Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Inicjatywa Trójmorza – Trzy spojrzenia

 

18 października w siedzibie RODM Poznań odbyła się konferencja dotycząca Inicjatywy Trójmorza. Wśród panelistów znaleźli się: prof. Tomasz Grzegorz Grosse, dr Łukasz Lewkowiczy (UMSC) oraz dr Adam Szabelski.

Dyskutanci poświęcili swoje wystąpienia próbom definicji i określenia czym de facto jest Trójmorze. Należy definiować go jako projekt geoekonomiczny mający na celu doprowadzenie do ściślejszego połączenia infrastrukturą drogową oraz przesyłową krajów Europy Środkowej i Bałkanów. Stworzenie osi komunikacyjnych na linii północ-południe jest wyzwaniem.

Jednocześnie dr Lewkowicz oraz dr Szabelski wskazali na trudności przed jakimi stoi Trójmorze spowodowane albo niechęcią Czech i Węgier do włączenia się w projekt albo finansowymi przeszkodami uczestnictwa (przypadek Słowacji).

Po głosach panelistów wywiązała się dyskusja z udziałem publiczności skupiająca się na roli Niemiec wobec Trójmorza.

 

 

%d bloggers like this: