Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

MAJ 2017

> Międzynarodowy Dzień Europy i Targów NGO (13 maja)

Dzień Europy oraz Targi Organizacji Pozarządowych w Lesznie to impreza, w której bierze udział rok rocznie ok. 200-400 osób. Na płycie rynku lokalne organizacje prowadziły animacje , na scenie występowały przedszkola, szkoły, grupy zorganizowane i nieformalne, które chciały się podzielić swoim programem artystycznym z publicznością. Była to doskonała okazja, by w znakomitej atmosferze pokazać wartości europejskie – jakim jest uczestnictwo społeczne, a jednocześnie nawiązać nowe kontakty.

> I Europejska Konferencja Seniorów Województwa Wielkopolskiego ‚Senioriada’ l (19-20 maja)

Wykład nt. Planu inwestycyjnego dla Europy oraz wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska. Seniorzy mieli szansę dowiedzieć się o sposobach pozyskiwania środków na wsparcie prowadzonej przez siebie działalności. Podczas spotkania zostały także poruszone również kwestie funduszy europejskich dla Polski na lata 2014 – 2020.

> II Noc Chórów w Poznaniu (20 maja)

Projekt przyczynił się do podkreślenia tradycji chóralistyki i ugruntowania jej  w świadomości mieszkańców naszego miasta.  Sama idea nawiązuje do „Nocy muzeów”, zachęcała do wieczornego spacerowania i odwiedzania kościołów, z których wydobywał się chóralny śpiew. Projekt  popularyzował  muzykę i kulturę w nowoczesny sposób.

> Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” (24 maja)

Celem spotkań informacyjnych było  przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli  się również o priorytetach programu, omówione zostały także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji

> FLO wyprawa (27 maja)

Harcerki i harcerze z Okręgu Wielkopolskiego ZHR już po raz drugi wyruszyły na rowerach w trasę z Poznania do byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy na Dolnym Śląsku. W ten sposób chciały oddać hołd swojemu patronowi, hm. Florianowi Marciniakowi, który poniósł śmierć w czasie II wojny światowej.  Uczestnicy wyruszyli  na swoją wyprawę wczesnym rankiem 27 maja, spod Fortu VII w Poznaniu, gdzie Marciniak był więziony w trakcie wojny. Po drodze zatrzymali się na terenie byłego obozu śledczego w Żabikowie oraz odwiedzą Gorzyce gdzie Florian się urodził.

CZERWIEC 2017

> Debata oxfordzka „Brexit zagrożeniem dla integracji Unii Europejskiej?” (2 czerwca)

Podczas Debaty dwie drużyny studentów przedstawiły argumenty popierające bądź negujące tezę, „Brexit jest zagrożeniem dla integracji Unii Europejskiej”. Nagrodą dla zwycięzców był wyjazd do Brukseli.

> Fundusze europejskie dla przedsiębiorców na lata 2014-2020. (8 czerwca)

Plan inwestycyjny dla Europy = Plan Junckera

> Debata ekspercka ‚Plan inwestycyjny dla Europy-szansa dla Wielkopolski?’ (9 czerwca)

Plan inwestycyjny dla Europy oraz Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych były przedmiotem debaty eksperckiej, zorganizowanej  9 czerwca br. w godz. 11:00-13:00 w  siedzibie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Poznań ( al. Niepodległości 2, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, sala 22).
Podczas spotkania zaprezentowane zostały priorytety gospodarcze Unii Europejskiej oraz cele i założenia Planu inwestycyjnego dla Europy Uczestnicy  dyskutowali nad możliwościami wykorzystania instrumentów dostępnych w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy w Wielkopolsce. Podczas panelu dyskusyjnego omówione zostały także takie zagadnienia jak: inwestycje oraz tworzenie nowych miejsc pracy w Wielkopolsce oraz pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W debacie wzieli udział przedstawiciele świata polityki, biznesu, nauki oraz samorządu.

> VII Regionalny Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Konin 2017 (9 czerwca)

Celem zawodów była popularyzacja lekkiej atletyki oraz podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów.

> Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska. (12-13 czerwca)

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była  „Energetyka – Rozwój – Środowisko”.