Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

EU – Australia Leadership Forum

EU-Australia Leadership Forum organizuje w dniach 18-22 listopada 2018 roku w Brukseli Emerging Leaders Forum.

EU-Australia Leadership Forum jest projektem finansowanym przez UE i przewidzianym na lata 2016-2019. Głównym celem Forum jest poszerzanie relacji między UE i Australią.

Do udziału w Emerging Leaders Forum organizatorzy zapraszają obywateli lub stałych mieszkańców Australii i państw członkowskich UE z udokumentowanymi dokonaniami w zakresie  przywództwa w administracji, biznesie, społeczeństwie obywatelskim, nauce czy mediach.

Wymagania: aplikujący muszą mieć najwyżej 35 lat w momencie zamknięcia zgłoszeń (31 maja 2018), co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, wykształcenie wyższe oraz dysponować wiedzą w tematach, które znajdą się w agendzie tegorocznego spotkania:

 • Przepływ osób: perspektywy UE i Australii
 • Ochrona środowiska, zmiany klimatyczne i transformacja energetyczna
 • Czwarta rewolucja przemysłowa
 • Przywództwo kobiet w UE i Australii
 • Wyzwania regionalne (Europa i Indo-Pacyfik)
 • Cyfryzacja, ze szczególnym naciskiem na ochronę danych
 • Współpraca w przestrzeni kosmicznej
 • Społeczeństwo obywatelskie w relacjach UE-Australia

Do udziału w Forum zostanie zakwalifikowanych około 60 uczestników reprezentujących po równo Australię i UE.

Warunki udziału: przeloty, zakwaterowanie, transfery zostaną pokryte przez EU-Australia Leadership Forum.

Ważne terminy:

 • 31 maja – Zamknięcie rejestracji
 • 18 czerwca – Aplikanci otrzymują informacje o podjętej decyzji
 • 18-22 listopada – Emerging Leaders Forum, Bruksela, Belgia

Jak aplikować:

Zgłoszenia online, więcej informacji dostępnych na: http://europeaustraliaforum.eu

Wykład prof. Zbigniewa Krysiaka „Recepta na kryzys UE”

O tym, że Unia Europejska jest w kryzysie nie trzeba nikogo przekonywać. Coraz częściej pojawiają się kolejne recepty na wyjście z kryzysu – np. prezydent Francji Emmanuel Macron sugeruje dalszą integrację strefy euro.

20 kwietnia RODM Poznań zorganizował spotkanie, które poprowadził prof. Zbigniew Krysiak (SGH), który jest założycielem i prezesem Instytutu Myśli Roberta Schumana – jednego z ojców założycieli zjednoczonej Europy.

Być może jednak, by zrobić krok do przodu należy wcześniej zrobić dwa kroki w tył? – pytał profesor.
Sięgając do źródła idei, które legły u podstaw zjednoczenia kontynentu warto poważnie rozważyć reformę struktur unijnych w duchu Roberta Schumana. Ten francuski polityk był przeciwny budowaniu europejskiego superpaństwa i optował za stworzeniem wspólnoty narodów. Ten pomysł rozwinął prof. Zbigniew Krysiak, który odcinając się zarówno od idei nacjonalistycznych jak i kosmopolitycznych proponuje stworzenie Wspólnoty Narodów Europy. Według tej wizji należałoby szukać wspólnych mianowników do działania i wspólnych interesów. Zjednoczona Europa budowana by była organicznie od podstaw – na bazie braterstwa ludzi, a nie od góry. Jednocześnie ważne jest utrzymanie części instytucji wspólnotowych na zasadzie pomocniczości (takim przykładem mógłby 
 być europejski urząd antymonopolowy). Prelegent zaprezentował także szereg działań, realizowanych przez Instytut Myśli Schumana, które mają się przyczyniać do jednoczenia kontynentu na płaszczyźnie międzyludzkiej.

Konferencja „Kwestia ormiańska wczoraj i dziś”

Obchodzony 24 kwietnia Dzień Solidarności z Narodem Ormiańskim wpisał się w zorganizowaną przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu oraz Fundację św. Benedykta konferencję „Kwestia Ormiańska wczoraj i dziś”, która odbyła się 21 kwietnia w auli Szkoły Katedralnej na poznańskiej Śródce. 

Wydarzenie poświęcone Armenii i Ormianom, ich historii, aktualnym sprawom międzynarodowym. Ormianom w ich górzystej ojczyźnie i rozproszonym po świecie – także w Polsce: ich tradycji, kulturze, dziedzictwu, wpływie na całokształt Rzeczypospolitej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Prawicy Rzeczpospolitej, prof. Grzegorz Kucharczyk historyk i wykładowca, Jan Abgarowicz prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, duszpasterz polskich Ormian ks. Józef Naumowicz oraz Andrij Szkrabiuk kantor Katedry Lwowskiej. Po zakończonej konferencji i debacie, w kościele p.w. św. Małgorzaty na Rynku Śródeckim została odprawiona liturgia w obrządku ormiańskim, którą sprawował ks. archimandryta Józef Naumowicz. O oprawę liturgii zadbał chór pod kierownictwem pana Andrija Szkrabiuka –  kantora z lwowskiej katedry. Członkami chóru byli uczestnicy trwających przez 3 dni warsztatów śpiewu ormiańskiego, które prowadził wspomniany kantor.

Całość spotkania miała na celu upamiętnienie 1,5 miliona zamordowanych w latach 1915 – 1917 Ormian oraz była bezpośrednim wspomnieniem przypadającym na 24 kwietnia tzw. Krwawej Niedzieli, a więc dnia, w którym zapadły decyzje o aresztowaniu i zamordowaniu Ormian z terenów wschodniej Anatolii.

Dzień z Biurem Karier UAM

4 kwietnia w holu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Ambasador Karier EU oraz Biuro Karier UAM we współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Poznaniu przeprowadziło akcję promującą zatrudnienie w instytucjach europejskich. Podczas wydarzenia była możliwość skonsultowania swojego CV oraz zapoznania się z zasadami i charakterem pracy w instytucjach unijnych. Zainteresowanym osobom zostały przedstawione wymogi w związku z trwającą obecnie aplikacją na stanowiska merytorczne AD5 prowadzoną przez Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO). Studenci mieli szansę uzyskać informacje nie tylko na temat warunków koniecznych do spełnienia w procesie rekrutacyjnym, ale także poznać specyfikę funkcjonowania administracji europejskiej.

 

fot. Biuro Karier UAM, WNPiD

 

Dzień z Biurem Karier UAM – rekrutacja na stanowiska w instytucjach europejskich

 • Szukasz nietuzinkowej ścieżki kariery i jesteś u progu drogi zawodowej?
 • Twoje mocne strony to niespożyta energia do działania i wysoka motywacja?
 • A może chcesz mieć wpływ na bieżące problemy europejskie?
 • Jesteś studentem ostatniego roku studiów uniwersyteckich (licencjackich i magisterskich)  i uzyskasz dyplom do 31 lipca 2018?

Jeśli spełniasz powyższe kryteria zachęcamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO), które rekrutuje osoby do pracy w instytucjach unijnych. W związku z tym, aby przybliżyć osobom zainteresowanym specyfikę pracy w instytucjach UE, Biuro Karier UAM we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Poznaniu organizuje Dzień Karier na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wydarzenie odbędzie się 4 kwietnia 2018r. w holu wydziału w godzinach od 11:00  do 14:00. Informacji udzielać będzie studencki Ambasador Karier UE na UAM Damian Wielechowski. Serdecznie Państwa zapraszamy!

Szczegóły rekrutacji: https://epso.europa.eu/

Termin składania wniosków upływa 10 kwietnia 2018r.

 

„Nic nie jest w porządku” spotkanie z Krzesimirem Dębskim

„On był Polakiem, lekarzem, który na Wołyniu leczył biednych za darmo. Ona z pochodzenia Ukrainką. Oboje zostali zamordowani w 1943r. To historia rodzinna dziadków Krzesimira Dębskiego – wybitnego muzyka i kompozytora”(…).

W taki sposób dziennikarz TVP3 Poznań relacjonował wydarzenie, które 7 marca 2018r. odbyło się w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Poznaniu. Krzesimir Dębski podzielił się opowieścią o losach swojej rodziny, opisaną w książce pt. „Nic nie jest w porządku: Wołyń moja historia rodzinna”. Spotkanie było opowieścią opartą na kanwie historii rodziny Krzesimira Dębskiego, którego dziadkowie zostali zamordowani na Wołyniu, a rodzicom cudem udało się uniknąć śmierci. Kompozytor przytoczył także stosunki polsko –  ukraińskie na przestrzeni dziejów,  silnie ze sobą sprzężone.

Prowadzący spotkanie mówił, że tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na Wołyniu nie są i nie powinny być postrzegane wyłącznie jako zbiorowy mord dokonany na Polakach. Za tymi aktami morderstwa kryje się historia wielu rodzin, ich osobisty dramat, nierzadko wielokrotnie przemilczany przez lata. Opisanie losów rodziny Dębskich w jego przekonaniu to symbol pamięci o pomordowanych i sposób na podtrzymywanie pamięci. Uprzednio ukazała się książka ojca kompozytora, Włodzimierza Dębskiego.

Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony przybyłych gości. Była możliwość zakupienia książki z autografem autora, zrobienia zdjęcia i chwili rozmowy.

       

Rekrutacja na stanowiska merytoryczne AD5 oraz na internetowe Targi Pracy

Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO) organizuje następujące wydarzenia.

Pierwsze z nich to:

Rekrutacja na stanowiska merytoryczne AD5, która rozpoczyna się 8 marca. Rekrutacja adresowana jest do absolwentów uczelni wyższych. Są to stanowiska o ogólnych profilach zawodowych (np. prawo, administracja publiczna, zasoby ludzkie, ekonomia, finanse, audyt, statystyka). Jednostką zatrudniającą są instytucje UE. 
Więcej informacji znajdziecie Państwo w linku: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/konkursy_do_ue/konkursy/nabor_epso_na_stanowiska_merytoryczne_ad

Termin składania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2018r.

 

Drugie wydarzenie to Internetowe Targi Pracy UE  „Kształtuj z nami przyszłość Europy” 

Będzie to wspaniała okazja, aby uzyskać szczegółowe informacje nt. znalezienia pracy w strukturach unijnych poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami EPSO.

Targi odbywają się 15 marca w godzinach od 16:00 do 20:00.

Zainteresowanych zachęcamy do zarejestrowania się, klikając w poniższy link.
https://app.brazenconnect.com/a/gcf/e/4mqVP

Więcej informacji na temat targów znajduje się na profilu na Facebooku. https://www.facebook.com/events/1408243542615751/

 

 

1 marca ASEM day

Od 2016 w dniu 1 marca obchodzimy dzień ASEM (Asia – Europe Meeting). ASEM powołało do istnienia ASEF (Asia – Europe Foundation) – fundację, której priorytetem jest pogłębianie relacji między państwami Europy i Azji. ASEF zajmuje się realizacją projektów współpracy w zakresie wymiany naukowej, kulturalnej i społecznej między państwami Europy i Azji. Płaszczyzną dialogu ASEM są organizowane co dwa lata szczyty, w których biorą dwie organizacje: UE i ASEAN oraz 51 krajów zamieszkanych przez 60% populacji świata. Do głównych celów współpracy zalicza się 4 kluczowe obszary: zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne, migracje oraz zwalczanie terroryzmu

Zachęcamy do zapoznania się z danymi dotyczącymi wzajemnej współpracy.

Nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018r.

ZOSTAŃ DYPLOMATĄ!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.  Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej. Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP.

UWAGA: Termin składania dokumentów upływa 16 marca 2018r.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Poniżej zamieszczamy przydatne informacje dotyczące wymagań i zasad rekrutacji:

Wymagania dla kandydatów http://www.msz.gov.pl/adk

Wymagane dokumenty, dane kontaktowe znajdują się na stronach:

http://www.msz.gov.pl/adk

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/4696,Ogloszenie.html

Czy Europa potrzebuje wspólnej armii?

Bezpieczeństwo i obronność to zagadnienia wielokrotnie podejmowane w dyskursie politycznym przez przedstawicieli wielu państw. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu w ramach wydarzenia, które odbyło się 21 lutego w poznańskim ośrodku RODM. Tematem spotkania prowadzonego przez pana Łazarza Grajczyńskiego była kwestia powołania wspólnej armii europejskiej, której członkami byłyby państwa Wspólnoty.

Prowadzący starał się wyjaśnić, na czym polegałoby funkcjonowanie takiej armii oraz przywołał motywy, które skłaniają państwa do podejmowania wzajemnej współpracy w tej dziedzinie. Podczas szczytu w Brukseli, w grudniu 2017r. Rada Europejska na mocy decyzji ustanowiła stałą współpracę strukturalną w dziedzinie obronności (PESCO), w którą włączyło się 25 państw członkowskich, w tym Polska. Przyjęto wówczas 17 projektów, realizowanych w ramach porozumienia politycznego, w skład których weszły: rozwijanie gotowości, szkolenia czy zdolność operacyjna. Wśród wymienianych celów towarzyszących powołaniu wspólnej armii europejskiej są: potrzeba skoordynowania armii państw członkowskich, które będą zdolne do podejmowania misji zagranicznych, umiejętność reagowania na pojawiające się zagrożenia czy obrona granic zewnętrznych. Początkowo pojawiały się głosy, że rodząca się koncepcja miałaby mieć charakter „ekskluzywny”, co oznacza, że wspomniana armia składałaby się wyłącznie z kilku wybranych państw. Ostatecznie nastąpiło przesunięcie w tej kwestii i dyskutuje się o koncepcji „inkluzywnej”, w myśl, której jak najwięcej państw miałoby tworzyć tę formację. Oprócz wypowiedzi życzliwych tej ideii, pojawiają się także głosy przeciwników, którzy nie kryją obaw. Wśród wymienianych czynników utrudniających powołanie wspólnej armii europejskiej mówi się m.in. o odmiennych typach uzbrojenia, zróżnicowanej liczebności poszczególnych armii, różnicach w przeszkoleniu, ale także o politycznym podporządkowaniu tej nowej organizacji wojskowej największym państwom UE czyli Niemcom i Francji. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy dyskutowana koncepcja jest szansą a może zagrożeniem dla Polski i pozostałych krajów członkowskich, zwłaszcza z Europy Środkowej?