Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

1 marca ASEM day

Od 2016 w dniu 1 marca obchodzimy dzień ASEM (Asia – Europe Meeting). ASEM powołało do istnienia ASEF (Asia – Europe Foundation) – fundację, której priorytetem jest pogłębianie relacji między państwami Europy i Azji. ASEF zajmuje się realizacją projektów współpracy w zakresie wymiany naukowej, kulturalnej i społecznej między państwami Europy i Azji. Płaszczyzną dialogu ASEM są organizowane co dwa lata szczyty, w których biorą dwie organizacje: UE i ASEAN oraz 51 krajów zamieszkanych przez 60% populacji świata. Do głównych celów współpracy zalicza się 4 kluczowe obszary: zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne, migracje oraz zwalczanie terroryzmu

Zachęcamy do zapoznania się z danymi dotyczącymi wzajemnej współpracy.

%d bloggers like this: