Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej 2015-2019. Nowoczesna promocja Polski

29 września 2019 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się kolejna debata  z cyklu pt. „Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019”. Tematem wiodącym spotkania były zagadnienia dotyczące „Nowoczesnej promocji Polski”.

Wydarzenie odbywało się w ramach trwającego od 27 do 29 września Festiwalu Książki Narodowej organizowanego przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” działające w Poznaniu.

Spotkanie w Poznaniu otworzyło wystąpienie wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Wiceminister zaznaczył, że: „dyplomacja publiczna jest dyplomacją przyszłości. Jej przekaz ma mieć charakter ogólnodostępny, a nie elitarny. Każdy z nas powinien być ambasadorem Polski przy wykorzystaniu dostępnych mediów, w tym mediów społecznościowych”. Nadmienił także, że na rzecz przekazu marki „Polska” działa 125 placówek na całym świecie.

Przedstawiciel polskiego rządu podsumował tegoroczne akcje promocyjne realizowane przez MSZ. Do głównych przedsięwzięć zaliczył organizację Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu, w przygotowanie którego zaangażowanych było blisko 7000 osób. „Tego typu wydarzenie oprócz tego, że stanowiło formę promocji Polski – miało także inny, równie ważny cel – a mianowicie wykorzystywanie ważnych wydarzeń o skali światowej, aby pokazać znaczenie naszego kraju na forum europejskim i światowym, gdzie Polska jest orędownikiem rozszerzenia EU o państwa bałkańskie”. Wiceminister wspomniał także o zakończonej sukcesem akcji iluminacji największych budynków na świecie w kolorach bieli i czerwieni, dzięki czemu około 90 mln ludzi na całym świecie dowiedziało się o 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Minister zaznaczył, że głównym celem podejmowanych przez MSZ przedsięwzięć jest, aby narracja dot. promocji marki narodowej docierała poza granice Polski.

Pan Radosław Pyffel – pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich oraz kierownik studiów „Biznes chiński – jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźminskiego przedstawił swoje obserwacje, prezentując uczestnikom spotkania, percepcję oraz pryzmat, poprzez który Azjaci postrzegają Polskę i Polaków

Dla mieszkańców kontynentu azjatyckiego Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym, rozwijającym się w szybkim tempie, na co wskazują wskaźniki gospodarcze oraz realizowane duże projekty infrastrukturalne. Ponadto Polska traktowana jest jako państwo z ogromnym potencjałem, o czym świadczy przykład dobrze prosperującego portu gdańskiego. Polska jest pozytywnie odbierana na Dalekim Wschodzie, ponieważ uważana jest za kraj konserwatywny rodzinny, o wysokiej etyce pracy, co imponuje Azjatom, ceniącym sobie wartości rodzinne i tradycyjne.

Trzecim dyskutantem był pan Bartłomiej Radziejewski szef think tanku Nowej Konfederacji, który zaznaczył, że promocja Polski powinna koncentrować się na dwóch aspektach: promocji potrzeb i interesów. Wskazał, że Polska potrafi pokazywać siebie, uzyskując pozytywny efekt psychologiczny. Dzieląc się swoimi spostrzeżeniami nadmienił, że nasz kraj częściej podejmuje działania z gatunku reaktywnych, bądź też defensywnych. Jak zauważył – są to jednocześnie działania z gatunku mniej efektywnych. Powinno pojawić się więcej działań ofensywnych i proaktywnych, stanowiących alternatywę dla obecnego przekazu, przedstawiając tym samym szereg zwycięstw i wolności, które wyprzedzały zachodnią cywilizację liberalną.

Podczas ostatniego wystąpienia, pan Marek Szczepanowski Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, dokonał rozróżnienia pomiędzy dyplomacją klasyczną, która ma bardzo precyzyjnie wyznaczone cele a dyplomacją publiczną, będącą elementem klasycznej dyplomacji. Wskazał, że dyplomacja publiczna daje poparcie społeczne, a jej zadaniem jest kreowanie wizerunku Polski poprzez różne okoliczności. Przedstawił sposób aktywności ministerstwa na tym polu, polegający na kategoryzowaniu działań, tak aby stworzyć przekaz adekwatnie adresowany do odbiorcy. Zaakcentował, iż niezwykle ważne jest dostosowanie treści do grup docelowych. Przedstawiciel resortu podkreślił, że działania koncentrują się w dużej mierze na reagowaniu ad hoc  w sytuacjach kryzysowych, zważywszy, że na pewne skazy ciążące na wizerunku Polski należy odpowiadać w sposób natychmiastowy. Niezwykle istotne jest sukcesywne budowanie wizerunku Polski w sposób pozytywny, który pomoże innym państwom zrozumieć, dlaczego wybrana została taka forma narracji, ukazującej miejsce i znaczenie Polski na arenie mnd. Dlatego też konieczna jest troska o znajomość polskiej kultury i docieranie z niezakłamanym wizerunkiem do jak najszerszych kręgów społecznych.

W podsumowaniu spotkania, wiceminister SZ nakreślił wizję dalszych działań w obszarze promowania marki Polski. Cele te oprócz tego, że powinny mieć charakter długoterminowy powinny koncentrować się na wykorzystywaniu nowych płaszczyzn, takich jak sektor gier komputerowych, dyplomacja cyfrowa oraz podjęcie działań w kierunku uruchomienia telewizji anglojęzycznej.

 

%d bloggers like this: