Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Białoruś – droga donikąd?”

Reżim białoruski przekształca się, nie w kierunku, w jakim preferuje większość społeczeństwa obywatelskiego, ale ewoluuje w stronę agresywnego autorytaryzmu i coraz bardziej w stronę reżimu totalitarnego. Brutalnie tłumione są demonstracje uliczne. Wszystko to pokazuje opresyjność reżimu i potwierdza, że dla Łukaszenki zwalczanie opozycji to cel nadrzędny. Sytuacja gospodarcza również jest trudna po wdrożeniu przez Unię Europejską kolejnego pakietu sankcji sektorowych. Silne oddziaływanie ze strony Rosji prowadzi do większej izolacji Białorusi i sukcesywnego konfliktowania się z Zachodem.
Czy istnieją szanse na wyjście z patowej sytuacji? Czy Łukaszenka będzie szukał sojuszników poza Rosją? Czy społeczeństwo obywatelskie ma szansę wrócić do normalności?
Ekspertem, który odpowie na pytania jest Pan Kamil Kłysiński, główny specjalista ds. białoruskich z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Link do nagrania poniżej:

https://www.facebook.com/odmpoznan/videos/3085733754992813

„Bałkany Zachodnie – impas w procesie rozszerzenia wciąż trwa”

Na przełomie czerwca i lipca odbyły się spotkania na wysokim szczeblu pomiędzy przywódcami państw UE a liderami Bałkanów Zachodnich. 5 lipca miał miejsce Szczyt Procesu Berlińskiego, wcześniej odbył się Prespa Dialog Forum, w którym uczestniczył min. SZ Zbigniew Rau. 28 czerwca w Rogalinie w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych V4 – Bałkany Zachodnie. Na wszystkich tych spotkania rozmawiano o procesie integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich. Jak jednak zauważył min. Rau – spotkania te były pełne frustracji z powodu wolnego tempa procesu rozszerzenia. Przedłużony proces integracji z UE nie przekłada się na lepsze przygotowanie państw bałkańskich do członkostwa, wręcz przeciwnie obserwowany jest regres jeśli chodzi o budowę sprawnych instytucji i umacnianie systemu demokratycznego.
W komentarzu eksperckim Pani Marta Szpala główny ekspert ds. Bałkanów Zachodnich z Ośrodka Studiów Wschodnich opowie o tym, jak impas w procesie rozszerzenia przekłada się na spadek wiarygodności UE na Bałkanach.
Link do nagrania poniżej:

Joe Biden i powrót idei „Zachodu”

W połowie czerwca 2021 roku doszło do kilku znaczących wydarzeń dyplomatycznych w Europie, takich jak: szczyt G7, szczyt NATO, szczyt USA-UE, czy spotkanie Biden-Putin. W związku z tym, zapraszamy do obejrzenia komentarza eksperckiego przygotowanego przez dr Tomasza Pawłuszko z Akademii Wojsk Lądowych, który podejmuje refleksję nad tym, co dla pozycji Polski na świecie oznacza rozpoczęcie debaty nad nową strategią polskiej polityki zagranicznej oraz co wydarzy się w związku z rewizją polskich priorytetów pod kątem spodziewanego dołączenia naszego kraju do do grupy G-20.

Link do nagrania poniżej:

https://www.facebook.com/1766662336982495/videos/369641957915592

„Rola Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ”

Zapraszamy na premierę filmu – komentarza eksperckiego na temat Rady Praw Człowieka ONZ w świetle polskiego członkostwa w Radzie przygotowanego przez Pana Tomasza Biernackiego – wiceprezesa zarządu stowarzyszenia United Nations Association – Poland (UNA Poland), które zajmuje się realizacją projektów wspierających i upowszechniających wiedzę na temat ONZ i roli Polski w tej organizacji.
W komentarzu będzie można usłyszeć podstawowe informacje o Radzie Praw Człowieka, sposobie wyboru członków wyboru, jej podstawowych celach i prerogatywach, a także programie Polski w czasie trwania jej kadencji jako państwa członkowskiego.
Link do nagrania poniżej:
https://www.facebook.com/1766662336982495/videos/515157626333141

„Iran – UE. W stronę konfrontacji czy współpracy?”

Zapraszamy do obejrzenia komentarza eksperckiego prof. UAM Przemysława Osiewicza z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, który opowiada o napięciach na linii UE-Iran. Relacje Unii Europejskiej z Islamską Republiki Iranu są ważne, ale też niezwykle złożone. Z jednej strony Unia zniosła sankcje ekonomiczne po zawarciu porozumienia nuklearnego w 2015 roku i ostro krytykowała Stany Zjednoczone za wystąpienie z tego porozumienia w 2018 roku. Jednocześnie utrzymała sankcje, nałożone na osoby i podmioty odpowiedzialne za łamanie praw człowieka w Iranie. Sytuacja znowu nabrała na znaczeniu po wznowieniu negocjacji dotyczących powrotu USA do porozumienia nuklearnego. UE zaangażowała się w proces negocjacyjny, ale jednocześnie w kwietniu wznowiła sankcje osobowe, znacząco poszerzając listę nimi objętych. Decyzja Rady UE doprowadziła do ostrej reakcji ze strony Iranu, w tym zawieszenia dwustronnej współpracy w wybranych obszarach. Czy oznacza to, że Unia obrała konfrontacyjny kurs względem irańskich władz, czy też jest to jedynie próba wzmocnienia jej stanowiska negocjacyjnego?

Link do nagrania poniżej:

https://www.facebook.com/1766662336982495/videos/1401883100179655

Wybory parlamentarne w Izraelu. Ciąg dalszy nastąpi?

Wybory do Knesetu, które odbyły się 23 marca 2021 roku były czwartymi w ciągu dwóch lat, w których Izraelczycy decydowali o kształcie parlamentu i dalszej polityce państwa.
Wyniki wyborów pozwoliły Likudowi zachować status największej partii w Knesecie, a frakcje prawicowo-religijne uzyskały znacznie ponad połowę mandatów, co Netanyahu uznał za dobry prognostyk do tworzenia przyszłego rządu. Jednak jednoczesne rozdrobnienie parlamentarne i występujące między różnymi ugrupowaniami i ich liderami animozje powodują, iż stworzenie stabilnej większości w cale nie musi stanowić łatwego zadania. To z kolei skłania do postawienia pytania – czy maraton wyborczy w Izraelu będzie trwał nadal i zobaczymy jego piątą w krótkim czasie odsłonę?
Zapraszamy do wysluchania komenatrza dr Artura Pohla z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennkarstwa UAM.

Link do nagrania poniżej

https://www.facebook.com/1766662336982495/videos/956065585145224

„Nie oddamy uniwersytetu” wojna kulturowa w Turcji

Rozmawiając o Turcji najczęściej obserwuje się ją z pespektywy stosunków turecko-rosyjskich lub turecko-zachodnich (w kontekście NATO, Unii Europejskiej, czy USA), żeby jednak lepiej zrozumieć posunięcia w tureckiej polityce zagranicznej warto przyjrzeć się sytuacji wewnętrznej. W kraju od pewnego czasu panuje duża polaryzacja społeczna oraz swoista „wojna kulturowa”, wpisują się z nią również wydarzenia na Uniwersytecie Boğaziçi. Na początku bieżącego roku prezydent Recep Tayyip Erdoğan powołał na stanowisko rektora tej prestiżowej uczelni Meliha Bulu blisko związanego z partią rządzącą. Doprowadziło to do protestów. Aby dowiedzieć się o protestach na Uniwersytecie Boğaziçi, o sytuacji wewnętrznej w kraju, polaryzacji społecznej, najnowszych sondażach wyborczych opowie Karolina Olszowska, turkolog, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Link do nagrania:

https://www.facebook.com/1766662336982495/videos/956065585145224

Nowa administracja 46 prezydenta – trudne wyzwania wewnętrzne i międzynarodowe

21 stycznia zakończyły się 4 lata prezydentury Donalda Trumpa. Urząd przejął po nim 46. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oraz wiceprezydent Kamala Harris. Wyzwania wewnętrzne i międzynarodowe stojące przed prezydentem elektem oprócz tego, że są ambitne są również bardzo złożone.
Jakie zatem są scenariusze przyszłości politycznej Joe Bidena?
Próby oceny bieżącej sytuacji w USA podjął się prof. zw. dr hab. Radosław Fiedler z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, prof. zw., kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych, stypendysta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Arnold A. Saltzman Institute of War and Peace Studies Columbia University w Nowym Jorku.
W swoim wystąpieniu R. Fiedler omawia cele polityki zagranicznej jakimi są m.in. chęć odbudowy relacji transatlantyckich, sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie, dążenie do uregulowania kwestii atomowych z Iranem oraz założenia polityki wewnętrznej: działania wobec skutków gospodarczych, deficytu handlowego, próby uregulowania kwestii handlowych z Chinami oraz bardzo napiętej sytuacji gospodarczo – społecznej w Stanach. Ekspert w swoim komentarzu wspomina, że: „ten czar >>świeżości<< minie i będzie trzeba zmagać się z realnymi problemami społecznymi.”
Link do nagrania

Przegląd wydarzeń na Bliskim Wschodzie w 2020 r.

Przeglądu wydarzeń na Bliskim Wschodzie w 2020 r. dokonał prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

W komentarzu eksperckim prof. Osiewicz wspomina:

„Rok 2020 obfitował w wiele wydarzeń trudnych, ale także niosących szansę na normowanie procesów politycznych i społecznych w regionie. Wśród nich można wymienić:

  1. Amerykański atak w Iraku i zabójstwo generała Kasema Sulejmaniego, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji. Był to przede wszystkim cios wizerunkowy. Władzie irańskie odpowiedziały atakiem rakietowym na bazy amerykańskie w Iraku. Tej samej nocy nagle spadał ukraiński samolot pasażerki pod Teheranem. Początkowo domniemywano, że był to zamach terrorystyczny albo omyłkowe zestrzelenie przez obronę przeciwlotniczą. Drugi scenariusz był prawdziwy. Po tych wydarzeniach przypuszczano, że Bliski Wschód czeka wielka wojna regionalna.

  2. Normalizacja stosunków Izraela z państwami Zatoki Perskiej. Uznanie Izraela przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn oraz nawiązanie stosunków dyplomatycznych przy udziale USA na mocy tzw. „porozumień abrahamowych”.

  3. Przeniesienie ambasady amerykańskiej do Jerozolimy. Dla władz izraelskich była to najwyższa forma uznania i zaufania, która znacznie podniosła prestiż we wzajemnych relacjach.

  4. Obecnie toczą się dwa konflikty zbrojne; w Syrii oraz w Jordanii, który przyniósł ogromną klęskę humanitarną. W tym państwie z głodu zmarło ponad 90 tysięcy dzieci, dodatkowo pandemia pogłębiła ten stan.

  5. Eksplozja saletry w magazynie portowym w Bejrucie, w Libanie. Podczas wybuchu zginęło ponad 200 osób. Rozmiar zniszczeń obejmuje ponad 300 tys. osób dotkniętych w mniejszym lub większym stopniu tą eksplozją. Mówi się, że była to jedna z największych eksplozji nienuklearnych. Jej konsekwencje będą wpływały na już i tak bardzo trudną sytuację gospodarczą w Libanie.

Całość nagrania w linku

https://www.facebook.com/1766662336982495/videos/869078290504310

Dzień Polskiej Służby Zagranicznej, 16 listopada

16 listopada po raz dwunasty obchodzimy Dzień Służby Zagranicznej. Jest to święto polskich dyplomatów i pracowników MSZ.
Przypada ono w rocznicę rozesłania depeszy, 16 listopada 1918 roku przez Józefa Piłsudskiego do przywódców państw świata, notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego.
Na stronie ➡️ https://www.gov.pl/…/dyp…/dzien-sluzby-zagranicznej-2020 znajduje się wiele ciekawych materiałów, wśród których:
✅rys historyczny o polskich dyplomatach podczas II wojny światowej,
✅poznaj Instytuty Polskie,
✅obecna i historyczna siedziba MSZ.