełczycach.

Prowadzący przedstawił długą, historyczną perspektywę, dokonując porównania wszystkich wyborów we Włoszech od początku lat 90′. Dzięki temu udało się wychwycić podziały i istniejące we włoskiej polityce trendy. Dr Palocielli nakreślił historię upadku poszczególnych partii, burzliwy okres rządów Berlusconiego i przyczyny powstania populistycznego Ruchu 5 Gwiazd komika Bepe Grillo. Pomimo rozwoju gospodarczego jakość życia Włochów uległa przez ostatnie dwie dekady obniżeniu. Upadały stocznie, a przemysł przeniósł się do krajów o tańszej sile roboczej, przez co odsetek Włochów żyjących na granicy ubóstwa, a co za tym idzie niezadowolenie społeczne gwałtownie wzrosło. Winą za obecny stan rzeczy obarczono Unię Europejską, która ma uniemożliwiać prawdziwy rozwój Włoch. Eurosceptyczne ugrupowania otrzymały ponad 70% głosów.

Jednocześnie sytuacja w Italii jest daleka od stabilnej. Żadne ugrupowanie nie jest w stanie utworzyć samodzielnego rządu. Ponadto istnieje konstytucyjny spór o to, czy palmę pierwszeństwa ma dzierżyć partia, która otrzymała najwięcej głosów czy koalicja trzech partii, która uzyskała nieznacznie lepszy wynik. Być może wybory będą musiały zostać w najbliższym czasie powtórzone.

Dla Unii Europejskiej wynik wyborów oznacza problemy, państwo należące do rdzenia Zjednoczonej Europy obrało eurosceptyczny kurs. Pojawiały się nawet głosy by Włochy włączyć do Grupy Wyszehradzkiej.

Po długim wystąpieniu przyszedł czas na pytania publiczności, która poruszyła tematy przyszłości Unii Europejskiej oraz tego jak Polska powinna ustosunkować się do wyniku włoskich wyborów.