Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski wziął udział w FAC Development w Brukseli

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 7 maja 2024 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w formacie Ministrów ds. współpracy rozwojowej (FAC Development), w którym udział wziął Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski.

Ministrowie odbyli dyskusję nt. unijnego wsparcia dla Ukrainy, które będzie realizowane w ramach instrumentu finansowego (ang. Ukraine Facility) na podstawie planu reform (ang. Ukraine Plan), przyjętego przez rząd Ukrainy. Realizacja tego planu ma stanowić wsparcie w procesie modernizacji oraz europejskiej integracji Ukrainy.

– Polska pozytywnie ocenia Ukraine Plan. Dokument zawiera kompleksową analizę działań podejmowanych i planowanych przez Ukrainę oraz obejmuje szerokie spektrum kwestii kluczowych dla odbudowy i przyszłego funkcjonowania państwa ukraińskiego – powiedział minister Wiśniewski.

W trakcie posiedzenia ministrowie omówili także dramatyczną sytuację humanitarną w Strefie Gazy. Odnieśli się także do znaczenia Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie, apelowali o zapewnienie dostępu humanitarnego do Strefy Gazy zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

%d bloggers like this: