Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Pułapka „życzliwych portretów”. O artystycznych reprezentacjach Ukraińców

Serdecznie zapraszamy Państwa na wykład dr. Ryszarda Kupidury pt. „Pułapka ‚życzliwych portretów’. O artystycznych reprezentacjach Ukraińców”, który odbędzie we wtorek 5 grudnia o godzinie 18:00 w klubie dyskusyjnym Cyryl Club przy ul. Młyńskiej 14 w Poznaniu.

Kontekstem dla wykładu jest bezprecedensowa solidarność okazana przez Polaków ukraińskim uchodźcom po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, która miała swoje odzwierciedlenie także w kulturze. Niewątpliwie tak radykalny przełom historyczny nie byłby możliwy bez wkładu ukraińskiej dyplomacji migracyjnej, realizowanej, często nieświadomie, przez setki tysięcy migrantów, którzy poprzez bezpośredni kontakt z Polakami zmniejszyli konfliktogenny potencjał ukraińsko-polskiej historii. Podczas wykładu przyjrzymy się problemowi solidarności w kulturze, która mimo najlepszych intencji – może mieć skutek odwrotny od zamierzonego.W wykładzie omówiona zostanie ewolucja ukraińskich heteroobrazów pojawiających się w polskiej literaturze i kinematografii początku XXI wieku.

Dr Ryszard Kupidura – adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

%d bloggers like this: