Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Rzeczpospolita Obojga Narodów (450-lecie Unii Lubelskiej)

25 października odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 25 z wykładami dla klas drugich i trzecich z wykładem o Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

1 lipca 1569 roku doszło do jednego z największych sukcesów polskiej polityki zagranicznej. W wyniku konsekwentnych działań od momentu zawarcia unii w Krewie w 1385 ostatecznie udaje się połączyć unią realną Koronę Królestwa Polskiego oraz Wielkie Księstwo Litewskie. Powstała w ten sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów. Nieodłącznym elementem tego państwa była unikatowa kultura – sarmatyzm oraz związane z nim zwyczaje, kuchnia oraz charakterystyczny strój narodowy.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem najmłodszych.

Port pachnący rewolucją. O protestach w Hongkongu

Październik poświęciliśmy w RODMie Poznań głównie wydarzeniom w Azji. Naszym kolejnym prelegentem był pan dr Tomasz Okraska z Uniwersytetu Śląskiego.

Pan doktor przedstawił w pierwszej kolejności historię portowego miasta Hongkong, która wpłynęła na ukształtowanie się jego dzisiejszej autonomii i nietypowego, jak na Chiny ustroju. Pokrótce przedstawił wydarzenia ostatnich lat: na przykład protest parasolek z 2014 roku. Następnie przeszedł do omawiania przyczyny wybuchu niezadowolenia społecznego wśród mieszkańców „Pachnącego Portu”. Opisał również, w jaki sposób protestujący korzystając z nowoczesnych technologii potrafią się gromadzić oraz zablokować fragment miasta. Wymienił także postulaty demonstrantów.

Moderujący spotkanie dr Adam Szabelski zadał następnie obecnym kilka zagadek dotyczących Chin. Osoby, które najszybciej udzieliły poprawnej odpowiedzi otrzymały nagrody książkowe.

Słuchacze zadali panu dr Tomaszowi Okrasce kilkanaście pytań, po czym przeszli do dyskusji nad dalszymi możliwymi scenariuszami.

Zasadniczo zebrani byli zgodni w ocenie sytuacji: jest ona patowa zarówno dla demonstrantów, jak i dla Pekinu.

Zdaniem dr Tomasza Okraski Chiny podjęły decyzję o przeczekaniu mając nadzieje, że protestujący po upływie kilku miesięcy sami zrezygnują z dalszych aktywności.

 

Globalna ekspansja Chin

17 października w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM odbyła się dyskusja o globalnej ekspansji Chin. Naszym gościem był Pan Radosław Pyffel – Pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich, oraz kierownik studiów „Biznes chiński- jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźminskiego.W przeszłości między innymi Alternate Director I członek Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych ( AIIB) z ramienia RP (2016-2018), prezes think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA). Studiował (jako stypendysta MEN) na chińskich uczelniach wyższych m. in. Sun Yat Sen University w Kantonie i Beijing University.

Od ponad dwóch dekad Chiny prowadzą agresywną politykę inwestycyjno-kredytową w Afryce, stając się kluczowym pożyczkodawcą dla krajów afrykańskich, w tym Angoli, Etiopii, Kenii i bogatej w miedź Zambii. Podczas gdy wielu afrykańskich przywódców z zadowoleniem przyjmuje pomoc Pekinu, szczególnie w budowaniu infrastruktury, a ekspansja chińska jest źródłem zaniepokojenia Europy.

Jednocześnie Chiny stają się liderem w dziedzinach zaawansowanych technologii i starają się podważyć światowy układ w którym dominują USA.

Radosław Pyffel przedstawił specyfikę chińskiej ekspansji, która powoli buduje nowy ład międzynarodowy oparty o konfucjańskie idee harmonii. Jednakże, harmonia ta jest specyficznie rozumiana. Jest to naturalny porządek rzeczy, w którym miejsce centralne zajmują Chiny „Państwo Środka”. Niczym dworzanie cesarscy ustawiający się w bliższej lub dalszej odległości od cesarza na takie same relacje z Chinami mogą liczyć inne państwa. Doskonale było to widać podczas targów w Szanghaju, gdzie naczelne miejsce miał wielki namiot chiński, a miejsca wystaw innych państw były posegregowane względem ważności wobec Chin.

Projekt Jednego Pasa i Szlaku, nawet jeśli Polska nie będzie chciała w nim uczestniczyć jest nie do uniknięcia z powodów geopolitycznych. Już teraz 80% pociągów z Chin wjeżdża do Europy przez polskie terytorium. Sama idea Pasa i Szlaku jest jednak bardzo niejasna – jest to spowodowane specyficznym poczuciem honoru, które mogłoby zostać naruszone w przypadku porażki tego projektu. Utrzymując stan niejasności można się jeszcze wycofać zachowując twarz.

Chińskie elity są przekonane o tym, że przywracanie Chinom ich należnego miejsca w świecie po dwóch wiekach problemów wewnętrznych, wywoła reakcję innych mocarstw – zwłaszcza USA. Dlatego Chiny są gotowe to konfrontacji.

Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej 2015-2019. Nowoczesna promocja Polski

29 września 2019 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się kolejna debata  z cyklu pt. „Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019”. Tematem wiodącym spotkania były zagadnienia dotyczące „Nowoczesnej promocji Polski”.

Wydarzenie odbywało się w ramach trwającego od 27 do 29 września Festiwalu Książki Narodowej organizowanego przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” działające w Poznaniu.

Spotkanie w Poznaniu otworzyło wystąpienie wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Wiceminister zaznaczył, że: „dyplomacja publiczna jest dyplomacją przyszłości. Jej przekaz ma mieć charakter ogólnodostępny, a nie elitarny. Każdy z nas powinien być ambasadorem Polski przy wykorzystaniu dostępnych mediów, w tym mediów społecznościowych”. Nadmienił także, że na rzecz przekazu marki „Polska” działa 125 placówek na całym świecie.

Przedstawiciel polskiego rządu podsumował tegoroczne akcje promocyjne realizowane przez MSZ. Do głównych przedsięwzięć zaliczył organizację Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu, w przygotowanie którego zaangażowanych było blisko 7000 osób. „Tego typu wydarzenie oprócz tego, że stanowiło formę promocji Polski – miało także inny, równie ważny cel – a mianowicie wykorzystywanie ważnych wydarzeń o skali światowej, aby pokazać znaczenie naszego kraju na forum europejskim i światowym, gdzie Polska jest orędownikiem rozszerzenia EU o państwa bałkańskie”. Wiceminister wspomniał także o zakończonej sukcesem akcji iluminacji największych budynków na świecie w kolorach bieli i czerwieni, dzięki czemu około 90 mln ludzi na całym świecie dowiedziało się o 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Minister zaznaczył, że głównym celem podejmowanych przez MSZ przedsięwzięć jest, aby narracja dot. promocji marki narodowej docierała poza granice Polski.

Pan Radosław Pyffel – pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich oraz kierownik studiów „Biznes chiński – jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźminskiego przedstawił swoje obserwacje, prezentując uczestnikom spotkania, percepcję oraz pryzmat, poprzez który Azjaci postrzegają Polskę i Polaków

Dla mieszkańców kontynentu azjatyckiego Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym, rozwijającym się w szybkim tempie, na co wskazują wskaźniki gospodarcze oraz realizowane duże projekty infrastrukturalne. Ponadto Polska traktowana jest jako państwo z ogromnym potencjałem, o czym świadczy przykład dobrze prosperującego portu gdańskiego. Polska jest pozytywnie odbierana na Dalekim Wschodzie, ponieważ uważana jest za kraj konserwatywny rodzinny, o wysokiej etyce pracy, co imponuje Azjatom, ceniącym sobie wartości rodzinne i tradycyjne.

Trzecim dyskutantem był pan Bartłomiej Radziejewski szef think tanku Nowej Konfederacji, który zaznaczył, że promocja Polski powinna koncentrować się na dwóch aspektach: promocji potrzeb i interesów. Wskazał, że Polska potrafi pokazywać siebie, uzyskując pozytywny efekt psychologiczny. Dzieląc się swoimi spostrzeżeniami nadmienił, że nasz kraj częściej podejmuje działania z gatunku reaktywnych, bądź też defensywnych. Jak zauważył – są to jednocześnie działania z gatunku mniej efektywnych. Powinno pojawić się więcej działań ofensywnych i proaktywnych, stanowiących alternatywę dla obecnego przekazu, przedstawiając tym samym szereg zwycięstw i wolności, które wyprzedzały zachodnią cywilizację liberalną.

Podczas ostatniego wystąpienia, pan Marek Szczepanowski Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, dokonał rozróżnienia pomiędzy dyplomacją klasyczną, która ma bardzo precyzyjnie wyznaczone cele a dyplomacją publiczną, będącą elementem klasycznej dyplomacji. Wskazał, że dyplomacja publiczna daje poparcie społeczne, a jej zadaniem jest kreowanie wizerunku Polski poprzez różne okoliczności. Przedstawił sposób aktywności ministerstwa na tym polu, polegający na kategoryzowaniu działań, tak aby stworzyć przekaz adekwatnie adresowany do odbiorcy. Zaakcentował, iż niezwykle ważne jest dostosowanie treści do grup docelowych. Przedstawiciel resortu podkreślił, że działania koncentrują się w dużej mierze na reagowaniu ad hoc  w sytuacjach kryzysowych, zważywszy, że na pewne skazy ciążące na wizerunku Polski należy odpowiadać w sposób natychmiastowy. Niezwykle istotne jest sukcesywne budowanie wizerunku Polski w sposób pozytywny, który pomoże innym państwom zrozumieć, dlaczego wybrana została taka forma narracji, ukazującej miejsce i znaczenie Polski na arenie mnd. Dlatego też konieczna jest troska o znajomość polskiej kultury i docieranie z niezakłamanym wizerunkiem do jak najszerszych kręgów społecznych.

W podsumowaniu spotkania, wiceminister SZ nakreślił wizję dalszych działań w obszarze promowania marki Polski. Cele te oprócz tego, że powinny mieć charakter długoterminowy powinny koncentrować się na wykorzystywaniu nowych płaszczyzn, takich jak sektor gier komputerowych, dyplomacja cyfrowa oraz podjęcie działań w kierunku uruchomienia telewizji anglojęzycznej.

 

Rzeczpospolita Obojga Narodów (450-lecie Unii Lubelskiej)

Do Wielkopolski przyjechała kolejna grupa naszych rodaków z Kazachstanu i Rosji, którzy obecnie zamieszkują w Ośrodku RODAK w Środzie Wielkopolskiej.

Chcąc pomóc im lepiej poznać naszą kulturę i tradycję przeprowadziliśmy dla nich wykład historyczny dotyczący Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wyjaśniliśmy, jak powstał fenomen sarmatyzmu oraz związany z nim nasz charakterystyczny strój narodowy.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem. W przyszłości planujemy kolejne spotkanie dla repatriantów.

Zajęcia poprowadził dr Adam Szabelski – pracownik RODM w Poznaniu.

 

 

Wystawa w Urzędzie Wojewódzkim – „Znani nieznani. Polacy światu”

Zapraszamy Państwa na wystawę, która mieści się w holu budynku Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przy ul. al. Niepodległości 16/18.

Wystawa „Znani nieznani Polacy” wchodzi w skład cyklu przedsięwzięć zatytułowanych „Polacy Światu” realizowanych przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz  Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie.

Najbardziej rozpoznawalni Polacy na świecie to papież Jan Paweł II oraz współzałożyciel i pierwszy przewodniczący „Solidarności”, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa. Jednak na kartach naszej bogatej historii zapisało się wielu innych wybitnych, choć z różnych powodów zapomnianych, rodaków.

Żyli oni i pracowali na chwałę ludzkości w dalekich, obcych krajach, najczęściej z powodu zesłania lub przymusowej popowstaniowej lub powojennej emigracji. Część z nich, mimo niewątpliwych zasług dla świata, znana jest w naszym kraju tylko nielicznym zainteresowanym.

Na wystawie składającej się z 20 różnokolorowych plansz prezentujemy niezwykłe dokonania 40 wybitnych Polaków, sławnych, docenianych i podziwianych na świecie, a zupełnie nieznanych lub prawie zapomnianych w Polsce.

Są wśród nich polscy badacze Syberii, zesłańcy i dobrowolcy, którym świat zawdzięcza pierwsze opisy ich przybranej ojczyzny Syberii, jak Jan Czerski czy Aleksander Czekanowski, odkrywcy morza Buriatów Bajkału.

Wystawa prezentuje nieznane fakty z życia i wybitne osiągnięcia pionierów Ameryki Południowej, budowniczych mostów, linii kolejowych, dróg, portów w USA, Kanadzie, Peru czy Ekwadorze, jak Kazimierz Gzowski czy Ernest Malinowski, którego najdonioślejsze dzieło, zapewniające mu ogólnoświatową sławę – Centralna Kolej Transandyjska – jest do dziś jednym z największych osiągnięć myśli inżynieryjnej; linia ta jest najwyżej na świecie przeprowadzonym połączeniem kolejowym, wznosi się na wysokość ponad 4000 metrów n.p.m.

Ernest Malinowski, chociaż w Polsce mało kto o nim słyszał, jest bohaterem narodowym Peru. Na planszach naszej ekspozycji są architekci nadający kształt miastom Ukrainy, Azerbejdżanu, a przede wszystkim Gruzji. Historyk, antropolog kultury Jerzy Rohoziński napisał: „W 1910 roku kolonia polska w Tbilisi liczyła już prawie 8 tysięcy osób. […] Spacer po centrum Tbilisi, Kutaisi czy Batumi może nas napawać dumą, bowiem wiele znaczących budowli, gmachy publiczne, teatry, urzędy, szkoły, kamienice to dzieło polskich architektów. Prym wiedzie tu zdecydowanie Aleksander Szymkiewicz. Inni? Na planszach prezentujemy dokonania pioniera przemysłowej produkcji zegarków w Szwajcarii Antoniego Norberta Patka, który wszedł do historii jako genialny przedsiębiorca, a jego zegarki stały się synonimem zamożności albo przynajmniej wysokich aspiracji społecznych. „Noszenie na ręku patka (pisanego z małej litery) nobilitowało przed stu laty i dodaje prestiżu także dzisiaj.” Wśród znanych posiadaczy zegarków firmy Patek Philippe byli: królowa Wiktoria, książę Albert, Zygmunt Krasiński, Piotr Czajkowski, Lew Tołstoj, Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, Niels Bohr, papież Pius XII, Walt Disney, Josip Broz Tito, Józef Stalin, a ostatnio dołączył także Władimir Putin. Patek doczekał się nawet swojego muzeum w Genewie. Natomiast w Polsce uhonorowano go nadaniem jego zaszczytnego imienia Gimnazjum nr 1 w jego rodzinnych Piaskach niedaleko Lublina.

Bohaterami wystawy są m.in.: projektant znaczków i banknotów Czesław Słania, któremu jeszcze w szkole przepowiadano „Albo skończysz w więzieniu, albo będziesz wielkim człowiekiem”, a jego dorobek sprawił, iż jego nazwisko wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa jako twórcy rekordowej liczby znaczków; pierwszą Szwedzką Akademię Sztuki Filatelistycznej, powołaną w 1981 roku, nazwano jego imieniem; są na planszach etnografowie: w Słowenii (Emil Korytko), Mongolii (Józef Kowalewski) czy Australii i Oceanii (Bronisław Malinowski); jest jezuita, lekarz okulista w Chinach Wacław Szuniewicz, franciszkanin, misjonarz w Japonii Władysław Żebrowski, którego dokonania od 2002 roku upowszechnia Muzeum Brata Zenona w Czarni i jego filia w Kadzidle, są wędrowcy, jak badacz nieznanych, trudno dostępnych obszarów Antarktyki Henryk Arctowski i Afryki Kazimierz Nowak.          O jednym z bohaterów naszej ekspozycji Michale Jankowskim, pionierze rosyjskiego Dalekiego Wschodu, napisano: „Jankowscy nigdy nie wyparli się swojego pochodzenia, płacąc za to ogromną cenę; utraciwszy język ojczysty, nie utracili jednak cząstki polskiego ducha wolności, przeciwstawiając przeciwnościom losu i ciężkim próbom życiowym niezwykły hart ducha, poświęcenie, upór i pracowitość, pośrednio zawsze będąc ambasadorami Polski, która od dawna już, niestety, zaliczyła ich na straty.”

Te słowa można z powodzeniem odnieść do wszystkich zaprezentowanych na tablicach postaci. Oni nigdy nie zapomnieli, że są Polakami. Trudno znaleźć taką dziedzinę aktywności człowieka na świecie, w której nie ma śladów działalności Polaków. Celem ekspozycji jest przybliżenie dokonań naszych wielkich rodaków, którzy zasłużyli sobie przecież na miejsce w naszej pamięci i sercach

MSZ Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą opracował wykaz wybitnych Polaków, sławnych, docenianych i podziwianych na świecie, a zupełnie nieznanych lub prawie zapomnianych w Polsce:

 1. Hanna Hirszfeld
 2. Ludwik Hirszfeld
 3. Jan Czerski
 4. Benedykt Dybowski
 5. Wiktor Godlewski
 6. Aleksander Czekanowski
 7. Edward Piekarski
 8. Wacław Sieroszewski
 9. Ferdynand Karo
 10. Roman Szwoynicki
 11. Józef Morozowicz
 12. Konstanty Wołłosowicz
 13. Leon Barszczewski
 14. Julian Talko-Hryncewicz
 15. Aleksander Szymkiewicz
 16. Aleksander Rogojski
 17. Henryk Bukowski
 18. Ludwik Szaciński
 19. 19. Michał Boyn
 20. Wacław Szuniewicz
 21. Bronisław Malinowski
 22. Józef Obrębski
 23. Józef Gosławski
 24. Czesław Słania
 25. Henryk Hryniewski
 26. Władysław Horodecki
 27. Kazimierz Gzowski
 28. Ernest Malinowski
 29. Henryk Groppler
 30. Antoni Norbert Patek
 31. Emil Korytko
 32. Józef Kowalewski
 33. Henryk Arctowski
 34. Kazimierz Nowak
 35. Bohdan Paczyński
 36. Władysław Turowicz
 37. Michał Jankowski
 38. Władysław Żebrowski
 39. Stefan Drzewiecki
 40. Krystyn Olszewski

Nowoczesna Promocja Polski

Jak promować Polskę za granicą?

Nie jest to łatwe zadanie. Rzeczpospolita ciągle boryka się z problemem braku rozpoznawalności, który jest pokłosiem nieistnienia suwerennego państwa polskiego w czasach kiedy kształtował się nowoczesny świat – w XIX i XX wieku. Brakowi rozpoznawalności towarzyszy także potrzeba przebicia się na świecie z własną, polską narracją.
Dotyczy to nie tylko naszych dziejów i ich interpretacji, ale także wizji i przyszłości.

W 2016 Ministerstwo Rozwoju przygotowało 15 punktów dotyczących promocji „Marki Polska” zagranicą.

1. Marka Polska powinna być promowana przez szerokie spektrum osób i podmiotów, zarówno obywateli jak i cenionych za granicą artystów, uczonych sportowców itp.
2. jednym z najlepszych źródeł informacji o Polsce jest w swoim środowisku Polonia.
3. Jednym z kluczowych elementów komunikacji marki Polska jest pozyskanie i umiejętne wykorzystanie ambasadorów marki.
4. Komunikacja marki Polska powinna być z jednej strony współczesna, z drugiej – powinna nawiązywać do dziedzictwa i wartości kulturowych.
5. Niezbędne jest właściwe słownictwo.
6. Wskazane jest promowanie uznanych sławnych Polaków i ich osiągnięć.
7. Opowiadanie historii z perspektywy zwykłego człowieka.
8. Wykorzystywać miękkie perswazyjne techniki komunikacji.
9. Każdą grupę odbiorców należy traktować jako wyjątkową.
10. Podkreślać łączność z lokalnymi odbiorcami.
11. Komunikować markę Polska w oparciu o pozytywne emocje. 12. Nigdy nie odnosić się wprost do negatywnych stereotypów.
13. Język powinien być dopasowany do odbiorcy i spójny z wartościami marki.
14. Komunikacja z odbiorcami zagranicznymi powinna zawierać ważne i ciekawe informacje.
15. Do promocji marki Polska trzeba stosować wszystkie możliwe dostępne kanały , w tym internet, media tradycyjne itp.

Te ogólne punkty mogą stanowić punkt wyjścia do dyskusji.
Jak promowano nasz kraj przez ostatnie 4 lata? Jak przygotować kompleksową narracje dla różnych kulturowo regionów (USA, Chiny, Indie)? Co udało się osiągnąć i co należy zaplanować na kolejne 4 lata? O tym debatować będą nasi goście:

Szymon Szynkowski vel Sęk – polski polityk, działacz partyjny i samorządowiec, poseł na Sejm VIII kadencji, od 2018 wiceminister Spraw Zagranicznych RP.

Radosław Pyffel – Pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich, oraz kierownik studiów „Biznes chiński- jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźminskiego.

W przeszłości między innymi Alternate Director I członek Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych ( AIIB) z ramienia RP (2016-2018), prezes think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA), a także autor kilku książek dotyczących Chin i Azji.

Studiował (jako stypendysta MEN) na chińskich uczelniach wyższych m. in. Sun Yat Sen University w Kantonie i Beijing University.

Bartłomiej Radziejewski – dyrektor i założyciel „Nowej Konfederacji”. Politolog zaangażowany, publicysta i eseista, organizator. Absolwent UMCS i studiów doktoranckich na UKSW. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Polskim Radiu i, zwłaszcza, w „Rzeczpospolitej” Pawła Lisickiego, później był wicenaczelnym portalu Fronda.pl i redaktorem kwartalnika „Fronda”. Następnie założył i w latach 2010–2013 kierował kwartalnikiem „Rzeczy Wspólne”. W okresie 2015-17 współtwórca i szef think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Dyskusja odbędzie się 29 września 2019 r o godzinie 14.00 w Pałacu Działyńskich – Stary Rynek 78 w Poznaniu.

Debata jest częścią cyklu „Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019” realizowanej przez sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Zagranicznej.
Debata jest również częścią Festiwalu Książki Narodowej organizowanej przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

Serdecznie zapraszamy!

Repatrianci w Poznaniu

Nasza współpraca z Ośrodkiem RODAK intensywnie się rozwija. Do Wielkopolski przyjechała kolejna grupa naszych rodaków z Kazachstanu i Rosji. W środę 18 września 2019 roku postanowiliśmy pokazać im Poznań.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy pod słynnymi poznańskimi krzyżami upamiętniającymi czerwiec 1956 roku. Przeszliśmy również pod pomnik Adama Mickiewicza oraz Rektorat Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, gdzie nasi przyjaciele mogli zapoznać się z historią uniwersytetu.

Podziwialiśmy również inne budynki „dzielnicy cesarskiej”: operę i zamek. Następnie skierowaliśmy się na ulicę Święty Marcin i Plac Wolności. Pod hotelem Bazar rozmawialiśmy o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim. Wreszcie dotarliśmy na Stary Rynek i mogliśmy podziwiać ratusz oraz poznańskie koziołki.

Zajrzeliśmy także na Plac Kolegiacki, a na koniec pospacerowaliśmy po deptaku na ulicy Wrocławskiej oraz Półwiejskiej.

Grupę oprowadzili pracownicy RODM w Poznaniu Jan Kiernicki oraz Adam Szabelski.

 

Spotkanie „Wybory w Izraelu”, 19 września 2019 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie organizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu na spotkanie, podczas którego usłyszymy komentarz do sytuacji po wyborach w Izraelu. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 19 września br. o godz. 18:00 w RODM Poznań, przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu.

Zbliżające się wielkimi krokami wybory parlamentarne w Izraelu, które rozpisano na 17 września, będą kolejnym w tym roku odcinkiem walki o wyborców pomiędzy Likudem i Niebiesko-Białymi.

W poprzednich wyborach parlamentarnych w kwietniu kierowany przez Benjamina Netanjahu prawicowy Likud zajął pierwsze miejsce, ale nie zdołał się porozumieć z innymi partiami w sprawie utworzenia koalicji rządowej. Stąd też samorozwiązanie parlamentu było dla Netanjahu znacznie lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza że wówczas wyrażał on przekonanie o ponownym zwycięstwie w jesiennych wyborach. W rozmowie z dziennikarzami wspomniał, iż (…) „Planujemy ostrą, wyrazistą kampanię, która przyniesie nam zwycięstwo. Wygramy my i wygra społeczeństwo” (…)
Decyzja o samorozwiązaniu parlamentu i rozpisaniu nowych wyborów parlamentarnych w miesiąc po poprzednich była decyzją bez precedensu. W historii państwa Izrael nie było dotąd takiego przypadku.

Jesienne wybory do Knesetu nie tylko wskażą zwycięzcę spośród pary Likud i Niebiesko-Biali, ale stanowić będą podstawę do odpowiedzi na kilka istotnych pytań:

1. Jaka jest zdolność koalicyjna Likudu i Niebiesko-Białych i z którymi partiami mogą stworzyć większościową koalicję w Knesecie?
2. Czy wyniki wyborów wpłyną na konflikt izraelsko-palestyński i politykę zewnętrzną państwa?
3. Jakie będą główne kierunki polityki nowego rządu?
4. Czy koalicja rządowa będzie miała szansę przetrwać przez całą kadencję?

Naszym gościem będzie dr Artur Pohl, wykładowca w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jego naukowe zainteresowania koncentrują się na stosunkach międzynarodowych i bezpieczeństwie w regionie Bliskiego Wschodu.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2431373520243326/

Konferencja „Sytuacja chrześcijan na świecie”, 12 września 2019 r.

Z inicjatywy Polski 22 sierpnia został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Według danych chrześcijańskiej organizacji Open Doors USA – na 2,48 mld. chrześcijan na świecie – 215 milionów doświadczyło prześladowań.

„Chodzi o podkreślenie faktu, iż wolność religijna jest podstawowym i niezbywalnym prawem każdego człowieka. Dzień ten upamiętnia wszystkie ofiary prześladowań religijnych bez względu na szerokość geograficzną czy konkretną religię lub wyznanie”(…) – komentował dla portalu ekai.pl min. Jacek Czaputowicz.

W związku z zaakcentowaniem tego wydarzenia RODM Poznań organizuje konferencję pt. „Sytuacja chrześcijan na świecie”, która odbędzie się 12 września 2019 r. (czwartek)  o godz. 18:00, w RODM Poznań, przy ul. Ratajczaka 44.

Do udziału w dyskusji zostali zaproszenie dwaj prelegenci.
Pierwszy z nich – były Marszałek Sejmu i były europoseł Pan Marek Jurek, który w ramach swojej aktywności politycznej na forum PE wielokrotnie podejmował dyskusje w sprawie poszanowania podstawowych wolności człowieka, w tym wolności wyznania oraz nienaruszanie niezbywalnych praw i godności ludzkiej. Głos w dyskusji ze strony p. Marka Jurka dotyczyć będzie nie tylko konieczności troski o sytuację chrześcijan na świecie, doświadczających bezpośrednich prześladowań, ale także obrony chrześcijaństwa, które jest atakowane w całej Europie m.in. poprzez ataki na kulturę chrześcijańską.

Drugim prelegentem będzie Pan Dariusz Rosiak – publicysta i dziennikarz, komentator bieżącej sytuacji międzynarodowej. W Radiowej Jedynce prowadzi magazyn „Więcej świata”, w Radiowej Trójce natomiast audycję „Raport o stanie świata”. Jest laureatem Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż o Kurdach. Pan Dariusz Rosiak jest autorem książki „Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan”, za którą w 2016 r. był nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”. Jego ostatnie dzieło będzie kanwą, w oparciu o którą opowie, jak obecnie wygląda sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Autor pisze: (…) „Chrześcijaństwo powstało na Wschodzie, ale dziś, w czasach konfliktu z Państwem Islamskim, życie chrześcijan w tym rejonie stało się niemożliwe(…)”. Na podstawie doświadczeń swoich podróży śladami wschodnich chrześcijan po Turcji, Iraku, Libanie, Egipcie, Izraelu, podczas spotkania przybliży losy tej grupy wyznaniowej.
Będzie to wyjątkowa okazja aby spojrzeć na wspomniany problem z dwóch perspektyw: polityka oraz dziennikarza i autora książki – osób świetnie zorientowanych w bieżącej problematyce spraw międzynarodowych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Link do wydarzenia na Facebooku–> https://www.facebook.com/events/524046124998182/