Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Ocieplenie relacji-polsko francuskich?

10 lutego w klubie dyskusyjnym Cyryl Club odbyła się debata pt. „Ocieplenie relacji-polsko francuskich?”
Dwaj zaproszeni goście to:

Szymon Szynkowski vel Sęk – Wiceminister Spraw Zagranicznych.
W latach 2004–2015 współpracował z posłami do Parlamentu Europejskiego. Od 2015 r. poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych, a także przewodniczący polsko-niemieckiej grupy bilateralnej w Sejmie.

Frédéric Petit – poseł do francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Reprezentuje siódmy okręg wyborczy dla francuskich mieszkańców za granicą, który składa się z Europy Środkowej i Bałkanów. Przewodniczący grupy przyjaźni polsko-francuskiej

Minister Szynkowski przedstawił podstawowe założenia porozumienia o partnerstwie strategicznym Polski i Francji na lata 2020-2024.
Poseł Petit opisał charakterystykę pracy posła tzw. „mandatu zamorskiego” składającego się z terytorium 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bałkanów. Opisał także swój wkład w przygotowanie wizyty prezydenta Macrona w Polsce.

Pytania od moderatora i publiczności skupiły się na kwestiach takich jak: akcesja Bałkanów Zachodnich do UE, podejściu Francji do Rosji, sprawach klimatycznych i energetyce oraz istnieniu potencjału do nowgo traktatu o współpracy między Polską, a Francją.

Obaj prelegenci zgodzili się, że wizyta prezydenta Macrona w Polsce była w pewny sensie przełomowa. Minister Szynkowski studził entuzjazm radząc by poczekać na rezultaty podpisanych porozumień i ocenić je z perspektywy czasu.

Pomimo licznych rozbieżności wynikających z innej sytuacji geopolitycznej Polski i Francji istnieje wiele pól do współpracy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje transformacja polskiej energetyki tak by spełniać unijne cele klimatyczne, w czym Francja z silnym segmentem atomowym może być partnerem.

Ważne również jest docenienie roli NATO w Europie i stwierdzenie, że budowa europejskich sił zbrojnych ma być wzmocnieniem, a nie konkurencją dla Paktu Północno-atlantyckiego.

Poseł Petit wyraził również nadzieję, że kraje Bałkanów Zachodnich będą mogły zostać włączone do UE. Jednocześnie chwalił inicjatywę Partnerstwa Wschodniego, będąc relatywnie sceptyczny wobec akcesji państw z regionu Kaukazu (np. Gruzji). W jego przekonaniu UE powinna mieć szeroką ofertę relacji partnerskich dla różnych państw.

 

%d bloggers like this: