Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata ekspercka „Bardzo Bliski Wschód – sytuacja w regionie i jej implikacje dla Polski”

Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu #RODMonline, organizowaną przez RODM Rzeszów, Warsaw Institute i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W wydarzeniu wezmą udział dr Maciej Milczanowski, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku, uczestnik misji stabilizacyjnych na Wzgórzach Golan i w Iraku oraz Marcin Krzyżanowski, ekspert ds. Bliskiego Wschodu, były konsul w Kabulu. Spotkanie poprowadzi Maciej Śmigiel – doktorant arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert i koordynator projektów w Warsaw Institute.

Link do wydarzenia poniżej:

https://www.facebook.com/rzeszowrodm/videos/262497905020933/UzpfSTE3NjY2NjIzMzY5ODI0OTU6MjU5Mjk2OTc4MTAxODQwOQ/

Debata online „Chrześcijaństwo w dobie pandemii”

O tym jaki kształt przybrało chrześcijaństwo w czasie pandemii oraz jak będzie wyglądało w nowej rzeczywistości dyskutowano z zaproszonymi gośćmi:
Dawidem Gospodarkiem z Katolicka Agencja Informacyjna / KAI
Tomaszem Rowińskim z Christianitas
Bogusławem Kiernickim z Fundacja Świętego Benedykta

Link do debaty poniżej

https://www.facebook.com/odmpoznan/videos/570402356939027/

Wykład online „Czy UE sprawdza się w czasach epidemii koronawirusa?”

Komentatorzy i politycy, którzy krytykują Unię Europejską za zbyt słabą reakcję w obliczu pandemii koronawirusa, to jednocześnie ci, którzy od dawna nawołują do ograniczenia jej kompetencji na rzecz państw narodowych.
W komentarzu eksperckim dr Adama Jaskulskiego z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM usłyszymy m.in o tym:
– Czy działania państw narodowych okazały się bardziej efektywnej niż próby zapewnienia bezpieczeństwa podejmowane przez Wspólnotę?
– Na ile poważny okaże się kryzys wizerunkowy oraz polityczny, który dotknął UE w dobie pandemii?

Materiał jest dostępny na https://www.facebook.com/odmpoznan/videos/245449970099701/

Działania MSZ podjęte w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa

W MSZ przez 24 godziny na dobę działa Zespół Zarządzania Kryzysowego; jednym z kluczowych zadań zespołu jest wypracowanie rozwiązań dla Polaków, którzy przebywają za granicą i mają problem z powrotem do Polski.

Służba dyplomatyczna i konsularna jest w pełni zmobilizowana i pracuje całodobowo w trybie nadzwyczajnym. W związku z obecną sytuacją MSZ wprowadziło rozwiązania organizacyjne w urzędach, które pozwalają na zwiększenie potencjału reagowania na potrzeby Polaków. Placówki pracują w trybie kryzysowym, zostały powołane specjalne zespoły mające na celu pomoc naszym obywatelom.

W razie potrzeby konsulowie pomagają Polakom w znalezieniu alternatywnego miejsca noclegowego, wskazują wiarygodnych przewoźników, informują o dostępie do służby zdrowia. Jeśli Polacy mają kłopoty z przedłużeniem wizy, konsulowie również starają się udzielać pomocy w rozmowach z miejscowymi służbami migracyjnymi. Placówki codziennie przysyłają raporty o sytuacji w krajach akredytacji dotyczącej rozwoju epidemii, sytuacji epidemiologicznej oraz otwartości granic. Łącznie sztab kryzysowy analizuje oraz przekazuje do GIS oraz MZ ponad 200 raportów ze wszystkich regionów świata. Stale współpracujemy z ministerstwami spraw zagranicznych państw sąsiednich, z którymi rozwiązujemy na bieżąco problemy powstałe po zamknięciu granic.

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej MSZ RP uruchomiło infolinię dla Polaków przebywających za granicą. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

Staramy się na bieżąco odpowiadać na zapytania naszych rodaków, którzy znaleźli się w potrzebie za granicą. Linia jest obsługiwana w trybie trzyzmianowym przez 65 konsultantów. Infolinia w dużej mierze odciążyła placówki umożliwiając im koncentrację sił na zadaniach wykonywanych na miejscu. Tylko w niedzielę, 15 marca informacja udzielona została ponad 12 tysiącom osób, zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Dla Polaków, którzy wobec wstrzymania lotów komercyjnych i ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, Rząd RP uruchomił specjalną akcję #LotDoDomu. W ramach tej inicjatywy udostępnione zostały trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą: dotychczasowe czartery, specjalne czartery LOT oraz loty według specjalnego zapotrzebowania. MSZ nieustannie weryfikuje informacje nt. naszych obywateli znajdujących się za granicą i będących w trudnej sytuacji. We współpracy z LOT prowadzona jest optymalizacja rejsów czarterowych, tak aby najskuteczniej umożliwić Polakom pozostającym za granicą powrót do kraju.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dzialania-msz-podjete-w-zwiazku-z-organizacja-powrotow-polakow-do-kraju

 

Nowa Komisja Europejska

Spotkanie, które odbyło się 17 grudnia w nowej siedzibie RODM, tj. Cyryl Club przy ul. Młyńskiej 14 było okazją do omówienia postulatów które w ramach swojego urzędowania będzie promowała nowo powołana przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w ramach pełnionej funkcji, tj. szefowej KE.

Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM – politolog i prawnik zajmujący się w swojej działalności naukowej integracją europejską, systemem instytucjonalnym UE oraz prawem gospodarczym UE.

Podczas spotkania dyskutowano nad:

– obecnym kształtem Komisji Europejskiej będącym częściowo pochodną wyborów do PE,

– wyznaczone przez Radę Europejską unijne cele na najbliższe lata  są zbieżne z celami KE, która jest „drugim współprawodawcą” w strukturach Wspólnoty,

– przywódcy struktur unijnych będą rozważać możliwość tworzenia zdolności obronnych UE,

– najważniejsze wyzywania, stojące zarówno przed radą Europejską oraz Komisją, to m.in.: społeczna gospodarka rynkowa, ustalenie wieloletnich ram finansowych, praworządność państw członkowskich, migracje oraz transformacja ekologiczna.

Koncepcja „Nowego Zielonego Ładu” czyli bezemisyjnej gospodarki do 2050 r. będzie wiązała się z uruchomieniem tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z   którego Polska może być częściowo wykluczona z uwagi na fakt, że zaprotestowała przeciwko przyjęciu tego rozwiązania. Jednakże w zamian za to Polska ma stać się przykładem państwa stosującego tzw. „ecological transition” czyli kraju, który będzie stanowił model stopniowego wdrażania rozwiązań mających na celu odchodzenie od gospodarki węglowej. Nasz gość zwrócił uwagę na obecny stan UE, która niejako nieustannie poszukuje swojej tożsamości, można mówić o zjawisku „dryfowania UE”, która próbuje znaleźć „pomysł na siebie”, w jakim kierunku powinna dalej podążać.

Po co światu Kurdowie?

Niezwykle interesująca dyskusja z Pawłem Smoleńskim nt. Kurdów odbyła się 10 grudnia w Galerii VA.

Podczas spotkania rozmawialiśmy nt. obecnej kondycji społeczeństwa kurdyjskiego – lęków i obaw, ale również nadziei, która nieustannie towarzyszy Kurdom, głęboko wierzącym, że w końcu uda im się stworzyć niepodległe państwo. Kurdowie są gotowi na przyjęcie niepodległości, ponieważ mają odpowiednio przygotowaną infrastrukturę, szpitale, uniwersytety, z Zachodu i USA wracają wykształceni emigranci kurdyjscy. Wszyscy czekają na właściwy moment dziejowy, czyli stabilną sytuację na BW.

Intrygującym pytaniem, jak również odpowiedzią na nie było zagadnienie dot. tego, czy Kurdowie jeszcze wierzą, że społeczność międzynarodowa pomoże im stworzyć wolny Kurdystan pomimo ciągłych zdrad. Nasz gość podkreślił, że Kurdowie, będąc bardzo żywotnym narodem nigdy nie tracili i nie tracą nadziei na utworzenie niepodległego państwa, że moment ten z pewnością nastąpi. Jedyną niewiadomą jest natomiast fakt, kiedy to się wydarzy, choć wg. autora jest to sytuacja bardziej niż pewna. Ponadto Kurdystan może stać się mostem pomiędzy bliskowschodnim islamem a Europą.

Autor opowiedział o okrutnej zbrodni przy użyciu broni chemicznej, jaka miała miejsce w Halabdży w 1988 r.,  będącej zarazem największym mordem na ludności cywilnej po zbrodniach dokonanych w Auschwitz i Treblince.

Wielość anegdot, przywołanych obserwacji, wspomnień z podróży, którymi dzielił się z nami autor jeszcze bardziej ubarwiły przekaz i uzmysłowiły słuchaczom, jak wygląda codzienna kurdyjska rzeczywistość. Pomimo tzw. „syndromu ofiary”, o jakim możemy mówić w przypadku Kurdów, obywatele nie tracą nadziei i podejmują wszelkie starania, by stworzyć wolny i niepodległy Kurdystan.

Spotkanie nawiązywało do treści opisanych w książce pt. „Zielone migdały, czyli po co światu Kurdowie”. Dyskusja toczyła się wokół kwestii związanych z kulturą, historią państwa kurdyjskiego. Uczestnicy rozmawiali także nad kwestiami związanymi z obecną sytuacją geopolityczną, zaangażowaniem obcych armii w wojnę w Syrii oraz październikowym wycofaniu wojsk amerykańskich z Syrii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej 2015-2019. Nowoczesna promocja Polski

29 września 2019 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się kolejna debata  z cyklu pt. „Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019”. Tematem wiodącym spotkania były zagadnienia dotyczące „Nowoczesnej promocji Polski”.

Wydarzenie odbywało się w ramach trwającego od 27 do 29 września Festiwalu Książki Narodowej organizowanego przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” działające w Poznaniu.

Spotkanie w Poznaniu otworzyło wystąpienie wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Wiceminister zaznaczył, że: „dyplomacja publiczna jest dyplomacją przyszłości. Jej przekaz ma mieć charakter ogólnodostępny, a nie elitarny. Każdy z nas powinien być ambasadorem Polski przy wykorzystaniu dostępnych mediów, w tym mediów społecznościowych”. Nadmienił także, że na rzecz przekazu marki „Polska” działa 125 placówek na całym świecie.

Przedstawiciel polskiego rządu podsumował tegoroczne akcje promocyjne realizowane przez MSZ. Do głównych przedsięwzięć zaliczył organizację Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu, w przygotowanie którego zaangażowanych było blisko 7000 osób. „Tego typu wydarzenie oprócz tego, że stanowiło formę promocji Polski – miało także inny, równie ważny cel – a mianowicie wykorzystywanie ważnych wydarzeń o skali światowej, aby pokazać znaczenie naszego kraju na forum europejskim i światowym, gdzie Polska jest orędownikiem rozszerzenia EU o państwa bałkańskie”. Wiceminister wspomniał także o zakończonej sukcesem akcji iluminacji największych budynków na świecie w kolorach bieli i czerwieni, dzięki czemu około 90 mln ludzi na całym świecie dowiedziało się o 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Minister zaznaczył, że głównym celem podejmowanych przez MSZ przedsięwzięć jest, aby narracja dot. promocji marki narodowej docierała poza granice Polski.

Pan Radosław Pyffel – pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich oraz kierownik studiów „Biznes chiński – jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźminskiego przedstawił swoje obserwacje, prezentując uczestnikom spotkania, percepcję oraz pryzmat, poprzez który Azjaci postrzegają Polskę i Polaków

Dla mieszkańców kontynentu azjatyckiego Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym, rozwijającym się w szybkim tempie, na co wskazują wskaźniki gospodarcze oraz realizowane duże projekty infrastrukturalne. Ponadto Polska traktowana jest jako państwo z ogromnym potencjałem, o czym świadczy przykład dobrze prosperującego portu gdańskiego. Polska jest pozytywnie odbierana na Dalekim Wschodzie, ponieważ uważana jest za kraj konserwatywny rodzinny, o wysokiej etyce pracy, co imponuje Azjatom, ceniącym sobie wartości rodzinne i tradycyjne.

Trzecim dyskutantem był pan Bartłomiej Radziejewski szef think tanku Nowej Konfederacji, który zaznaczył, że promocja Polski powinna koncentrować się na dwóch aspektach: promocji potrzeb i interesów. Wskazał, że Polska potrafi pokazywać siebie, uzyskując pozytywny efekt psychologiczny. Dzieląc się swoimi spostrzeżeniami nadmienił, że nasz kraj częściej podejmuje działania z gatunku reaktywnych, bądź też defensywnych. Jak zauważył – są to jednocześnie działania z gatunku mniej efektywnych. Powinno pojawić się więcej działań ofensywnych i proaktywnych, stanowiących alternatywę dla obecnego przekazu, przedstawiając tym samym szereg zwycięstw i wolności, które wyprzedzały zachodnią cywilizację liberalną.

Podczas ostatniego wystąpienia, pan Marek Szczepanowski Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, dokonał rozróżnienia pomiędzy dyplomacją klasyczną, która ma bardzo precyzyjnie wyznaczone cele a dyplomacją publiczną, będącą elementem klasycznej dyplomacji. Wskazał, że dyplomacja publiczna daje poparcie społeczne, a jej zadaniem jest kreowanie wizerunku Polski poprzez różne okoliczności. Przedstawił sposób aktywności ministerstwa na tym polu, polegający na kategoryzowaniu działań, tak aby stworzyć przekaz adekwatnie adresowany do odbiorcy. Zaakcentował, iż niezwykle ważne jest dostosowanie treści do grup docelowych. Przedstawiciel resortu podkreślił, że działania koncentrują się w dużej mierze na reagowaniu ad hoc  w sytuacjach kryzysowych, zważywszy, że na pewne skazy ciążące na wizerunku Polski należy odpowiadać w sposób natychmiastowy. Niezwykle istotne jest sukcesywne budowanie wizerunku Polski w sposób pozytywny, który pomoże innym państwom zrozumieć, dlaczego wybrana została taka forma narracji, ukazującej miejsce i znaczenie Polski na arenie mnd. Dlatego też konieczna jest troska o znajomość polskiej kultury i docieranie z niezakłamanym wizerunkiem do jak najszerszych kręgów społecznych.

W podsumowaniu spotkania, wiceminister SZ nakreślił wizję dalszych działań w obszarze promowania marki Polski. Cele te oprócz tego, że powinny mieć charakter długoterminowy powinny koncentrować się na wykorzystywaniu nowych płaszczyzn, takich jak sektor gier komputerowych, dyplomacja cyfrowa oraz podjęcie działań w kierunku uruchomienia telewizji anglojęzycznej.

 

Wystawa w Urzędzie Wojewódzkim – „Znani nieznani. Polacy światu”

Zapraszamy Państwa na wystawę, która mieści się w holu budynku Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przy ul. al. Niepodległości 16/18.

Wystawa „Znani nieznani Polacy” wchodzi w skład cyklu przedsięwzięć zatytułowanych „Polacy Światu” realizowanych przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz  Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie.

Najbardziej rozpoznawalni Polacy na świecie to papież Jan Paweł II oraz współzałożyciel i pierwszy przewodniczący „Solidarności”, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa. Jednak na kartach naszej bogatej historii zapisało się wielu innych wybitnych, choć z różnych powodów zapomnianych, rodaków.

Żyli oni i pracowali na chwałę ludzkości w dalekich, obcych krajach, najczęściej z powodu zesłania lub przymusowej popowstaniowej lub powojennej emigracji. Część z nich, mimo niewątpliwych zasług dla świata, znana jest w naszym kraju tylko nielicznym zainteresowanym.

Na wystawie składającej się z 20 różnokolorowych plansz prezentujemy niezwykłe dokonania 40 wybitnych Polaków, sławnych, docenianych i podziwianych na świecie, a zupełnie nieznanych lub prawie zapomnianych w Polsce.

Są wśród nich polscy badacze Syberii, zesłańcy i dobrowolcy, którym świat zawdzięcza pierwsze opisy ich przybranej ojczyzny Syberii, jak Jan Czerski czy Aleksander Czekanowski, odkrywcy morza Buriatów Bajkału.

Wystawa prezentuje nieznane fakty z życia i wybitne osiągnięcia pionierów Ameryki Południowej, budowniczych mostów, linii kolejowych, dróg, portów w USA, Kanadzie, Peru czy Ekwadorze, jak Kazimierz Gzowski czy Ernest Malinowski, którego najdonioślejsze dzieło, zapewniające mu ogólnoświatową sławę – Centralna Kolej Transandyjska – jest do dziś jednym z największych osiągnięć myśli inżynieryjnej; linia ta jest najwyżej na świecie przeprowadzonym połączeniem kolejowym, wznosi się na wysokość ponad 4000 metrów n.p.m.

Ernest Malinowski, chociaż w Polsce mało kto o nim słyszał, jest bohaterem narodowym Peru. Na planszach naszej ekspozycji są architekci nadający kształt miastom Ukrainy, Azerbejdżanu, a przede wszystkim Gruzji. Historyk, antropolog kultury Jerzy Rohoziński napisał: „W 1910 roku kolonia polska w Tbilisi liczyła już prawie 8 tysięcy osób. […] Spacer po centrum Tbilisi, Kutaisi czy Batumi może nas napawać dumą, bowiem wiele znaczących budowli, gmachy publiczne, teatry, urzędy, szkoły, kamienice to dzieło polskich architektów. Prym wiedzie tu zdecydowanie Aleksander Szymkiewicz. Inni? Na planszach prezentujemy dokonania pioniera przemysłowej produkcji zegarków w Szwajcarii Antoniego Norberta Patka, który wszedł do historii jako genialny przedsiębiorca, a jego zegarki stały się synonimem zamożności albo przynajmniej wysokich aspiracji społecznych. „Noszenie na ręku patka (pisanego z małej litery) nobilitowało przed stu laty i dodaje prestiżu także dzisiaj.” Wśród znanych posiadaczy zegarków firmy Patek Philippe byli: królowa Wiktoria, książę Albert, Zygmunt Krasiński, Piotr Czajkowski, Lew Tołstoj, Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, Niels Bohr, papież Pius XII, Walt Disney, Josip Broz Tito, Józef Stalin, a ostatnio dołączył także Władimir Putin. Patek doczekał się nawet swojego muzeum w Genewie. Natomiast w Polsce uhonorowano go nadaniem jego zaszczytnego imienia Gimnazjum nr 1 w jego rodzinnych Piaskach niedaleko Lublina.

Bohaterami wystawy są m.in.: projektant znaczków i banknotów Czesław Słania, któremu jeszcze w szkole przepowiadano „Albo skończysz w więzieniu, albo będziesz wielkim człowiekiem”, a jego dorobek sprawił, iż jego nazwisko wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa jako twórcy rekordowej liczby znaczków; pierwszą Szwedzką Akademię Sztuki Filatelistycznej, powołaną w 1981 roku, nazwano jego imieniem; są na planszach etnografowie: w Słowenii (Emil Korytko), Mongolii (Józef Kowalewski) czy Australii i Oceanii (Bronisław Malinowski); jest jezuita, lekarz okulista w Chinach Wacław Szuniewicz, franciszkanin, misjonarz w Japonii Władysław Żebrowski, którego dokonania od 2002 roku upowszechnia Muzeum Brata Zenona w Czarni i jego filia w Kadzidle, są wędrowcy, jak badacz nieznanych, trudno dostępnych obszarów Antarktyki Henryk Arctowski i Afryki Kazimierz Nowak.          O jednym z bohaterów naszej ekspozycji Michale Jankowskim, pionierze rosyjskiego Dalekiego Wschodu, napisano: „Jankowscy nigdy nie wyparli się swojego pochodzenia, płacąc za to ogromną cenę; utraciwszy język ojczysty, nie utracili jednak cząstki polskiego ducha wolności, przeciwstawiając przeciwnościom losu i ciężkim próbom życiowym niezwykły hart ducha, poświęcenie, upór i pracowitość, pośrednio zawsze będąc ambasadorami Polski, która od dawna już, niestety, zaliczyła ich na straty.”

Te słowa można z powodzeniem odnieść do wszystkich zaprezentowanych na tablicach postaci. Oni nigdy nie zapomnieli, że są Polakami. Trudno znaleźć taką dziedzinę aktywności człowieka na świecie, w której nie ma śladów działalności Polaków. Celem ekspozycji jest przybliżenie dokonań naszych wielkich rodaków, którzy zasłużyli sobie przecież na miejsce w naszej pamięci i sercach

MSZ Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą opracował wykaz wybitnych Polaków, sławnych, docenianych i podziwianych na świecie, a zupełnie nieznanych lub prawie zapomnianych w Polsce:

 1. Hanna Hirszfeld
 2. Ludwik Hirszfeld
 3. Jan Czerski
 4. Benedykt Dybowski
 5. Wiktor Godlewski
 6. Aleksander Czekanowski
 7. Edward Piekarski
 8. Wacław Sieroszewski
 9. Ferdynand Karo
 10. Roman Szwoynicki
 11. Józef Morozowicz
 12. Konstanty Wołłosowicz
 13. Leon Barszczewski
 14. Julian Talko-Hryncewicz
 15. Aleksander Szymkiewicz
 16. Aleksander Rogojski
 17. Henryk Bukowski
 18. Ludwik Szaciński
 19. 19. Michał Boyn
 20. Wacław Szuniewicz
 21. Bronisław Malinowski
 22. Józef Obrębski
 23. Józef Gosławski
 24. Czesław Słania
 25. Henryk Hryniewski
 26. Władysław Horodecki
 27. Kazimierz Gzowski
 28. Ernest Malinowski
 29. Henryk Groppler
 30. Antoni Norbert Patek
 31. Emil Korytko
 32. Józef Kowalewski
 33. Henryk Arctowski
 34. Kazimierz Nowak
 35. Bohdan Paczyński
 36. Władysław Turowicz
 37. Michał Jankowski
 38. Władysław Żebrowski
 39. Stefan Drzewiecki
 40. Krystyn Olszewski