Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

W poszukiwaniu sprawiedliwości: Polska i reparacje wojenne od Niemiec

W Polsce kwestia reparacji wojennych wciąż pozostaje tematem budzącym duże emocje. Wielu ludzi nadal uważa, że Niemcy powinni zadośćuczynić za wyrządzone szkody podczas II wojny światowej. Inni jednak uważają, że taka kwestia jest już przeszłością i należy skupić się na budowaniu dobrych relacji między Polską a Niemcami w teraźniejszości.

Z tego powodu zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie z wiceministrem spraw zagranicznych Arkadiuszem Mularczykiem, podczas którego omówimy temat dotyczący szkód wojennych, jakie Polska poniosła w wyniku działań wojennych, szczególnie w okresie niemieckiej okupacji podczas II wojny światowej. Specjalną uwagę poświęcimy stratom wojennym Poznania oraz Wielkopolski w czasie II wojny światowej.

Bardzo ważnym tematem, który zostanie poruszony podczas wydarzenia, będzie kwestia wypłacenia reparacji przez Niemcy. Przyjrzymy się temu, jak wypłacenie reparacji mogłoby wpłynąć na relacje między Polską a Niemcami oraz jakie szanse są na otrzymanie reparacji wojennych.

Arkadiusz Mularczyk – sekretarz stanu ds. polityki europejskiej. W kadencji Sejmu 2019-2023 wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Ustawodawczej. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego oraz od 2022 r. Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 5 czerwca 2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu – w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań).

%d bloggers like this: