Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

3. rocznica sfałszowanych wyborów na Białorusi

9 sierpnia tego roku przypadnie już trzecia rocznica wyborów prezydenckich na Białorusi, w wyniku których Aleksander Łukaszenka został mianowany prezydentem tego państwa po raz kolejny.

Wybory te, pomimo swojego teoretycznie formalnego charakteru, nie zostały dobrze przyjęte na zachodzie, gdzie oskarżono urzędującego prezydenta o sfałszowanie wyników. Taka postawa skutkowała szeregiem innych działań, podejmowanych zarówno przez demokratyczny Zachód, jak i uzależnioną od rosyjskich wpływów Białoruś. Wśród podejmowanych zabiegów należy wspomnieć m.in. sztuczne napędzanie kryzysu migracyjnego na granicy białorusko-polskiej.

Podczas naszego kolejnego spotkania porozmawiamy o:

  • Przesłankach wskazujących na niedemokratyczność procesu wyborczego na Białorusi,
  • Postawie państw zachodnich wobec ogłoszonych wyników,
  • Wpływie reelekcji Łukaszenki na sytuacje w Europie, zwłaszcza w Polsce,
  • Współczesnych relacjach Białorusi z Rosją.

Naszym ekspertem będzie dr Jarosław Kardaś z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spotkanie odbędzie się 9 sierpnia 2023 r. o godz. 18:00 w Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań). Zapraszamy serdecznie!

%d bloggers like this: