Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsekretarz Stanu w MSZ Henryka Mościcka-Dendys z wizytą na Litwie

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w dniach 5 – 7 czerwca Podsekretarz Stanu w MSZ, Henryka Mościcka-Dendys złożyła wizytę na Litwie, podczas której przeprowadziła serię konsultacji politycznych z partnerami litewskimi oraz odwiedziła szkoły polskiej mniejszości narodowej, m.in. w rejonie trockim.

W ramach konsultacji politycznych z partnerami litewskimi wiceminister Henryka Mościcka-Dendys spotkała się z minister sprawiedliwości Eweliną Dobrowolską, wiceministrem spraw zagranicznych Egidijusem Meilūnasem oraz Ignasem Gaižiūnasem – wiceministrem  oświaty, nauki i sportu. Rozmowy dotyczyły sytuacji mniejszości polskiej na Litwie, w szczególności zaś polskich placówek edukacyjnych.

Wiceminister Mościcka – Dendys odwiedziła polskie szkoły w rejonie trockim: Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu i Szkołę Podstawową w Starych Trokach oraz spotkała się z dyrektorami, przedstawicielami rad rodziców i radnymi rejonu z frakcji AWPL-ZChR.  Uczestniczyła także w zakończeniu roku szkolnego w wileńskim Gimnazjum im. J. Lelewela w Wilnie.

W ramach spotkania z władzami Uniwersytetu Wileńskiego wiceminister Mościcka-Dendys odwiedziła zlokalizowane w budynkach uniwersyteckich Muzeum Adama Mickiewicza. W programie wizyty znalazły się także spotkania z przedstawicielami organizacji polskich i dziennikarzami polskich mediów na Litwie oraz odwiedziny w Zułowie, miejscu urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Spotkania te wiceminister Mościcka – Dendys przeprowadziła wspólnie z delegacją Rady Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, wizytującej miejsca wsparte środkami publicznymi za pośrednictwem Fundacji.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Wycieczka dla repatriantów z ośrodka RODAK w Środzie Wielkopolskiej

Dzisiaj mieliśmy okazję zorganizować wycieczkę dla repatriantów z ośrodka RODAK w Środzie Wielkopolskiej.
 
Repatriant to osoba, która powraca do Polski po długim okresie pobytu za granicą, często w wyniku przymusowych przesiedleń lub innych trudnych okoliczności historycznych (np. wywózka na Sybir w trakcie II wojny światowej). Ośrodek RODAK w Środzie Wielkopolskiej zajmuje się adaptacją repatriantów do życia w Polsce, pomagając im w integracji, nauce języka oraz odnalezieniu się w nowym otoczeniu.
 
Chcielibyśmy serdecznie podziękować Muzeum Narodowemu w Poznaniu za możliwość organizacji wycieczki!
 

Wiceminister Marek Prawda złożył wizytę w Baku

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz Stanu Marek Prawda uczestniczył dzisiaj w polsko-azerbejdżańskich konsultacjach politycznych w Baku. Strony omówiły możliwości i perspektywy zdynamizowania dwustronnych relacji politycznych i gospodarczych oraz współpracy w formatach wielostronnych, m.in. Partnerstwa Wschodniego.

Ponadto omówiono relacje Unii Europejskiej z Azerbejdżanem oraz kwestie związane z nadchodzącą prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej. Poruszono także sprawy bezpieczeństwa na Kaukazie Południowym. Wiceminister Marek Prawda zapewnił o polskim wsparciu dla procesu pokojowego pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią i dla stabilizacji w regionie. W ramach pobytu w Baku wiceminister Prawda przeprowadził rozmowę z ministrem Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu Dż. Bajramowem oraz spotkał się z doradcą prezydenta Azerbejdżanu H. Hadżijewem.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kanclerz Międzynarodowego Trybunału Karnego z wizytą w MSZ

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys spotkała się w siedzibie MSZ z Kanclerzem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Osvaldo Zavala Gilerem.

Dzisiejsza rozmowa było okazją do omówienia kwestii bezpieczeństwa Trybunału i jego pracowników oraz ochrony niezależności MTK w kontekście jego zaangażowania w postępowania obejmujące największe współcześnie konflikty, m. in. na Ukrainie i w Palestynie. Wiceminister Mościcka-Dendys zapewniła, że Polska traktuje MTK jako centralny element międzynarodowej sprawiedliwości karnej i relacji międzynarodowych opartych na prawie, jak również popiera wysiłki Trybunału w osądzeniu najpoważniejszych zbrodni międzynarodowych.

***

Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze to pierwszy w historii stały sąd międzynarodowy o charakterze uniwersalnym powołany do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni międzynarodowych, takich jak zbrodnie ludobójstwa, przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i agresję.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Postulaty największych partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Już w przyszłym tygodniu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Z tego powodu chcielibyśmy przedstawić postulaty największych polskich partii politycznych (na podstawie zestawienia przygotowanego przez redakcję Polskiego Radia 24).

Koalicja Obywatelska

 • Zjednoczenie Europy w kontynuowaniu pomocy Ukrainie
 • Przekonanie Europy, by nie traktować wydatków na obronę jako dodatek do polityk europejskich, ale jako istotę
 • Obrona granic UE
 • Wzmocnienie integracji europejskiej
 • Walka z nielegalną migracją
 • Wspólne zbrojenia i wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo
 • Polska ma być beneficjentem paktu migracyjnego – egzekwowanie wsparcie finansowego ze strony Unii w związku z tym, że Polska stała się państwem goszczącym steki tysięcy migrantów głównie z Ukrainy
 • Polska chce być częścią Europejskiej Inicjatywy Tarczy Powietrznej
 • Koniec z nierówną konkurencją. W pierwszej kolejności należy chronić Europę i Europejczyków
 • Wywalczenie jak najwięcej unijnych funduszy dla Polski
 • Postawienie na rozwój bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • Walka o pieniądze na budowę magazynów energii oraz synergia energii odnawialnej z przyszłą technologią jądrową

Prawo i Sprawiedliwość

 • Sprzeciw wobec ograniczania suwerenności Polski – sprzeciw wobec zmian w traktatach
 • Brak zgody na federalizację UE, stworzenia „superpaństwa”
 • Odrzucenie Zielonego Ładu
 • Zatrzymanie Paktu Migracyjnego
 • Niezgoda na zakaz sprzedaży samochodów spalinowych
 • Niezgoda na dyrektywę budynkową EPBD
 • Obrona polskiej waluty i sprzeciw wobec wprowadzenia euro
 • Niezgoda na kwestię harmonizacji podatków, czyli ujednolicania systemów podatkowych różnych państw UE
 • Obrona interesów polskiej wsi i rolników w Unii
 • Niezgoda na stworzenie armii europejskiej. Stawianie na rozwój własnych sił zbrojnych, NATO i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi
 • Walka z poprawnością polityczną w UE
 • Obrona wolności religii
 • Forsowanie kandydatury Jacka Saryusza-Wolskiego na unijnego komisarza ds. obronności

Trzecia Droga

 • Powołanie komisarza do spraw obronności z własnym budżetem i radą zrzeszającą ministrów obrony państw wspólnoty. Pieniądze, które zostaną z KPO powinny ten budżet zasilić
 • Wzmocnienie kompetencji obronnych UE i rozwój przemysłu zbrojeniowego
 • Ochrona polskich producentów i wprowadzenie odpowiednich ceł
 • Uzyskanie środków z UE dla polskiej przedsiębiorczości, gospodarstw rolnych, samorządów, po budowę żłobków, przedszkoli, szpitali oraz po budowę bezpieczeństwa w Polsce
 • Rozwój energetyki atomowej, jako czystego źródła energii
 • Odłożenie w czasie dyrektywy budynkowej EPBD
 • Brak podatków od aut spalinowych do 2030 r.
 • Programy wspierania elektromobilności
 • Polska musi uczestniczyć w budowie gospodarki UE, aby stała się najsilniejsza na świecie
 • Stawianie na rozwój zielonej energii
 • Rozwój cyfryzacji, aby w kolejnych wyborach do europarlamentu, tj. w 2029 r., można było głosować przez internet

Konfederacja

 • Odrzucenie unijnej polityki klimatycznej
 • Odrzucenie polityki migracyjnej UE
 • Odrzucenie Zielonego Ładu
 • Niezgoda na dyrektywę budynkową EPBD
 • Obrona polskiej waluty i sprzeciw wobec wprowadzenia euro
 • Sprzeciw wobec zakazu sprzedaży samochodów spalinowych
 • Konfederacja chce odwrócić federacyjny proces UE
 • Ochrona interesów polskich rolników i wstrzymanie niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy, Rosji oraz Białorusi
 • Wspieranie swobody poruszania się po Europie i wspieranie wolnego handlu
 • Walka z poprawnością polityczną w UE i obrona wolności słowa
 • Konfederacja jest przeciw zmianom w traktatach europejskich
 • Obrona prawa weta w UE
 • Ograniczenie centralizacji polityki unijnej
 • Zmniejszenie liczby regulacji tworzonych w Brukseli

Lewica

 • „Konstytucji dla Europy” – znalazłyby się tam m.in. zapisy dotyczące polityki obronnej czy gwarancje dotyczące praw kobiet oraz mniejszości
 • Zniesienie zasady jednomyślności w UE
 • Powstanie europejskiego funduszy mieszkaniowego z budżetem 100 mld euro, z czego 10 mld dla Polski
 • Powstanie europejskiej płacy minimalnej,
 • Unijna ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem w miejscu pracy
 • Unijny zakaz bezpłatnych staży i umów „śmieciowych”
 • Konieczność ściślejszej integracji Polski z Unią
 • „Europa dla kobiet”, czyli stop dyskryminacji ze względu na płeć i wiek w miejscu pracy i takie same standardy opieki zdrowotnej dla kobiet w całej Europie
 • Rozwój programu Erasmus i jego waloryzacja
 • „Europa równych szans”, która szanuje różnorodność, różne światopoglądy, wiary, religijność, bezreligijność
 • Nowoczesne usługi publiczne, czyli dofinansowanie przez UE kolei, także kolei szybkich prędkości
 • Wspólnotowy standard usług medycznych, np. opieka okołoporodowa i dostępność aborcji dla wszystkich Europejek w całej Europie
 • Wyrównywanie szans, polityka równościowa
 • Sprawiedliwa transformacja energetyczna

Źródło: www.polskieradio24.pl

Agenda weimarska na rzecz silnej i geopolitycznej Unii Europejskiej

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nasze bezpieczeństwo jest zagrożone. Żyjemy w epoce systemowej rywalizacji, w której niektóre reżimy autokratyczne usiłują podważyć i zniszczyć porządek międzynarodowy oparty na Karcie Narodów Zjednoczonych. Rosja prowadzi nielegalną wojnę napastniczą przeciwko jednemu z naszych sąsiadów, otwarcie odrzuca i aktywnie podważa europejską architekturę bezpieczeństwa oraz zaczęła organizować złośliwe, hybrydowe operacje skierowane przeciwko naszym państwom. Jako Europejczycy musimy być solidarni oraz chronić nasze interesy, wartości i zasady, na których opierają się prawo międzynarodowe, prawa człowieka i pokój.

Unia Europejska musi stać się prawdziwym geopolitycznym graczem i gwarantem bezpieczeństwa zdolnym do odpowiedniego reagowania na dzisiejsze wyzwania bezpieczeństwa oraz do wzmacniania porządku międzynarodowego. My, Ministrowie Spraw Zagranicznych Francji, Niemiec i Polski pragniemy podkreślić naszą determinację w promowaniu ambitnej agendy dla Europy. Naszym celem jest wzmocnienie europejskiej suwerenności i odporności.

Z tego powodu przyjęliśmy niniejszą „Agendę weimarską na rzecz silnej i geopolitycznej UE”. Odzwierciedla ona nasze priorytety na zbliżającą się nową europejską kadencję w dziedzinie zewnętrznych działań UE. Mamy nadzieję nadać rozpędu naszym kolejnym strategicznym dyskusjom na temat globalnej przyszłości Unii.

Wzmacnianie bezpieczeństwa i obronności Europy

Ponownie podkreślamy wagę silniejszej i sprawniejszej obronności europejskiej, która pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo globalne i transatlantyckie oraz cechuje się komplementarnością i interoperacyjnością w stosunku do działań NATO. W tym kontekście akcentujemy znaczenie silnego europejskiego filaru w ramach NATO dla utrzymania i wzmocnienia naszego zbiorowego, sojuszniczego potencjału obronnego. Poniższe elementy uznajemy za kluczowe przy wzmacnianiu bezpieczeństwa i obronności Europy:

 • Zwiększanie europejskich zasobów: Będziemy wydawać minimum 2% PKB na obronność. Na szczeblu europejskim z niecierpliwością oczekujemy raportu, który zostanie przedstawiony na czerwcowej Radzie Europejskiej, opisującego wszystkie opcje pozyskiwania środków. Nasze środki musimy wydawać w sposób strategiczny – w celu zapewnienia sił i zdolności koniecznych do zbiorowej obrony.
 • Aby pójść naprzód, musimy wypełnić luki w europejskich zdolnościach: Największe potrzeby w ramach zwiększania potencjału Europy występują w takich obszarach jak strefy obrony powietrznej, lądowe zdolności bojowe, wysoce precyzyjne systemy uderzeniowe, drony, zdolności dowodzenia i kontroli, mobilność i logistyka, zapasy amunicji, a także inwestowanie w nowe technologie celem podtrzymania przewagi technologicznej.
 • Rozwój przemysłowy: Nadanie priorytetu polityce dotyczącej przemysłu obronnego dzięki wzmożeniu koordynacji i normalizacji, zwiększeniu zdolności produkcyjnych, długoterminowym umowom na dostawy, odpowiedniemu wsparciu dla Europejskiego Funduszu Obrony i Programu na rzecz europejskiego przemysłu obronnego, a także wypełnieniu luk w finansowaniu między fazą badań i rozwoju prototypów a ich wprowadzeniem do obrotu przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że wysiłki te będą prowadziły do poszerzenia bazy produkcyjnej w całej UE i będą korzystne dla sektorów gospodarki w Europie, w tym MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji. Poprawa dostępu europejskiego przemysłu obronnego do publicznego i prywatnego finansowania.
 • Wspólne rozwijanie zdolności i udzielanie zamówień w Europie: Niższe koszty i większa interoperacyjność dzięki zwiększonej liczbie umów ramowych, dodatkowym porozumieniom w zakresie wspólnych zamówień oraz wspólnej certyfikacji. Udzielanie wieloletnich gwarancji zakupów przez rządy, tak aby zapewnić bezpieczeństwo planowania i zachętę do zwiększania produkcji.
 • Większa skuteczność w zarządzaniu kryzysowym: Musimy zapewnić większą skuteczność naszej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w tym w ramach procesu decyzyjnego, oraz operacyjną gotowość unijnej zdolności szybkiego rozmieszczania do 2025 r.
 • Zwalczanie manipulacji informacjami oraz ingerencji w informacje przez podmioty zagraniczne, a także – w nawiązaniu do oświadczenia ministrów ds. europejskich Francji, Niemiec i Polski oraz innych państw członkowskich z 21 maja 2024 r. – zwiększanie odporności i działań na rzecz dalszej koordynacji oraz aktywnego reagowania w ramach UE, w szczególności celem zapewnienia szybszych i skuteczniejszych działań ze strony platform internetowych w zakresie zwalczania kampanii dezinformacyjnych, a także poprzez promowanie inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego rozwijających umiejętność korzystania z mediów i odporność medialną w krajach trzecich. Planujemy stworzenie wspólnego funduszu na potrzeby finansowania projektów dotyczących odporności medialnej za granicą.
 • Zapewnienie długoterminowego zaangażowania Europy na rzecz Ukrainy w dziedzinie wojskowości, gospodarki i dyplomacji w oparciu o planowane porozumienie między UE a Ukrainą w zakresie bezpieczeństwa oraz o działania grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy (Ramstein) i innych forów, w tym paryskiej konferencji w sprawie Ukrainy z 26 lutego. Wspieranie Ukrainy oznacza wzmacnianie naszego własnego europejskiego bezpieczeństwa oraz promowanie naszych interesów geopolitycznych. Pozostajemy zjednoczeni w zapewnianiu Ukrainie wparcia wojskowego tak długo, jak będzie ono potrzebne. Będziemy współpracować między sobą oraz z Ukrainą w związku z czerwcowym posiedzeniem Rady Europejskiej, szczytem NATO w Waszyngtonie oraz lipcowym spotkaniem Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Blenheim. Nasze spotkanie Trójkąta Weimarskiego z Ukrainą oraz konferencja na temat odbudowy Ukrainy w Berlinie w czerwcu będą właściwymi krokami w tym kierunku. Dodatkowo kraje Trójkąta Weimarskiego planują podjąć w imieniu Ukrainy wspólne działania dyplomatyczne skierowane do partnerów międzynarodowych.
 • Zapewnienie pomyślnego procesu rozszerzenia z udziałem Ukrainy i Mołdawii, który przyczyni się do umocnienia stabilności i bezpieczeństwa Europy. Wymaga to procesu akcesyjnego opartego na zasługach oraz silnego wsparcia dla działań Ukrainy i Mołdawii mających na celu poczynienie postępów we wdrażaniu reform oraz spełnienie kryteriów niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych do UE przed końcem belgijskiej prezydencji w Radzie, a następnie otwarcie klastra rozdziałów negocjacyjnych „Kwestie podstawowe” z oboma krajami. Wszystkie te działania będą uzupełnione w ramach procesu berlińskiego na rzecz Bałkanów Zachodnich.
 • Zobowiązujemy się wzmacniać mołdawski sektor bezpieczeństwa i obrony oraz jego odporność na ingerencję zagraniczną, a także wspierać Mołdawię w walce z rosyjską ofensywą hybrydową oraz w kontynuowaniu koniecznych reform, w szczególności w oparciu o spotkanie dotyczące bezpieczeństwa Mołdawii, jakie miało miejsce w Paryżu w dniu 17 maja. Państwa Trójkąta Weimarskiego pomogą też w pozyskaniu dostępnych funduszy europejskich na rzecz lokalnych inicjatyw dotyczących pomocy rozwojowej, promocji UE oraz walki z dezinformacją i kontrnarracjami.
 • Wspieranie odbudowy, rekonstrukcji i modernizacji UkrainyTrójkąt Weimarski będzie dążył do określenia ewentualnych wspólnych projektów na rzecz Ukrainy. Jednym z potencjalnych obszarów wspólnych działań może być wzmacnianie zdolności administracyjnych Ukrainy (wymiana personelu, programy szkoleniowe, przekazywanie wiedzy specjalistycznej). Działania te powinny wspierać efektywność odbudowy oraz podtrzymać dynamikę procesu akcesyjnego, jednocześnie pomagając Trójkątowi Weimarskiemu lepiej zrozumieć potrzeby Ukrainy.

Poprawa spójności unijnych działań zewnętrznych: Unia przemawiająca jednym głosem i działająca jako jedność

Przygotowując się do kolejnego cyklu europejskiego, musimy zwiększyć skuteczność działań zewnętrznych. Oczekujemy powołania silnego zespołu przywódczego w Komisji Europejskiej oraz w osobie Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego Komisji i Przewodniczącego Rady Europejskiej po wyborach europejskich w celu dalszego wzmacniania spójności między ESDZ, Komisją i Sekretariatem Rady oraz z należytym uwzględnieniem różnorodności geograficznej i demograficznej Unii i jej państw członkowskich. Unijne instytucje i państwa członkowskie powinny przyjąć podejście „Drużyna Europy”, aby zapewnić spójność działań i informacji. Jest to tym bardziej konieczne, że od Unii oczekuje się ułatwienia rozwoju europejskiego sektora bezpieczeństwa i obrony w ciągu najbliższych kilku lat. Będziemy ściśle koordynować wymogi instytucjonalne w celu wspierania tych działań. Podobnie uważamy, że kolejny program Komisji dotyczący bezpieczeństwa i odporności gospodarczej ma kluczowe znaczenie dla budowania suwerennej i konkurencyjnej Unii.

Planujemy również:

 • zbadać pomysł utworzenia zintegrowanego zespołu ESDZ i Komisji ds. sankcji działającego jako pojedynczy unijny punkt kontaktowy ds. sankcji – w celu wspólnej analizy zarówno wpływu sankcji, jak i ich obchodzenia, a także jako usługodawcy dla państw członkowskich przy proponowaniu podmiotów objętych sankcjami lub sankcji sektorowych. Taki zintegrowany zespół przyczyniłby się do silniejszej polityki sankcji, zgodnie z naszymi celami Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB);
 • zbadać możliwości wzmocnienia roli Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego Komisji w celu zapewnienia spójności i skuteczności działań zewnętrznych. Powinien on również zwiększać oddziaływanie strategii Global Gateway jako narzędzia geopolitycznego. Wzmocnienie to powinno także zapewnić spójniejsze i bardziej strategiczne wykorzystanie zewnętrznych instrumentów finansowych UE;
 • wprowadzić w życie „proces refleksji weimarskiej” na temat stosunków zewnętrznych w celu rozpoczęcia dyskusji nad bardziej długoterminowymi reformami, w tym nad usprawnianiem procesu decyzyjnego w ramach WPZiB w rozszerzonej Unii oraz nad ściślejszym powiązaniem polityki i środków w działaniach zewnętrznych. Proces refleksji mógłby również przyczynić się do przeglądu globalnej strategii UE z 2016 r. w świetle zmienionego otoczenia geopolitycznego. Jednym z elementów mogłoby być połączenie (byłych) urzędników służby cywilnej wysokiego szczebla i renomowanych ekspertów;
 • wypracować podejście „zintegrowane bezpieczeństwo dla UE”: Ponieważ zagrożenia hybrydowe, cyberbezpieczeństwa i terrorystyczne, zagraniczne manipulacje informacjami i ingerencje w informacje, a także korupcja i transgraniczna przestępczość zorganizowana mają wpływ na działania zewnętrzne i politykę wewnętrzną, zobowiązujemy się do lepszego odzwierciedlenia związku między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym w naszych działaniach zewnętrznych.

Wzmacnianie globalnego zasięgu: następne kroki oraz wspieranie globalnych dóbr publicznych

 • Działania na rzecz klimatu: Musimy kontynuować wzmacnianie europejskiego bezpieczeństwa i dobrobytu, również poprzez przekształcanie UE w bastion zielonych innowacji i inwestycji, wycofywanie się z unijnej zależności od rosyjskich paliw kopalnych, wzmacnianie naszej odporności na oddziaływanie klimatu oraz zapewnienie utrzymania globalnej pozycji w odniesieniu do ambitnej, osiągalnej, sprawiedliwej, uczciwej i inkluzywnej polityki klimatycznej zgodnej z celem 1,5°C
 • Wprowadzimy „Zielony Trójkąt Weimarski” w celu wspierania stron trzecich we wdrażaniu decyzji pierwszego Przeglądu globalnego, w tym w odpowiedzi na wezwanie do sprawiedliwego i uporządkowanego odejścia od paliw kopalnych, potrojenia mocy energii odnawialnej oraz podwojenia średniej rocznej poprawy efektywności energetycznej na całym świecie do 2030 r. W ramach tych działań nadamy priorytet konkretnym i terminowym krokom w kierunku przyspieszenia procesu wygaszania wytwarzania energii elektrycznej z węgla o nieobniżonej emisji w systemach energetycznych tych krajów zgodnie z ich ścieżkami neutralności emisyjnej.
 • W ramach „Zielonego Trójkąta Weimarskiego” będziemy zachęcać wszystkie Strony do przedstawienia ich ustalonych na poziomie krajowym wkładów, które prezentują postępy i najwyższe ambicje, wraz z ogólnogospodarczymi celami redukcji bezwzględnych wielkości emisji obejmującymi wszystkie gazy cieplarniane, sektory i kategorie, zgodnie z celem 1,5° i strategiami długoterminowymi.
 • Wdrażanie globalnych partnerstw: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) powinna odgrywać rolę koordynatora dla całej UE-27, organizując strategiczne działania skierowane do państw uchylających się od zajęcia stanowiska oraz kontynuując prace nad planem działań UE dotyczącym geopolitycznych konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla krajów trzecich jako podstawą do dalszego zaangażowania. Wzmacnianie globalnych partnerstw Unii będzie wymagało bardziej strategicznego i spójniejszego wykorzystania naszych instrumentów polityki zewnętrznej, zgodnie z celami strategii Global Gateway, dzięki czemu będziemy w stanie przedstawić „lepszą ofertę” i zagwarantować realizację naszych celów w zakresie zmniejszania ryzyka. Utrzymując zaangażowanie w realizację priorytetów rozwojowych naszych partnerów, będziemy dążyć do wykorzystania naszych partnerstw w celu zwiększania bezpieczeństwa i odporności gospodarczej Unii Europejskiej, w szczególności poprzez dywersyfikację naszych łańcuchów dostaw.
 • Skuteczniejsza komunikacja strategiczna UE: Unijne zaangażowanie w państwach trzecich jest już duże i zróżnicowane. Unia musi jednak skuteczniej zbierać plony tego, co zasiała, poprawiając ogólne informowanie o swoim zaangażowaniu w państwach trzecich oraz jego eksponowanie, począwszy od inicjatyw Global Gateway po środki pomocowe w ramach Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. Jednocześnie Unia musi również lepiej wyjaśniać państwom trzecim inicjatywy polityki wewnętrznej, które mogą mieć na takie państwa niekorzystny wpływ.
 • Wspólna dyplomacjaPrzywrócenie skutecznej praktyki polegającej na prowadzeniu przez jednego lub kilku ministrów spraw zagranicznych konkretnych misji dyplomatycznych, reprezentując Unię jako całość, w duchu skuteczniejszego podziału obciążeń, lecz w ścisłej koordynacji z UE-27.

Nowi członkowie Stałego Trybunału Arbitrażowego

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys spotkała się z nowo mianowanymi polskimi członkami Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze.

Stały Trybunał Arbitrażowy (STA) z siedzibą w Hadze to międzynarodowa organizacja arbitrażowa powołana na mocy ustaleń konwencji haskich z 1899 r. i 1907 r. Trybunał świadczy usługi arbitrażowe koncyliacyjne i o ustalenie stanu faktycznego w sporach z udziałem różnych stron: państw, przedsiębiorstw prywatnych i organizacji międzynarodowych.

W strukturę Trybunału wchodzą:

1) Rada Administracyjna złożona z przedstawicieli dyplomatycznych (122 państwa),

2) panel niezależnych potencjalnych ekspertów zwanych Członkami Trybunału,

3) Biura Międzynarodowego, pełniącego rolę sekretariatu, któremu przewodniczy Sekretarz Generalny, dr hab. Marcin Czepelak.

Z dniem 16 maja 2024 r. do listy arbitrów Trybunału dołączyli, na sześcioletnią kadencję,  pani dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, pan prof. dr hab. Cezary Mik, pan Artur Woźnicki oraz pani prof. dr hab. Anna Wyrozumska. Wśród nowo mianowanych członków znaleźli się zarówno wybitni akademicy, jak i praktycy arbitrażowi.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, minister Radosław Sikorski wraz ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec – Stéphanem Séjourné oraz Annaleną Baerbock, spotkali się 22 maja br. w Weimarze, by omówić stan implementacji swojej deklaracji przyjętej w La Celle-Saint-Cloud 12 lutego 2024 r. oraz szereg bieżących tematów z agendy międzynarodowej.

Ministrowie rozmawiali o sprawach bieżących, m.in. wsparciu dla Ukrainy i Mołdawii, przygotowaniach do szczytu NATO, stosunkach transatlantyckich, relacjach UE z Chinami, a także sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Obok aktualnych problemów na arenie międzynarodowej ważną część dyskusji stanowiły kwestie europejskie, zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego i nowy cykl instytucjonalny, rozszerzenie Unii Europejskiej, jak również przygotowania do nowej Agendy Strategicznej UE 2024-2029.

Szefowie dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego zgodzili się, że współpraca weimarska na rzecz zwalczania zagranicznej dezinformacji jest modelowa i ma szansę stać się wzorem przyszłych działań UE. Ma to szczególne znaczenie w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego wobec nieustających prób szerzenia dezinformacji.

W dyskusji nt. Ukrainy omówiono możliwości dalszego wsparcia tego kraju, zwłaszcza, że państwa Trójkąta Weimarskiego mają do odegrania szczególną rolę w tym zakresie.  ministrowie poruszyli też perspektywy rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą do końca czerwca br. Ponadto, rozmawiali o sytuacji w Mołdawii, która jest obiektem nieustannych ataków hybrydowych ze strony Rosji.

Wymiernym efektem spotkania w Weimarze było przyjęcie przez Ministrów Polski, Francji i Niemiec dokumentu z propozycjami działań na rzecz wzmocnienia geopolitycznej roli Unii Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Posiedzenie Doradczego Komitetu Prawnego

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys wzięła udział w posiedzeniu Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Przedmiotem dzisiejszego spotkania Komitetu były wybrane prawnomiędzynarodowe aspekty agresji rosyjskiej na Ukrainę. Uczestnicy skupili się między innymi na kwestiach prawnych związanych z postępowaniem przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie Ukraina przeciwko Rosji dot. Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

Przypominamy, że 26 lutego 2022 r. Ukraina wniosła do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) skargę przeciwko Rosji w kwestii stosowania, interpretacji i wykonywania Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. Ukraina zarzuciła, że Rosja sformułowała fałszywą tezę o rzekomym ludobójstwie, które ma mieć miejsce na terenie tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. 16 marca 2022 r. MTS wydał zarządzenie w sprawie środków tymczasowych zobowiązując Rosję do niezwłocznego wstrzymania operacji wojskowej rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022  r. na terytorium Ukrainy. Polska przystąpiła do tego postępowania w charakterze interwenienta. W 2023 r. MTS dopuścił interwencję 32 państw, w tym Polski, w zakresie postępowania jurysdykcyjnego.

Temat postępowania został poddany pod dyskusję Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych m.in. ze względu na wydanie przez MTS 2 lutego 2024 r. wyroku dotyczącego zarzutów wstępnych w sprawie.

W drugiej części spotkania Członkowie Komitetu omówili ponadto problematykę związaną z możliwością wykorzystania zamrożonych aktywów Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Podsekretarz stanu Anna Radwan-Röhrenschef reprezentowała MSZ podczas uroczystości z okazji 80 lecia Bitwy o Monte Cassino

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino stoczonej przez 2. Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentowała podsekretarz stanu Anna Radwan-Röhrenschef, która w imieniu Premiera RP na Polskim Cmentarzu Wojennym złożyła wieniec przy krzyżu Virtuti Militari.

Uroczystości poprzedziło spotkanie z Prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą. Tematem rozmowy były kwestie związane z bezpieczeństwem w kontekście wojny w Ukrainie, polityka migracyjna i współpraca militarna Polski i Włoch.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych