Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wieczór wyborczy – Turcja 2018

Wybory, które odbyły się w Turcji 24 czerwca 2018 r. przypieczętowały przeprowadzone w zeszłym roku referendum wskutek którego nastąpiło przejście od systemu parlamentarnego do systemu prezydenckiego. Uprawnienia które uzyskał prezydent, to m.in.

– równoległe pełnienie funkcji głowy państwa i szefa rządu,

– spoczywający na prezydencie obowiązek powołania nowego rządu, ministrów oraz prawo do tworzenia nowych ministerstw,

– powołanie prezesa Banku Centralnego Turcji

– możliwość odwołania urzędników państwowych bez zgody parlamentu.

Jeden z dzienników bliskowschodnich określił Erdogana jako „osobę najbardziej popularną i zarazem stwarzającą ogromne podziały w historii współczesnej Turcji”. Sam prezydent powiedział, że silna władza ma doprowadzić Turcję do wzrostu gospodarczego oraz zapewnić bezpieczeństwo w kraju po puczu wojskowym z 2016r.

Czy Erdogan to charyzmatyczny polityk wizjoner czy dyktator szyty na miarę XXI wieku? Czy zmiany które się dokonują to krok na drodze do autorytaryzmu i odwrót od wartości demokratycznych?

Na te inne pytania poszukiwano odpowiedzi podczas spotkania, które poprowadził w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej Pan Profesor Przemysław Osiewicz w Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, stypendysta prestiżowego programu Fulbright oraz stały współpracownik Middle East Institute w Waszyngtonie. Ponadto Pan Profesor specjalizuje się w stosunkach politycznych Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej Turcji oraz Iranu.

Podczas wieczornej dyskusji nasz gość opowiedział zebranym nie tylko o politycznych aspektach tureckiej rzeczywistości, ale ujął temat, odwołując się do kontekstu społecznego, kulturowego, religijnego, geopolitycznego oraz obszaru związanego z bezpieczeństwem międzynarodowym. Prowadzący przedstawił zagadnienie w szerokiej perspektywie –  od momentu założenia Republiki Tureckiej w 1923 r. przez Mustafę Kemala zwanego Atatürkiem aż do czasów obecnych.

Ciekawym wątkiem była także próba porównania obu postaci – Mustafy Kemala oraz Recepa Tayyipa Erdoğana w kontekście sposobu postrzegania tychże osób przez społeczeństwo tureckie.

Interesujące zdjęcia zawarte w prezentacji były unaocznieniem przemian społeczno – obyczajowych, które zaszły w społeczeństwie tureckim i których następstwa widoczne są do dziś.

Słuchacze zadawali mnóstwo pytań Panu Profesorowi związanych z rozlegle rozumianą tematyką Turcji, zachęceni łatwością przekazu i przystępną formą prezentowania informacji podczas wykładu.

 

 

%d bloggers like this: