Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polska prezydencja w OBWE: perspektywy i wyzwania

Wydarzenia bieżącego roku stawiają pod znakiem zapytania stabilność i bezpieczeństwo regionu europejskiego. Na przestrzeni ostatnich miesięcy podważone zostały zasady nienaruszalności granic czy powstrzymania się od użycia siły. Sytuacja ta tworzy szereg nowych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Jest to zagadnienie istotne ze względu na prezydencję Polski w tej organizacji oraz pełnienie przez szefa polskiego MSZ funkcji jej przewodniczącego. Czynniki te sprawiają, że jest to temat niezwykle ważny z polskiej perspektywy.

W ramach debaty przyjrzymy się szansom i zagrożeniom wynikającym z pełnienia przez Polskę prezydencji w OBWE w historycznym momencie. Nasi prelegenci nakreślą kluczowe zagadnienia związane z tym obszarem oraz odpowiedzą na najbardziej nurtujące pytania.

Prelegenci:

Stefania Kolarz – analityk PISM w programie Sprawy Globalne. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, międzynarodowe i europejskie prawo handlowe na Uniwersytecie Paris-Dauphine, a także na kierunku dyplomacja i stosunki międzynarodowe UE w Kolegium Europejskim w Brugii. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim poświęconą statusowi prawnomiędzynarodowemu państw de facto. Jej zainteresowania badawcze obejmują również funkcjonowanie organizacji międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem OBWE i UE.

Marcin Bużański – politolog, Przewodniczący Globalny Lider.PL. Senior Advisor w Fundacji Pułaskiego i Warsaw Security Forum. Co-Founder sieci eksperckiej Expertise on Demand. Ekspert ONZ z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, wspieraniu przemian politycznych i procesów pokojowych. Doradca w OBWE i innych instytucjach międzynarodowych. Specjalizuje się w planowaniu polityki oraz wdrażaniu programów odbudowy instytucji państwowych po konfliktach, operacjach pokojowych ONZ, wspieraniu negocjacji pokojowych i mediacji, demokratyzacji i operacjach humanitarnych. Wieloletni pracownik Programu ONZ ds. Rozwoju (UNDP) oraz UNICEF. Z ramienia UNDP koordynował wsparcie procesu politycznego w Somalii i doradzał ONZ w Afganistanie i Iraku. Wcześniej w kwaterze głównej ONZ w Nowym Jorku i Genewie był odpowiedzialny m.in. za wspieranie reform i procesów pokojowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce (m.in. w następstwie arabskiej wiosny). Doradzał też ONZ w Sudanie Południowym, Sudanie (Darfur) oraz w projektach w Azji Centralnej. Absolwent Szkoły Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Centrum Europejskiego UW.

Spotkanie odbędzie się 22 września 2022 r. o godz. 18:00 w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań).

Zapraszamy serdecznie!

%d bloggers like this: