Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Celem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej organizuje także szereg inicjatyw skierowanych do młodzieży, mających na celu edukowanie w zakresie stosunków międzynarodowych oraz rozwijanie umiejętności międzykulturowego dialogu. RODM w Poznaniu regularnie organizuje warsztaty, szkolenia oraz konkursy z dziedziny dyplomacji i stosunków międzynarodowych, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

Oprócz działań edukacyjnych, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej organizuje także liczne spotkania i debaty, na których eksperci i praktycy podejmują ważne tematy z zakresu polityki zagranicznej, bezpieczeństwa międzynarodowego czy ekonomii. Wszystkie wydarzenia mają charakter otwarty i bezpłatny, co pozwala na swobodny udział wszystkich zainteresowanych.

Działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej wpisuje się w szersze działania polskiej dyplomacji i ma na celu zwiększenie zainteresowania społeczeństwa zagadnieniami międzynarodowymi, a także ułatwienie i umocnienie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w ten obszar. Przyłącz się do RODM i bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami z dziedziny polityki zagranicznej oraz stosunków międzynarodowych!

Od 1 lutego 2022 roku RODM w Poznaniu prowadzony jest przez Instytut Poznański – think tank zajmujący się sprawami miejskimi, samorządowymi, społecznymi oraz międzynarodowymi. Misją Instytutu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie aktywności społecznej obywateli.

Zadanie finansowane ze środków Ministra Spraw Zagranicznych.