Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Od 1 stycznia 2019 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu prowadzony jest przez Instytut Poznański oraz  Fundację św. Benedykta. W latach 2013-2015 podmiotem prowadzącym RODM w Poznaniu było Stowarzyszenie Instytut Zachodni. W latach 2017-2018 RODM Poznań był prowadzony przez Instytut Myśli Schumana oraz Fundację św. Benedykta.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Celem działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej;
koordynowanie inicjatyw podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej;

gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego zakresu;

zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej;

prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;

prowadzenie ośrodka, w którym będą udostępniane materiały, opracowania i publikacje o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną, a konsultanci będą udzielać informacji na tematy związane z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE.