Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata „Czy Białoruś ma przyszłość?”

Sytuacja na Białorusi po wyborach wciąż pozostaje nierozstrzygnięta

Piątkowa debata (21.08.) w Cyryl Clubie – pierwsza po kilku miesiącach przerwy na żywo – była okazją do spotkania z zaproszonymi gośćmi Kseniyą Tarasevich oraz Stefanem Hlushakou – Białorusinami od kilku lat mieszkającymi w Poznaniu, którzy są organizatorami pokojowych manifestacji w naszym mieście w obronie demokracji na Białorusi.

Kseniya i Stefan na początku wystąpienia nawiązali do historii Białorusi z początku lat 90. XX w. Tłumacząc fenomen sprawowania władzy przez Aleksandra Łukaszenkę przywołali postacie dyktatorów XX wieku przyrównując do nich obecnego prezydenta Białorusi. Wspólnym mianownikiem łączącym te jednostki było nieopisywalne pragnienie sprawowania władzy nad ludźmi, czego eskalację obserwujemy we wschodniej republice.

Stopniowe umacnianie się i proces centralizacji władzy Łukaszenki po objęciu przez niego urzędu prezydenta w 1994r. wynikały bezpośrednio z braku tradycji demokratycznych po upadku ZSRR oraz braku silnych instytucji niezależnych od władzy. W takiej sytuacji pogwałcanie prawa stawało się coraz bardziej zauważalne i niemożliwe do zahamowania.

Podejmując próbę zrozumienia przyczyn obecnej sytuacji na Białorusi należy uwzględnić nie tylko fakt sfałszowanych wyników wyborów. Do wzrostu niezadowolenia społecznego przyczyniła się także – o czym wspomniała Kseniya Tarasevich – pandemia koronawirusa, która była „kamieniem do fundacji dyktatury i pełnej władzy, którą stworzył Aleksnader Łukaszenka”. Białoruś jako jedyne państwo w Europie, nie zareagowało na rozprzestrzeniającą się epidemię (brak kwarantanny, normalny tryb pracy), co w efekcie spowodowało gwałtowny wzrost zachorowań. Państwo nie przeznaczało środków i nie udzielało pomocy finansowej służbie zdrowia, np. na zakup środków ochronnych dla lekarzy, którzy sami musieli zapewnić sobie podstawowe środki. Od tego momentu można mówić o początkach dużego ruchu społecznego, który zbiegł się z niezadowoleniem po wyborach i trwa do chwili obecnej w formie protestów ulicznych w białoruskich miastach.

Problemy z którymi boryka się społeczeństwo białoruskie próbując pokonać impas, który wytworzył się  w trakcie blisko trzytygodniowego czasu protestów wynika m.in. z.: braku pieniędzy by wspierać opozycję, braku liderów, którzy wyłoniliby się jako przewodnicy protestów. Z drugiej jednak strony można to postrzegać również jako atut z uwagi na fakt, że decentralizacja masowych zgromadzeń przyczynia się do tego, że trudno rozproszyć siłę, która jest narodem. Naród białoruski wreszcie poczuł się inaczej, mając wspólnego wroga, a co więcej nie łączy się w poczuciu jakichś określonych wartości, ale solidaryzuje się przed „twarzą zagrożenia”.

Trudno pokusić się o pewne i realne prognozy dalszych wydarzeń. Jeśli reżim Łukaszenki  się utrzyma, wówczas Białorusini, którzy sprzeciwili się reżimowi, staną przed nieprzewidywalną i straszną przyszłością –  jak stwierdzili zaproszeni goście debaty.

Prelegenci wielokrotnie powtarzali, że protesty będą trwały, w myśl zasady „teraz albo nigdy” (może nastąpić jakaś zmiana).

Poważne nadzieje na zmiany pokłada się w strajkujących robotnikach zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach państwowych. Aby móc kreślić optymistyczne scenariusze zwycięstwa konieczne jest wsparcie ze strony policji oraz wojska, to oni „muszą zdradzić Łukaszenkę” i przejść na stronę narodu białoruskiego. Oczekiwana jest także konkretna ingerencja ze strony USA i UE.

Słuchacze dyskusji na koniec spotkania pytali, w jaki sposób mogę pomóc strajkującym Białorusinom oraz społeczności białoruskiej mieszkającej w Poznaniu proponując konkretne rozwiązania pomocowe.

Link do nagrania z debaty https://www.facebook.com/odmpoznan/videos/248080809566349

 

Debata online „Znaczenie Bitwy Warszawskiej w dziejach Polski i Europy”

Warsaw Institute, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach zapraszają na kolejną debatę z cyklu #RODMonline
„Znaczenie Bitwy Warszawskiej w dziejach Polski i Europy”.
📆czwartek, godz 18:00
Debata zorganizowana w związku ze zbliżającą się rocznicą bitwy warszawskiej. Spotkanie ma na celu prezentację i omówienie powodów wybuchu wojny polsko–bolszewickiej, a także analizę możliwych skutków dla Polski, Europy i Świata, gdyby nie było Cudu nad Wisłą.
Eksperci:
➡️dr hab. prof. UJK Jacek Legieć – historyk, specjalizujący się w historii Ukrainy lat 1917-1953 oraz armii rosyjskiej i służbie w niej Polaków na przełomie XIX i XX wieku.
➡️ prof. zw. dr hab. UJK Stanisław Wiech – historyk, specjalizujący się w historii społecznej i politycznej Królestwa Polskiego i Rosji XIX i XX wieku.
➡️ dr Paweł Libera – historyk, specjalizujący się w polityce wschodniej II RP, stosunkach polsko- litewskich oraz polskiej emigracji politycznej po 1945 roku.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
Moderator:
➡️ Piotr Natkaniec – Redaktor Naczelny Portalu wKielcachinfo
Transmisję wydarzenia będzie można śledzić na kanałach social media #RODMKielce, #MSZ_RP,

Warsaw Institute

Debata online „Dezinformacja w czasie pandemii”

Zapraszamy Państwa na kolejną debatę z cyklu #RODMonline‼️
Debata pt. „Dezinformacja w czasie pandemii” powstała we współpracy Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Warsaw Institute oraz Regionalnego Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Poznaniu. Debata odbędzie się w czwartek 23 lipca o godz. 18:00.

Początek pandemii Covid-19 to czas chaosu informacyjnego, niepewności i lęku.
Doskonała pożywka dla wzrostu działań dezinformacyjnych. Okazja ta została
wykorzystana przez Rosję i Chiny. Fałszywe komunikaty skierowane były do UE,
NATO czy USA. Zarówno Rosja, jak i Chiny dążą do wzmocnienia swojej pozycji
międzynarodowej, przez co wykorzystują działania dezinformacyjne do zakłócania
współpracy pomiędzy UE i USA oraz pomiędzy państwami europejskimi.

Udział w wydarzeniu wezmą:
➡️ dr Robert Rajczyk – ekspert The Warsaw Institute Review, badacz Azji Wschodniej i
politolog na Uniwersytecie Śląskim
➡️ Grzegorz Kuczyński – Ekspert ds. wschodnich, przez wiele lat pracował jako
dziennikarz i analityk. Jest autorem wielu książek i publikacji dotyczących kuluarów
rosyjskiej polityki.
➡️ Moderatorem debaty będzie dr Piotr Andrzejewski – – koordynator RODM Poznań,
analityk Instytutu Zachodniego, asystent naukowy ISP PAN.

Transmisję wydarzenia będzie można śledzić na kanałach social media MSZ, WI i
RODM. Streaming pojawi się na wydarzeniu przed rozpoczęciem debaty – kliknij ✔️ WEZMĘ
UDZIAŁ, aby dostać powiadomienie o rozpoczynającej się transmisji.

Debata ekspercka „Bardzo Bliski Wschód – sytuacja w regionie i jej implikacje dla Polski”

Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu #RODMonline, organizowaną przez RODM Rzeszów, Warsaw Institute i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W wydarzeniu wezmą udział dr Maciej Milczanowski, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku, uczestnik misji stabilizacyjnych na Wzgórzach Golan i w Iraku oraz Marcin Krzyżanowski, ekspert ds. Bliskiego Wschodu, były konsul w Kabulu. Spotkanie poprowadzi Maciej Śmigiel – doktorant arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert i koordynator projektów w Warsaw Institute.

Link do wydarzenia poniżej:

https://www.facebook.com/rzeszowrodm/videos/262497905020933/UzpfSTE3NjY2NjIzMzY5ODI0OTU6MjU5Mjk2OTc4MTAxODQwOQ/

Debata online „Chrześcijaństwo w dobie pandemii”

O tym jaki kształt przybrało chrześcijaństwo w czasie pandemii oraz jak będzie wyglądało w nowej rzeczywistości dyskutowano z zaproszonymi gośćmi:
Dawidem Gospodarkiem z Katolicka Agencja Informacyjna / KAI
Tomaszem Rowińskim z Christianitas
Bogusławem Kiernickim z Fundacja Świętego Benedykta

Link do debaty poniżej

https://www.facebook.com/odmpoznan/videos/570402356939027/

Wykład online „Czy UE sprawdza się w czasach epidemii koronawirusa?”

Komentatorzy i politycy, którzy krytykują Unię Europejską za zbyt słabą reakcję w obliczu pandemii koronawirusa, to jednocześnie ci, którzy od dawna nawołują do ograniczenia jej kompetencji na rzecz państw narodowych.
W komentarzu eksperckim dr Adama Jaskulskiego z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM usłyszymy m.in o tym:
– Czy działania państw narodowych okazały się bardziej efektywnej niż próby zapewnienia bezpieczeństwa podejmowane przez Wspólnotę?
– Na ile poważny okaże się kryzys wizerunkowy oraz polityczny, który dotknął UE w dobie pandemii?

Materiał jest dostępny na https://www.facebook.com/odmpoznan/videos/245449970099701/

Działania MSZ podjęte w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa

W MSZ przez 24 godziny na dobę działa Zespół Zarządzania Kryzysowego; jednym z kluczowych zadań zespołu jest wypracowanie rozwiązań dla Polaków, którzy przebywają za granicą i mają problem z powrotem do Polski.

Służba dyplomatyczna i konsularna jest w pełni zmobilizowana i pracuje całodobowo w trybie nadzwyczajnym. W związku z obecną sytuacją MSZ wprowadziło rozwiązania organizacyjne w urzędach, które pozwalają na zwiększenie potencjału reagowania na potrzeby Polaków. Placówki pracują w trybie kryzysowym, zostały powołane specjalne zespoły mające na celu pomoc naszym obywatelom.

W razie potrzeby konsulowie pomagają Polakom w znalezieniu alternatywnego miejsca noclegowego, wskazują wiarygodnych przewoźników, informują o dostępie do służby zdrowia. Jeśli Polacy mają kłopoty z przedłużeniem wizy, konsulowie również starają się udzielać pomocy w rozmowach z miejscowymi służbami migracyjnymi. Placówki codziennie przysyłają raporty o sytuacji w krajach akredytacji dotyczącej rozwoju epidemii, sytuacji epidemiologicznej oraz otwartości granic. Łącznie sztab kryzysowy analizuje oraz przekazuje do GIS oraz MZ ponad 200 raportów ze wszystkich regionów świata. Stale współpracujemy z ministerstwami spraw zagranicznych państw sąsiednich, z którymi rozwiązujemy na bieżąco problemy powstałe po zamknięciu granic.

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej MSZ RP uruchomiło infolinię dla Polaków przebywających za granicą. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

Staramy się na bieżąco odpowiadać na zapytania naszych rodaków, którzy znaleźli się w potrzebie za granicą. Linia jest obsługiwana w trybie trzyzmianowym przez 65 konsultantów. Infolinia w dużej mierze odciążyła placówki umożliwiając im koncentrację sił na zadaniach wykonywanych na miejscu. Tylko w niedzielę, 15 marca informacja udzielona została ponad 12 tysiącom osób, zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Dla Polaków, którzy wobec wstrzymania lotów komercyjnych i ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, Rząd RP uruchomił specjalną akcję #LotDoDomu. W ramach tej inicjatywy udostępnione zostały trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą: dotychczasowe czartery, specjalne czartery LOT oraz loty według specjalnego zapotrzebowania. MSZ nieustannie weryfikuje informacje nt. naszych obywateli znajdujących się za granicą i będących w trudnej sytuacji. We współpracy z LOT prowadzona jest optymalizacja rejsów czarterowych, tak aby najskuteczniej umożliwić Polakom pozostającym za granicą powrót do kraju.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dzialania-msz-podjete-w-zwiazku-z-organizacja-powrotow-polakow-do-kraju

 

Nowa Komisja Europejska

Spotkanie, które odbyło się 17 grudnia w nowej siedzibie RODM, tj. Cyryl Club przy ul. Młyńskiej 14 było okazją do omówienia postulatów które w ramach swojego urzędowania będzie promowała nowo powołana przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w ramach pełnionej funkcji, tj. szefowej KE.

Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM – politolog i prawnik zajmujący się w swojej działalności naukowej integracją europejską, systemem instytucjonalnym UE oraz prawem gospodarczym UE.

Podczas spotkania dyskutowano nad:

– obecnym kształtem Komisji Europejskiej będącym częściowo pochodną wyborów do PE,

– wyznaczone przez Radę Europejską unijne cele na najbliższe lata  są zbieżne z celami KE, która jest „drugim współprawodawcą” w strukturach Wspólnoty,

– przywódcy struktur unijnych będą rozważać możliwość tworzenia zdolności obronnych UE,

– najważniejsze wyzywania, stojące zarówno przed radą Europejską oraz Komisją, to m.in.: społeczna gospodarka rynkowa, ustalenie wieloletnich ram finansowych, praworządność państw członkowskich, migracje oraz transformacja ekologiczna.

Koncepcja „Nowego Zielonego Ładu” czyli bezemisyjnej gospodarki do 2050 r. będzie wiązała się z uruchomieniem tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z   którego Polska może być częściowo wykluczona z uwagi na fakt, że zaprotestowała przeciwko przyjęciu tego rozwiązania. Jednakże w zamian za to Polska ma stać się przykładem państwa stosującego tzw. „ecological transition” czyli kraju, który będzie stanowił model stopniowego wdrażania rozwiązań mających na celu odchodzenie od gospodarki węglowej. Nasz gość zwrócił uwagę na obecny stan UE, która niejako nieustannie poszukuje swojej tożsamości, można mówić o zjawisku „dryfowania UE”, która próbuje znaleźć „pomysł na siebie”, w jakim kierunku powinna dalej podążać.