Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata o roli Polski w ramach Inicjatywy Trójmorza

Inicjatywa Trójmorza (3SI) stanowi obecnie istotny format współpracy regionalnej państw Europy Środkowej.

W ramach 3SI udało się zainicjować szereg projektów infrastrukturalnych i energetycznych na osi Północ-Południe. Głównym inicjatorem i promotorem działalności w ramach Inicjatywy Trójmorza od początku była Polska.

W dniach 20-21 czerwca 2022 r. Łotwa była organizatorem 7. Szczytu Inicjatywy Trójmorza. W Rydze zdecydowano o nadaniu Ukrainie specjalnego statusu partnera uczestniczącego oraz wybrzmiała deklaracja o amerykańskim wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. Webinarium będzie okazją do debaty podsumowującej szczyt oraz o perspektywach tego formatu współpracy.

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas debaty:

  • czym jest Inicjatywa Trójmorza; geneza i cele Inicjatywy Trójmorza;
  • rola Polski w ramach Inicjatywy Trójmorza;
  • główne postanowienia szczytu w Rydze (Ukraina, wsparcie finansowe Funduszu Inwestycyjnego przez USA);
  • szanse i wyzwania stojące przed Inicjatywą Trójmorza.

Prelegent:

Łukasz Lewkowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierownik Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej. Zainteresowania badawcze: historyczne i współczesne stosunki polsko-słowackie, polityka zagraniczna Słowacji, funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza, współpraca transgraniczna w Europie Środkowej, komunikowanie polityczne, myśl geopolityczna. Praktykant w Ambasadzie RP w Bratysławie. Odbył staże naukowe na Słowacji, w Czechach i na Litwie. Autor licznych artykułów naukowych i książek, w tym monografii autorskich: Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie, Lublin 2013; Federacja Rosyjska w polityce wewnętrznej i zagranicznej Republiki Słowackiej (1993-2020), Lublin 2020; Współpraca transgraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej: uwarunkowania, struktury, perspektywy, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2020, nr 13.

Spotkanie odbędzie się 13 września 2022 r. o godz. 18:00 w formie online na platformie Google Meet (link: https://meet.google.com/wgu-qmth-qrf).

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt (rodm@rodm-poznan.pl).

%d bloggers like this: