Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Dni kariery

W ramach 25 dni kariery organizowanych na terenie Poznańskich Targów, nasz ośrodek prezentował ścieżki kariery w dyplomacji. Omówione zostały wymagania stawiane pretendentom,  konieczne umiejętności i predyspozycje oraz oferta Akademii Dyplomatycznej MSZ.
Akademia  organizuje szkolenia dla kandydatów na stanowiska w placówkach zagranicznych, za współpracę ministerstwa z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi w kraju i za granicą, ministerstwami spraw zagranicznych innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi. Organizuje i przeprowadza procedury kwalifikowania polskich kandydatów do udziału w szkoleniach i stażach zagranicznych, realizuje programy wymiany urzędników.
Do zadań Akademii należy również: organizowanie kształcenia językowego, egzaminu resortowego z języków obcych oraz potwierdzanie znajomości języków obcych; organizowanie i przeprowadzanie służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników; realizowanie naboru i koordynowanie współpracy ministerstwa z Kolegium Europejskim w Brugii i Natolinie; koordynowanie konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

%d bloggers like this: