Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Aktualne nabory w organizacjach oraz instytucjach międzynarodowych – sierpień 2023

Wszystkich zainteresowanych pracą, stażem bądź dodatkową aktywnością w organizacjach i instytucjach międzynarodowych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych o trwających naborach.Osoby, które dokonają zgłoszenia w niżej wymienionych naborach uprasza się o przekazanie informacji o tym fakcie Ministerstwu Spraw Zagranicznych na adres konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości. Ogłoszenia, których termin aplikacji mija w sierpniu 2023 roku, prezentują się następująco:

 1. Komisja Europejska, podległe jej agencje i instytucje oferują płatne staże dla absolwentów szkół wyższych, a także dla osób studiujących co najmniej trzy lata. O odbycie praktyki lub stażu nie mogą się ubiegać osoby, które pracowały lub odbyły praktykę lub staż (trwające dłużej niż 6 tygodni) w jakiejkolwiek unijnej instytucji (agencji itp.). Czas trwania wynosi 5 miesięcy. Terminy najbliższego rozpoczęcia stażu to 1 marca 2024 roku. Dodatkowe informacje, kryteria naboru oraz zasady aplikowania znajdują się na stronie: https://traineeships.ec.europa.eu/, zaś odnośniki do stron organizacji międzynarodowych, które prowadzą nabory znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/przydatne-linki.
 2. Do 5 września 2023 roku prowadzony jest nabór na stanowisko w Sekretariacie ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) w postaci Zastępcy Sekretarza Wykonawczego, który swoje obowiązki będzie wykonywał w Bonn. Stanowisko to odpowiada randze Asystenta Sekretarza Generalnego. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: https://unfccc.int/secretariat/employment/index.html.
 3.  Do 29 sierpnia 2023 roku prowadzone są nabory na stanowiska w Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) w postaci Zastępca Komisarza Generalnego ds. wsparcia operacyjnego lub ds. programów i partnerstw, któryswoje obowiązki będzie wykonywał w Amman. Informacje nt. stanowisk, wymaganych kwalifikacji i zasad aplikowania znajdują się na stronie internetowej: https://www.unjobnet.org/jobs/detail/61239314.
 4. Do 25 sierpnia 2023 roku prowadzony jest przez MSZ nabór kandydatów na stanowisko zastępcy Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców w randze Assistant Secretary General (ASG) ds. ochrony międzynarodowej. Głównym zadaniem ASG jest kreowanie polityki i strategii UNHCR w obszarze ochrony międzynarodowej i rozwiązań dla osób przymusowo przesiedlonych, w tym promocji włączania i integracji uchodźców w ramach narodowych systemów państw ich przyjmujących, jak również działań na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych i bezpaństwowców. Informacje nt. stanowiska znajdują się na stronie: https://www.unjobnet.org/jobs/detail/60537274. Zgłoszenia należy przesyłać na skrzynkę poczty elektronicznej konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości. Zgłoszenie powinno zawierać CV oraz list motywacyjny kandydata w języku angielskim. W dalszej kolejności MSZ nominuje wybranych kandydatów.
 5. UNESCO informuje o wolnych stanowiskach pracy, między innymi między innymi w sektorze kultury, biurze dyrekcji generalnej, sektorze budżetu i finansów w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz biurze planowania strategicznego, na stronie internetowej organizacji: https://careers.unesco.org/go/All-jobs-openings/782502/.
 6. Do 17 sierpnia 2023 roku prowadzony jest nabór na stanowisko w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w postaci Senior Officer (CPP profiles), któryswoje obowiązki będzie wykonywał w Paryżu. Informacje nt. stanowiska, wymaganych kwalifikacji i zasad aplikowania znajdują się na stronie internetowej: https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=77.
 7. Do 15 sierpnia 2023 roku prowadzony jest nabór na stanowisko w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) w postaci Financial Advisers, który swoje obowiązki będzie wykonywał w Brukseli. Informacje nt. stanowiska, wymaganych kwalifikacji i zasad aplikowania znajdują się na stronie internetowej: https://hadea.ec.europa.eu/about/job-opportunities/open-vacancies_en.
 8. Do 30 sierpnia 2023 roku prowadzony jest nabór na stanowisko w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) w postaci Audit Officer, który swoje obowiązki będzie wykonywał w Tallinnie. Informacje nt. stanowiska, wymaganych kwalifikacji i zasad aplikowania znajdują się na stronie internetowej: https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=131.
 9. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prowadzi nabory na szereg stanowisk. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na: https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobsearch.ftl?lang=en.
 10. Światowy Program Żywnościowy (WFP) prowadzi nabory na szereg stanowisk. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na: https://www.wfp.org/careers/job-openings.
 11. Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) prowadzi nabory na szereg stanowisk. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na: https://www.ifad.org/en/careers.
%d bloggers like this: