Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Komisja Europejska ogłosiła szósty pakiet inwestycyjny w ramach Planu Gospodarczego i Inwestycyjnego UE dla Bałkanów Zachodnich

Komisja Europejska nałożyła tymczasowe cła wyrównawcze na import elektrycznych pojazdów akumulatorowych (BEV) z Chin

Komisja Europejska nałożyła tymczasowe cła wyrównawcze na import elektrycznych pojazdów akumulatorowych (BEV) z Chin, stwierdzając, że chiński łańcuch wartości BEV korzysta z niesprawiedliwych subsydiów, zagrażając producentom BEV w Unii Europejskiej. Wysokość ceł wynosi od 17,4% do 37,6%. Decyzja ta jest wynikiem dziewięciomiesięcznego dochodzenia. Konsultacje z rządem Chin są w toku, aby osiągnąć rozwiązanie zgodne z WTO. Tymczasowe cła obowiązują od 5 lipca 2024 roku, a ostateczna decyzja ma zapaść w ciągu czterech miesięcy.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uczestniczyła w Konferencji Inwestycyjnej UE-Egipt w Kairze

29 czerwca przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uczestniczyła w Konferencji Inwestycyjnej UE-Egipt w Kairze wraz z prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem El-Sisim. Konferencja zgromadziła ponad 1000 przedstawicieli biznesu i rządu z obu stron. Von der Leyen ogłosiła zawarcie ponad 20 umów o wartości ponad 40 miliardów euro w różnych sektorach, takich jak wodór, zarządzanie wodą, budownictwo, chemia, transport morski, lotnictwo i motoryzacja. Podpisano również memorandum o współpracy makrofinansowej o wartości 1 miliarda euro oraz projekt o wartości 25 milionów euro na szkolenie młodych Egipcjan w zakresie czystych technologii i umiejętności cyfrowych. Von der Leyen podkreśliła, że te reformy wzmocnią środowisko biznesowe, przyciągną więcej inwestycji i stworzą nowe miejsca pracy w Egipcie.

Komisja Europejska ogłosiła szósty pakiet inwestycyjny w ramach Planu Gospodarczego i Inwestycyjnego UE dla Bałkanów Zachodnich

Komisja Europejska ogłosiła szósty pakiet inwestycyjny w ramach Planu Gospodarczego i Inwestycyjnego UE dla Bałkanów Zachodnich, który ma opiewać na kwotę 1,2 miliarda euro. Pakiet obejmuje osiem nowych inwestycji flagowych, w tym zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, transport kolejowy oraz innowacje i zieloną transformację w małych i średnich przedsiębiorstwach. Inwestycje będą realizowane we współpracy z partnerami z Bałkanów Zachodnich i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, podkreśliła, że inwestycje te wzmacniają regionalne połączenia i przybliżają Bałkany Zachodnie do UE. Pakiet inwestycyjny obejmuje 300 milionów euro dotacji z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) oraz dodatkowe wkłady bilateralne od państw członkowskich UE i Norwegii. Nowe inwestycje koncentrują się na trzech priorytetach: środowisko i klimat, transport zrównoważony oraz wsparcie sektora biznesowego.

%d bloggers like this: