Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Po co światu Kurdowie?

Niezwykle interesująca dyskusja z Pawłem Smoleńskim nt. Kurdów odbyła się 10 grudnia w Galerii VA.

Podczas spotkania rozmawialiśmy nt. obecnej kondycji społeczeństwa kurdyjskiego – lęków i obaw, ale również nadziei, która nieustannie towarzyszy Kurdom, głęboko wierzącym, że w końcu uda im się stworzyć niepodległe państwo. Kurdowie są gotowi na przyjęcie niepodległości, ponieważ mają odpowiednio przygotowaną infrastrukturę, szpitale, uniwersytety, z Zachodu i USA wracają wykształceni emigranci kurdyjscy. Wszyscy czekają na właściwy moment dziejowy, czyli stabilną sytuację na BW.

Intrygującym pytaniem, jak również odpowiedzią na nie było zagadnienie dot. tego, czy Kurdowie jeszcze wierzą, że społeczność międzynarodowa pomoże im stworzyć wolny Kurdystan pomimo ciągłych zdrad. Nasz gość podkreślił, że Kurdowie, będąc bardzo żywotnym narodem nigdy nie tracili i nie tracą nadziei na utworzenie niepodległego państwa, że moment ten z pewnością nastąpi. Jedyną niewiadomą jest natomiast fakt, kiedy to się wydarzy, choć wg. autora jest to sytuacja bardziej niż pewna. Ponadto Kurdystan może stać się mostem pomiędzy bliskowschodnim islamem a Europą.

Autor opowiedział o okrutnej zbrodni przy użyciu broni chemicznej, jaka miała miejsce w Halabdży w 1988 r.,  będącej zarazem największym mordem na ludności cywilnej po zbrodniach dokonanych w Auschwitz i Treblince.

Wielość anegdot, przywołanych obserwacji, wspomnień z podróży, którymi dzielił się z nami autor jeszcze bardziej ubarwiły przekaz i uzmysłowiły słuchaczom, jak wygląda codzienna kurdyjska rzeczywistość. Pomimo tzw. „syndromu ofiary”, o jakim możemy mówić w przypadku Kurdów, obywatele nie tracą nadziei i podejmują wszelkie starania, by stworzyć wolny i niepodległy Kurdystan.

Spotkanie nawiązywało do treści opisanych w książce pt. „Zielone migdały, czyli po co światu Kurdowie”. Dyskusja toczyła się wokół kwestii związanych z kulturą, historią państwa kurdyjskiego. Uczestnicy rozmawiali także nad kwestiami związanymi z obecną sytuacją geopolityczną, zaangażowaniem obcych armii w wojnę w Syrii oraz październikowym wycofaniu wojsk amerykańskich z Syrii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej 2015-2019. Nowoczesna promocja Polski

29 września 2019 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się kolejna debata  z cyklu pt. „Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019”. Tematem wiodącym spotkania były zagadnienia dotyczące „Nowoczesnej promocji Polski”.

Wydarzenie odbywało się w ramach trwającego od 27 do 29 września Festiwalu Książki Narodowej organizowanego przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” działające w Poznaniu.

Spotkanie w Poznaniu otworzyło wystąpienie wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Wiceminister zaznaczył, że: „dyplomacja publiczna jest dyplomacją przyszłości. Jej przekaz ma mieć charakter ogólnodostępny, a nie elitarny. Każdy z nas powinien być ambasadorem Polski przy wykorzystaniu dostępnych mediów, w tym mediów społecznościowych”. Nadmienił także, że na rzecz przekazu marki „Polska” działa 125 placówek na całym świecie.

Przedstawiciel polskiego rządu podsumował tegoroczne akcje promocyjne realizowane przez MSZ. Do głównych przedsięwzięć zaliczył organizację Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu, w przygotowanie którego zaangażowanych było blisko 7000 osób. „Tego typu wydarzenie oprócz tego, że stanowiło formę promocji Polski – miało także inny, równie ważny cel – a mianowicie wykorzystywanie ważnych wydarzeń o skali światowej, aby pokazać znaczenie naszego kraju na forum europejskim i światowym, gdzie Polska jest orędownikiem rozszerzenia EU o państwa bałkańskie”. Wiceminister wspomniał także o zakończonej sukcesem akcji iluminacji największych budynków na świecie w kolorach bieli i czerwieni, dzięki czemu około 90 mln ludzi na całym świecie dowiedziało się o 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Minister zaznaczył, że głównym celem podejmowanych przez MSZ przedsięwzięć jest, aby narracja dot. promocji marki narodowej docierała poza granice Polski.

Pan Radosław Pyffel – pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich oraz kierownik studiów „Biznes chiński – jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźminskiego przedstawił swoje obserwacje, prezentując uczestnikom spotkania, percepcję oraz pryzmat, poprzez który Azjaci postrzegają Polskę i Polaków

Dla mieszkańców kontynentu azjatyckiego Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym, rozwijającym się w szybkim tempie, na co wskazują wskaźniki gospodarcze oraz realizowane duże projekty infrastrukturalne. Ponadto Polska traktowana jest jako państwo z ogromnym potencjałem, o czym świadczy przykład dobrze prosperującego portu gdańskiego. Polska jest pozytywnie odbierana na Dalekim Wschodzie, ponieważ uważana jest za kraj konserwatywny rodzinny, o wysokiej etyce pracy, co imponuje Azjatom, ceniącym sobie wartości rodzinne i tradycyjne.

Trzecim dyskutantem był pan Bartłomiej Radziejewski szef think tanku Nowej Konfederacji, który zaznaczył, że promocja Polski powinna koncentrować się na dwóch aspektach: promocji potrzeb i interesów. Wskazał, że Polska potrafi pokazywać siebie, uzyskując pozytywny efekt psychologiczny. Dzieląc się swoimi spostrzeżeniami nadmienił, że nasz kraj częściej podejmuje działania z gatunku reaktywnych, bądź też defensywnych. Jak zauważył – są to jednocześnie działania z gatunku mniej efektywnych. Powinno pojawić się więcej działań ofensywnych i proaktywnych, stanowiących alternatywę dla obecnego przekazu, przedstawiając tym samym szereg zwycięstw i wolności, które wyprzedzały zachodnią cywilizację liberalną.

Podczas ostatniego wystąpienia, pan Marek Szczepanowski Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, dokonał rozróżnienia pomiędzy dyplomacją klasyczną, która ma bardzo precyzyjnie wyznaczone cele a dyplomacją publiczną, będącą elementem klasycznej dyplomacji. Wskazał, że dyplomacja publiczna daje poparcie społeczne, a jej zadaniem jest kreowanie wizerunku Polski poprzez różne okoliczności. Przedstawił sposób aktywności ministerstwa na tym polu, polegający na kategoryzowaniu działań, tak aby stworzyć przekaz adekwatnie adresowany do odbiorcy. Zaakcentował, iż niezwykle ważne jest dostosowanie treści do grup docelowych. Przedstawiciel resortu podkreślił, że działania koncentrują się w dużej mierze na reagowaniu ad hoc  w sytuacjach kryzysowych, zważywszy, że na pewne skazy ciążące na wizerunku Polski należy odpowiadać w sposób natychmiastowy. Niezwykle istotne jest sukcesywne budowanie wizerunku Polski w sposób pozytywny, który pomoże innym państwom zrozumieć, dlaczego wybrana została taka forma narracji, ukazującej miejsce i znaczenie Polski na arenie mnd. Dlatego też konieczna jest troska o znajomość polskiej kultury i docieranie z niezakłamanym wizerunkiem do jak najszerszych kręgów społecznych.

W podsumowaniu spotkania, wiceminister SZ nakreślił wizję dalszych działań w obszarze promowania marki Polski. Cele te oprócz tego, że powinny mieć charakter długoterminowy powinny koncentrować się na wykorzystywaniu nowych płaszczyzn, takich jak sektor gier komputerowych, dyplomacja cyfrowa oraz podjęcie działań w kierunku uruchomienia telewizji anglojęzycznej.

 

Wystawa w Urzędzie Wojewódzkim – „Znani nieznani. Polacy światu”

Zapraszamy Państwa na wystawę, która mieści się w holu budynku Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przy ul. al. Niepodległości 16/18.

Wystawa „Znani nieznani Polacy” wchodzi w skład cyklu przedsięwzięć zatytułowanych „Polacy Światu” realizowanych przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz  Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie.

Najbardziej rozpoznawalni Polacy na świecie to papież Jan Paweł II oraz współzałożyciel i pierwszy przewodniczący „Solidarności”, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa. Jednak na kartach naszej bogatej historii zapisało się wielu innych wybitnych, choć z różnych powodów zapomnianych, rodaków.

Żyli oni i pracowali na chwałę ludzkości w dalekich, obcych krajach, najczęściej z powodu zesłania lub przymusowej popowstaniowej lub powojennej emigracji. Część z nich, mimo niewątpliwych zasług dla świata, znana jest w naszym kraju tylko nielicznym zainteresowanym.

Na wystawie składającej się z 20 różnokolorowych plansz prezentujemy niezwykłe dokonania 40 wybitnych Polaków, sławnych, docenianych i podziwianych na świecie, a zupełnie nieznanych lub prawie zapomnianych w Polsce.

Są wśród nich polscy badacze Syberii, zesłańcy i dobrowolcy, którym świat zawdzięcza pierwsze opisy ich przybranej ojczyzny Syberii, jak Jan Czerski czy Aleksander Czekanowski, odkrywcy morza Buriatów Bajkału.

Wystawa prezentuje nieznane fakty z życia i wybitne osiągnięcia pionierów Ameryki Południowej, budowniczych mostów, linii kolejowych, dróg, portów w USA, Kanadzie, Peru czy Ekwadorze, jak Kazimierz Gzowski czy Ernest Malinowski, którego najdonioślejsze dzieło, zapewniające mu ogólnoświatową sławę – Centralna Kolej Transandyjska – jest do dziś jednym z największych osiągnięć myśli inżynieryjnej; linia ta jest najwyżej na świecie przeprowadzonym połączeniem kolejowym, wznosi się na wysokość ponad 4000 metrów n.p.m.

Ernest Malinowski, chociaż w Polsce mało kto o nim słyszał, jest bohaterem narodowym Peru. Na planszach naszej ekspozycji są architekci nadający kształt miastom Ukrainy, Azerbejdżanu, a przede wszystkim Gruzji. Historyk, antropolog kultury Jerzy Rohoziński napisał: „W 1910 roku kolonia polska w Tbilisi liczyła już prawie 8 tysięcy osób. […] Spacer po centrum Tbilisi, Kutaisi czy Batumi może nas napawać dumą, bowiem wiele znaczących budowli, gmachy publiczne, teatry, urzędy, szkoły, kamienice to dzieło polskich architektów. Prym wiedzie tu zdecydowanie Aleksander Szymkiewicz. Inni? Na planszach prezentujemy dokonania pioniera przemysłowej produkcji zegarków w Szwajcarii Antoniego Norberta Patka, który wszedł do historii jako genialny przedsiębiorca, a jego zegarki stały się synonimem zamożności albo przynajmniej wysokich aspiracji społecznych. „Noszenie na ręku patka (pisanego z małej litery) nobilitowało przed stu laty i dodaje prestiżu także dzisiaj.” Wśród znanych posiadaczy zegarków firmy Patek Philippe byli: królowa Wiktoria, książę Albert, Zygmunt Krasiński, Piotr Czajkowski, Lew Tołstoj, Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, Niels Bohr, papież Pius XII, Walt Disney, Josip Broz Tito, Józef Stalin, a ostatnio dołączył także Władimir Putin. Patek doczekał się nawet swojego muzeum w Genewie. Natomiast w Polsce uhonorowano go nadaniem jego zaszczytnego imienia Gimnazjum nr 1 w jego rodzinnych Piaskach niedaleko Lublina.

Bohaterami wystawy są m.in.: projektant znaczków i banknotów Czesław Słania, któremu jeszcze w szkole przepowiadano „Albo skończysz w więzieniu, albo będziesz wielkim człowiekiem”, a jego dorobek sprawił, iż jego nazwisko wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa jako twórcy rekordowej liczby znaczków; pierwszą Szwedzką Akademię Sztuki Filatelistycznej, powołaną w 1981 roku, nazwano jego imieniem; są na planszach etnografowie: w Słowenii (Emil Korytko), Mongolii (Józef Kowalewski) czy Australii i Oceanii (Bronisław Malinowski); jest jezuita, lekarz okulista w Chinach Wacław Szuniewicz, franciszkanin, misjonarz w Japonii Władysław Żebrowski, którego dokonania od 2002 roku upowszechnia Muzeum Brata Zenona w Czarni i jego filia w Kadzidle, są wędrowcy, jak badacz nieznanych, trudno dostępnych obszarów Antarktyki Henryk Arctowski i Afryki Kazimierz Nowak.          O jednym z bohaterów naszej ekspozycji Michale Jankowskim, pionierze rosyjskiego Dalekiego Wschodu, napisano: „Jankowscy nigdy nie wyparli się swojego pochodzenia, płacąc za to ogromną cenę; utraciwszy język ojczysty, nie utracili jednak cząstki polskiego ducha wolności, przeciwstawiając przeciwnościom losu i ciężkim próbom życiowym niezwykły hart ducha, poświęcenie, upór i pracowitość, pośrednio zawsze będąc ambasadorami Polski, która od dawna już, niestety, zaliczyła ich na straty.”

Te słowa można z powodzeniem odnieść do wszystkich zaprezentowanych na tablicach postaci. Oni nigdy nie zapomnieli, że są Polakami. Trudno znaleźć taką dziedzinę aktywności człowieka na świecie, w której nie ma śladów działalności Polaków. Celem ekspozycji jest przybliżenie dokonań naszych wielkich rodaków, którzy zasłużyli sobie przecież na miejsce w naszej pamięci i sercach

MSZ Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą opracował wykaz wybitnych Polaków, sławnych, docenianych i podziwianych na świecie, a zupełnie nieznanych lub prawie zapomnianych w Polsce:

 1. Hanna Hirszfeld
 2. Ludwik Hirszfeld
 3. Jan Czerski
 4. Benedykt Dybowski
 5. Wiktor Godlewski
 6. Aleksander Czekanowski
 7. Edward Piekarski
 8. Wacław Sieroszewski
 9. Ferdynand Karo
 10. Roman Szwoynicki
 11. Józef Morozowicz
 12. Konstanty Wołłosowicz
 13. Leon Barszczewski
 14. Julian Talko-Hryncewicz
 15. Aleksander Szymkiewicz
 16. Aleksander Rogojski
 17. Henryk Bukowski
 18. Ludwik Szaciński
 19. 19. Michał Boyn
 20. Wacław Szuniewicz
 21. Bronisław Malinowski
 22. Józef Obrębski
 23. Józef Gosławski
 24. Czesław Słania
 25. Henryk Hryniewski
 26. Władysław Horodecki
 27. Kazimierz Gzowski
 28. Ernest Malinowski
 29. Henryk Groppler
 30. Antoni Norbert Patek
 31. Emil Korytko
 32. Józef Kowalewski
 33. Henryk Arctowski
 34. Kazimierz Nowak
 35. Bohdan Paczyński
 36. Władysław Turowicz
 37. Michał Jankowski
 38. Władysław Żebrowski
 39. Stefan Drzewiecki
 40. Krystyn Olszewski

Spotkanie „Wybory w Izraelu”, 19 września 2019 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie organizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu na spotkanie, podczas którego usłyszymy komentarz do sytuacji po wyborach w Izraelu. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 19 września br. o godz. 18:00 w RODM Poznań, przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu.

Zbliżające się wielkimi krokami wybory parlamentarne w Izraelu, które rozpisano na 17 września, będą kolejnym w tym roku odcinkiem walki o wyborców pomiędzy Likudem i Niebiesko-Białymi.

W poprzednich wyborach parlamentarnych w kwietniu kierowany przez Benjamina Netanjahu prawicowy Likud zajął pierwsze miejsce, ale nie zdołał się porozumieć z innymi partiami w sprawie utworzenia koalicji rządowej. Stąd też samorozwiązanie parlamentu było dla Netanjahu znacznie lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza że wówczas wyrażał on przekonanie o ponownym zwycięstwie w jesiennych wyborach. W rozmowie z dziennikarzami wspomniał, iż (…) „Planujemy ostrą, wyrazistą kampanię, która przyniesie nam zwycięstwo. Wygramy my i wygra społeczeństwo” (…)
Decyzja o samorozwiązaniu parlamentu i rozpisaniu nowych wyborów parlamentarnych w miesiąc po poprzednich była decyzją bez precedensu. W historii państwa Izrael nie było dotąd takiego przypadku.

Jesienne wybory do Knesetu nie tylko wskażą zwycięzcę spośród pary Likud i Niebiesko-Biali, ale stanowić będą podstawę do odpowiedzi na kilka istotnych pytań:

1. Jaka jest zdolność koalicyjna Likudu i Niebiesko-Białych i z którymi partiami mogą stworzyć większościową koalicję w Knesecie?
2. Czy wyniki wyborów wpłyną na konflikt izraelsko-palestyński i politykę zewnętrzną państwa?
3. Jakie będą główne kierunki polityki nowego rządu?
4. Czy koalicja rządowa będzie miała szansę przetrwać przez całą kadencję?

Naszym gościem będzie dr Artur Pohl, wykładowca w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jego naukowe zainteresowania koncentrują się na stosunkach międzynarodowych i bezpieczeństwie w regionie Bliskiego Wschodu.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2431373520243326/

Konferencja „Sytuacja chrześcijan na świecie”, 12 września 2019 r.

Z inicjatywy Polski 22 sierpnia został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Według danych chrześcijańskiej organizacji Open Doors USA – na 2,48 mld. chrześcijan na świecie – 215 milionów doświadczyło prześladowań.

„Chodzi o podkreślenie faktu, iż wolność religijna jest podstawowym i niezbywalnym prawem każdego człowieka. Dzień ten upamiętnia wszystkie ofiary prześladowań religijnych bez względu na szerokość geograficzną czy konkretną religię lub wyznanie”(…) – komentował dla portalu ekai.pl min. Jacek Czaputowicz.

W związku z zaakcentowaniem tego wydarzenia RODM Poznań organizuje konferencję pt. „Sytuacja chrześcijan na świecie”, która odbędzie się 12 września 2019 r. (czwartek)  o godz. 18:00, w RODM Poznań, przy ul. Ratajczaka 44.

Do udziału w dyskusji zostali zaproszenie dwaj prelegenci.
Pierwszy z nich – były Marszałek Sejmu i były europoseł Pan Marek Jurek, który w ramach swojej aktywności politycznej na forum PE wielokrotnie podejmował dyskusje w sprawie poszanowania podstawowych wolności człowieka, w tym wolności wyznania oraz nienaruszanie niezbywalnych praw i godności ludzkiej. Głos w dyskusji ze strony p. Marka Jurka dotyczyć będzie nie tylko konieczności troski o sytuację chrześcijan na świecie, doświadczających bezpośrednich prześladowań, ale także obrony chrześcijaństwa, które jest atakowane w całej Europie m.in. poprzez ataki na kulturę chrześcijańską.

Drugim prelegentem będzie Pan Dariusz Rosiak – publicysta i dziennikarz, komentator bieżącej sytuacji międzynarodowej. W Radiowej Jedynce prowadzi magazyn „Więcej świata”, w Radiowej Trójce natomiast audycję „Raport o stanie świata”. Jest laureatem Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż o Kurdach. Pan Dariusz Rosiak jest autorem książki „Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan”, za którą w 2016 r. był nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”. Jego ostatnie dzieło będzie kanwą, w oparciu o którą opowie, jak obecnie wygląda sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Autor pisze: (…) „Chrześcijaństwo powstało na Wschodzie, ale dziś, w czasach konfliktu z Państwem Islamskim, życie chrześcijan w tym rejonie stało się niemożliwe(…)”. Na podstawie doświadczeń swoich podróży śladami wschodnich chrześcijan po Turcji, Iraku, Libanie, Egipcie, Izraelu, podczas spotkania przybliży losy tej grupy wyznaniowej.
Będzie to wyjątkowa okazja aby spojrzeć na wspomniany problem z dwóch perspektyw: polityka oraz dziennikarza i autora książki – osób świetnie zorientowanych w bieżącej problematyce spraw międzynarodowych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Link do wydarzenia na Facebooku–> https://www.facebook.com/events/524046124998182/

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 9-10 września, Warszawa

9-10 września 2019 r. w Warszawie odbędzie się Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej.
Spotkanie ma umożliwić uczestnikom rozpoczęcie debaty dot. zagadnień dyplomacji regionalnej i ekonomicznej oraz promowania współpracy terytorialnej i naukowej.

Pierwsze na tak dużą skalę, bezprecedensowe wydarzenie zrzeszające krajowych i zagranicznych interesariuszy z trzech obszarów tematycznych – samorządu, biznesu i nauki.
1000 uczestników, 
100 panelistów.

Cele:
 wsparcie promocji kraju poprzez dyplomację regionalną i ekonomiczną,
 stworzenie podstaw do powołania Europejskiej Sieci Ekspertów
zwiększenie zakresu współpracy regionalnej z udziałem polskich jednostek samorządu terytorialnego.

👉rejestracja: http://regiosummit.pl/pl/
@RegioSummit
@MPiT_GOV_PL

Konkurs na aplikację dyplomatyczno – konsularną 2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020 (ADK 2020A).

Aplikacja jest skierowana do osób zainteresowanych podjęciem pracy w polskiej służbie zagranicznej. Obejmuje ona szkolenia i staże zarówno w centrali MSZ w Warszawie, jak i w placówkach zagranicznych RP.

Aplikanci zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony jednego roku.  Po ukończeniu części teoretycznej i praktycznej aplikacji oraz pomyślnym zdaniu egzaminu, uczestnicy uzyskają stopień dyplomatyczny i zostaną skierowani do pracy w polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych początkowo na okres dwóch lat

Termin składania dokumentów upływa: 13 września 2019 r. 

Po więcej szczegółów zapraszamy Państwa na stronę www:

„USA – Iran, potencjalne scenariusze”

Miłym zaskoczeniem dla organizatorów ze względu na ogromne zainteresowanie ze strony gości, którzy dopisali w liczbie blisko 50 osób, okazało się spotkanie dotyczące relacji USA – Iran, które odbyło się w siedzibie Ośrodka 17 lipca 2019 r. Wydarzenie miało na celu przedstawienie obrazu obecnej, zaogniającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie nie tylko z perspektywy dwóch mocarstw USA i Iranu, ale uwzględniało kontekst europejski i polski; co zyska i co straci UE oraz Polska. Naszym gościem był prof. dr hab. Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ekspert stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem państw Bliskiego Wschodu, w tym Iranu i Turcji, stypendysta FULBRIGHT Senior Award, Visiting Professor na Georgetown University, Waszyngton, stały współpracownik amerykańskiego ośrodka badawczego The Middle East Institute. Teza postawiona przez prowadzącego wykład brzmiała: ROZŁAM MIĘDZY USA I UE W SPRAWIE SANKCJI WOBEC IRANU. Wykład oraz dyskusja po spotkaniu dotyczyły następujących zagadnień:
 • jakie potencjalne konsekwencje ma wpływ kwestii irańskiej na relacje USA – UE z uwzględnieniem aspektów politycznych i ekonomicznych?,
 • sytuacja ekonomiczno – gospodarcza w Islamskiej Republice Iranu w ostatnim półroczu (mapy, dane, statystki)
 • znaczenie porozumienia JCPOA z 2015r. oraz przyczyny wycofania się USA,
 • sytuacja polityczna państw, potencjalnie zainteresowanych udzieleniem poparcia Iranowi i włączeniem się w konflikt,
 • co jest ważniejsze dla społeczności międzynarodowej: przestrzeganie prawa mnd. czy relacje transatlantyckie?,
 • możliwe scenariusze rozwojowe, które mogą wywołać obecne napięcia w Zatoce Perskiej (scenariusz: „pokojowy”, „status quo”, „wojenny”)
Po godzinnym wystąpieniu prelegenta, publiczność zadawała wiele pytań i żywo interesowała się przedstawianymi zagadnieniami nie tylko związanymi z polityką, ale także aspektami społecznymi i kulturowymi Iranu, w których prof. Osiewicz świetnie się orientował.        

Szczyt Bałkanów Zachodnich 3-5 lipca, Poznań

W Poznaniu od 3 do 5 lipca trwa Szczyt Bałkanów Zachodnich, w ramach którego, dziś, tj.  4 lipca 2019 r. minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wraz z minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz zainaugurowali Forum Społeczeństwa Obywatelskiego.

Min. Czaputowicz w swoim wystąpieniu wspomniał, że: „(…) Bałkany Zachodnie pozostają kluczowym kierunkiem, jeżeli chodzi o międzynarodowe zaangażowanie Polski. Jak dodał, Europa nie może być postrzegana jako w pełni zjednoczona bez Bałkanów Zachodnich, zarówno z geograficznego, jak i geopolitycznego punktu widzenia (…)” /źródło: www.polskieradio24.pl/

Poniżej link do całego artykułu:

https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2335568,Szczyt-Balkanow-Zachodnich-J-Czaputowicz-chcemy-zwiekszac-stabilizacje-i-rozwoj-regionu 

W załączonej grafice zamieszczamy obszary tematów podczas spotkań ministrów spraw wewnętrznych.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń międzynarodowych!

 

 

20 lat Polski w NATO

Spotkanie „20 lat Polski w NATO” miało na celu promocję kampanii #WeAreNATO i upamiętnienie 20. rocznicy akcesji Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Pierwszym prelegentem był płk pil. dr Paweł Marcinkowski (NATO), który zaprezentował
następujące zagadnienia:
– pozycja Polski w strukturach Sojuszu,
– nowa jakość w Siłach Zbrojnych RP,
– modernizacja oraz zaangażowanie Polski na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa sojusznikom.

Płk. Paweł Marcinkowski wielokrotnie podkreślał fakt, że Polska jest wzorem dla wielu państw, np. Północnej Macedonii, Bośni i Hercegowiny, itd. Odpowiednio dostosowana do potrzeb obronnych państwa liczba żołnierzy, nieustannie postępujące zmiany w logistyce zgodnie z pojawiającymi się wymogami, czy utworzenie nowych formacji, np. WOTu, to wybrane przykłady rozwoju polskiej armii w ramach działań Sojuszu, ale przede wszystkim na potrzeby własnego bezpieczeństwa.

W drugiej części wystąpienia, prelegent wskazał na znaczenie modernizacji SZ RP na przestrzeni ostatnich 20 lat w kontekście zmian uzbrojenia i zakupu maszyn lotniczych, dzieląc się osobistym doświadczeniem pilota lotnictwa, uczestniczącego w szkoleniach przygotowujących polską kadrę do korzystania z nowego sprzętu. Na zakończenie podkreślił rolę i pozycję Polski w strukturach Sojuszu, wskazując, że obecność w NATO stanowi dla naszego państwa oraz innych państw członkowskich forum wymiany doświadczeń, daje możliwość przeprowadzania wspólnych manewrów oraz szkoleń (tu warto nadmienić, że polski wkład w szkolenia innych armii, gł. w lotnictwie ma szczególną wartość oraz wysoką jakość, z czego chętnie korzystają pozostali członkowie Sojuszu).

Wystąpienie dr Eugeniusza Jendraszczaka koncentrowało się w dużej mierze na przedstawieniustatystyk i danych obrazujących zmiany jakie zaszły w Siłach Zbrojnych RP w wyniku nabytych doświadczeń od momentu wstąpienia Polski do NATO. Początkiem prezentacji było wskazanie wyzwań, które pojawiły się po rozpadzie Układu Warszawskiego i trudności przekonwertowania sposobu myślenia Polaków o nowej formie zapewnienia bezpieczeństwa, rozstrzygającego dylemat „Czy NATO jest potrzebne?”. Dr Jendraszczak zaakcentował, że „pierwszeństwo [obronne] należy się w pierwszej kolejności celom i interesom narodowym, a w dalszej kolejności zobowiązaniom sojuszniczym”. Ponadto dr Jendraszczak podkreślił niezwykle wysoką jakość polskiego przygotowania i przeszkolenia w dziedzinie łączności i przekazywania informacji.

Po obu wystąpieniach płk. Marcinkowski zaprezentował kilkuminutowy film zawierający zapis nagrań z ćwiczeń lotniczych nad Alaską. W ostatniej części spotkania zarezerwowano czas na pytania, któredotyczyły m.in. znaczenia obecności wojsk amerykańskich w bazach wojskowych w Polsce,wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jej skuteczności, konieczności utworzenia ArmiiEuropejskiej oraz misji pokojowych w Afganistanie i Kosowie.
Wysoki poziom merytoryczny obu prelegentów był wartością dodaną spotkania, które cieszyło się ogromnym entuzjazmem i zainteresowaniem uczestników.