Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie z filmem „Historia Kowalskich”

Film dokumentalny pt. „Historia Kowalskich” w reżyserii Macieja Pawlickiego oraz Arkadiusza Gołębiewskiego był tematem spotkania, które odbyło się w poznańskim Ośrodku Debaty Międzynarodowej 24 września 2018 r.

W filmie ukazano realia małej wioski – Ciepielowa, położonego niedaleko Radomia, gdzie współegzystują Żydzi i Polacy. Relacje naocznych świadków przeplatają się ze scenami inscenizowanymi. Główny wątek dokumentu ukazuje historię rodziny Bronisławy i Adama Kowalskich, którzy decydują się pomóc żydowskiej rodzinie, ukrywając ich w pobliskiej stodole. Chwile grozy dzieją się 6 grudnia 1942r. Essesmani przeszukują dom Kowalskich i w efekcie znajdują kryjówkę, w której przebywali Żydzi. Okrucieństwo i bezlitosne przesłuchanie polskiej rodziny wraz z pięciorgiem ich dzieci oraz kilku innych rodzin kończy się spaleniem żywcem.

Przejmująca historia losów rodziny Kowalskich była wstępem do dyskusji i wymiany poglądów na tematy postaw Polaków podczas II wojny światowej wobec narodu żydowskiego. Jeden z gości zebranych na spotkaniu powiedział, że nie w naszej gestii leży ocenianie w jaki sposób należało wówczas postępować i czy winno się zrobić jeszcze więcej, by ochronić osoby szczególnie narażone na śmierć. Takie postawy ma się we krwi i stanowią one odzwierciedlenie prawdziwego bohaterstwa oraz są wyrazem człowieczeństwa, wypływają z wnętrza człowieka i jego systemu wartości, a nie są narzuconym z zewnątrz obowiązkiem.

#Debata o Europie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do udziału w konsultacjach obywatelskich i debacie o przyszłości UE, która w Polsce realizowana będzie wspólnie z siecią 15 Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej.

Dyskusję na temat konsultacji obywatelskich znajdziecie Państwo w mediach społecznościowych MSZ pod znacznikiem: #DebataOEuropie

Swoje opinie na temat przyszłości Europy można również przekazywać online poprzez specjalny kwestionariusz opracowany przez Komisję Europejską:

https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe…

Dotychczas konsultacje obywatelskie odbyły się w Opolu, Łodzi, Krakowie, a dziś mają miejsce we wrocławskim Ośrodku Debaty Międzynarodowej.
Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji z wydarzenia, które odbyło się 6 września w Krakowie.

https://www.youtube.com/watch?v=eGzdGgpkcQ4

Podróż Koleją Transsyberyjską – dwa spojrzenia

które odbyło się 05 września 2018 roku w RODM Poznań było uzupełnieniem i rozszerzeniem poprzedniego wydarzenia.

Tydzień wcześniej spojrzeliśmy na Syberię z perspektywy geopolitycznej, by dziś przyjąć punkt widzenia „od dołu”, punkt widzenia pojedynczego człowieka.

Podczas spotkania wysłuchaliśmy dwóch opowieści. Pierwsza dotyczyła polsko-rosyjskich kontaktów międzyludzkich, tego jak historia wpływa na bezpośrednie relacje oraz była subiektywnym obrazem „rosyjskiej duszy”.
Druga opowieść dotyczyła wędrówki od Chin przez, Syberię, Bajkał do Moskwy i Sankt Petersburga i miała charakter bardziej przygodowy.

Pierwsza podróż odbyła się w 2003 roku a druga 2012 i dało się zaobserwować zmiany i różnice w pokonywaniu Syberii koleją. Wcześniej wyprawa miała bardziej spontaniczny charakter, a dekadę później poziom usług uległ profesjonalizacji, a ludzie podróżujący nabrali do siebie większego dystansu.

Obaj podróżnicy opisali także techniczne aspekty wyprawy: jak najtaniej dojechać do Moskwy, gdzie zakupić bilet i z jakimi trudnościami należy się liczyć planując taką wyprawę.
Po wystąpieniach obu gości głos zabrała zebrana publiczność.

Film dokumentalny „Kiedy Syberia będzie chińska”

Film dokumentalny Richarda Prosta o prowokującym tytułem „Kiedy Syberia będzie chińska” był okazją do spotkania i dyskusji na temat geopolityki Dalekiego Wschodu.

Gospodarcze osłabienie Rosji, ale przede wszystkim dramatyczna depopulacja ludności rosyjskiej jest powodem hipotez mówiących o rosnących wpływach Chin na Syberii. Niektórzy z rosyjskich dziennikarzy mówią wręcz o „pełzającej aneksji” Syberii. Według twórców filmu ChRL metodą faktów dokonanych zmierza do faktycznego przejęcia dominującego wpływu na Syberię – najbogatszego na naszej planecie rezerwuaru ziemi rolnej czy wielu zasobów naturalnych.

Kilka faktów przedstawionych na początku spotkania pozwoliły lepiej zrozumieć tło trendów, o których opowiadali Rosjanie, Chińczycy, ale również Francuzi czy Anglicy występujący w dokumencie.

  • Terytorium Syberii jest większe od Chin (ponad 13 mln km kw vs niecałe 10 mln km kw)
  • jedynie ok.10% ludności Syberii stanowią jej rdzenni mieszkańcy. Pozostała ludność napłynęła z europejskiej części Rosji oraz Ukrainy
  • proporcje ludności na Dalekim Wschodzie prezentują się następująco: 17,4 mln to Rosjanie, 70 mln stanowią Chińczycy
  • wypowiedź Władimira Putina z lipca 2000 r. w Błagowieszczańsku: „Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, za kilkadziesiąt lat Rosjanie będą tam mówić przede wszystkim po japońsku, chińsku i koreańsku”
  • w lipcu 2000 r. gubernator Kraju Nadmorskiego Yevgeny Nazdratenko wezwał do przesiedlenia 5 mln Rosjan z europejskiej części Rosji na Syberię. W przeciwnym razie Syberia nie obroni się przed depopulacją i faktycznym przejęciem regionu.

Dyskusja po projekcji filmu potwierdziła, że zaproponowany temat nie jest obcy osobom przybyłym na spotkanie. Według uczestników, artykuły prasowe, doniesienia internetowe czy obserwacje z prywatnych wyjazdów potwierdzają, że Rosja będzie mierzyła się na Dalekim Wschodzie z istotnym problemem braku efektywnego panowania nad Syberią.

Oprócz aspektu demograficznego Rosja upatruje w dalekowschodnim mocarstwie sojusznika politycznego. Porzucenie wartości świata Zachodu naturalnie wytyczyło „kurs na Wschód” i zbliżyło przywódców Rosji i ChRL.

Jedyne, co mogłoby zaniepokoić Władimira Putina to fakt, że sytuacja, w jakiej znajduje się Rosja, której syberyjskie zasoby są eksploatowane przez Chiny, może stać się przyczynkiem do sytuacji, kiedy  Syberia stanie się wyłącznie eksporterem surowców do Chin i zapleczem „przestrzennym”,  liczebnie powiększającego się ChRL, które zagospodaruje to terytorium według własnych potrzeb.