Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Iran – UE. W stronę konfrontacji czy współpracy?”

Zapraszamy do obejrzenia komentarza eksperckiego prof. UAM Przemysława Osiewicza z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, który opowiada o napięciach na linii UE-Iran. Relacje Unii Europejskiej z Islamską Republiki Iranu są ważne, ale też niezwykle złożone. Z jednej strony Unia zniosła sankcje ekonomiczne po zawarciu porozumienia nuklearnego w 2015 roku i ostro krytykowała Stany Zjednoczone za wystąpienie z tego porozumienia w 2018 roku. Jednocześnie utrzymała sankcje, nałożone na osoby i podmioty odpowiedzialne za łamanie praw człowieka w Iranie. Sytuacja znowu nabrała na znaczeniu po wznowieniu negocjacji dotyczących powrotu USA do porozumienia nuklearnego. UE zaangażowała się w proces negocjacyjny, ale jednocześnie w kwietniu wznowiła sankcje osobowe, znacząco poszerzając listę nimi objętych. Decyzja Rady UE doprowadziła do ostrej reakcji ze strony Iranu, w tym zawieszenia dwustronnej współpracy w wybranych obszarach. Czy oznacza to, że Unia obrała konfrontacyjny kurs względem irańskich władz, czy też jest to jedynie próba wzmocnienia jej stanowiska negocjacyjnego?

Link do nagrania poniżej:

https://www.facebook.com/1766662336982495/videos/1401883100179655

%d bloggers like this: