Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Narodowe czytanie „Nad Niemnem” w USA, pożegnanie pułkownika Ottona Hulackiego oraz apel upamiętniający zbrodnię ponarską.

USA

Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w Narodowym Czytaniu w Nowym Jorku. Od pięciu lat pierwsza dama co roku odwiedza Konsulat Generalnym RP w Nowym Jorku w celu spotkania się z tamtejszą polonią i odczytania fragmentów największych dzieł polskiej literatury. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, opiekunowie i nauczyciele szkół polonijnych zgromadzonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających oraz Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. W tym roku Narodowe Czytanie obejmuje powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Pierwsza dama podkreśliła, że Narodowe Czytanie nie tylko popularyzuje polską literaturę, ale jego najważniejszym sukcesem jest to, że jednoczy ono Polaków na całym świecie.

https://www.facebook.com/PolonijnaAgencjaInformacyjna/posts/pfbid02ScA28AdAqDYX2Gtv9eoQypuUFt7zsQb3i25MDiumtibyRGGgQ3Aru9mtDCPaqpGil

 

Wielka Brytania

W wieku 102 lat zmarł pułkownik Otton Hulacki, weteran Armii Andersa, sybirak, lwowiak. Pułkownik Hulacki od młodych lat życia podejmował działalność patriotyczną – przed II wojną światową był członkiem „Orląt” we Lwowie, po wybuchu wojny został członkiem Służby Zwycięstwu Polski, w 1941 został wywieziony na Syberię. Następnie wstąpił do Armii Andersa, a później ucieka z ZSRR, zdaje maturę i zostaje przeniesiony do 2. Korpusu Polskiego, w którym walczył między innymi o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Po wojnie pułkownik Hułacki w pozostał w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadził aktywną działalność polonijną do końca swojego życia – między innymi został prezesem SPPW w Wielkiej Brytanii, prezesem Komitetu Odbudowy Pomnika Powstańców Listopadowych w Portsmouth, a także założycielem Towarzystwa Przyjaciół ORP „Błyskawica”.

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29230

 

Litwa

22 września w Kwaterze Polskiej w Ponarach odbył się apel upamiętniający zbrodnię ponarską. W latach 1941-1944 hitlerowcy we współpracy z litewskimi kolaborantami zamordowali w pod Ponarami między 80 a 100 000 osób, w tym głównie wileńskich Żydów. W tym roku minęła 80. rocznica zamordowania dziesięciu przedstawicieli polskiej inteligencji, spośród 140 aresztowanych przez gestapo dzień wcześniej. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się także konferencja poświęcona zbrodni ponarskiej oraz wystawa „Ofiary zbrodni w Ponarach pod Wilnem 1941-1944) zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29207

 

Litwa c.d.

W Bezdanach odsłonięto tablicę pamiątkową w 115. rocznicę „akcji czterech premierów” – napadu na rosyjski pociąg pocztowy, przeprowadzonego przez czterech późniejszych premierów Polski – Józefa Piłsudskiego, Walerego Sławka, Aleksandra Prystora i Tomasza Arciszewskiego. W napadzie łącznie wzięło udział siedemnastu działaczy PPS. Uroczystość została zorganizowana przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ambasada RP w Republice Litewskiej. Na tablicy umieszczony został tekst po polsku, angielsku i litewsku, który głosi: „W hołdzie Józefowi Piłsudskiemu i jego towarzyszom z Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej uczestnikom akcji ekspropriacyjnej wymierzonej przeciwko rosyjskiemu zaborcy (…)”. Dalej napis głosi: „Czyn ten i zdobyte fundusze przeznaczone na działalność organizacji niepodległościowych, przyczyniły się do formowania przyszłych kadr odrodzonego Wojska Polskiego i polskiej drogi ku niepodległości”.

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29189

https://radio.opole.pl/548,9584,mija-115-lat-od-akcji-pod-bezdanami-z-udzialem-c&sp=1

Polska

Ruszyła siedemnasta edycja akcji „Podaruj znicz na Kresy”. Inicjatywa odbywa się na Górnym Śląsku i polega na organizowaniu zbiórek zniczy, które następnie przewożone są na Kresy. Tam, dzięki pomocy organizacji polonijnych i dzięki pomocy dzieci i młodzieży z polskich szkół, porządkowane są zapomniane groby Polaków, a następnie stawiane są na nich znicze zebrane w ramach akcji. Podczas poprzednich edycji przewieziono na Kresy łącznie ponad 120 000 zniczy. W tym roku znicze mają zostać przetransportowane do Borysławia, Drohobycza, Lwowa, Rudek i Stryja. Finał akcji będzie miał miejsce 17 października.

 

Autor: Dominika Dobrowolska

Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, tragiczna powódź w Libii i przejęcie Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan

Polska, Ukraina

Komisja Europejska zdecydowała o nieprzedłużaniu zakazu importu Ukraińskiego zboża, jednak Polska wraz z Węgrami i Słowacją postanowiły utrzymać to embargo w swoich państwach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński podczas swojego przemówienia na forum ONZ 19 września mówił: „niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora”. Stwierdzenie to wywołało poruszenie na polskiej scenie politycznej, a ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz został pilnie wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie przekazano mu stanowczy protest strony polskiej wobec słów Zełeńskiego. 

Premier Mateusz Morawiecki w środę 20 września wywołał spore poruszenie swoim wystąpieniem, w którym zapowiedział, że Polska nie będzie już wysyłać uzbrojenia do Ukrainy, a zamiast tego będzie zbroić się sama. Słowa te załagodził Prezydent Andrzej Duda prostując, że chodzi tutaj o nowe uzbrojenie, obecnie kupowane dla polskiej armii. O stanie relacji polsko-ukraińskich Prezydent Duda mówił w piątek: „Nie ma wątpliwości, że spór o dostarczanie ukraińskiego zboża na polski rynek jest absolutnie odpryskowym wycinkiem całości relacji polsko-ukraińskich. I nie wierzę, że w normalnych warunkach może na nie wpłynąć w sposób istotny.” Również Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zapewniał, że zarówno wsparcie Ukrainy broniącej się przed Rosją jak i ochrona polskich obywateli przed nieuczciwą konkurencją gospodarczą służą interesowi Polski. 

 

Libia

W poniedziałek 18 września w mieście Derna we wschodniej Libii wybuchły protesty przeciwko władzy po tym jak tydzień wcześniej tragiczna w skutkach powódź zabiła tysiące mieszkańców i zniszczyła całe osiedla.

 Podczas gwałtownej burzy woda zniszczyła dwie tamy przeciwpowodziowe i wdarła się do miasta przeobrażając się w niszczycielski potok. Obywatele o skalę tragedii obwiniają władze, zarzucając im zły stan infrastruktury przeciwpowodziowej. Niektórzy domagają się również aby śledztwo w sprawie przyczyn zawalenia się tam zostało poprowadzone przez jedną z organizacji międzynarodowych z powodu braku zaufania do władz państwowych. Demonstranci podłożyli też ogień pod dom burmistrza miasta Abdulmenama al.-Ghaithi.

Podatność miasta Derna na klęski żywiołowe wynikająca z warunków naturalnych od dekady jest potęgowana przez konflikt dwóch zarządzających państwem administracji. 

 

Górski Karabach

We wtorek 19 września Azerbejdżan ogłosił rozpoczęcie operacji antyterrorystycznej przeciwko ormiańskim separatystom w Górskim Karabachu, separatystycznym regionie Azerbejdżanu zamieszkanym głównie przez Ormian i wspieranym przez Armenię oraz Federację Rosyjską. Azerbejdżan oskarżył Armenię o dostarczanie Górskiemu Karabachowi uzbrojenia. 24 godziny od początku działań ogłoszone zostało zawieszenie broni. Zgodnie z umową siły zbrojne Karabachu zostaną rozwiązane i rozbrojone.  Azerbejdżan zapewnia o chęci re-integracji etnicznych Ormian jako pełnoprawnych obywateli tego państwa, jednak Armenia ostrzega o możliwości zastosowania czystek etniczny. Setki osób ormiańskiego pochodzenia w popłochu opuszczają region i udają się do Armenii. Premier Armenii Nikol Pashanyan powiedział, że jeżeli Azerbejdżan nie zapewni godnych warunków życia oraz ochrony przed czystkami dla wielu mieszkańców regionu jedynym wyjściem będzie jego opuszczenie. Premier wytknął też, że Rosja nie zaangażował się w konflikt tylko sprawnie przekazała Górski Karabach w ręce Azerbejdżanu

 

Autor: Julia Makurat

 

BBC, Nagorno-Karabakh: Ethnic Armenians leave amid cleansing fear https://www.bbc.com/news/world-europe-66905581

BBC, Nagorno-Karabakh: Conflict between Azerbaijan and Armenians explained  https://www.bbc.com/news/world-europe-66852070  

CNN, Hundreds protest against Libyan authorities in flood-ravaged Derna https://edition.cnn.com/2023/09/19/africa/libya-derna-flood-protests-intl/index.html

The Guardian, Libya protesters set fire to mayor’s home in anger over Derna flood deaths https://www.theguardian.com/world/2023/sep/19/libya-protesters-set-fire-to-mayors-home-in-anger-over-derna-flood-deaths

Defence24, Premier: Polska teraz zbroi się sama, nie przekazuje broni Ukrainie. Prezydent: chodzi o obecnie kupowane systemy https://defence24.pl/wiadomosci/premier-polska-teraz-zbroi-sie-sama-nie-przekazuje-broni-ukrainie-prezydent-chodzi-o-obecnie-kupowane-systemy

Rzeczpospolita, Ambasador Ukrainy w Polsce pilnie wezwany do MSZ. Chodzi o słowa Zełeńskiego https://www.rp.pl/polityka/art39138701-ambasador-ukrainy-w-polsce-pilnie-wezwany-do-msz-chodzi-o-slowa-zelenskiego

Obchody rocznicy agresji ZSRR na Polskę przez Polonię i Polaków za granicą na całym świecie.

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem patriotycznym minionego tygodnia dla Polaków mieszkających poza ojczyzną były obchody 84. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę oraz Dnia Sybiraka. 17 września Polonia z całego świata oddawała cześć ofiarom II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar radzieckiego totalitaryzmu. Podczas uroczystości często podkreślane było także w ramach wyrazu solidarności podobieństwo dzisiejszych losów Ukrainy do tragedii Polski w 1939 roku. Tak odbywały się obchody 17 września w różnych państwach na świecie:

 

USA

W niedzielę w Jersey City Prezydent RP złożył wieniec pod Pomnikiem Katyńskim w Jersey City. Złożenie hołdu ofiarom II wojny światowej, a przede wszystkim zbrodni katyńskiej, było także okazją do spotkania pary prezydenckiej z przedstawicielami Polonii. W przemówieniu podczas wydarzenia Prezydent wskazał także na paralele agresji ZSRR na Polskę z 1939 roku oraz współczesnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29105

 

Kanada

Wizytę w Toronto złożyła wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska. Wzięła udział w Narodowym Czytaniu podczas odwiedzin w polskiej szkole przy Konsulacie Generalnym RP, a także udała się pod pomnik upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej, gdzie złożyła wieniec. Ważnym wydarzeniem tego tygodnia dla kanadyjskiej Polonii było również otwarcie wystawy Warszawa-Mariupol w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga, w którym wicemarszałek Gosiewska także uczestniczyła jako gość honorowy. Celem wystawy jest upamiętnienie ofiar II wojny światowej, ale także okazanie solidarności cierpiącej z powodu wojny Ukrainie. Odbudowana po II wojnie światowej Warszawa ma dawać nadzieję na odbudowanie zrujnowanego Mariupola.

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29093

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29108

 

Ukraina

We Lwowie członkowie Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi odwiedzili miejsca pochówku polskich żołnierzy broniących granic kraju przed Armią Czerwoną w 1939 roku. W ramach inicjatywy polscy działacze złożyli wizyty na cmentarzach w Malechowie, na Zboiskach, w Hołosku, w Jaśniskach, Lelechówce oraz w lasach jaworowskich przy tzw. Trzech Kopcach. Głosu poparcia dla inicjatyw upamiętniających wydarzenia września 1939 roku udzieliła także wicekonsul RP we Lwowie – Natalia Rudczyk.

https://kuriergalicyjski.com/pamieci-ofiar-wrzesnia-1939-roku-2/

 

Litwa

W Wilnie oprócz wydarzeń poświęconych pamięci kampanii wrześniowej w miejscach pamięci, 193 pary odtańczyły uroczystego poloneza na Placu Katedralnym. Inicjatywa miała na celu pokazanie jedności i solidarności Polaków na Litwie. Od kilku tygodni odbywały się w Wilnie próby, a finalny taniec został odtańczony w polskich strojach szlacheckich.

http://www.wilnoteka.lt/artykul/polonez-w-wilnie-na-192-pary

Innym wydarzeniem artystycznym w Wilnie związanym z upamiętnieniem agresji ZSRR na Polskę był koncert Bartasa Szymoniaka. Odbył się on w sali koncertowo-teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Podczas koncertu wykonywane były między innymi utwory będące muzyczną interpretacją wierszy Baczyńskiego i Słonimskiego. Podkreślona została także kwestia solidarności z narodem ukraińskim, cierpiącym z powodu rosyjskiej agresji.

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29106

 

Autor: Dominika Borowska-Dobrowolska

Nowy członek G20, kosmiczne aspiracje Korei Północnej oraz przyjaźń amerykańsko-wietnamska

Indie

W dniach 9-10 września w Nowym Delhi odbył się coroczny szczyt Grupy G20. Grupa swoją działalność skupia wokół dyskusji nad wspólną polityką finansową państw członkowskich reprezentowanych przez ministrów finansów. W skład G20 dotychczas wchodziło 19 państw oraz Unia Europejska. Na początku tegorocznego szczytu premier Indii Narendra Modi zaprosiła do dołączenia Unię Afrykańską, reprezentowaną przez Azali Assoumani. Tym samym UA została 21 stałym członkiem Grupy G20.  Modi zaproponował rozszerzenie Grupy już w czerwcu, co spotkało się z aprobatą liderów państw afrykańskich. 

Podczas szczytu nieobecni byli prezydent Rosji Wladimir Putin oraz przywódca Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jimping. 

We wspólnym oświadczeniu członkowie G20 potępili akty przemocy oraz groźby użycia broni jądrowej podczas wojny w Ukrainie. Federacja Rosyjska nie została jednak wymieniona z nazwy. Porozumienie w kwestii wspólnego stanowiska na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę nie było łatwe do osiągnięcia z uwagi na różne stanowiska poszczególnych państw. Między innymi Indie nadal jednoznacznie nie potępiły działań Rosji. Z opublikowanego stanowiska nie jest zadowolona Ukraina. Ukraiński rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Oleg Nikolenko opublikował na Twitterze poprawioną wersję oświadczenia. Pisał: „Jesteśmy wdzięczni partnerom, którzy próbowali zawrzeć mocniejsze słownictwo w tekście. Jednakże, w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę G20 nie ma powodów do dumy.”

W dokumencie podsumowującym spotkanie wezwano również do zapewnienia „natychmiastowej i nieograniczonej dostawy zboża, żywności i nawozów z Rosji i Ukrainy”, co jest konieczne dla zaspokojenia potrzeb państw rozwijających się. 

Kolejny szczyt odbędzie się w 2024 roku w Brazylii. 

 

Rosja, Korea Północna

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin i przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un spotkali się 13 września w kosmodromie Wostocznyj w Rosji. Putin oferował pomoc przy południowokoreańskim programie satelitarnym, a jednym z poruszanych tematów była możliwość wysłania południowokoreańskiego kosmonauty w przestrzeń kosmiczną. Prezydent Rosji miał również przejawiać zainteresowanie koreańskim uzbrojeniem, szczególnie pociskami artyleryjskimi. Kim zapewnił Władimira Putina, że umowy zawarte pomiędzy dwoma państwami staną się dla KRLD priorytetem. Rosyjską agresję na Ukrainę określił jaką „świętą wojnę w obronie suwerenności i bezpieczeństwa przed hegemonicznymi siłami, które przeciwstawiają się Rosji.” Przywódca Korei Północnej zapewniał o pełnym wsparciu dla działań rosyjskiego rządu. 

Kim Dzong Un-owi w wizycie towarzyszyła młodsza siostra Kim Jo Dzong. 

 

USA, Wietnam

Podczas swojej wizyty w Azji Prezydent Jo Biden odwiedził nie tylko Nowe Delhi, gdzie odbywał się tegoroczny szczyt Grupy G-20, ale również złożył wizytę w stolicy Wietnamu. Przyczyną spotkania było podniesienie współpracy USA z Wietnamem do rangi strategicznego partnerstwa. Biden podczas konferencji w Hanoi powiedział, że podjęte działania nie mają na celu powstrzymania czy izolowania Chińskiej Republiki Ludowej, lecz zapewnienie gospodarczego wzrostu i międzynarodowej stabilności. „Pragnę zobaczyć, jak Chiny odnoszą ekonomiczny sukces, ale chcę, aby był on zgodny z zasadami.”

Pogłębianie amerykańsko-wietnamskiej współpracy trwa już od dłuższego czasu. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat szereg ważnych osobistości politycznej sceny Stanów Zjednoczonych odbywał podróże do Wietnamu. 

Wietnam nie rezygnuje jednak ze współpracy z ChRL. Przed wizytą Prezydenta Bidena w Hanoi Sekretarz Generalny Partii Komunistycznej Wietnamu Nguyen Phu Trong spotkał się na chińsko-wietnamskiej granicy z chińskim ambasadorem podkreślając przyjaźń łączącą oba państwa. 

 

Autor: Julia Makurat

 

 

Deutsche Welle, Szczyt G20. Oświadczenie końcowe wspólnym testem https://www.dw.com/pl/szczyt-g20-o%C5%9Bwiadczenie-ko%C5%84cowe-wsp%C3%B3lnym-testem/a-66766010

The Guardian, African Union made pernament member of G20at Delhi summit https://www.theguardian.com/world/2023/sep/09/african-union-made-permanent-member-of-g20-at-delhi-summit

The Guardian, Kim Jong-un offers Putin ‘full support’ in Russia’s ‘sacred fight’ with west https://www.theguardian.com/world/2023/sep/13/kim-jong-un-putin-weapons-talk-russian-space-base-amur

BBC, US denies Cold War with China in historic Vietnam visit https://www.bbc.com/news/world-66748670

Spotkanie „ABC degustacji: wprowadzenie do degustacji win”

Dziś w klubie dyskusyjnym Cyryl Club odbyło się wydarzenie pod hasłem „ABC degustacji: wprowadzenie do degustacji win”.
 
Podczas spotkania poznaliśmy rodzaje win, elementy jego oceny, zasady doboru kieliszków i serwisu wina oraz zgłębiliśmy aspekty powiązane z zakupem i przechowywaniem trunku.
 
Naszym gościem była dr Magdalena Lorenc z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
 
Dziękujemy za bardzo ciekawe doświadczenie!
 
Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach Wielkopolskiej Kuźni Dyplomatów.

ABC degustacji: wprowadzenie do degustacji win

Zapraszamy na wydarzenie „ABC degustacji: wprowadzenie do degustacji win”, organizowane w ramach Wielkopolskiej Kuźni Dyplomatów. To niepowtarzalna okazja, aby rozszerzyć swoją wiedzę na temat fascynującego świata wina, poznać jego tajniki oraz delektować się wyjątkowymi smakami!

Naszą ekspertką będzie dr Magdalena Lorenc z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

To wydarzenie jest otwarte dla wszystkich miłośników wina oraz osób, które chcą zgłębić tajniki degustacji. Wstęp na spotkanie jest wolny, ale aby wziąć również udział w degustacji, prosimy o przesłanie maila z rezerwacją na adres: rodm@rodm-poznan.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń!

Program wydarzenia obejmuje następujące tematy:

  • Rodzaje win, główne szczepy i regiony winiarskie. Poznamy różnorodność win i dowiemy się, jakie szczepy są charakterystyczne dla poszczególnych regionów winiarskich.
  • Elementy oceny wina: wygląd, zapach, smak (warsztat degustacyjny). Nasza prelegentka przeprowadzi warsztat degustacyjny, podczas którego nauczymy się oceniać wino pod względem jego wyglądu, zapachu i smaku. To niezwykle cenne umiejętności, które pomogą nam docenić każdy łyk wina.
  • Dobór kieliszków i zasady serwisu wina. Kieliszki mają znaczący wpływ na doznania podczas degustacji wina. Dowiemy się, jak dobrać odpowiedni kieliszek do konkretnego rodzaju wina oraz jak prawidłowo serwować wino.
  • Kupowanie i przechowywanie wina. Podczas spotkania omówimy również, jak dokonywać mądrych wyborów przy zakupie wina oraz jak przechowywać je, aby zachować jego jakość i smak na dłużej.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 14 września 2023 r. o godz. 18:00w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań).

To wydarzenie będzie doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności degustacyjnych! Do zobaczenia na spotkaniu!

Spotkanie „Sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi pod rządami Aleksandra Łukaszenki”

W klubie dyskusyjnym Cyryl Club odbyło się dziś spotkanie skupiające się na sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi pod rządami Aleksandra Łukaszenki.
 
Podczas wydarzenia zaprezentowana została monografia autorstwa Mirosława Kapcewicza, który był też naszym gościem, zatytułowana „Polityka władz Białorusi wobec mniejszości polskiej w latach 1994-2022”.
 
Przyjrzeliśmy się zarówno kontekstowi historycznemu, jak i aktualnej sytuacji polskiej mniejszości na Białorusi.
 
Dziękujemy za interesującą dyskusję!

Polacy za granicą 23-30.08.2023

ŚWIAT

W dniach 26-31 sierpnia b.r. odbywają się XXI ŚWIATOWE LETNIE IGRZYSKA POLONIJNE. Podczas zawodów nie mogło zabraknąć także lekkoatletyki. Stadion Miejski GOSiR w Głuchołazach gościł sportowców rywalizujących w pchnięciu kulą, skoku wzwyż i w dal oraz w biegach.  Bieg maratoński jest konkurencją olimpijską od czasów pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich. Tradycja organizowania biegów wywodzi się natomiast z czasów Filippidesa, który po zwycięstwie Greków nad Persami w bitwie pod Maratonem pobiegł do Aten zanieść tę nowinę.

Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) jak co roku odpowiadała za prawidłowy przebieg igrzysk. Jest to jednocześnie najstarsze polskie stowarzyszenie sportowe, założone 11 października 1919 w Krakowie. Od 1922 siedziba PZLA mieści się w Warszawie. Od 1919 jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych.

 

Polonijna Agencja Informacyjna http://www.pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=28722

 

UKRAINA

Młodzież z Kamieńca Podolskiego, reprezentująca Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo im. A. Rollego, gościło w tym roku w Domu Polski w Barze. Przybyli uczestnicy spotkania, zarówno Ci z Kamieńca, jak i ukraińskiego Baru, łączą wspólne zainteresowania i zamiłowanie do sztuki, w tym m.in. teatru, śpiewu i tańca. 

W roku bieżącym młodzież spotkała się już po raz drugi. Pierwsza wizyta odbyła się 2 czerwca w ramach Dni Kultury Polskiej w Barze. Obecnym celem jest wspólna realizacja projektu „Lato z językiem polskim”.

Za organizację wydarzenia odpowiadało stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Sam projekt został natomiast dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

 

Polonijna Agencja Informacyjna .http://www.pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=28653

 

DANIA

26-27 sierpnia br. na farmie Røed Gård znajdującej się na wyspie Jeløy (Moss) w Danii, zorganizowano serię koncertów międzynarodowej etnosceny #FOLKLOVE. Tym samym zainaugurowano 10. edycję Polskich Dni Filmowych POLSKE FILMDAGER.

Przybyli goście mogli posłuchać utworów m.in. Składu Niearchaicznego, US Orchestra, Holy River, Slavic Voices, Siskin Quartet, Bolingen, WoWaKin, Trio Oro, Fat Dog. Fantastycznym koncertom folkowych grup z różnych państw, w tym także i z Polski towarzyszyły wystawy, (m.in. „KobieTy-etno” autorstwa Beaty Bajdy) warsztaty, kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła, smakowanie kuchni regionalnych i in.

 

Embassy of Poland / Ambasada RP w Oslo

https://www.facebook.com/PLinOslo/posts/pfbid02HifmcnPYW221cx16KSdmFMTGsuupbBzjxr5qqjK7teJYAguX4H9upy5BoTmMTuDnl 

 

Autor: Natalia Potera

Prasówka dyplomatyczna 21-28.08.2023

ESTONIA

Arvo Hallik, mąż estońskiej premier Kaji Kallas, swoim zorientowanym na Rosję biznesem wywołał kryzys rządowy. Przez wzgląd na rosnące napięcie wewnątrz społeczeństwa, zapowiedział w piątek sprzedaż wszystkich udziałów w Stark Logistics i wycofanie się ze spółki.

Po rozmowach przeprowadzonych z pozostałymi akcjonariuszami doszło do natychmiastowej sprzedaży wszystkich jego udziałów Stark Logistics, rezygnacji z członkostwa w zarządzie firmy, rozwiązania umowy na stanowisku dyrektora finansowego oraz zrzeczenia się wszystkich ról i obowiązków.

Zdaniem Hallika, przez ostatnie 14 lat ta firma stanowiła główną część jego życiowej pracy, a jako przedsiębiorca i dyrektor finansowy zawsze działał zgodnie z prawem, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i wartościami.

 

FRANCJA

Francja zakazuje noszenia islamskich abai w szkołach. Tamtejszy minister edukacji – Gabriel Attal – uzasadnił tę decyzję obowiązkiem obrony francuskiego prawa świeckiego. Decyzja ta ponownie rozpaliła we Francji długotrwałą debatę na temat wolności religijnej i swobód obywatelskich.

Decyzja ta następuje po miesiącach debaty na temat noszenia abai we francuskich szkołach, gdzie dziewczętom od dawna zakazano noszenia islamskich chust. Prawica i skrajna prawica nalegały na wprowadzenie zakazu, który według lewicy naruszałby wolności obywatelskie. Istnieją doniesienia o coraz częstszym noszeniu abai w szkołach oraz o napięciach w szkołach między nauczycielami a rodzicami.

„Sekularyzm oznacza wolność emancypacji poprzez szkołę” – powiedział Attal, opisując abaję jako „gest religijny, mający na celu sprawdzenie oporu republiki wobec świeckiego sanktuarium, jakie musi stanowić szkoła”. „Wchodzisz do klasy; nie można rozpoznać religii uczniów na podstawie ich wyglądu” – stwierdził.

Ustawa z marca 2004 r. zabraniała w szkołach „noszenie znaków lub strojów, za pomocą których uczniowie rzekomo okazują przynależność religijną”. Obejmuje to duże krzyże, żydowskie kipy i islamskie chusty na głowę. W przeciwieństwie do chust, abaje – długi, luźny strój noszony zgodnie z wierzeniami islamskimi na skromnej sukience – zajmowały szarą strefę i dotychczas nie były objęte całkowitym zakazem. Debata nasiliła się, odkąd w 2020 r. zradykalizowany uchodźca z Czeczenii ściął głowę nauczycielowi Samuelowi Paty’emu, który pokazywał uczniom karykatury proroka Mahometa w pobliżu jego szkoły na przedmieściach Paryża.

 

ROSJA

Do katastrofy lotniczej w której śmierć poniósł Jewgienij Prigożyn, szef grupy paramilitarnej Wagner, doszło w środę, 27 sierpnia. Władze lotnictwa cywilnego Rosji poinformowały na początku tego tygodnia, że 62-letni Prigożyn i niektórzy z jego najwyższych poruczników znajdują się na liście pasażerów i członków załogi na pokładzie samolotu. Wszystkich siedmiu pasażerów i trzech członków załogi zginęło, gdy samolot spadł z nieba w połowie drogi między Moskwą a Petersburgiem, rodzinnym miastem Prigożyna. Pomimo wielu spekulacji na temat tożsamości ofiar wypadku, informacja ta została potwierdzona formalną analizą genetyczną. W oświadczeniu Komitetu Śledczego Rosji nie podano żadnych szczegółów na temat przyczyn katastrofy.

Krążą spekulacje, że Kreml mógł być zamieszany w środową katastrofę, a incydent miał miejsce dokładnie dwa miesiące po zorganizowaniu przez Wagnera buntu przeciwko dowództwu wojskowemu Moskwy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow określił w piątek reporterów jako „tragiczny”, nazywając pogłoski o możliwym faulu „absolutnym kłamstwem”. Rosyjscy urzędnicy wszczęli dochodzenie w sprawie naruszeń ruchu lotniczego po katastrofie, ale poza tym nie ujawnili szczegółów na temat możliwej przyczyny.

 

INDONEZJA

Indonezja może wydawać się naturalnym kandydatem do BRICS, grupy gospodarek wschodzących składającej się z Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki.

Kiedy jednak w zeszłym tygodniu Cyril Ramaphosa z Republiki Południowej Afryki ogłosił w Johannesburgu rozszerzenie członkostwa BRICS, Indonezji nie było na liście, jakkolwiek obejmującej Argentynę, Egipt, Etiopię, Iran, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Indonezja, licząca ponad 270 milionów mieszkańców, jest główną gospodarką wschodzącą, która według niektórych szacunków do połowy stulecia może znaleźć się wśród pięciu największych gospodarek świata.

Analitycy twierdzą, że jej decyzja o pozostaniu poza BRICS pomimo licznych podobieństw z innymi gospodarkami wschodzącymi odzwierciedla długotrwałą ostrożność przed uwikłaniem w sojusze geopolityczne, a także niepewność co do korzyści gospodarczych, jakie przyniesie członkostwo. Jedną z obaw Indonezji może być też perspektywa wejścia w ugrupowanie z takimi krajami jak Chiny i Rosja. Prezydent Indonezji Joko „Jokowi” Widodo powiedział po czwartkowym spotkaniu w Johannesburgu, że rozważa członkostwo, ale nie chce się z tym „śpieszyć”.

 

Autor: Natalia Potera

 

Posttimes, Prime Minister Kaja Kallas’ husband will sell stake in Russia-oriented business. https://news.postimees.ee/7841474/prime-minister-kaja-kallas-husband-will-sell-stake-in-russia-oriented-business 

Lemonde, France bans wearing Islamic abaya dresses in schools https://www.lemonde.fr/en/religions/article/2023/08/27/france-bans-wearing-islamic-abaya-dresses-in-schools_6111381_63.html 

Lemonde, Prigozhin’s death confirmed by Russian authorities after genetic analysis https://www.lemonde.fr/en/russia/article/2023/08/27/yevgeny-prigozhin-s-death-confirmed-by-russian-authorities_6110960_140.html 

AlJazeera, Indonesia’s absence from bigger BRICS echoes decades of non-aligned policy https://www.aljazeera.com/economy/2023/8/28/indonesias-absence-from-bigger-brics-echoesdecadesof-non-alignedpolicy

Polacy za granicą 16-23.08.2023

USA

6 sierpnia, w Clifton w Stanach Zjednoczonych odbył się góralski piknik zorganizowany przez Stowarzyszenie Podhalan New Jersey – Koło nr. 6 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowo ważne z uwagi na to, że było to jubileuszowe spotkanie.

Podczas 10 edycji pikniku nie mogło wiec zabraknąć występów artystycznych i pokazów tańców ludowych, które sukcesywnie przyciągały uwagę publiczności. W programie znalazły się liczne nawiązania do góralskiego folkloru. Uczestnicy pikniku mogli też skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej, w tym także tej zorganizowanej w karczmie stworzonej na styl zakopiański! Powodzeniem cieszył się także nasz polski fast food – zapiekanki, z którym nie sposób spotkać się poza granicami naszego państwa. Emocji dostarczyła loteria oraz dalsza zabawa taneczna.

Warto podkreślić, że piknikowi przyświecał szczytny cel, impreza była bowiem okazją do wsparcia Ośrodka Rehabilitacyjnego w Zakopanem.

 

UKRAINA

19 sierpnia w Kostiuchnówce, położonej na terenie Ukrainy, odbyły się uroczystości upamiętniające poległych żołnierzy Legionów Polskich. Spotkanie było jednocześnie okazją do podsumowania tegorocznej akcji sprzątania polskich cmentarzy, za co odpowiedzialni byli harcerze i wolontariusze skupieni wokół Centrum Dialogu Kostiuchnówka Łódzkiej Chorągwi ZHP. Za przebieg oraz poprowadzenie uroczystości odpowiadał Dyrektor Centrum Jarosław Górecki. Nie zabrakło przy tym przedstawicieli polskiej dyplomacji. Konsulat RP w Łucku reprezentowali Konsul Generalny Sławomir Misiak oraz konsul Marcin Chruściel. Po zakończeniu uroczystości na grobach Legionistów złożono kwiaty oraz zapalono znicze. 

 

ŁOTWA

Dom Polski w Daugavpils w Łotwie już tradycyjnie staje się swoistym łącznikiem nie tylko między Polakami pochodzącymi z różnych miejscowości, ale także przedstawicielami innych kultur oraz narodowości mieszkający w Łotwie. Okres letni jest idealną okazją do tego aby zapoznać się z kulturą polską i historią Polaków w Łatgalii.

Podczas zwiedzania zakątków Domu Polskiego, można dowiedzieć się o najbardziej ciekawych stronach życia i działalności Polaków Dyneburga w okresie międzywojennym, jak również uzyskać informacje o tym, jakie imprezy odbywają się w CKP co miesiąc. Tym razem przybyli goście mieli możliwość obejrzeć wystawę fotograficzną Swietłany Pokułe „Na mazurskich falach” oraz zapoznać się z najstarszą książką w bibliotece Domu Polskiego, która była wydana 160 lat temu.

 

JAPONIA

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w Polonijnej Szkole Sobotniej w Tokio było szczególnie wyjątkowe, gdyż uroczystość uświetnił swoją obecnością Ambasador RP w Japonii – Pan Paweł Milewski. Z tej tez okazji dzieci przygotowały specjalny występ zatytułowany „Wesołe Wakacje”, a na koniec otrzymały nagrody za całoroczny wysiłek w nauce języka polskiego.

Dodatkową atrakcją była wizyta w parku owocowym, która jest już tradycją Stowarzyszenia Polonijnego RAZEM, przy którym działa Polonijna Szkoła Sobotnia. Pomimo zmiennej pogody, dzieci wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami spędziły ten czas w radosnej atmosferze. 

 

Autor: Natalia Potera

 

BialyOrzel24 https://bialyorzel24.com/goralski-piknik-w-clifton-2/ 

Konsulat Generalny RP w Lucku https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02powaheY5W8qgwKqUGDbwudgSMvsxLWmf7H9MhWCNKFJPSL3MWzJDfauHuXT7LEggl&id=100064378551927 

Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils

https://www.facebook.com/ckp.daugavpils/posts/pfbid0j5wiSm3NhB9D6PzEdMBBDaCH54tHRKuCDFgvycS7JQNkekfrzd1Nimj3UVmUg5KDl

Polonijna Agencja Informacyjna http://www.pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=28549