Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Energetyka w służbie geopolityki

12 marca 2020 odbyła się dyskusja pt. „Energetyka w służbie geopolityki”

Dr Ostant przedstawił koncepcje stosunków międzynarodowych bazujących na soft oraz hard power. W jego ocenie Niemcy stosują hybrydę tych dwóch rozwiązań tzw. Smart power – inteligentną potęgę.
Jednym z najważniejszych elementów budowania pozycji międzynarodowej przez Niemcy jest energetyka, która nabiera charakteru geopolitycznego.  Energiewende  to niemiecki przełom energetyczny polegający na rezygnacji z paliw węglowodorowych oraz paliwa nuklearnego i zastąpienia ich odnawialnymi źródłami energii (OZE)

Jak wskazuje ekspert przełom ma miejsce tylko w przypadku sektora energetyki. W całym tzw. mixie enegretycznym (obejmującym również transport) cały czas dominują węglowodory (benzyna, gaz itd).
Niemcy są zainteresowane sprzedażą swojej „czystej” energii państwom Europy Środkowej. Jednocześnie zbyt duże inwestycje w OZE powodują, że by stabilizować swój system energetycznym Niemcy muszą sprowadzać prąd z Francji. Dotyczy to dni niesłonecznych i bezwietrznych.

Niemcy planują budować swoją pozycję międzynarodową poprzez system kredytów i sprzedaży swoich technologii energetycznych do państw afrykańskich, Indii czy Australii.

W dyskusji wywiązała się wymiana zdań dotycząca gazociągu Nord Stream 1 i 2. Dr Ostant podkreślił, że gaz jest tylko paliwem przejściowym dla niemieckiego Energiewende. Jest to mniej emisyjne źródło energii od węgla i ma zastępować węgiel przez okres około 20-25 lat. Następnie przewiduje się, że niemieckie zapotrzebowanie na gaz spadnie znacząco.

%d bloggers like this: