Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Nowa Komisja Europejska

Spotkanie, które odbyło się 17 grudnia w nowej siedzibie RODM, tj. Cyryl Club przy ul. Młyńskiej 14 było okazją do omówienia postulatów które w ramach swojego urzędowania będzie promowała nowo powołana przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w ramach pełnionej funkcji, tj. szefowej KE.

Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM – politolog i prawnik zajmujący się w swojej działalności naukowej integracją europejską, systemem instytucjonalnym UE oraz prawem gospodarczym UE.

Podczas spotkania dyskutowano nad:

– obecnym kształtem Komisji Europejskiej będącym częściowo pochodną wyborów do PE,

– wyznaczone przez Radę Europejską unijne cele na najbliższe lata  są zbieżne z celami KE, która jest „drugim współprawodawcą” w strukturach Wspólnoty,

– przywódcy struktur unijnych będą rozważać możliwość tworzenia zdolności obronnych UE,

– najważniejsze wyzywania, stojące zarówno przed radą Europejską oraz Komisją, to m.in.: społeczna gospodarka rynkowa, ustalenie wieloletnich ram finansowych, praworządność państw członkowskich, migracje oraz transformacja ekologiczna.

Koncepcja „Nowego Zielonego Ładu” czyli bezemisyjnej gospodarki do 2050 r. będzie wiązała się z uruchomieniem tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z   którego Polska może być częściowo wykluczona z uwagi na fakt, że zaprotestowała przeciwko przyjęciu tego rozwiązania. Jednakże w zamian za to Polska ma stać się przykładem państwa stosującego tzw. „ecological transition” czyli kraju, który będzie stanowił model stopniowego wdrażania rozwiązań mających na celu odchodzenie od gospodarki węglowej. Nasz gość zwrócił uwagę na obecny stan UE, która niejako nieustannie poszukuje swojej tożsamości, można mówić o zjawisku „dryfowania UE”, która próbuje znaleźć „pomysł na siebie”, w jakim kierunku powinna dalej podążać.

%d bloggers like this: