Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską!

Obronione prace na konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych należy zgłaszać do dnia 15 października 2018 roku.

Prace powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

· priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;

· stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;

· członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

· polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;

· polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;

· polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;

· promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;

· prawa człowieka;

· współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC

Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca winna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:
a) opinię recenzenta;
b) opinię promotora;
c) życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Serdecznie zapraszamy absolwentów oraz uczelnie do zgłaszania najlepszych prac magisterskich.

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować elektronicznie na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl