Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Nowa Komisja Europejska

Spotkanie, które odbyło się 17 grudnia w nowej siedzibie RODM, tj. Cyryl Club przy ul. Młyńskiej 14 było okazją do omówienia postulatów które w ramach swojego urzędowania będzie promowała nowo powołana przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w ramach pełnionej funkcji, tj. szefowej KE.

Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM – politolog i prawnik zajmujący się w swojej działalności naukowej integracją europejską, systemem instytucjonalnym UE oraz prawem gospodarczym UE.

Podczas spotkania dyskutowano nad:

– obecnym kształtem Komisji Europejskiej będącym częściowo pochodną wyborów do PE,

– wyznaczone przez Radę Europejską unijne cele na najbliższe lata  są zbieżne z celami KE, która jest „drugim współprawodawcą” w strukturach Wspólnoty,

– przywódcy struktur unijnych będą rozważać możliwość tworzenia zdolności obronnych UE,

– najważniejsze wyzywania, stojące zarówno przed radą Europejską oraz Komisją, to m.in.: społeczna gospodarka rynkowa, ustalenie wieloletnich ram finansowych, praworządność państw członkowskich, migracje oraz transformacja ekologiczna.

Koncepcja „Nowego Zielonego Ładu” czyli bezemisyjnej gospodarki do 2050 r. będzie wiązała się z uruchomieniem tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z   którego Polska może być częściowo wykluczona z uwagi na fakt, że zaprotestowała przeciwko przyjęciu tego rozwiązania. Jednakże w zamian za to Polska ma stać się przykładem państwa stosującego tzw. „ecological transition” czyli kraju, który będzie stanowił model stopniowego wdrażania rozwiązań mających na celu odchodzenie od gospodarki węglowej. Nasz gość zwrócił uwagę na obecny stan UE, która niejako nieustannie poszukuje swojej tożsamości, można mówić o zjawisku „dryfowania UE”, która próbuje znaleźć „pomysł na siebie”, w jakim kierunku powinna dalej podążać.

Po co światu Kurdowie?

Niezwykle interesująca dyskusja z Pawłem Smoleńskim nt. Kurdów odbyła się 10 grudnia w Galerii VA.

Podczas spotkania rozmawialiśmy nt. obecnej kondycji społeczeństwa kurdyjskiego – lęków i obaw, ale również nadziei, która nieustannie towarzyszy Kurdom, głęboko wierzącym, że w końcu uda im się stworzyć niepodległe państwo. Kurdowie są gotowi na przyjęcie niepodległości, ponieważ mają odpowiednio przygotowaną infrastrukturę, szpitale, uniwersytety, z Zachodu i USA wracają wykształceni emigranci kurdyjscy. Wszyscy czekają na właściwy moment dziejowy, czyli stabilną sytuację na BW.

Intrygującym pytaniem, jak również odpowiedzią na nie było zagadnienie dot. tego, czy Kurdowie jeszcze wierzą, że społeczność międzynarodowa pomoże im stworzyć wolny Kurdystan pomimo ciągłych zdrad. Nasz gość podkreślił, że Kurdowie, będąc bardzo żywotnym narodem nigdy nie tracili i nie tracą nadziei na utworzenie niepodległego państwa, że moment ten z pewnością nastąpi. Jedyną niewiadomą jest natomiast fakt, kiedy to się wydarzy, choć wg. autora jest to sytuacja bardziej niż pewna. Ponadto Kurdystan może stać się mostem pomiędzy bliskowschodnim islamem a Europą.

Autor opowiedział o okrutnej zbrodni przy użyciu broni chemicznej, jaka miała miejsce w Halabdży w 1988 r.,  będącej zarazem największym mordem na ludności cywilnej po zbrodniach dokonanych w Auschwitz i Treblince.

Wielość anegdot, przywołanych obserwacji, wspomnień z podróży, którymi dzielił się z nami autor jeszcze bardziej ubarwiły przekaz i uzmysłowiły słuchaczom, jak wygląda codzienna kurdyjska rzeczywistość. Pomimo tzw. „syndromu ofiary”, o jakim możemy mówić w przypadku Kurdów, obywatele nie tracą nadziei i podejmują wszelkie starania, by stworzyć wolny i niepodległy Kurdystan.

Spotkanie nawiązywało do treści opisanych w książce pt. „Zielone migdały, czyli po co światu Kurdowie”. Dyskusja toczyła się wokół kwestii związanych z kulturą, historią państwa kurdyjskiego. Uczestnicy rozmawiali także nad kwestiami związanymi z obecną sytuacją geopolityczną, zaangażowaniem obcych armii w wojnę w Syrii oraz październikowym wycofaniu wojsk amerykańskich z Syrii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z ambasadorem Pakistanu

4 grudnia odbyło się spotkanie z Jego Ekscelencją Ambasadorem Islamskiej Republiki Pakistanu, byłym pakistańskim dyplomatą, wojskowym i pilotem Sultanem Hali oraz prof. Hadi Ajili z uniwersytetu w Teheranie.

JE ambasador Pakistanu Shafqat Ali Khan rozpoczął swoje wystąpienie od przywołania znaczących polskich postaci w historii Pakistanu. Ze szczególną uwagą przypomniał polskich lotników i inżynierów, którzy tworzyli podstawy pakistańskich sił zbrojnych – zwłaszcza postać Władysława Turowicza.
Kontynuując wypowiedź zwrócił uwagę na najważniejsze wyzwania współczesności tj. uwiąd systemu multilateralnego oraz zmiany klimatyczne. Bez rozwiązań multilateralnych nie da się rozwiązać problemu zmian klimatycznych. Ambasador podkreślił także, znaczenie EU i jej „soft power” oraz tego, że EU jest wzorem jeśli chodzi o ustanawianie standardów, które później są kopiowane przez inne państwa świata (np. w dziedzinie ochrony danych osobowych).
Sultan Hali, w krótkiej wypowiedzi uzupełnił wystąpienie ambasadora przywołując własne wspomnienia kontaktu z polskimi lotnikami. Pan Hali wspomniał także o katastrofie humanitarnej w rejonie Kaszmiru, gdzie 8 mln ludzi, żyje w warunkach stanu wojennego i godzin policyjnych.
Prof. Hadi Ajili przedstawił historię stosunków irańsko-europejskich od 1979. Uznał, że dla Iranu Europa nie stanowi suwerennego i samodzielnego partnera ponieważ ulega ekonomicznej i politycznej presji ze strony Stanów Zjednoczonych. Jako główny przykład podał fiasko europejskich intencji w utrzymaniu porozumienia nuklearnego z Iranem, które upadło pod groźbami amerykańskich sankcji.

W dyskusji z publicznością poruszano tematy bezpieczeństwa surowcowego Pakistanu (tj. Dostępu do wody z himalajskich lodowców). Odcięcie źródeł wody dla pakistańskich rzek oznacza wojnę z Indiami, stwierdził ambasador.
Kolejne pytanie dotyczyło oceny rosyjskiego zagrożenia w rejonie Europy Wschodniej. Ambasador uznał, że rozszerzenie NATO i większa obecność wojsk amerykańskich w Polsce to suwerenna decyzja tego kraju. Prof. Ajili zaprezentował anty-amerykańskie stanowisko twierdząc, że nie jest to wiarygodny sojusz i Polska powinna móc bronić się swoimi siłami.
Kolejne pytania dotyczyły przebiegu kariery dyplomatycznej oraz porad dla studentów aspirujących do pracy w dyplomacji.

 

Spotkanie z ambasadorem Szwajcarii

03.12.2019 JE Ambasador Jürg Burri wygłosił w j. niemieckim wystąpienie: Polska i Szwajcaria: partnerzy z potencjałem.
Ambasador rozpoczął swój wywód od odniesienia się do historii Polaków związanych ze Szwajcarią przywołując postacie Tadeusza Kościuszki, Antoniego Patka, Ignacego Mościckiego czy Gabriela Narutowicza.

Kolejnym aspektem była próba zarysowania relacji na linii UE-Szwajcaria w kontekście gospodarczym oraz poszukiwanie odpowiedzi „gdzie leży potencjał Szwajcarii?” Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Szwajcarią ma podobny poziom do wymiany Szwajcarii z Czechami. Ambasador wywnioskował zatem, że ciągle istnieje ogromne pole do rozwoju kooperacji gospodarczej.

JE Jürg Burri podkreślił, że czynnikiem wyróżniającym Szwajcarię spośród innych państw europejskich jest wysoki poziom edukacji, innowacyjność, przedsiębiorczość obywateli oraz bezpieczeństwo.

Na pytanie o szczególnie doceniane przez Szwajcarów cechy narodowe Polaków są: sumienność oraz zaangażowanie w pracę jak również pozytywne nastawienie do południowych sąsiadów. Ambasador podczas wykonywanych obowiązków, które wiążą się z pobytem w Polsce wysoko docenia walory turystyczne i krajobrazowe, jakimi może pochwalić się Polska.

Ambasador zapytany o sytuację polskiego muzeum w Rapperswilu odpowiedział, że sugerowanym rozwiązaniem jest wydzierżawienie tylko części zamku na polskie potrzeby, a reszta zamku zostanie zaadaptowana do celów komercyjnych (wesela). Ambasador sugerował także, by wystawę przenieść do pobliskiego domu, który jest w polskim posiadaniu, a nie tylko najmowany jak obecny zamek.