Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Europejski Zielony Ład – szanse i zagrożenia dla Polski

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, który ma pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Strategia zakłada przejście na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, zatrzymanie zmian klimatycznych, cofnięcie utraty różnorodności biologicznej oraz maksymalne ograniczenie zanieczyszczeń.

Transformacja ta z założenia ma być sprawiedliwa oraz sprzyjająca włączeniu społecznemu, niemniej jednak rodzi wiele pytań, jak również wątpliwości związanych z implementacją unijnych zaleceń. Podczas naszego kolejnego spotkania skupimy się na wpływie Europejskiego Zielonego Ładu na rozwój gospodarczy państw biorących udział w niniejszej strategii, w tym także kwestiach związanych z:

  1. Adekwatnością instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w stosunku do wyzwań stawianych przez EZŁ;
  2. Potencjalnymi korzyściami dla Polski wynikającymi z EZŁ;
  3. Kosztami związanymi z realizacją EZŁ w Polsce;
  4. Rolą Polski w Europie w kontekście EZŁ;
  5. Potencjalnymi zagrożeniami dla Polski;
  6. Propozycjami rozwiązań.

Eksperci:
prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski – Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zainteresowania badawcze skoncentrowane wokół takich zagadnień jak: zrównoważony rozwój rolnictwa i gospodarstw rolnych, produkcyjne i środowiskowe funkcje światowego rolnictwa, polityka rolna, efekty krajowych oraz unijnych instrumentów pomocowych oraz sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku monografii oraz siedmiu artykułów posiadających współczynnik wpływu (IF). Współautor opracowań dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, członek Rady Programowej Kierunku Studiów Ekonomia oraz Rady Programowej Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Jakub Wiech – prawnik, dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny serwisu Energetyka24. Laureat nagrody Studencki Nobel w kategorii Dziennikarstwo i Literatura, nagrody w konkursie Platynowe Megawaty za najlepszą publikację o rynku energii elektrycznej oraz nagrody Dobry Dziennikarz 2021. Nominowany w konkursie MediaTory oraz do nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarstwo Specjalistyczne. Stypendysta James S. Denton Transatlantic Fellowship. Autor książek „Energiewende. Nowe niemieckie imperium” oraz „Globalne ocieplenie. Podręcznik dla Zielonej Prawicy”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 maja 2023 r. o godz. 18:00 w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań). Wstęp wolny! Zapraszamy!

%d bloggers like this: