Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie z filmem „Historia Kowalskich”

Film dokumentalny pt. „Historia Kowalskich” w reżyserii Macieja Pawlickiego oraz Arkadiusza Gołębiewskiego był tematem spotkania, które odbyło się w poznańskim Ośrodku Debaty Międzynarodowej 24 września 2018 r.

W filmie ukazano realia małej wioski – Ciepielowa, położonego niedaleko Radomia, gdzie współegzystują Żydzi i Polacy. Relacje naocznych świadków przeplatają się ze scenami inscenizowanymi. Główny wątek dokumentu ukazuje historię rodziny Bronisławy i Adama Kowalskich, którzy decydują się pomóc żydowskiej rodzinie, ukrywając ich w pobliskiej stodole. Chwile grozy dzieją się 6 grudnia 1942r. Essesmani przeszukują dom Kowalskich i w efekcie znajdują kryjówkę, w której przebywali Żydzi. Okrucieństwo i bezlitosne przesłuchanie polskiej rodziny wraz z pięciorgiem ich dzieci oraz kilku innych rodzin kończy się spaleniem żywcem.

Przejmująca historia losów rodziny Kowalskich była wstępem do dyskusji i wymiany poglądów na tematy postaw Polaków podczas II wojny światowej wobec narodu żydowskiego. Jeden z gości zebranych na spotkaniu powiedział, że nie w naszej gestii leży ocenianie w jaki sposób należało wówczas postępować i czy winno się zrobić jeszcze więcej, by ochronić osoby szczególnie narażone na śmierć. Takie postawy ma się we krwi i stanowią one odzwierciedlenie prawdziwego bohaterstwa oraz są wyrazem człowieczeństwa, wypływają z wnętrza człowieka i jego systemu wartości, a nie są narzuconym z zewnątrz obowiązkiem.

%d bloggers like this: