Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

MSZA REQUIEM dla uczczenia ofiar komunizmu i bohaterów antykomunistycznego oporu.

7 listopada w setną rocznicę wybuchu rewolucji bolszewickiej odprawiona została Msza św w kościele Maryi Królowej na Rynku Wildeckim w Poznaniu. Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odprawił i kazanie wygłosił ks. Marcin Węcławski, W obecności ponad 100 osób kaznodzieja przypomniał dwie intencje tej uroczystej Mszy. „Pierwsza z nich to wynagrodzenie Bogu za straszliwe grzechy za bluźnierstwa, świętokradztwa, zbrodnie dokonane przez komunistów. Chcemy przepraszać Pana Boga za dokonane przez nich profanacje Najświętszego Sakramentu, profanacje i burzenie świątyń, znieważanie krzyży, obrazów świętych, zwłaszcza Maryi Matki Bożej, za deptanie i niszczenie relikwii, za monstrualne kłamstwo, a mówi Chrystus, że ojcem kłamstwa jest Szatan. Za zbrodnie przeciw życiu, także za aborcje, które szerzył bolszewizm, za zbrodnie przeciw państwom i narodem. Nie były to nasze grzechy osobiste, ale była to niepojęta obraza majestatu Boga. Ktoś może spytać jaki sens ma ta nasza modlitwa wynagradzająca, przebłagalna? Niech uprasza Miłosierdzie Boże nam, Rosji i całemu światu.

W drugiej intencji tej Mszy Świętej: chcemy modlić się za ofiary komunizmu. Mówi się o stu milionach zabitych ludzi. Niech tę liczbę weryfikują historycy- to ich zadanie. Obok tych nieszczęsnych ludzi, milionów pomordowanych, były także ofiary ducha. Zniszczenie ludzi przez zniszczenie rodzin, sieroctwo, demoralizację, przez zabicie, jak to napisał w „Archipelagu Gułag” Aleksander Sołżenicyn, „duszy- kręgosłupa narodu”. Niezliczona ilość ofiar, cierpień także naszych rodaków Polaków bezpośrednio w związku z rewolucją do drugiej wojny światowej na terenach Pierwszej Rzeczypospolitej, które znalazły się na ternie Związku Sowieckiego; naszych rodaków zabitych, mordowanych, niszczonych po 17 września 1939 roku aż po upadek komunizmu. Niech Bóg da wieczny odpoczynek pomordowanym. Niech Miłosierdzie Boże obejmie zniszczonych duchowo.

Mówi się za naszych czasów dużo o ekumenizmie. Ja tu dziś chcę powiedzieć o ekumenizmie męczeństwa. Ekumenizmie, który nie jest odejściem od Prawdy czy zasad moralnych. Z rąk komunistów ginęli biskupi, księża, zakonnicy, siostry zakonne i wierni świeccy, zarówno prawosławni jak i katolicy. Ta sama kaźń i śmierć za wiarę w Chrystusa, za wierność Bogu, za Kościół.

Do tej drugiej intencji za ofiary dołączmy modlitwę za katów, oprawców, gorszycieli, nie wahajmy się powiedzieć, za ludzi, którzy stali się narzędziami Szatana. Jak Chrystus modlił się przybijany do krzyża słowami „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”, jak pierwszy męczennik diakon św. Szczepan modlił się „Panie, nie poczytuj im tego grzechu”, tak i my chcemy wołać o Miłosierdzie Boże dla katów o ocalenie ich od ognia piekielnego.”

Msza św. odbyła się w ramach wydarzeń związanych ze stuleciem komunizmu organizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu, Prawicę Rzeczypospolitej i Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Jurka.

%d bloggers like this: