Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Port pachnący rewolucją. O protestach w Hongkongu

Październik poświęciliśmy w RODMie Poznań głównie wydarzeniom w Azji. Naszym kolejnym prelegentem był pan dr Tomasz Okraska z Uniwersytetu Śląskiego.

Pan doktor przedstawił w pierwszej kolejności historię portowego miasta Hongkong, która wpłynęła na ukształtowanie się jego dzisiejszej autonomii i nietypowego, jak na Chiny ustroju. Pokrótce przedstawił wydarzenia ostatnich lat: na przykład protest parasolek z 2014 roku. Następnie przeszedł do omawiania przyczyny wybuchu niezadowolenia społecznego wśród mieszkańców „Pachnącego Portu”. Opisał również, w jaki sposób protestujący korzystając z nowoczesnych technologii potrafią się gromadzić oraz zablokować fragment miasta. Wymienił także postulaty demonstrantów.

Moderujący spotkanie dr Adam Szabelski zadał następnie obecnym kilka zagadek dotyczących Chin. Osoby, które najszybciej udzieliły poprawnej odpowiedzi otrzymały nagrody książkowe.

Słuchacze zadali panu dr Tomaszowi Okrasce kilkanaście pytań, po czym przeszli do dyskusji nad dalszymi możliwymi scenariuszami.

Zasadniczo zebrani byli zgodni w ocenie sytuacji: jest ona patowa zarówno dla demonstrantów, jak i dla Pekinu.

Zdaniem dr Tomasza Okraski Chiny podjęły decyzję o przeczekaniu mając nadzieje, że protestujący po upływie kilku miesięcy sami zrezygnują z dalszych aktywności.

 

%d bloggers like this: