Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.09. Dlaczego Nato rozszerza swoją obecność na wschodzie Europy?

Szczyt NATO w Warszawie był w pewnym sensie rewolucyjny. Zmienił on fundamentalnie koncepcję obrony wschodniej flanki sojuszu. Państwa członkowskie odeszły od uzgodnionej do tej pory zasady szybkiego jej wzmocnienia w razie zagrożenia na rzecz bezpośredniej obecności zwiększonych wojsk na terytorium Polski i państw bałtyckich.

> Co było powodem, dla którego NATO zdecydowało się w Warszawie w lipcu 2016 roku zwiększyć swoją militarną obecność na wschodzie Europy?
> Czy zwiększona obecność wojsk sojuszu jest reakcją na, czy też, jak twierdzą inni, przyczyną, dla której Kreml prowadzi bardziej agresywną politykę wobec Ukrainy czy państw bałtyckich?
> Czy 4 bataliony rozlokowane na wschodzie Europy równoważą przewagę konwencjonalnych sił rosyjskich w regionie?

Odpowiedzi na te i inne pytania podejmie się udzielić nasz gość, redaktor Łazarz Grajczyński, publikujący regularnie analizy na tematy polityki międzynarodowej. Temat bez wątpienia wymaga rzeczowej oceny i dyskusji, nawet jeżeli mamy na niego różne punkty widzenia.

Każdy uczestnik spotkania może otrzymać nieodpłatny egzemplarz publikacji MSZ na temat sojuszu, pt. „Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego”

Serdecznie zapraszamy!

%d bloggers like this: