Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Projekt nieliberalnej demokracji – Węgry Viktora Orbána”

Sekcja Myśli i Kultury Politycznej Wydziału Historycznego UAM oraz RODM Poznań wspólnie zorganizowali spotkanie pt. „Projekt nieliberalnej demokracji – Węgry Viktora Orbána”, które odbyło się 12 grudnia w Collegium Historicum. Zaproszony gość Dr Adam Szabelski – Członek Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, doktor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii Węgier i stosunkach polsko-węgierskich opowiedział zebranym o korzeniach węgierskich tradycji politycznych. Tłem historycznym wykładu było odniesienie do idei Świętej Korony, symbolu konstytucyjnej ciągłości państwowości Węgier i jedności narodu, nawiązującej do chrześcijańskiej tradycji. Tożsamość współczesnych Węgrów, w myśl wspomnianej idei, ma opierać się właśnie na jedności narodu.

Dr Szabelski odniósł się do mocno ugruntowanej tradycji silnej władzy wykonawczej. Następnie nakreślił specyfikę sceny politycznej na Węgrzech w XX wieku. Wstępem do rozważań była rewolucja z 1956r. Niepodważalnie przyczyniła się do utraty znacznej części intelektualistów, którzy wyemigrowali na Zachód, by tam kontynuować karierę. W 1988 r. zaczęły kształtować się struktury Związku Młodych Demokratów (Fidesz), początkowo o charakterze bojówki młodzieżowej. Partia na wskroś liberalna, z biegiem lat zaczęła dryfować w stronę chrześcijańsko –  konserwatywną. W roku 1998 w wyniku wyborów Fidesz zdobywa władzę, a wieloletni działacz partii Viktor Orbán zostaje premierem. Z czasem ugrupowanie rośnie w siłę. Jak podkreślał dr Szabelski, fenomen tej partii tkwi w jej strukturach, opartych o tzw. „strukturę sieci”, ponieważ  zrzesza ok 40.000 członków. Partia ta wygrywała wybory kolejno w latach 2010 i 2014.

Podczas spotkania wspomniano także o wyzwaniach, z którymi obecnie zmaga się rząd Orbána. Zaliczyć do nich można, np. konflikt z Unią Europejską, z uwagi na fakt, że Parlament Europejski zagłosował za rozpoczęciem wobec Węgier procedury określonej w artykule 7 unijnego traktatu. W myśl zapisów traktatowych art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, dokument ten daje możliwość „dyscyplinowania państw, które naruszają unijne wartości”.

Po wykładzie uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań. Poruszono m.in. kwestie związane z polityką socjalną Węgier, problematyką migracyjną, zagadnieniami dotyczącymi Instytutu Środkowoeuropejskiego finansowanego przez miliardera George’a Sorosa oraz jego relacje z premierem. Pytano także o stosunek Viktora Orbána do NATO i obecności sił amerykańskich w państwie. Przedmiotem zainteresowania był także obecny kurs polityki węgierskiej, kwestionując czy jest ona antyliberalna, czy zmierza w kierunku wartości chrześcijańskich?

 

 

„Wigilia bez granic”

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji „Wigilii bez granic”. Instytut Myśli Schumana po raz trzeci realizuje projekt Wigilia bez Granic Inicjatywa zakłada zapraszanie do swoich domów na wieczerzę wigilijną obcokrajowców studiujących i pracujących w Polsce. Dla cudzoziemców będzie to okazja, aby lepiej poznać polską tradycję i kulturę, a dla nas sposobność, by w wigilijny wieczór zaprosić kogoś do zajęcia pustego miejsca przy wigilijnym stole. Wigilia jest głównym punktem tej inicjatywy, ale nasza wizja jest o wiele szersza. Projekt zakłada rozpoczęcie systemowego procesu budowania relacji między cudzoziemcami a Polakami. Temu mają służyć regularne spotkania po wigilijne. Wzorując się na Słudze Bożym Robercie Schumanie jesteśmy przekonani, że dobre relacje międzyludzkie będą owocowały właściwymi relacjami w różnych dziedzinach życia społecznego, religijnego i politycznego zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Więcej szczegółów na stronie: http://wigiliabezgranic.com/ 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego spotu dotyczącego tej akcji:
https://www.youtube.com/watch?v=HgyGNF1oeAY

Spotkanie z przedstawicielem Kolegium Europejskiego w Natolinie

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 15 listopada odbyło się spotkanie zorganizowane przy współpracy Kolegium Europejskiego w Natolinie (College of Europe in Natolin) oraz RODM Poznań dotyczące promocji podyplomowych studiów europejskich w kampusie w podwarszawskim Natolinie.

Zebranym studentom o swoich doświadczeniach oraz specyfice studiów w Kolegium Europejskim opowiedział absolwent tej placówki i asystent akademicki w Kolegium w Natolinie – Pan Miłosz Wiatrowski, obecnie doktorant na Wydziale Historii w Yale University. Ze strony studentów padło wiele pytań zarówno o program studiów, wymagania formalne, ale także możliwości kierunków rozwoju kariery zawodowej po ukończeniu kursu.

Kampus w Natolinie znajduje się w czołówce uczelni prowadzących studia na temat nowych wyzwań i obszarów działań Unii Europejskiej. Studenci biorą udział w dwóch wizytach studyjnych do krajów UE oraz krajów sąsiedzkich, podczas których dzięki kontaktom z miejscowymi ekspertami i decydentami, mają możliwość zapoznania się z bieżącymi tematami oraz zdobycia unikalnego doświadczenia, pomocnego w późniejszej karierze. Dogłębna wiedza akademicka w połączeniu z nauką języków obcych oraz programem rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych opracowanym z myślą o współczesnym konkurencyjnym rynku pracy, pozwalają naszym absolwentom wnieść istotny wkład w sprawy europejskie, czy to poprzez pracę w administracji krajowej, dyplomacji, instytucjach UE, organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, czy też w sektorze prywatnym lub szkolnictwie wyższym.

/źródło: https://www.coleuropenatolin.eu/pl/studia/kolegium-europejskie/

 

Koncert patriotyczny „Śpiewanie Niepodległej”

Po raz 7. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wolsztynie, w piątkowy wieczór 9 listopada odbyło się coroczne „Śpiewanie Niepodległej”. W tym roku RODM Poznań miał przyjemność wesprzeć organizację tego przedsięwzięcia.

We wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z przełomu epok od lat angażują się harcerze, absolwenci liceum oraz zaproszeni goście. Listopadowe wydarzenie miało szczególnie uroczysty i podniosły charakter z uwagi na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspaniała i zróżnicowan

a oprawa muzyczna oraz błyskotliwe aranżacje utworów samodzielnie przygotowywane przez uczniów stanowiły ogromną wartość. Osoby obecne na spotkaniu entuzjastycznie włączały się w chóralne śpiewy. Od lat „Śpiewanie Niepodległej” cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczyła wypełniona po brzegi aula.

/zdjęcia pochodzą ze strony www.wolsztyn.naszemiasto.pl oraz ze zbiorów własnych/

Nowy Jedwabny Szlak

Nowy Jedwabny Szlak był przedmiotem spotkania, które 29 października odbyło się w poznańskim Ośrodku Debaty Międzynarodowej. Prowadzącym wykład był prof. Przemysław Osiewicz – ekspert stosunków międzynarodowych w zakresie Bliskiego Wschodu, Turcji, Iranu oraz Cypru, stypendysta prestiżowego programu stypendialnego Fulbright Senior Award oraz stały współpracownik the Middle East Institute w Waszyngtonie.

Prof. Osiewicz w swojej prezentacji nawiązał do początków historii Chińskiej Republiki Ludowej oraz specyfiki zarządzania państwem przez Mao Tse – tunga. Następnie opowiedział o specyfice polityki wewnętrznej oraz zagranicznej Chin, która m.in. opiera się na strategicznym planowaniu inwestycji, rynku surowcowego, energetycznego i usługowego na najbliższe 50 lat.

W 2013 r. przywódca Chin Xi Jinping w Astanie ogłosił inicjatywę początkowo określaną jako OBOR (One Belt, One Road), następnie przemianowaną na BRI (Belt and Road Initiative) nazywaną także Nowym Jedwabnym Szlakiem. Rok później został powołany Fundusz Jedwabnego Szlaku oraz Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Żywo dyskutowany temat Nowego Jedwabnego Szlaku to idea dążąca do zbudowania handlu, połączeń finansowo – ekonomicznych, polityczno – dyplomatycznych oraz sieci infrastruktury łączącej Azję z Europą oraz Afryką.

Pojawiają się głosy wyrażające obawy, iż działania Chin mogą doprowadzić do wprowadzenia niedostatecznych standardów w polityce międzynarodowej, z uwagi na fakt, że państwo to zbyt mocno koncentruje się na kwestiach infrastrukturalnych, a nie na aspektach społecznych i kulturowych. Innym argumentem jest fakt, że Chiny inwestując w państwa UE mogę doprowadzić do sytuacji podziału wewnątrz struktur Wspólnoty wynikających z faktu „kupowania” wpływów politycznych.

Nieprzychylnym opiniom równolegle towarzyszą głosy entuzjastów argumentujące, że koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku może przynieść wiele korzyści w postaci: nowych miejsc pracy, możliwości pożyczek międzypaństwowych, zwiększenia salda wymiany handlowej czy też odrobienia opóźnień cywilizacyjnych.

Serce Jedwabnego Szlaku jest nie tylko infrastruktura, ale także geopolityka, która może mieć wpływ na układ sił w przestrzeni eurazjatyckiej.

Po zakończonym wykładzie wywiązała się gorąca dyskusja podczas której pytano prelegenta o wiele spraw związanych z koncepcją Nowego Jedwabnego Szlaku.

[grafika mapa BRI, źródło: http://icc-beltandroad.home.amu.edu.pl]

II Konferencja Naukowa „Beyond Europe”

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej był partnerem międzynarodowej konferencji naukowej „Beyond Europe. Reconnecting Eurasia”, która w dniach 23-24 października odbywała się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Wzięło w niej udział blisko 70 prelegentów z 17 państw świata. Eksperci uczestniczący w panelach dyskusyjnych pochylali się nad zróżnicowanymi tematami dotyczącymi stosunków międzynarodowych oraz dyskutowali na tematy związane m.in z: geopolityką i znaczeniem regionu Eurazji na świecie, flagową koncepcją Chińskiej Republiki Ludowej znanej jako idea „Nowego Jedwabnego Szlaku” (Belt and Road Initiative), relacji USA – UE – Chiny na płaszczyźnie współpracy ekonomicznej, zagrożeń związanych z terroryzmem i asymetrycznymi zagrożeniami bezpieczeństwa  oraz dynamiką procesów zachodzących w regionie MENA (Middle East and North Africa).

Tego typu wydarzenia służą jako forum wymiany doświadczeń oraz pozwalają z pewną perspektywą czasową prognozować możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń w polityce światowej. Niekwestionowanym atutem było zróżnicowanie państw pochodzenia prelegentów, którzy uczestniczyli w konferencji. Lista tematów oraz prelegentów znajduje się w poniższym linku:

https://drive.google.com/file/d/1NuHOlmXRWJDw7Ng0ubNARUgXXV-PkNfo/view

Dzięki uprzejmości władz Wydziału przy pomocy stoiska promocyjnego mieliśmy możliwość promowania działalności RODMu wśród studentów oraz przybyłych prelegentów.

Polityka zagraniczna Pakistanu – szanse i zagrożenia

Polityka zagraniczna Pakistanu była tematem spotkania, które odbyło się 22 października 2018 r. w Ośrodku Debaty Międzynarodowej. Mieliśmy wówczas przyjemność gościć, p. Sultana Hali – emerytowanego pułkownika pakistańskich sił powietrznych (PAF), a obecnie jednego  z najbardziej cenionych i znanych dziennikarzy zajmujących się tematyką stosunków międzynarodowych w Pakistanie.

Pakistan znajduje się na 6. pozycji najludniejszych państwa świata. Odgrywa również kluczową rolę na geopolitycznej mapie świata Azji Południowej. Sąsiedztwo z szyickim Iranem, ogarniętym wojną Afganistanem czy rozwiniętymi pod wieloma względami Chinami nie stawia jednak Pakistanu w sytuacji komfortowej. Tlący się od kilkudziesięciu lat spór z Indami o Kaszmir nadal pozostaje kwestią nierozwiązaną.

Na początku spotkania prelegent przedstawił genezę kształtowania sytuacji politycznej w ujęciu od zakończenia II wojny światowej do czasów obecnych. Następnie opowiedział o możliwych scenariuszach rozwoju relacji z państwami sąsiadującymi oraz mocarstwami światowymi, poczynając od Afganistanu, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Chin czy skonfliktowanych z Pakistanem Indii.

Sultan Hali wielokrotnie wspominał o zasługach polskich pilotów: por. Henryka Franczaka, kpt. Mieczysława Gorzuli czy gen. Władysława Turowicza, który w Pakistanie uchodzi za bohatera narodowego. Jego osobie Sultan Hali poświęcił rozdział swojej książki. To właśnie wspomniani polscy lotnicy mieli ogromny wkład w rozwój tamtejszego lotnictwa oraz skutecznie szkolili pakistańskich pilotów. 

Po wystąpieniu nastąpiła inspirująca i ożywiona dyskusja. Uczestnicy pytali m.in. o kwestie dotyczące sytuacji i praw kobiet w Pakistanie, nierozwiązanego konfliktu z Indiami o Kaszmir, celach pakistańskiej polityki zagranicznej po ukonstytuowaniu się nowego rządu na czele  z premierem Imran Khanem. Interesującą  kwestią było także zagadnienie dotyczące zmian klimatycznych oraz nowej strategii rządu, który zamierza wdrożyć i  realizować plan zasadzenia 10 mld drzew w ciągu najbliższych 5 lat w celu zahamowania negatywnych zmian w środowisku. Poza licznymi pytaniami spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem, głównie ze strony studentów zagranicznych.

 

 

Zaproszenie na spotkanie „Nowy Jedwabny Szlak”

W ostatnim czasie w naszym ośrodku kilkukrotnie dyskutowaliśmy na tematy dotyczące Chin. Tym razem chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie pt. „Nowy Jedwabny Szlak”, inicjatywy znanej także jako Belt and Road Initiative (Inicjatywa Pasa i Drogi), które poprowadzi prof. Przemysław Osiewicz, wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, stypendysta Fulbright Senior Award, specjalista w zakresie polityki państw Bliskiego Wschodu, polityki zagranicznej Turcji, Iranu oraz Cypru, autor kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Spotkanie odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Poznaniu (ul. Ratajczaka 44), w poniedziałek 29 października o godz. 18:00. 

Flagowy pomysł Chin stanowi możliwość dalszego rozwoju Chin oraz umacniania pozycji tego państwa na arenie międzynarodowej. To także asumpt do zacieśniania współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej pomiędzy państwami znajdującymi się na jego trasie.
Inicjatywa ta nawiązuje do starożytnej koncepcji Jedwabnego Szlaku będącego wówczas głównym szlakiem handlowym łączącym Chiny z Europą i Bliskim Wschodem.

Oprócz dalekosiężnych zamiarów ChRL pojawiają się także obawy, że Chiny zamierzają rozszerzyć swoje wpływy na gospodarkę światową.
Czy Nowy Jedwabny Szlak to alternatywa dla Stanów Zjednoczonych, które nie będą chciałby bezczynnie przyglądać się działaniom Chin zmierzającym do zdobywania pozycji światowego hegemona?
Jakie korzyści z tego projektu może odnieść Polska?
Czy pomyślna realizacja projektu „Pasa i Drogi” zmieni dotychczasowy ład polityczny i ekonomiczny świata?
Odpowiedzi na powyższe pytania poszukiwać będziemy już w poniedziałek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Spotkanie z filmem „Historia Kowalskich”

Film dokumentalny pt. „Historia Kowalskich” w reżyserii Macieja Pawlickiego oraz Arkadiusza Gołębiewskiego był tematem spotkania, które odbyło się w poznańskim Ośrodku Debaty Międzynarodowej 24 września 2018 r.

W filmie ukazano realia małej wioski – Ciepielowa, położonego niedaleko Radomia, gdzie współegzystują Żydzi i Polacy. Relacje naocznych świadków przeplatają się ze scenami inscenizowanymi. Główny wątek dokumentu ukazuje historię rodziny Bronisławy i Adama Kowalskich, którzy decydują się pomóc żydowskiej rodzinie, ukrywając ich w pobliskiej stodole. Chwile grozy dzieją się 6 grudnia 1942r. Essesmani przeszukują dom Kowalskich i w efekcie znajdują kryjówkę, w której przebywali Żydzi. Okrucieństwo i bezlitosne przesłuchanie polskiej rodziny wraz z pięciorgiem ich dzieci oraz kilku innych rodzin kończy się spaleniem żywcem.

Przejmująca historia losów rodziny Kowalskich była wstępem do dyskusji i wymiany poglądów na tematy postaw Polaków podczas II wojny światowej wobec narodu żydowskiego. Jeden z gości zebranych na spotkaniu powiedział, że nie w naszej gestii leży ocenianie w jaki sposób należało wówczas postępować i czy winno się zrobić jeszcze więcej, by ochronić osoby szczególnie narażone na śmierć. Takie postawy ma się we krwi i stanowią one odzwierciedlenie prawdziwego bohaterstwa oraz są wyrazem człowieczeństwa, wypływają z wnętrza człowieka i jego systemu wartości, a nie są narzuconym z zewnątrz obowiązkiem.