Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Przegląd wydarzeń na Bliskim Wschodzie w 2020 r.

Przeglądu wydarzeń na Bliskim Wschodzie w 2020 r. dokonał prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

W komentarzu eksperckim prof. Osiewicz wspomina:

„Rok 2020 obfitował w wiele wydarzeń trudnych, ale także niosących szansę na normowanie procesów politycznych i społecznych w regionie. Wśród nich można wymienić:

  1. Amerykański atak w Iraku i zabójstwo generała Kasema Sulejmaniego, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji. Był to przede wszystkim cios wizerunkowy. Władzie irańskie odpowiedziały atakiem rakietowym na bazy amerykańskie w Iraku. Tej samej nocy nagle spadał ukraiński samolot pasażerki pod Teheranem. Początkowo domniemywano, że był to zamach terrorystyczny albo omyłkowe zestrzelenie przez obronę przeciwlotniczą. Drugi scenariusz był prawdziwy. Po tych wydarzeniach przypuszczano, że Bliski Wschód czeka wielka wojna regionalna.

  2. Normalizacja stosunków Izraela z państwami Zatoki Perskiej. Uznanie Izraela przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn oraz nawiązanie stosunków dyplomatycznych przy udziale USA na mocy tzw. „porozumień abrahamowych”.

  3. Przeniesienie ambasady amerykańskiej do Jerozolimy. Dla władz izraelskich była to najwyższa forma uznania i zaufania, która znacznie podniosła prestiż we wzajemnych relacjach.

  4. Obecnie toczą się dwa konflikty zbrojne; w Syrii oraz w Jordanii, który przyniósł ogromną klęskę humanitarną. W tym państwie z głodu zmarło ponad 90 tysięcy dzieci, dodatkowo pandemia pogłębiła ten stan.

  5. Eksplozja saletry w magazynie portowym w Bejrucie, w Libanie. Podczas wybuchu zginęło ponad 200 osób. Rozmiar zniszczeń obejmuje ponad 300 tys. osób dotkniętych w mniejszym lub większym stopniu tą eksplozją. Mówi się, że była to jedna z największych eksplozji nienuklearnych. Jej konsekwencje będą wpływały na już i tak bardzo trudną sytuację gospodarczą w Libanie.

Całość nagrania w linku

https://www.facebook.com/1766662336982495/videos/869078290504310

Międzynarodowe Andrzejki z RODMem

Mino niesprzyjających warunków wciąż prowadzimy warsztaty i wykłady. W ostatnich dniach spotkaliśmy się z repatriantami z RODAKa w Środzie Wielkopolskiej. Warsztaty odbyły się z w małych grupach z zachowaniem wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa. Dotyczyły one miejsca Polski w Europie, współpracy międzynarodowej oraz polskiej tradycji, historii i kultury.

Dzień Polskiej Służby Zagranicznej, 16 listopada

16 listopada po raz dwunasty obchodzimy Dzień Służby Zagranicznej. Jest to święto polskich dyplomatów i pracowników MSZ.
Przypada ono w rocznicę rozesłania depeszy, 16 listopada 1918 roku przez Józefa Piłsudskiego do przywódców państw świata, notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego.
Na stronie ➡️ https://www.gov.pl/…/dyp…/dzien-sluzby-zagranicznej-2020 znajduje się wiele ciekawych materiałów, wśród których:
✅rys historyczny o polskich dyplomatach podczas II wojny światowej,
✅poznaj Instytuty Polskie,
✅obecna i historyczna siedziba MSZ.

 

Jaka Ameryka po wyborach? -komentarz ekspercki

Co czeka USA, Europę i Polskę po zmianie prezydenta Stanów Zjednoczonych? Jaką politykę będzie prowadził Joe Biden?
Na te pytania odpowiada prof. Radosław Fiedler, komentując bieżącą sytuację polityczną po wyborach w Stanach Zjednoczonych – prodziekan ds. współpracy międzynarodowej, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Debata online PAX AMERICANA – Dowództwo V Korpusu US Army w Poznaniu”

27 października o godz. 18:00 zapraszamy na debatę online, „PAX AMERICANA – Dowództwo V Korpusu US Army w Poznaniu”, w której udział wezmą dr Jacek Bartosiak (Strategy&Future)
oraz dr Jacek Raubo (Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii, Defene24.pl).
Transmisja online na profilu na Facebooku

Projekt „Pod biało-czerwoną” pod patronatem Prezesa Rady Ministrów

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd RP zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

Co trzeba zrobić żeby wziąć udział?

1. Zebrać odpowiednią ilość głosów poparcia online za pomocą serwisu gov

2. głosy mogą oddawać mieszkańcy gminy, w której ma stanąć maszt:

– dla gmin do 20 000 mieszkańców – 100 głosów;

– dla gmin powyżej 20 000 do 100 000 mieszkańców – 500 głosów;

– dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców – 1000 głosów.

Więcej informacji o akcji–> https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/?fbclid=IwAR3-InIGLSCMEf1spOk2soZ1_ssKfTCGi-mYCaPTCjHDspOIsCHTM1AnnqU

 

Poczta Polska upamiętniła 40 lat „Solidarności”

Poczta Polska wyemitowała znaczek honorujący 40-lecie „Solidarności”.  Autorem projektu jest Jan Konarzewski, który przedstawił na znaczku dłoń ułożoną w geście „Victorii” jako symbolu zwycięstwa, w której konturach umieszczono fragment zdjęcia przedstawiającego spontaniczny tłum. Walor w nakładzie 1 miliona sztuk upamiętnia założenie organizacji symbolizującej opór antykomunistyczny w Polsce i na świecie.

Wykład dla Ośrodka RODAK

Po przerwie spowodowanej pandemią znów wznowiliśmy współpracę z Ośrodkiem RODAK w Środzie Wielkopolskiej.

Dla kolejnych osób, które przybyły do nas z Rosji i Kazachstanu, przygotowaliśmy wykład „Pułapki życia codziennego w Polsce”.

Dyskutowaliśmy o zasadach obowiązujących w komunikacji publicznej, w czasie powitań, w pracy i podczas wizyt domowych.

Dziękujemy serdecznie Ośrodkowi RODAK za jak zawsze przesympatyczną atmosferę!

 

Debata Młodych. Jaka przyszłość w jakiej Europie?

W 2018 prezydent Francji E. Macron rozpoczął cykl debat o przyszłości Europy, które odbyły się także w 16 polskich miastach. Nawiązując do tej inicjatywy i chcąc kontynuować dyskusję pragniemy zaprosić państwa do udziału w debacie młodych o przyszłości Europy i Unii Europejskiej.

Przedstawiciele młodzieżówek spierali się o kształt UE oraz rolę Polski w Zjednoczonej Europie. Debatujący przedstawili szereg argumentów za różnymi stanowiskami – od „Europy ojczyzn” po stworzenie europejskiej federacji.

Drugi panel dotyczył roli Polski, gdzie dyskutanci spierali się o to czy ważniejszy jest sojusz z USA, współdziałanie w Trójkącie Weimarskim czy regionalnie w Grupie Wyszehradzkiej i Inicjatywie Trójmorza. Pojawiły się także wątki ekologiczne związane z Nowym Zielonym Ładem.

Ponieważ spotkanie nie miało charakteru dyskusji eksperckiej, a debaty i starcia idei nie doszło do konkluzji. Jednakże można podsumować debatę stwierdzeniem, że było to starcie podejścia realistycznego (Realpolitik) z idealizmem. Połowa dyskutantów odwoływała się do porządku interesu narodowego, jako podstawy relacji między państwami członkami UE, druga połowa odwoływała się do idei, celów jakie państwa chcą osiągnąć będąc w UE.

 

 

Debata „Czy Białoruś ma przyszłość?”

Sytuacja na Białorusi po wyborach wciąż pozostaje nierozstrzygnięta

Piątkowa debata (21.08.) w Cyryl Clubie – pierwsza po kilku miesiącach przerwy na żywo – była okazją do spotkania z zaproszonymi gośćmi Kseniyą Tarasevich oraz Stefanem Hlushakou – Białorusinami od kilku lat mieszkającymi w Poznaniu, którzy są organizatorami pokojowych manifestacji w naszym mieście w obronie demokracji na Białorusi.

Kseniya i Stefan na początku wystąpienia nawiązali do historii Białorusi z początku lat 90. XX w. Tłumacząc fenomen sprawowania władzy przez Aleksandra Łukaszenkę przywołali postacie dyktatorów XX wieku przyrównując do nich obecnego prezydenta Białorusi. Wspólnym mianownikiem łączącym te jednostki było nieopisywalne pragnienie sprawowania władzy nad ludźmi, czego eskalację obserwujemy we wschodniej republice.

Stopniowe umacnianie się i proces centralizacji władzy Łukaszenki po objęciu przez niego urzędu prezydenta w 1994r. wynikały bezpośrednio z braku tradycji demokratycznych po upadku ZSRR oraz braku silnych instytucji niezależnych od władzy. W takiej sytuacji pogwałcanie prawa stawało się coraz bardziej zauważalne i niemożliwe do zahamowania.

Podejmując próbę zrozumienia przyczyn obecnej sytuacji na Białorusi należy uwzględnić nie tylko fakt sfałszowanych wyników wyborów. Do wzrostu niezadowolenia społecznego przyczyniła się także – o czym wspomniała Kseniya Tarasevich – pandemia koronawirusa, która była „kamieniem do fundacji dyktatury i pełnej władzy, którą stworzył Aleksnader Łukaszenka”. Białoruś jako jedyne państwo w Europie, nie zareagowało na rozprzestrzeniającą się epidemię (brak kwarantanny, normalny tryb pracy), co w efekcie spowodowało gwałtowny wzrost zachorowań. Państwo nie przeznaczało środków i nie udzielało pomocy finansowej służbie zdrowia, np. na zakup środków ochronnych dla lekarzy, którzy sami musieli zapewnić sobie podstawowe środki. Od tego momentu można mówić o początkach dużego ruchu społecznego, który zbiegł się z niezadowoleniem po wyborach i trwa do chwili obecnej w formie protestów ulicznych w białoruskich miastach.

Problemy z którymi boryka się społeczeństwo białoruskie próbując pokonać impas, który wytworzył się  w trakcie blisko trzytygodniowego czasu protestów wynika m.in. z.: braku pieniędzy by wspierać opozycję, braku liderów, którzy wyłoniliby się jako przewodnicy protestów. Z drugiej jednak strony można to postrzegać również jako atut z uwagi na fakt, że decentralizacja masowych zgromadzeń przyczynia się do tego, że trudno rozproszyć siłę, która jest narodem. Naród białoruski wreszcie poczuł się inaczej, mając wspólnego wroga, a co więcej nie łączy się w poczuciu jakichś określonych wartości, ale solidaryzuje się przed „twarzą zagrożenia”.

Trudno pokusić się o pewne i realne prognozy dalszych wydarzeń. Jeśli reżim Łukaszenki  się utrzyma, wówczas Białorusini, którzy sprzeciwili się reżimowi, staną przed nieprzewidywalną i straszną przyszłością –  jak stwierdzili zaproszeni goście debaty.

Prelegenci wielokrotnie powtarzali, że protesty będą trwały, w myśl zasady „teraz albo nigdy” (może nastąpić jakaś zmiana).

Poważne nadzieje na zmiany pokłada się w strajkujących robotnikach zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach państwowych. Aby móc kreślić optymistyczne scenariusze zwycięstwa konieczne jest wsparcie ze strony policji oraz wojska, to oni „muszą zdradzić Łukaszenkę” i przejść na stronę narodu białoruskiego. Oczekiwana jest także konkretna ingerencja ze strony USA i UE.

Słuchacze dyskusji na koniec spotkania pytali, w jaki sposób mogę pomóc strajkującym Białorusinom oraz społeczności białoruskiej mieszkającej w Poznaniu proponując konkretne rozwiązania pomocowe.

Link do nagrania z debaty https://www.facebook.com/odmpoznan/videos/248080809566349