Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsumowanie wydarzeń na Bliskim Wschodzie w 2021 r.

Zapraszamy na autorski przegląd wybranych wydarzeń politycznych i społecznych na Bliskim Wschodzie w 2021 roku przygotowany przez prof. UAM Przemysława Osiewicza z WNPiD. W komentarzu m.in.: pojednanie państw GCC z Katarem, starcia Hamasu z Izraelem, nowy rząd w Izraelu, nowy prezydent Iranu, trudne negocjacje z Iranem, konflikty w Syrii i Jemenie, coraz mocniejsza pozycja prezydenta Erdogana oraz ciąg dalszy nierównej walki z pandemią COVID-19 w regionie. Analizy, ciekawostki i możliwe scenariusze.

Link do wydarzenia poniżej: https://www.facebook.com/odmpoznan/videos/302361658569100

Państwa bałtyckie-ujęcie geopolityczne. Debata online

Po aneksji Krymu przez Rosję republiki bałtyckie zaczęły korygować swoje polityki bezpieczeństwa mając na celu adaptację w razie zagrożeń hybrydowych z Moskwy.
Zagrożenie ze strony rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa stanowi wspólny mianownik dla bezpieczeństwa wewnętrznego państw bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii.
Jakie są obecnie największe dylematy bezpieczeństwa tych państw?
Czy powinny one koncentrować się głównie na wzmacnianiu swoich potencjałów obronnych przed możliwą agresją ze strony Rosji oraz być gotowymi na wprowadzenie wojsk NATO?
Jak kryzys migracyjny wpłynie na funkcjonowanie tego obszaru?
Zapraszamy na debatę online, w której udział wzięli dr Tomasz Pawłuszko z Instytutu Sobieskiego, ekspert w dziedzinie obronności i polityki zagranicznej oraz redaktor Marek Budzisz historyk i ekspert ds. Rosji oraz państw postsowieckich.

Rosja – wybory bez wyboru

W komentarzu eksperckim dr Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich komentuje przebieg i wyniki wyborów parlamentarnych w Rosji, które odbyły się w dniach 17-19 września. Ponadto usłyszymy o stanie rosyjskiego autorytaryzmu, obecnych nastrojach społecznych oraz o tym, jak w praktyce wygląda życie po zeszłorocznej reformie konstytucyjnej.

Zapraszamy do oglądania!

https://www.facebook.com/odmpoznan/videos/400314578344677

Debata Młodych – Nowy Europejski Ład

W ramach organizowanych przez Komisję Europejską „Konferencji w sprawie przyszłości Europy” RODM Poznań zaprasza na dyskusję z udziałem młodego pokolenia!
Debata będzie się koncentrować na nowym ładzie po pandemii na kontynencie Europejskim i zmianach strukturalnych. Podyskutujemy o zielonym ładzie i transformacji oraz zmianach w gospodarkach państw Europejskich.
Jakie szanse i zagrożenia dla Polski niesie Nowy Ład?

Zapraszamy serdecznie!

„Białoruś – droga donikąd?”

Reżim białoruski przekształca się, nie w kierunku, w jakim preferuje większość społeczeństwa obywatelskiego, ale ewoluuje w stronę agresywnego autorytaryzmu i coraz bardziej w stronę reżimu totalitarnego. Brutalnie tłumione są demonstracje uliczne. Wszystko to pokazuje opresyjność reżimu i potwierdza, że dla Łukaszenki zwalczanie opozycji to cel nadrzędny. Sytuacja gospodarcza również jest trudna po wdrożeniu przez Unię Europejską kolejnego pakietu sankcji sektorowych. Silne oddziaływanie ze strony Rosji prowadzi do większej izolacji Białorusi i sukcesywnego konfliktowania się z Zachodem.
Czy istnieją szanse na wyjście z patowej sytuacji? Czy Łukaszenka będzie szukał sojuszników poza Rosją? Czy społeczeństwo obywatelskie ma szansę wrócić do normalności?
Ekspertem, który odpowie na pytania jest Pan Kamil Kłysiński, główny specjalista ds. białoruskich z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Link do nagrania poniżej:

https://www.facebook.com/odmpoznan/videos/3085733754992813

„Bałkany Zachodnie – impas w procesie rozszerzenia wciąż trwa”

Na przełomie czerwca i lipca odbyły się spotkania na wysokim szczeblu pomiędzy przywódcami państw UE a liderami Bałkanów Zachodnich. 5 lipca miał miejsce Szczyt Procesu Berlińskiego, wcześniej odbył się Prespa Dialog Forum, w którym uczestniczył min. SZ Zbigniew Rau. 28 czerwca w Rogalinie w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych V4 – Bałkany Zachodnie. Na wszystkich tych spotkania rozmawiano o procesie integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich. Jak jednak zauważył min. Rau – spotkania te były pełne frustracji z powodu wolnego tempa procesu rozszerzenia. Przedłużony proces integracji z UE nie przekłada się na lepsze przygotowanie państw bałkańskich do członkostwa, wręcz przeciwnie obserwowany jest regres jeśli chodzi o budowę sprawnych instytucji i umacnianie systemu demokratycznego.
W komentarzu eksperckim Pani Marta Szpala główny ekspert ds. Bałkanów Zachodnich z Ośrodka Studiów Wschodnich opowie o tym, jak impas w procesie rozszerzenia przekłada się na spadek wiarygodności UE na Bałkanach.
Link do nagrania poniżej:
Dobiega końca roczna prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej i jednocześnie rozpoczyna się prezydencja Węgier.
Jest to doskonały moment do dokonania podsumowania polskich działań oraz zgłębienia węgierskich planów na przyszyły rok.
Czy wizje „bratanków od szabli i od szklanki” będą różne, czy może uda się dostrzec ciągłość działań?
Tematy te przedstawili w debacie:
Jej Ekscelencja Orsolya Zsuzsanna Kovács Ambasador Węgier w Polsce
Wiceminister Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z dyskusji:
https://www.facebook.com/1766662336982495/videos/789068801774555

 

30-lecie Traktatu o dobrej współpracy i przyjaznym sąsiedztwie”

Mija 30 lat od momentu, gdy Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec zawarły traktat o dobrym sąsiedztwie. Traktat oparł stosunki dwustronne na nowej, nieznanej wcześniej, szerokiej podstawie. Te trzydzieści lat zostało wypełnione licznymi politycznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi kontaktami. Te wzajemne kontakty nie były jednak pozbawione konfliktów i problemów. Na początku wydawało się, że wzajemne relacje prawie automatycznie zmierzają w kierunku harmonijnego zrozumienia i pojednania,aż z czasem pojawiła się złożona sieć komunikacji, zależności i nieporozumień, swoista polsko-niemiecka codzienność. Czy mamy dziś do czynienia z „dojrzałym sąsiedztwem”, jak głosił tytuł konferencji 20 lat po podpisaniu traktatu? Czy nadal jesteśmy „sąsiadami na odległość”, jak określono to w 15 rocznicę? A może jesteśmy równymi partnerami?
O tym dyskutowaliśmy z zaproszonymi gośćmi!

– Prof. Zdzisławem Krasnodębskim europosłem oraz wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego VIII kadencji
– Szymonem Szynkowskim vel Sęk – wiceministrem spraw zagranicznych
– dr Justyną Schulz – dyrektor Instytutu Zachodniego

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z dyskusji:

 

Joe Biden i powrót idei „Zachodu”

W połowie czerwca 2021 roku doszło do kilku znaczących wydarzeń dyplomatycznych w Europie, takich jak: szczyt G7, szczyt NATO, szczyt USA-UE, czy spotkanie Biden-Putin. W związku z tym, zapraszamy do obejrzenia komentarza eksperckiego przygotowanego przez dr Tomasza Pawłuszko z Akademii Wojsk Lądowych, który podejmuje refleksję nad tym, co dla pozycji Polski na świecie oznacza rozpoczęcie debaty nad nową strategią polskiej polityki zagranicznej oraz co wydarzy się w związku z rewizją polskich priorytetów pod kątem spodziewanego dołączenia naszego kraju do do grupy G-20.

Link do nagrania poniżej:

https://www.facebook.com/1766662336982495/videos/369641957915592

„Rola Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ”

Zapraszamy na premierę filmu – komentarza eksperckiego na temat Rady Praw Człowieka ONZ w świetle polskiego członkostwa w Radzie przygotowanego przez Pana Tomasza Biernackiego – wiceprezesa zarządu stowarzyszenia United Nations Association – Poland (UNA Poland), które zajmuje się realizacją projektów wspierających i upowszechniających wiedzę na temat ONZ i roli Polski w tej organizacji.
W komentarzu będzie można usłyszeć podstawowe informacje o Radzie Praw Człowieka, sposobie wyboru członków wyboru, jej podstawowych celach i prerogatywach, a także programie Polski w czasie trwania jej kadencji jako państwa członkowskiego.
Link do nagrania poniżej:
https://www.facebook.com/1766662336982495/videos/515157626333141