Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej (RODM) to projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe i szkoły wyższe w 16 miastach wojewódzkich w ramach sieci koordynowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Głównym zadaniem sieci RODM jest animowanie debaty z zakresu problematyki międzynarodowej oraz priorytetów polskiej polityki zagranicznej na poziomie regionalnym, z aktywnym udziałem lokalnych społeczności. Ośrodki współpracują z miejscowymi środowiskami opiniotwórczymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami średnimi i wyższymi oraz samorządami.

Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej we współpracy z Akademią Dyplomatyczną organizuje również działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne dotyczące polskiej polityki zagranicznej oraz Służby Zagranicznej, będąc ważnym partnerem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w procesie budowy profesjonalnej, otwartej na świat i odpowiadającej na wyzwania dynamicznie zmieniającego się otoczenia międzynarodowego dyplomacji.