Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polacy za granicą 01-07.03.2023

AUSTRIA

5 marca w Wiedniu odbył się bieg z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Piąta edycja wydarzenia została organizowana przez Polonijny Klub Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.

Inicjatywna powstała w 2015 roku w Wiedniu i od tego czasu jest kontynuowana w formie masowej. Tegoroczny bieg, któremu nadano kryptonim „Woda”, został nazwany na cześć zmarłego w listopadzie zeszłego roku Tadeusza Jaskulskiego – więźnia reżimu komunistycznego, który był torturowany dlatego, że nie zgodził się na warunki omawiane przy tzw. „okrągłym stole”. Woda była jedną z tortur, stosowanych wobec aresztowanych działaczy i żołnierzy podziemia antykomunistycznego, z tego też powodu corocznie biegi odbywają się nad brzegiem Dunaju.

„Po pokonaniu marszobiegiem symbolicznej trasy 1963 metrów, uczestnicy otrzymali wydane po raz pierwszy, z okazji piątego jubileuszu, medale pamiątkowe, zasponsorowane przez osobę prywatną. Medale wręczały żona i córka zmarłego Tadeusza Jaskulskiego Barbara i Basia Jaskulska. Niezwykłe przesłanie pozostawił nam Tadeusz Jaskulski. Na obroży swojego psa napisał hasło: „Pilnuj Polski” , umieszczając obok szachownicę biało-czerwoną. Prezes klubu PAKA-s Wiedeń Emil Dyrcz obrał to hasło jako motto następnego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w roku 2024”.

 

LITWA

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczczono również na Litwie w Solecznikach. W obchodach uczestniczył Wiceminister Nauki i Edukacji RP – Tomasz Rzymkowski, profesor Grzegorz Górski oraz konsul RP – Irmina Szmalec.

Podczas wizyty w Solecznikach wiceminister razem z przedstawicielami polskiej ambasady złożył wieńce na grobach przy kościele świętego Piotra Apostoł, gdzie pochowanych zostało czterech żołnierzy wyklętych. 

Podczas swojej wizyty wiceminister Rzymkowski spotkał się także z merem rejonu solecznickiego z którym rozmawiał na temat polskiego szkolnictwa w rejonie oraz możliwości rozwoju dalszej wymiany uczniowskiej pomiędzy szkołami w Polsce i na Litwie. O oświacie w rejonie solecznickim, a także o innych kwestiach ważnych dla mieszkańców tego rejonu, będą mówić uczestnicy debaty przedwyborczej transmitowanej w TVP Wilno. Zmierzą się w niej kandydaci na mera oraz radnych samorządu rejonu solecznickiego.

 

KAZACHSTAN

21 lutego obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto, które zostało ustanowione przez UNESCO w 2000 roku, już od 23 lat ma za zadanie przypominać nam o znaczeniu języka ojczystego, będącego ważnym elementem dziedzictwa kulturowego każdego człowieka.

Dla Polaków, tak jak i dla innych narodów, troska o język ojczysty jest fundamentem tożsamości, czego potwierdzeniem jest przede wszystkim heroiczna walka naszych przodków o „mowę polską”. Jednym z najpiękniejszych literackich świadectw tej walki są słowa „Roty” Marii Konopnickiej: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! Nie damy pogrześć mowy”.

Polskie Obchody Dnia Języka Ojczystego odbyły się także w Kazachstanie, w Ałmatach. Inicjatorami wydarzenia byli tamtejsi nauczyciele języka polskiego – Lucyna Ejma i Piotr Boroń, dla których data 21 lutego jest kolejną okazją, aby promować język polski wśród ałmatyńskiej Polonii. Podczas głównych obchodów, które miały miejsce w siedzibie Konsulatu Generalnego RP, zorganizowano wspólne czytanie utworów znanych polskich autorów. W spotkaniu udział wzięła również młodzież z polskich szkół oraz przedstawiciele miejscowej Polonii. Gospodarzem spotkania oraz jego aktywnym uczestnikiem był konsul RP – Przemysław Szymański.

 

GRUZJA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha w roku akademickim 2023/2024. Jest to inicjatywa, która ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli państw uprawnionych do udziału w programie. Program jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

Program umożliwia obywatelom wybranych państw podjęcie studiów II stopnia w Polsce w trybie stacjonarnym w języku polskim lub angielskim w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Ogłoszenie o naborze wraz ze szczegółami oferty znajduje się na stronie internetowej https://nawa.gov.pl/…/program-stypendialny…/ogloszenie

Kandydaci składają wnioski w języku polskim lub angielskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA https://programs.nawa.gov.pl/login do 31 marca 2023 roku do godz. 15.00.

 

Autor: Natalia Potera

 

PAI, V Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2023 w Wiedniu, http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=25641&fbclid=IwAR3Y2sGu2vPzm7ez2UKmwoU0VaXLAHbueMbsog3YWg_pmfeVCtHvtYxNQAo

TVPWilno, Tomasz Rzymkowski w Solecznikach https://wilno.tvp.pl/66938681/tomasz-rzymkowski-w-solecznikach?fbclid=IwAR3SWW6fSOlwwRWvH0S7_oouq01w93XTYLOtr6ltrqiqmChRpdmeV9br-78 

PAI, Dzień języka ojczystego w Ałmatach http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=25588&fbclid=IwAR0GnW6wV4OvLM2ngL-9-PiQf7BZZhxwi9LvPkfhnELPzzOiAzzXpLJOufg

NAWA, Program stypendialny im. Stefana Banacha https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha/ogloszenie?fbclid=IwAR3VHIwDFu64zvDhYEhP37Q4dBSsCuOZKvACJa40IDfc0Fwu7FJjXNWNeWw

%d bloggers like this: