Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Dyplomata jako mówca i rozmówca

Jako Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu zapraszamy na spotkanie pn. „Dyplomata jako mówca i rozmówca – znaczenie umiejętności komunikacyjnych w oficjalnych kontaktach międzynarodowych”, które odbędzie się w ramach Wielkopolskiej Kuźni Dyplomatów.

Wielkopolska Kuźnia Dyplomatów ma na celu kształcić, doskonalić i inspirować osoby, które wiążą swoją przyszłość z pracą w dyplomacji.

Celem spotkania jest zaprezentowanie sztuki mówienia oraz sztuki dyskusji jako dziedzin, które mogą i powinny wspomagać praktykę dyplomatyczną.

W toku zajęć uwaga uczestników zostanie skupiona na następujących kwestiach:

 • istota sztuki mówienia i sztuki dyskusji,
 • analiza retoryczna oraz erystyczna wypowiedzi dyplomatów,
 • ocena jakości retorycznej oraz erystycznej wypowiedzi dyplomatów,
 • argumentacja, perswazja, manipulacja w dyskursie dyplomatycznym,
 • błędy i triki w procesie przekonywania w trakcie oficjalnych kontaktów międzynarodowych.

W toku warsztatu sztuka mówienia oraz sztuka dyskusji zaprezentowane zostaną jako istotne źródła umiejętności komunikacyjnych dyplomaty. Ponadto przedłożona zostanie argumentacja na rzecz tezy, iż umiejętności komunikacyjne stanowią kluczowy zasób w procesie budowania skutecznej dyplomacji, w tym w szczególności dyplomacji publicznej.

Warsztat poprowadzi Bartosz Hordecki – doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce i administracji, doktor nauk prawnych, mgr filozofii, adiunkt w Zakładzie Filozofii Polityki na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Rady Wykonawczej IPSA Research Committee 50: Politics of Language (International Political Science Association); sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Pasowego; członek Sądu Koleżeńskiego Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Specjalizuje się w badaniach z zakresu retoryki politycznej i prawnej, filozofii polityki, polityk językowych, historii pojęć społeczno-politycznych oraz kultur polityczno-prawnych, a także terminologii oraz podejść badawczych w zakresie nauk o polityce i administracji.

Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia 2022 r. o godz. 18:00 w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań). Wstęp wolny!

Polska a stosunki amerykańsko-chińskie

Stosunki amerykańsko-chińskie z miesiąca na miesiąc pogarszają się. 2 sierpnia na Tajwanie wylądował samolot ze spikerką Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, na co chińskie MSZ stanowczo potępiło niniejszą wizytę. Dodatkowo przed samą wizytą Prezydent Chin Xi Jinping w rozmowie telefonicznej z Prezydentem USA Joe Bidenem powiedział, żeby „USA nie igrały z ogniem”.

Z tego powodu zapraszamy na debatę dotyczącą stosunków amerykańsko-chińskich, z uwzględnieniem polskiej perspektywy.

W debacie omówione zostaną następujące zagadnienia: relacje amerykańsko-chińskie, krótkie wprowadzenie historyczne po 1949-1989, następnie omówienie, dlaczego Chiny odgrywały rolę odpowiedzialnego uczestnika stosunków międzynarodowych w latach 1989-2012 oraz po 2012 epoka Xi Jinpinga i coraz trudniejszych relacji amerykańsko chińskich.

Nakreślone zostaną także relacje dyplomatyczne, gospodarcze oraz przyczyny rywalizacji USA-ChRL, która staje się coraz intensywniejsza od prezydentury Baracka Obamy, a kwestia Tajwanu może stać się punktem zapalnym do otwartej konfrontacji. Istotną częścią będzie nakreślenie wewnątrzamerykańskiej debaty politycznej i niemal jednomyślne uznanie Chin za największego rywala USA. Ponadto wskazane zostaną obszary możliwej współpracy i konsekwencje coraz ostrzejszej rywalizacji amerykańsko-chińskiej także w kwestii Tajwanu.

Rozmowa będzie także dotyczyć kwestii, w jaki sposób państwo polskie podchodzi do współczesnych stosunków amerykańsko-chińskich.

Prelegenci:

 • dr hab. Radosław Fiedler – kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. Autor artykułów i monografii związanych z problematyką badawczą na temat wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań „bliskowschodniego obszaru niestabilności”, polityki wewnętrznej i zagranicznej Iranu, procesów decyzyjnych w USA w kontekście polityki zagranicznej. Kierownik projektów badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki i edukacyjnych jak Laboratorium Innowacji Społecznych. Stypendysta programu im. Bekkera, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i prowadził badania Columbia University w Nowym Jorku na temat uwarunkowań decyzyjnych w polityce USA wobec Iranu.
 • dr Rafał Wiśniewski – adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, specjalizuje się w tematyce rywalizacji mocarstw, strategii wojskowej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Indo-Pacyfiku.

 

Spotkanie odbędzie się 16 sierpnia 2022 r. o godz. 18:00 w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań).

Prasówka dyplomatyczna 01-07.08.2022

TURCJA, ROSJA
W ubiegły piątek prezydent Rosji – Władimir Putin – gościł swojego tureckiego odpowiednika – Recepa Tayyipa Erdoğana – w południowym Soczi. Spotkanie odbyło się w czasie, gdy inwazja Kremla na Ukrainę trwa nieprzerwanie od pół roku. Moskwa, która jest obecnie stosunkowo osamotniona na globalnej arenie politycznej, szuka sposobu na zacieśnienie swojej bieżącej współpracy z Ankarą, w tym przede wszystkim w dziedzinie handlu i szeroko pojmowanej gospodarki. Putin podziękował prezydentowi Turcji za starania na rzecz osiągnięcia porozumienia między Moskwą a Kijowem w sprawie dostaw zboża z ukraińskich portów czarnomorskich. Zwrócił przy tym uwagę na rolę tego państwa w tranzycie rosyjskiego gazu do Europy gazociągiem TurkStream.

Erdoğan wyraził natomiast swoją nadzieję na to, że jego spotkanie z Putinem „otworzy zupełnie inną stronę w stosunkach rosyjsko-tureckich”, dodając, że delegacje obu państw przeprowadziły „bardzo owocne” rozmowy, w tym dotyczące handlu i turystyki. Turecki prezydent powiedział także, że chce porozmawiać ze swoim rosyjskim odpowiednikiem o Syrii, gdzie Ankara dąży do przeprowadzenia operacji wojskowych przeciwko ugrupowaniom kurdyjskim, uznawanym przez siebie za terrorystów, zagrażających integralności Turcji. Takim działaniom sprzeciwiała się jednak Rosja. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę impas polityczny w jakim znalazła się obecnie Moskwa, nie wykluczone jest, że Kreml zmieni swoje dotychczasowe podejście. Erdoğan odwołał się także do kwestii budowy elektrowni atomowej Akkuyu, której wykonaniem miał zająć się rosyjski gigant atomowy – Rosatom. Strona turecka wyraziła nadzieję na to, że wykonanie tego projektu przebiegnie zgodnie ze „stałym harmonogramem”.

CHINY, USA
Chiny wstrzymują współpracę z USA w kilku kluczowych obszarach, w tym m.in. w kwestiach związanych z problematyką zmian klimatycznych, rozmów wojskowych i wysiłków na rzecz zwalczania międzynarodowej przestępczości. Oświadczenie zostało wydane przez chińskie ministerstwo spraw zagranicznych w ubiegły piątek tj. 5 sierpnia. Nowe środki są następstwem podróży na Tajwan delegacji Kongresu USA pod przewodnictwem amerykańskiej polityk – Nancy Pelosi. Chiny ogłosiły również, że nakładają sankcje na polityk i jej rodzinę. Amerykańska wizyta jest uznawana przez Pekin za próbę naruszenia ich roszczeń, co do chińskiego zwierzchnictwa nad Tajwanem. Samorządna wyspa postrzega się jednak jako odrębny od stałego ląd podmiot państwowy. Decyzja o wstrzymaniu współpracy została podjęta, ponieważ Pelosi odwiedziła Tajwan „nie zważając na silną opozycję Chin” – podało chińskie ministerstwo w oświadczeniu, oskarżając tym samym delegację o „rażące prowokacje”.

KONGO
Demokratyczna Republika Konga poprosiła rzecznika misji pokojowej ONZ MONUSCO (Misja Stabilizacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Kong) o opuszczenie kraju, obwiniając go o podsycanie napięć, które doprowadziły do ​​śmiertelnych protestów w zeszłym tygodniu. Cywile oskarżyli dodatkowo misję, która działa na terenie ich państwa od ponad 10 lat, o brak ochrony przed przemocą gangów zbrojnych, nękających od dawna region. W zeszłym tygodniu trzydzieści sześć osób, w tym czterech członków sił pokojowych ONZ, zostało zabitych w trakcie zamieszek ulicznych, podczas których protestujących zdemolowali i podpalili budynki misji w kilku miastach na wschodzie kraju. Rząd kongijski powiedział, że w świetle ostatnich wydarzeń dokona ponownej oceny planu wycofania misji, co poparło MONUSCO. Misja początkowo miała wycofać się z kraju do 2024 roku (zgodnie z planem opracowanym w zeszłym roku), niemniej jednak rząd zamierza przyspieszyć jej odejście, co potwierdził tamtejszy minister spraw zagranicznych – Christophe Lutundula.

 

Autor: Natalia Potera

 

Źródła:

BBC News, Taiwan tensions: China halts co-operation with US on key issues
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-62438262
AlJazeera, DR Congo expels UN peacekeeping mission spokesman after protests
https://www.aljazeera.com/news/2022/8/3/congo-expels-u-n-peacekeeping-mission-spokesman-
after-protests
Euronews, Putin looks to extend economic ties with Turkey as he hosts Erdogan in Sochi
https://www.euronews.com/2022/08/05/putin-looks-to-extend-economic-ties-with-turkey-as-he-
hosts-erdogan-in-sochi

Promocja Polski za granicą

Budowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą jest jednym z podstawowych zadań nie tylko głównych decydentów państwowych, ale i prywatnych przedsiębiorców, przy czym nie stanowi to celu samego w sobie. Pozytywny wizerunek państwa poza jego granicami jest narzędziem do prowadzenia innych strategii oraz planów działania – zarówno z zakresu polityki bezpieczeństwa, edukacyjnej, gospodarczej, kulturowej, jak również szerszej współpracy międzynarodowej.

Podczas naszego kolejnego spotkania nasi prelegenci podejmą się próby odpowiedzenia na pytania:

 • Czy Polska jest silną „marką” w świecie?
 • Co decyduje o budowaniu marek narodowych?
 • Jak walczyć ze stereotypami?
 • Czy Polska ma szansę na prowadzenie skutecznej dyplomacji publicznej (ekonomicznej i kulturalnej)?
 • Jak budować wizerunek Polski w mediach zagranicznych?

Prelegenci:

dr hab Szymon Ossowski – Profesor uczelni w Zakładzie Komunikacji Społecznej UAM, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komitetu nauk o komunikacji społecznej i mediach PAN. Członek zespołu badawczego zajmującego się badaniem zawartości mediów CAST – Content Analysis System for Television. Przewodniczącego Rady Osiedla Żegrze – jednostki pomocniczej miasta Poznania. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących dziedzin: aksjologia polityki, teoria i funkcjonowanie liberalnej demokracji, badania nad dziennikarstwem, public relations, marketing narodowy, polityczny i społeczny.

dr hab. Jacek Trębecki – Profesor nadzwyczajny w katedrze Ekonomii Informacji Instytutu Ekonomiczno-społecznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zajmuje się wpływem informacji na decyzje ekonomiczne odbiorców, autor ponad 250 publikacji. Praktyk, współwłaściciel firmy doradczej Prelite i wydawnictwa Piar.pl. Samorządowiec, filantrop, maratończyk.

Wydarzenie odbędzie się 25 sierpnia 2022 r. o godz. 18:00 w Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań). Zapraszamy! Do zobaczenia!

Spotkanie o Powstaniu Warszawskim

Z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu 4 sierpnia 2022 r. w klubie dyskusyjnym Cyryl Club odbyło się spotkanie z prof. Pawłem Stachowiakiem pn. „Opuszczona przez sprzymierzone potęgi. Międzynarodowy wymiar Powstania Warszawskiego”. Podczas spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się genezy Powstania Warszawskiego w wymiarze międzynarodowym – jakie okoliczności sprawiły, że Powstanie Warszawskiego wybuchło 1 sierpnia 1944 r. i jakie było zaangażowanie mocarstw i innych państw w pomoc humanitarną czy wojskową w walce przeciwko nazistowskim Niemcom. W wydarzeniu uczestniczyło 8 osób.

Po spotkaniu odbyła się loteria, w której do wygrania były trzy komplety puzzli z mapą II Rzeczpospolitej, wydanych przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Międzynarodowy wymiar Powstania Warszawskiego

Zapraszamy na spotkanie dotyczące międzynarodowego wymiaru Powstania Warszawskiego. Wydarzenie odbędzie się 4 sierpnia 2022 r. o godz. 18:00 w Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań).

Decyzja wywołania powstania w Warszawie była, jest i będzie przedmiotem kontrowersji. Czy była podjęta odpowiedzialnie, czy uwzględniała wszelkie okoliczności, czy brano przy jej podejmowaniu pod uwagę koszty ewentualnej klęski, na ile była ona uwarunkowana romantycznym stereotypem „gloria victis”? Te i wiele innych pytań wciąż nas zajmują i zapewne długo będą inspiracją debat ważnych dla Polski i Polaków. Jednym z ważnych wymiarów refleksji o Powstaniu jest jego wymiar międzynarodowy, postawa mocarstw ówczesnej Koalicji. Czy zostaliśmy opuszczeni i zdradzeni, czy może zgrzeszyliśmy brakiem realizmu? To są pytania ważne, nie tylko w kontekście historycznym, ale również współczesnym.

Spotkanie poprowadzi dr hab. prof. UAM Paweł Stachowiak – historyk i politolog. Absolwent historii na UAM. Zatrudniony w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje polskiej myśli politycznej, kwestie polityki pamięci oraz relacje między religią a polityką. Autor monografii: „U źródeł katolicyzmu endeckiego. Obóz narodowy wobec religii i Kościoła katolickiego” oraz: „Kościół rzymskokatolicki w Polsce po r. 1989. Uczestnik życia politycznego i konstruktor pamięci zbiorowej”.

Prasówka dyplomatyczna 26-31.07.2022

TAJWAN, CHINY, USA
Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi wyraziła chęć złożenia wizyty na Tajwanie w kwietniu bieżącego roku. Niemniej jednak, podróż ta została przełożona po tym, jak uzyskała ona pozytywny wynik testu na Covid-19. W zeszłym tygodniu Pelosi ponownie zakomunikowała, że „ważne jest okazanie poparcia dla Tajwanu”, w związku z czym chce doprowadzić do sukcesywnego przeprowadzenia oficjalnej wizyty w tym państwie. Podróż Pelosi ma miejsce w czasie wzmożonych napięć między Waszyngtonem a Pekinem. Mówi się, że administracja Bidena próbowała nawet odwieść kalifornijskich demokratów od wyjazdu. Chiny ostrzegły przed „poważnymi konsekwencjami”, jeśli Pelosi miałaby kontynuować swoją wizytę. Chociaż Stany Zjednoczone utrzymują tak zwane „solidne, nieoficjalne stosunki” z Tajwanem, mają formalne powiązania dyplomatyczne jedynie z Chinami.

AFRYKA, ROSJA, USA
Stany Zjednoczone ogłosiły w piątek, że ich sekretarz stanu Anthony Blinken uda się do RPA, DRK i Rwandy między 7 a 11 sierpnia. Podróż ta została zgłoszona zaledwie dwa dni po tym, jak Siergiej Ławrow zakończył swoją podróż w czterech krajach afrykańskich: Egipcie, Kongo, Ugandzie i Etiopii. Minister spraw zagranicznych Rosji dodał wówczas, że sankcje nałożone na jego kraj pogarszają sytuację związaną z globalnym kryzysem żywnościowym. Dzięki tym nowo zaplanowanym wizytom Waszyngton ma nadzieję zmienić narrację i zabezpieczyć swoją pozycję jako mocarstwa prohumanitarnego. Należy wspomnieć, że wiele państw afrykańskich odmówiło potępienia inwazji Rosji na Ukrainę. 25 z 54 przedstawicieli Afryki wstrzymało się od głosowania za potępieniem Rosji podczas marcowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

IRAK
Irak nie był w stanie utworzyć rządu od czasu, gdy w październiku ubiegłego roku odbyły się wybory parlamentarne. Po ponad dziewięciu miesiącach przywódcy polityczni nadal nie byli w stanie podjąć żadnych udanych działań. Teraz zwolennicy irackiego duchownego Moqtady Sadra, jednego z najpotężniejszych ludzi w kraju, zebrali się i zaatakowali w środę iracki parlament, by zaprotestować przeciwko korupcji. Ponadto demonstranci sprzeciwiają się nominacji popieranego przez Iran kandydata na premiera. Al-Sadr polecił swojemu blokowi parlamentarnemu zrezygnować masowo w czerwcu po tym, jak parlament po raz kolejny nie utworzył rządu.

ŁOTWA
Gazprom odcina dostawy gazu na Łotwę. Rosyjski producent gazu powiedział, że jego decyzja opiera się na pogwałceniu przez Łotwę warunków dostaw, czego jednak nie sprecyzowano w sobotnim oświadczeniu. Jeden z wysokich rangą łotewskich urzędników twierdzi, że posunięcie to ma niewielki wpływ, ponieważ jego kraj już zdecydował o zakazie importu rosyjskiego gazu od stycznia 2023 roku. Rosja odcięła już dostawy gazu do Polski, Bułgarii, Danii, Finlandii, Holandii, które odmówiły zapłaty za gaz zgodnie z zarządzeniem prezydenta Władimira Putina, nakazującym założenie kont rublowych w rosyjskim banku. Co więcej, Rosja wstrzymała również sprzedaż gazu do Shell Energy Europe w Niemczech.

 

Autor: Natalia Potera

 

Źródła:

AlJazeera, Iraq’s political chaos: Why did protesters storm the parliament?
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/28/iraq-political-chaos-why-did-protesters-storm-parliament-
explainer
ALJazeera, Russia’s Gazprom cuts off gas supplies to Latvia
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/30/russias-gazprom-cuts-off-gas-supplies-to-latvia
Africa News, The U.S. sends top diplomats to Africa just after Russia's visit
https://www.africanews.com/2022/07/30/us-sends-top-diplomats-to-africa-just-after-russias-visit/
BBCNews, Pelosi Taiwan visit: Beijing vows consequences if US politician travels to island
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62310576

Debata o polskiej polityce wschodniej

28 lipca 2022 r. z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu w klubie dyskusyjnym Cyryl Club odbyła się debata pn. „Polityka wschodnia – relacje Polski z Ukrainą, Białorusią i Rosją„, podczas której uczestnicy spotkania dyskutowali o obecnej polityce zagranicznej Polski względem wschodnich sąsiadów oraz o tym, w jaki sposób ta polityka zmieniła się w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W debacie udział wzięli: dr hab. Vadym Zheltovskyy oraz dr Jarosław Kardaś.

Po spotkaniu odbyła się loteria, w której do wygrania były limitowane znaczki pocztowe „Jesteśmy z Wami” odnoszące się do polskiej pomocy Ukrainie, wydane przez Pocztę Polską oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Prasówka dyplomatyczna – Europa i Ameryka Północna

Europa:

 • Szacuje się, że w drugiej połowie sierpnia będzie szczyt zakażeń w Polsce – powiedział Minister Zdrowia Adam Niedzielski.
 • Wznowione zostały dostawy gazu z Rosji do Niemiec gazociągiem Nord Stream 1.
 • Szef Pentagonu: “Polska jest podporą pomocy wojskowej dla Ukrainy”.
 • Kolejny etap budowy Baltic Pipe zakończony. Uruchomienie przesyłu gazu już 1
  października.
 • Kolejne sankcje nałożone na rosyjskich oligarchów. Zamrożono aktywa warte 400 mln euro.
 • Kraje NATO zamierzają w najbliższych miesiącach zintensyfikować dostawy wielokrotnych
  wyrzutni rakietowych HIMARS na Ukrainę – informuje „Washington Post”.
 • Były minister w rządzie Schroedera: Ukraina nie powinna przystępować do UE i NATO.
 • Prezydent Turcji Recep Erdogan powtórzył groźbę zablokowania członkostwa Finlandii i
  Szwecji w NATO.
 • Rumuński parlament zgodził się na przyjęcie Finlandii i Szwecji do NATO.
 • W Brukseli trwają prace nad kolejnym pakietem sankcji wobec Rosji. Tym razem obejmą
  energetykę.
 • Na całym świecie temperatury osiągają rekordowe wskaźniki. Francja, Wielka Brytania,
  Australia, Polska i inne kraje borykają się z tym problemem.
 • Wojska NATO już w Finlandii. Trwają sojusznicze manewry.
 • Amerykańska Izba Reprezentantów popiera przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO.
 • Prezydent Duda podpisał ustawę ws. ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.
 • Obecnie NATO wprowadza na Wschodniej Flance, a przede wszystkim w krajach bałtyckich
  strategię nazwaną „Air Shielding”; w ramach której wzmocniona ma zostać nie tylko
  obecność sojuszniczego lotnictwa ale również obrony przeciwlotniczej na styku sojuszu z
  Rosją i Białorusią. W ramach tej strategii od początku lipca w Estonii stacjonują
  amerykańskie myśliwce 5. generacji F-35A.
 • OBWE wzywa do uwolnienia członków misji przetrzymywanych w Donbasie.
 • Eksport zboża uwolniony. Ukraina, Turcja, Rosja i ONZ podpisały umowę. Porozumienie
  podpisane w Stambule przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ ma uruchomić eksport zboża
  przez Morze Czarne. Następnego dnia po podpisaniu, wojsko rosyjskie zbombardowało
  Odessę.

Ameryka Północna:

 • Chiny wysyłają ostre, nieprzekazywane do informacji publicznej ostrzeżenia
  przedstawicielom administracji Joe Bidena, w związku z możliwą wizytą na Tajwanie
  przewodniczącej Izby Reprezentantów Kongresu USA, Nancy Pelosi – informuje „Financial
  Times”; do wizyty mogłoby dojść w sierpniu.
 • USA: Generał lotnictwa: rozważamy szkolenie ukraińskich pilotów
 • Ropa w USA znów poniżej 100 USD za baryłkę i dalej traci.
 • Amerykański niszczyciel przepłynął przez Cieśninę Tajwańską. Chiny mówią o prowokacji.
 • Ołena Zełenska wystąpiła w Kongresie USA. Prosiła o broń „aby rakiety nie zabijały dzieci w wózkach i nie niszczyły pokojów dziecięcych”.
 • Po trzech tygodniach zniżek ropa w USA już poniżej 94 dol. za baryłkę.
 • Analitycy: Ożywienie wzrostu w Chinach utrudni hamowanie gospodarki UE oraz USA.
 • „Putin wybiera wojnę”. Kanada potępiła rosyjski atak na Odessę

 

Autor: Anton Dron

 

Źródła:
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36728881-priorytetem-nato-w-najblizszych-miesiacach-
beda-dostawy-himars-ow-dla-ukrainy
https://businessinsider.com.pl/international/byly-minister-niemiec-ukraina-nie-powinna-
przystepowac-do-ue-i-nato/6l41s95
https://dorzeczy.pl/swiat/326914/erdogan-powtorzyl-grozbe-zablokowania-rozszerzenia-
nato.html
https://forsal.pl/swiat/bezpieczenstwo/artykuly/8496095,rumunski-parlament-zgodzil-sie-na-
przyjecie-finlandii-i-szwecji-do-nato.html
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1378718,adam-niedzielski-o-apogeum-zakazen-
wskazal-date-jest-decyzja-w-sprawie
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1378570,wznowiono-dostawy-gazu-z-rosji-do-niemiec-
gazociagiem-nord-stream-1.html
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1378382%2Cszef-pentagonu-polska-jest-podpora-
pomocy-wojskowej-dla-ukrainy.html
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1378709%2Ckolejny-etap-budowy-baltic-pipe-
zakonczony-uruchomienie-przesylu-gazu-juz
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1378722%2Ckolejne-sankcje-na-rosyjskich-
oligarchow-zamrozono-aktywa-warte-ponad-400
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1378344%2Cw-brukseli-rozpoczely-sie-prace-nad-
kolejnym-pakietem-sankcji-wobec-rosji
https://wiadomosci.wp.pl/wojska-nato-juz-w-finlandii-trwaja-sojusznicze-manewry-
6792442934000512a
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/szwecja-i-finlandia-z-amerykanskim-
wsparciem-akcesji-do-nato/v8qgexz,79cfc278
https://defence24.pl/sily-zbrojne/baltic-air-policing-przechodzi-w-nato-air-shield
https://tvn24.pl/swiat/ukraina-obwe-wzywa-do-uwolnienia-czlonkow-misji-przetrzymywanych-
w-donbasie-5815103
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/usa-general-lotnictwa-rozwazamy-szkolenie-
ukrainskich-pilotow,604253.html
https://www.wnp.pl/nafta/ropa-w-usa-znow-ponizej-100-usd-za-barylke-i-dalej-
traci,604556.html
https://tvn24.pl/swiat/usa-chiny-niszczyciel-amerykanskiej-marynarki-wojennej-przeplynal-
przez-ciesnine-tajwanska-reakcja-pekinu-5815141
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36731231-olena-zelenska-wystapila-w-kongresie-usa-
prosila-o-bron-aby-rakiety-nie-zabijaly-dzieci-w-wozkach-i-nie-niszczyly-pokojow-dzieciecych
https://www.rp.pl/rolnictwo/art36745111-eksport-zboza-uwolniony-ukraina-turcja-rosja-i-onz-
podpisaly-umowe
https://www.bankier.pl/amp/wiadomosc/Prezydent-podpisal-ustawe-ws-ratyfikacji-akcesji-
Szwecji-i-Finlandii-do-NATO-8379316

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36748801-chiny-groza-usa-odpowiedzia-militarna-w-
przypadku-wizyty-pelosi-na-tajwanie
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-po-trzech-tygodniach-znizek-ropa-w-usa-juz-
ponizej-94-dol-
za,nId,6178182#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://www.wnp.pl/finanse/analitycy-ozywienie-wzrostu-w-chinach-utrudni-hamowanie-
gospodarki-ue-oraz-usa,605532.html
https://dziennikzachodni.pl/putin-wybiera-wojne-kanada-potepila-rosyjski-atak-na-
odesse/ar/c1-16519275

Prasówka dyplomatyczna – Azja

SRI LANKA

Sri Lanka od kilku miesięcy jest miejscem masowych niepokojów społecznych, powodowanych głównie narastającym kryzysem gospodarczym.  Niedawne problemy ekonomiczne, które skutkowały brakiem niektórych produktów spożywczych, leków i paliwa, a także trwającymi przerwami w dostawie prądu, doprowadziły w efekcie do masowych protestów. Obywatele Sri Lanki obwiniają o zaistniałą sytuację rodzinę Rajapaksa oraz kierowany przez nich rząd. W opinii tamtejszego społeczeństwa do narastającego kryzysu doprowadziło niewłaściwe zarządzanie finansami państwa.

W czwartek Ranil Wickremesinghe, tj. były premier państwa, został zaprzysiężony na nowego prezydenta. Stało się to po tym, jak jego poprzednik – Gotabaya Rajapaksa – uciekł z kraju w zeszłym tygodniu.

Pomimo zmiany władzy i pojawienia się nowych obietnic, Wickremesinghe jest bardzo niepopularny wśród swoich współobywateli. Sytuację dodatkowo pogorszyła deklaracja nowego decydenta, który zapowiedział, że podejmie ostre działania przeciwko wszystkim ludziom, biorącym udział w demonstracjach antyrządowych.

W ostatnich dniach setki żołnierzy i komandosów policyjnych ruszyły na protestujących przed siedzibą prezydenta w Kolombo. Starcie miało miejsce na kilka godzin przed planowanym opuszczeniem terenu przez demonstrantów. W rezultacie kilka osób zostało rannych lub aresztowanych. Policja opisała incydent jako „specjalną operację przejęcia kontroli nad sekretariatem prezydenta”. Międzynarodowa grupa praw człowieka wezwała nowego prezydenta Sri Lanki, aby natychmiast nakazał siłom bezpieczeństwa zaprzestanie bezprawnego użycia siły wobec protestujących.

 

INDIE

Draupadi Murmu, przekroczyła 50 proc. w wyścigu wyborczym, pokonując tym samym swojego przeciwnika – Yashwant Sinha. Jest do dość nieoczekiwana zmiana na indyjskiej scenie politycznej, zwłaszcza biorąc po uwagę to, że wyborcy z plemion indyjskich i ich niższych kast zwykle popierali partię Kongresu, która obecnie znajduje się w opozycji, lub partie regionalne z silnymi lokalnymi przywódcami.

Murmu, która do niedawna była gubernatorem stanu Jharkhand, poza tym, że jest tylko drugą kobietą-prezydentem Indii, będzie także pierwszą osobą na tym stanowisku, pochodzącą z rdzennych społeczności plemiennych tego kraju, tj. zmarginalizowanej ekonomicznie populacji, która stanowi prawie 10 procent ludności Indii. Kadencja urzędującego jeszcze Rama Natha Kovinda kończy się 24 lipca, a Murmu złoży przysięgę 25 lipca bieżącego roku.

 

JAPONIA

Japońskie ministerstwo obrony poinformowało w piątek tj. 22 lipca, że jest zaniepokojone nowymi zagrożeniami ze strony Rosji i ma coraz większe obawy o bezpieczeństwo Tajwanu. W jego rocznym raporcie pojawiła się informacja, o konieczności znacznego zwiększenia wydatków na cele wojskowe.

Dokument przedstawia analizę obecnego globalnego krajobrazu bezpieczeństwa i konkretnych zagrożeń dla Japonii, która jednocześnie wyraża obawę o to, że Rosja może wzmocnić i pogłębić swoje relacje z Chinami, a w ten sposób spróbować siłowo oraz jednostronnie zmienić obecny status quo regionu.

Rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych powiedział w piątek, że Chiny stanowczo sprzeciwiają się nowej białej księdze dotyczącej obrony Japonii i już wysłały w tej sprawie oświadczenia do Tokio.

W maju bieżącego roku chińskie i rosyjskie odrzutowce wojskowe przeprowadziły wspólne loty w pobliżu Japonii. Incydent ten miał miejsce zaraz po spotkaniu kierowanego przez USA ugrupowania Quad w Tokio. Należy podkreślić, że Japonia poparła także sankcje zainicjowane przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską wobec Moskwy.

 

Autor: Natalia Potera

 

Źródła:

BBC News, Sri Lanka: Forces raid anti-government protest camphttps://www.bbc.com/news/world-asia-62260678

CNA, Japan defence report sounds alarm on Russia, threats to Taiwanhttps://www.channelnewsasia.com/asia/japan-defence-military-spending-annual-report-ukraine-taiwan-postwar-constitution-2828221

The New York Times, India’s Next President Will Make History When She’s Sworn Inhttps://www.nytimes.com/2022/07/21/world/asia/india-president.html